Подання звіту про кінцевого бенефіціарного власника. Як все зробити правильно.

Коротко про правові підстави подання інформації.

28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

П.4 Прикінцевих та перехідних положень цього закону визначено:

«Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Нормативно-правовим актом, про який йдеться в Законі, став Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021р. №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності». Документ набув чинності 11 липня 2021р., а отже протягом 3 місяців, тобто до 10.10.2021р., включно, всі юридичні особи (за виключенням політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, ОСББ, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій) мають подати інформацію про КБВ державним реєстраторам.

Хто такий кінцевий бенефіціарний власник?

Закон визначає КБВ для юридичних осіббудь-яку фізичну особу, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). Тобто КБВ – це виключно фізична особа. І навіть, якщо у Вашого товариства з обмеженою відповідальністю, учасник – юридична особа, КБВ потрібно шукати серед власників-фізичних осіб цієї юридичної особи.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. Але зауважте: кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Які документи і куди подавати?

Отже, для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;

– структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру (паспорт у формі «книжечки»), – для фізичної особи – резидента.

До речі, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, при цьому подавати необхідно сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано. Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля), якщо інше не встановлено міжнародними договорами України. Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача нотаріусом.

Слід зазначити, що адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом про структуру власності. Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом про структуру власності, адміністративний збір буде справлятися у розмірі, встановленому статтею 36 Закону про реєстрацію. Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» та доступні за посиланням https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ow nership_structure-517

Якщо в Вас залишились питання або просто немає часу займатися підготовкою документів та поданням їх державному реєстратору, звертайтесь до мене за допомогою. Не зволікайте, до 10 жовтня часу не так багато.


Автор статьи


Гутгарц Дмитро Ілліч

Адвокат, г. Киев

Возраст: 46 лет 23 года опыта На проекте 2 месяца
Всего консультаций: 3 Платных консультаций: 0

Гражданское право, Трудовое право, Недвижимость, Корпоративн...

нет отзывов

Комментарии