РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, КОЛИ ЗАБЛОКУВАЛИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ ЧИ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ:

При реєстрації ПН/РК, отримали статус податкових накладних/розрахунків коригування заблоковано не панікуємо, готуємо документи та контролюємо активність у своєму електронному кабінеті.

Про строки: повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, платник має право подати до контролюючого органу в електронній формі за допомогою засобів електронного зв'язку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного в податковій накладній/ розрахунку коригування.

ЕТАП ПЕРШИЙ

Про підготовку та подачу документів:

1. Готуємо і подаємо таблицю даних (форма J1312303, а для «прикріплення» до Таблиці документів-пояснень використовується форма J1360103).

2. Готуємо пояснення щодо фінансово-господарської діяльності. Податківці радить скористатися підходом «звідки, хто, де, кому»: звідки отримано товар (послугу), сировину (тобто відносини з постачальниками), хто безпосередньо задіяний у господарській діяльності (тобто наявність трудових ресурсів та підрядників); де здійснюється господарська діяльність (тобто наявність виробничих ресурсів, обладнання, приміщень (інформація має бути споріднена із зазначеною у 20-ОПП); кому реалізовано товар/послугу (тобто відносини з покупцями).

3. Відсканувати документи, що підтверджують придбання товарів чи послуг у здійсненій операції ( PDF-формат об'ємом не більше 2 МБ).

4. Надсилаємо документи, чекаємо відповіді і переходимо на наступний етап.

Про важливе: Таблиця є зведеною інформацією щодо кодів видів економічної діяльності платника податків згідно із Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з ДКПП, які поставляються та/або придбаваються (отримуються) платником податків, увозяться на митну територію України. Ця інформація подається платником податків до контролюючого органу (п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 11.12.19 р. № 1165, далі – Порядок № 1165/1).

Таблиця заповнюється наступним чином: – у графі «Код згідно з КВЕД ДК 009:2010» зазначаються види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010). При цьому цей код потрібно вказувати в кожному рядку; – у графі «Код згідно з УКТ ЗЕД/ДК 016-2010 (придбання (отримання) товарів/послуг)» вказуються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010) (далі – ДКПП), що на постійній основі придбаваються (отримуються) платником податку. Кожний код УКТ ЗЕД (що відповідає певному товару) зазначається в окремому рядку навпроти рядка, у якому зазначений вид діяльності;

– у графі «Код згідно з УКТ ЗЕД/ДК 016-2010 (постачання (виготовлення) товарів/послуг» записуються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі постачаються (виготовляються) платником податку.

Одночасне заповнення граф щодо придбання (отримання) і постачання (виготовлення) в одному рядку Таблиці не допускається.

Таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність, щодо сплати податків до бюджетів. Рекомендується зазначити економічну складову отримання доходу та інформацію щодо основних постачальників та покупців за основними напрямками роботи.

Про стоки розгляду таблиці даних: Комісія регіонального рівня розглядає Таблицю з поясненнями протягом п’яти робочих днів після її отримання та приймає рішення про врахування або неврахування Таблиці, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу (п. 15 та п. 16 Порядку).

Платник податку має право подати повторно Таблицю з поясненнями для розгляду комісією регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

ЕТАП ДРУГИЙ:

Отримали відмову в реєстрації ПН/РК подаємо скаргу.

Про скаргу: Платник має право подати скаргу протягом 10 робочих днів, розгляд скарги відбувається протягом 10 календарних днів.

Скарга стосовно рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН повинна містити дані про: найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу; індивідуальний податковий номер платника податку; податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта); номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі; інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня; відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку; вимоги платника податку, який подає скаргу.

Платник податку має право додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена. Кількість документів довільного формату (файлів), що додаються до Скарги, не повинна перевищувати 100 штук ( PDF-формат об'ємом не більше 2 МБ).

Скарга направляється за формою J1313203. Необхідно врахувати, що Скарга подається на кожне Рішення окремо із зазначенням кількості документів, яке має числове значення. У поясненні до скарги рекомендуємо врахувати підстави зазначені у рішенні, та долучити документи, які не були долучені на попередньому етапі.

ЕТАП ТРЕТІЙ:

Викладаєте всі важливі аргументи та підкріпляйте їх підтверджуючими документами, сплачуйте судовий збір та розпочинаємо процедуру адміноскарження.

Також звертаю Вашу увагу що на будь якому етапі Ви не позбавлені права скористатися юридичною допомогою


Автор статьи


Пуха Наталія ТендерОк

Юрист, г. Ровно

Возраст: На проекте 1 год
Всего консультаций: 193 Платных консультаций: 75

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

2 отзывов

Комментарии