Поновлення на роботі через відсутність вакцинації та стягнення оплати за час вимушеного прогулу

Коли ви працевлаштовувались, вас було ознайомлено з умовами трудового договору та вимогами до працівника, вимог до кваліфікації, стану здоров'я тощо. Як це передбачено статтями 22, 24 та 25 КзпП України.

З дотриманням діючого на той час законодавства вас було допущено до роботи.

Згодом вас було повідомлено про зміну істотних умов трудового договору, у вигляді необхідності профілактичного щеплення проти COVID-19. Тобто в такий спосіб відбулась зміна істотних умов праці у порівнінні з тими, коли приймали на роботу.

Згідно частини 1 статті 32 КзпП України переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно частини 3 статті 32 КзпП України зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Тому це такев ідсторонення відбудеться із порушенням двомісячного терміну передбаченому ч.3 статті 32 КзпП раїни і є незаконним.

Станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 для працівників є добровільною. Роботодавець немає права застосовувати будь-які заходи впливу до працівника, якщо останній не бажає її проходити. Крім того, якщо роботодавець відстороняє працівника від роботи у зв’язку з відмовою від вакцинації від COVID-19, то працівник може оскаржити таке відсторонення в судовому порядку, оскільки відсторонення працівника від роботи можливе тільки з підстав, що визначені законодавством, зокрема ст.46 Кодексу законів про працю.

Згідно зі статтею З Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначаютьзміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Для оформлення позовної заяви про скасування наказу про відстронення зв'яжіться з адвокатом.

61b1b5bfc3e09.jpg


Автор статьи


Неверчак Євген Борисович

Адвокат, г. Полтава

Возраст: 44 года 22 года опыта На проекте 1 год
Всего консультаций: 13 Платных консультаций: 1

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

нет отзывов

Комментарии