НЕСПОДІВАНИЙ ВІЗИТ, ІНСПЕКЦІЙНЕ ВІДВІДУВАННЯ ДЕРЖПРАЦІ

В умовах нашого карантинного, пост карантинного “виживання” фактичне відвідування працівників Держорганів призупинилась, однак зазначене не стосується працівників органу Держпраці.

Причина візиту, здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, тобто інспекційне відвідування, а фактично, виявлення неоформлених працівників.

Важливо: ст. 265 Кодексу законів про працю України передбачає, що у випадку виявлення інспекторами допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачено штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєне порушення, Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, що допустили допуск працівника до роботи без оформлення та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження.

Законодавчі норми, на підставі якого проводиться інспекційне відвідування- Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №823 від 21.08.2019 року зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №1132 від 04.12.2019 року (актуальна редакція за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF#Text).

Порядок проведення інспекційного відвідування:

Інспекційне відвідування розпочинається з пред’явлення інспектором суб’єкту господарювання службового посвідчення (порада юриста: перевірте відомості зазначені в посвідчені сайті Держпраці https://dsp.gov.ua/informatsiia-pro-sluzhbovi.../, відсутня інформація не допускайте працівника Держпраці до інспекційного відвідування).

Наступним етапом є вручення уповноваженому представнику суб’єкта господарювання копії направлення на проведення інспекційного відвідування (порада юриста: перевірте вірність та повноту заповнення зазначеного направлення свою назву, код, адреса, термін дії, тощо).

Під час інспекційного відвідування інспектори Держпраці мають право користуватися засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

Не нехтуйте правом надання Журналу реєстрації перевірок для внесення запису про проведення інспекційного відвідування (порада юриста: відмова від запису в журналі є підставою несанкціонованому візиту).

Повноваження працівника Держпраці під час проведення інспекційних відвідувань:

Працівники Держпраці під час проведення інспекційних відвідувань мають право без попереднього повідомлення в будь-яку годину доби безперешкодно проходити до приміщень (будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичних осіб, які використовують найману працю суб’єкту господарювання.

Мають право ставити запитання керівнику, працівникам підприємства та іншим особам, які мають певну інформацію, отримувати усну або письмову відповідь на них (порада юриста: право не є з обов’язком, отримувати інформацію у примусовому порядку заборонено, санкції за відмову надання інформації для найманих прцівників відсутні).

Наслідки:

Оформлення результатів інспекційного відвідування встановлено строк, який не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів. Акт інспекційного відвідування, за наявності в ньому порушень, вручається, надсилається керівнику суб'єкта господарювання, у разі незгоди підписується “акт з зауваженнями”, про що робиться запис, не пізніше 3 (трьох) робочих днів надаються такі зауваження окремим документом. За результатами розгляду зауважень в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів суб'єкту господарювання надається обґрунтована та вмотивована відповідь.

На наступний робочий день після підписання акту, а за наявності зауважень до акту – на наступний робочий день після їх розгляду, суб’єкту господарювання вноситься припис. В приписі визначаються строки для усунення встановлених в акті порушень.

Епілог:

Усуваємо порушення, надаємо відповіді на запит, або оскаржуємо рішення винесене працівниками Держпраці.

Також на будь-якому етапі ви не позбавлені можливості звернутися за юридичною допомогою.


Автор статьи


Пуха Наталія ТендерОк

Юрист, г. Ровно

Возраст: На проекте 1 год
Всего консультаций: 198 Платных консультаций: 75

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

2 отзывов

Комментарии