Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань забезпечення діяльності органів прокуратури

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань забезпечення діяльності органів прокуратури

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.199)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII "Про забезпечення права на справедливий суд" доповнити абзацом третім такого змісту:

"Скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для призначення членів Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року здійснюються в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України".

2. У розділі II Закону України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції":

в абзаці третьому слова та цифру "абзаців другого - четвертого підпункту "а" та підпункту "б" підпункту 6" виключити;

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"абзаців другого - четвертого підпункту "а" та підпункту "б" підпункту 6 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 квітня 2015 року
№ 336-VIII