ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)


на замовлення та надання юридичних послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ФОП Абуладзе Арчіла Михайловича (далі - «Ліцензіар») укласти договір купівлі-продажу юридичних послуг, представлених на сайті Юристи.UA (далі - «Сайт»). Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх користувачів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному користувачеві перед іншим. Шляхом укладення цього Договору користувач в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, повернення коштів, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання користувачем від Ліцензіара підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Ліцензіара, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Ліцензіаром договір купівлі-продажу юридичних послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний користувачем на сайті Юристи.UA та поміщений у кошик, або вже придбаний користувачем у Ліцензіара дистанційним способом.

1.3. Сайт – інтернет-ресурс Ліцензіара за адресою www.uristy.ua, створений для укладення договорів купівлі-продажу юридичних послуг на підставі ознайомлення користувача із запропонованим Ліцензіаром описом послуги за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Ліцензіара, розміщує замовлення щодо купівлі послуг, що представлені на сайті Юристи.UA для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Ліцензіар – ФОП Абуладзе Арчіл Михайлович (ідентифікаційний код 3266205094), місцезнаходження: Україна, 61060, місто Харків, вулиця Олімпійська, будинок 21, квартира 53.

2. Предмет Договору

2.1. Ліцензіар зобов’язується надати користувачу юридичні послуги, а користувач зобов’язується оплатити і прийняти послуги на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям користувачем умов Договору вважається дата заповнення користувачем форми замовлення, розташованої на сайті Юристи.UA, за умови отримання користувачем від Ліцензіара підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням користувача, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Користувач самостійно оформлює замовлення на сайті Юристи.UA через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів сайту.

3.2. Ліцензіар має право відмовитися від передання замовлення користувачу у випадку, якщо відомості, вказані користувачем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Юристи.UA користувач зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Ліцензіару для виконання замовлення:

  • прізвище, ім'я користувача;
  • адреса електронної пошти користувача;
  • контактний телефон.

3.4. Найменування, кількість, ціна обраної користувачем послуги вказуються в кошику користувача на сайті Юристи.UA.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації користувачем, Ліцензіар не несе відповідальності за надання якісної послуги користувачу при покупці послуги на сайті Юристи.UA.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Ліцензіара (п. 3.1. Цієї Оферти) користувач зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.7. Ухвалення користувачем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення користувачем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Юристи.UA або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про користувача вносяться до бази даних Ліцензіара.

3.8. Користувач несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання послуги), шляхом оформлення Замовлення, користувач підтверджує наступне:

  • Користувач цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
  • він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

4. Ціна і Оплата Послуг

4.1 Ціни на послуги визначаються Ліцензіаром самостійно та вказані на сайті Юристи.UA. Всі ціни на послуги вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на послуги можуть змінюватися Ліцензіаром в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої послуги, вартість якої оплачена користувачем в повному обсязі, не може бути змінена Ліцензіаром в односторонньому порядку.

4.3. Зобов'язання користувача по оплаті послуги вважаються виконаними з моменту надходження Ліцензіару коштів на його рахунок.

4.4. Розрахунки між Ліцензіаром і користувачем за послугу здійснюються способами, зазначеними на сайті Юристи.UA в розділі «Оплата і Доставка».

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Ліцензіар зобов’язаний:

  • Передати користувачеві послугу у відповідності до умов цього Договору та замовлення користувача.
  • Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про користувача і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення користувача.

5.2. Ліцензіар має право:

  • Змінювати умови цього Договору, а також ціни на послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Юристи.UA. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Користувач зобов'язується:

  • До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Ліцензіаром на сайті Юристи.UA.
  • На виконання Ліцензіаром своїх зобов'язань перед користувачем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як користувача, і достатні для виконання замовленої послуги.

6. Повернення Коштів

6.1. Користувач має право на повернення коштів, сплачених за послугу, якщо послуга не була надана або якщо вона не задовольнила користувача. Повернення коштів здійснюється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту запиту користувача.

6.2. Повернення користувачеві вартості послуги здійснюється шляхом банківського переказу на рахунок користувача.

6.3. У разі ненадання послуги, Ліцензіар повертає користувачеві повну вартість сплаченої послуги.

7. Відповідальність

7.1. Ліцензіар не несе відповідальності за якість консультацій, наданих юристами, зареєстрованими на сайті Юристи.UA. Ліцензіар не є юридичною фірмою і не надає юридичних послуг безпосередньо.

7.2. Ліцензіар не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання користувачем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Ліцензіар і користувач несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Ліцензіар або користувач звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Ліцензіара і / або користувача після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Юристи.UA при реєстрації або оформленні Замовлення, користувач надає Ліцензіару свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Ліцензіар зобов'язується не розголошувати отриману від користувача інформацію. Не вважається порушенням надання Ліцензіаром інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Ліцензіаром, в тому числі і для виконання зобов'язань перед користувачем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Користувач несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Ліцензіар не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про користувача або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між користувачем і Ліцензіаром, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, користувач та/або Ліцензіар мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Ліцензіар має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Юристи.UA. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА:

ФОП Абуладзе Арчіл Михайлович

ЄДРПОУ 3266205094

Україна, 61060, місто Харків, вулиця Олімпійська, будинок 21, квартира 53

UA573515330000026002005901864

АТ КБ "ПриватБанк"