Довіреність на представництво. Загальні вимоги

Згідно статті 237 Цивільного Кодексу України, представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Такі дії створюють, змінюють або припиняють права і обов'язки безпосередньо для особи, яку представляють.

В якості представника може виступати будь-який суб'єкт цивільного права, – право- та дієздатна юридична або фізична особа (громадянин).

Угоди, укладені особою без повноважень або з перевищенням повноважень, не породжують для довірителя ніяких юридичних наслідків.

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. Довіреність від імені кількох осіб може бути посвідчена на вчинення юридичних дій для досягнення спільної мети.

Залежно від того, ким визначається представник і на чому ґрунтується його повноваження, можна виділити наступні загальні вимоги до довіреностей для можливості її використання в банківських установах:

 1. Довіреність, в якій не зазначено дату її вчинення (складання (підписання) або дату її посвідчення), є нікчемною.
 2. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.
 3. У тексті довіреності повинні бути зазначені місце її складання (підписання), прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорту, РНКПО довіреної особи і особи, яку представляють.
 4. Текст довіреності, посвідченої нотаріально (або уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування, або особою, уповноваженою посвідчувати довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених), або засвідченої копії довіреності, повинен бути написаний ясно і чітко, числа і строки, які стосуються змісту посвідченої довіреності, мають бути позначені хоча б один раз літерами.
 5. Прізвище, ім’я та по батькові особи, у тому числі довіреної особи, яка бере участь у нотаріальній дії, повинні бути написані в документі повністю із зазначенням місця їх проживання;
 6. На довіреності не заповнені до кінця рядки та інші вільні місця прокреслюються, дописки (приписки) і виправлення повинні бути застережені особою, яка видає довіреність, перед підписом довірителя та інших осіб, які підписали довіреність, і повторені в кінці посвідчувального напису. При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене, можна було прочитати.
 7. Виправлення повинно бути підписано довірителем (або іншою особою, яка на прохання довірителя підписала довіреність) у присутності нотаріуса (або уповноваженої посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування, або особи, уповноваженої посвідчувати довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених) і повторені в кінці посвідчувального напису.
 8. Посвідчувальний напис повинен бути написаний ясно, чітко, без підчисток, вільні місця - прокреслені, дописки та інші виправлення - застережені.
  Для вчинення посвідчувального напису можуть застосуватись штампи з текстом відповідного напису.
 9. Нотаріально посвідчені довіреності або нотаріально засвідчені копії довіреностей повинні бути викладені на спеціальних бланках.
 10. При засвідченні нотаріусом вірності перекладу довіреності з однієї мови на іншу текст перекладу викладається на спеціальному бланку.
 11. Якщо нотаріальна дія вчиняється із застосуванням захисного знаку, то печатка нотаріуса повинна бути проставлена так, щоб частково був захоплений захисний знак.
 12. У випадках, коли довіреність, що посвідчується, викладена на двох і більше окремих аркушах, вона має бути прошита, а аркуші пронумеровані, скріплені підписом і печаткою нотаріуса (гербовою печаткою відповідного органу місцевого самоврядування або гербовою печаткою установи, посадова особа якої уповноважена посвідчувати довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених). Перша і остання сторінки довіреності, посвідченої нотаріально, повинні бути викладені на спеціальних бланках.
 13. На довіреності, посвідченій нотаріально, або на довіреності, прирівняній до нотаріально посвідченої, або на довіреності, посвідченій уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування, мають бути проставлені відбиток гербової печатки відповідної установи та підпис, прізвище і ініціали посадової особи, яка засвідчує цю довіреність.
 14. На довіреності, посвідченій посадовою особою закладу, в якому довіритель перебуває на стаціонарному лікуванні, мають бути проставлені відбиток основної печатки цього закладу та підпис, прізвище і ініціали посадової особи, яка посвідчує цю довіреність.

Рейтинг: 3 - 2 голосов

Автор статьи


Богун Сергій Павлович

Юрист, г. Днепр

Возраст: 48 лет 24 года опыта На проекте 1 год
Всего консультаций: 4721 Платных консультаций: 792

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

102 отзывов

Комментарии