Заходи примусу роботодавців, щодо відмову від вакцинації працівників є неправомірні

Мінекономіки у Листі-роз’яснення від 20.08.2021 року , що якщо роботодавець застосовує до працівника заходи примусу та/або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від, то зазначені дії роботодавців неправомірні.

Медичну допомогу фізичній особі, яка досягла 14 років, надають за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування (ст. 284 Цивільного кодексу України). Щоб застосовувати методи діагностики, профілактики та лікування, необхідна згода пацієнта, інформованого відповідно до статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводять за їхньою згодою після того, як надали їм об’єктивну інформацію про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Це передбачає частина шоста статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645‑III.

Будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, зокрема, від стану здоров’я, не допускається (ст. 2-1 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Конституція України також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення (ст. 43). Підставою для звільнення працівника може бути невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП). Водночас роботодавець може звільнити працівника на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я (п. 21 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

Звільнення працівника з цієї підстави не є заходом дисциплінарного стягнення.

Тобто, роботодавець не має правових підстав примушувати працівників вакцинуватися та/або притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби. Ознайомитись з повним текстом роз'яснення можна за посиланням https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d2b45c37-686f-4a1c-bf57-2cea2f94ff00&title=ListroziasnenniaSchodoNepravomirnostiZastosuvanniaRobotodavtsemDoPratsivnikaZakhodivPrimusuTa-aboDistsiplinarnogoStiagnenniaZaVidmovuVaktsinuvatisiaVidKoronavirusnoiKhvorobiCovid19зазначає


Автор статьи


Пуха Наталія ТендерОк

Юрист, г. Ровно

Возраст: На проекте 1 год
Всего консультаций: 660 Платных консультаций: 262

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

6 отзывов

Комментарии