Як обрати медіатора

Не секрет що обираючи будь-яку послугу хочеться отримати її якісною й кваліфікованою. Цей принцип стосується і медіації як процедури, що застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Наразі на законодавчому рівні не закріплені вимоги до медіатора. Тож постає питання як дізнатися про кваліфікаційний рівень медіатора?

У Проєкті Закону про медіацію № 3504 від 19.05.2020 наступне: "набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами"

"Підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів)".

5ffdd5fa9d298.jpg

Нині підготовка медіаторів в Україні проводиться у 9 закладах. При цьому поки нема погодженого стандарту навчання медіаторів. Че питання вже обговорюється у Національній асоціації медіаторів України.

Достовірність сертифікатів і якість отриманих навичок медіатора може гарантувати той заклад, що видав відповідний документ, що підтверджує кваліфікаційний рівень.

Наразі в Національній асоціації медіаторів України є спеціальний реєстр медіторів де можна обрати медіатора. Крім того, можна звернутися до освітніх закладів і знайти необхідну людину для вирішення спору без суду.

Я маю вищу юридичну освіту - магістр права в НУ ОЮА та аспірантка на кафедрі господарського права і процесу, практикую вирішення господарських та комерційних спорів, пройшла спеціальне навчання в Українському центрі медіації і маю необхідних 90 годин підготовки (54 години практики). Тож особисто гарантую якісне й кваліфіковане надання послуги.

Знайти мене як медіатора: Collaborative lawyer Українського центру медіації та член Національної асоціації медіаторів України


Автор статьи


Слатвінська Валерія МиколаЇвна

Юрист, г. Одесса

Возраст: 25 лет На проекте 9 месяцев
Всего консультаций: 2 Платных консультаций: 0

Интеллектуальная собственность, Предпринимательское право, М...

нет отзывов

Комментарии