ВАС ХОЧУТЬ ПРИТЯГНУТИ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 130 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 5 ПОР

Частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані наркотичного, алкогольного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Відповідальність за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення досить сувора – накладення штрафу від 17 000 грн. + позбавлення права на керування автомобілем від1 року.

Зважаючи на це важливо вчасно користуватися якісною правовою допомогою для уникнення негативних наслідків.

На прикладі, реального судового рішення розглянемо аспекти, на які варто звертати увагу, якщо Вас хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ПОСИЛАННЯ НА СУДОВЕ РІШЕННЯ ТУТ: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101744184 (Постанова Октябрського районного судум. Полтави від 8 грудня 2021 року справа№ 554/9603/21).

ПОРАДА 1. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ У ЗАКОННОСТІ ЗУПИНКИ ВАШОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ.

Співробітники поліції не мають права зупиняти автомобіль без поважної причини. Стаття 35 Закону України «Про національну поліцію» визначає повний перелік таких підстав (посилання тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19).

При цьому правоохоронці зобов’язані чітко назвати причину – без пояснення зупинка транспортного засобу та подальші дії поліцейських вважаються незаконними.

У разі якщо адміністративне правопорушення передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення було виявлене працівниками поліції під час незаконної зупинки, це може поставити під сумнів подальшу процедуру оформлення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ПОРАДА 2. ПЕРЕВІРТЕ: ЧИ З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНУ СКЛАДЕНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Відповідно до ст.ст. 254, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення є важливим процесуальним документом, яким фіксується факт адміністративного правопорушення і який є підставою для подальшого провадження у справі. До складання протоколу та його змісту висуваються спеціальні вимоги.

Ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

- дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

- відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);

- місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є;

- пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

- інші відомості, необхідні для вирішення справи;

- якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Згідно з вимогами «Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції», затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України за № 1376 від 06.11.2015 року у протоколі про адміністративне правопорушення поряд з іншим повинно бути чітко зазначено місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, яка повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою складено протокол, а до протоколу повинні бути додані докази вчиненого правопорушення.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Отже, переконайтеся у тому, що протокол складено уповноваженою особою, з дотриманням вимог його належного оформлення, а Вам, як водію, роз’яснено права та обов’язки.

ПОРАДА 3. КОРИСТУЙТЕСЯ ПРАВОМ НЕ ПІДПИСУВАТИ СКЛАДЕНИЙ ПРОТОКОЛ.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення має право не підписувати його. Як правило, таким чином, вона демонструє свою незгоду із відомостями, що викладені у протоколі. При цьому, це не позбавляє Вас права ознайомитися з протокол та взяти один його примірник. Просто у такому випадку, у протоколі поліцейським робиться помітка, про відмову від його підписання особою.

Також пам’ятайте, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. Якщо Ви вважаєте, що дії поліцейського при зупинці Вашого транспортного засобу та складанні протоколу були явно незаконними, обов’язково зазначте про це у протоколі.

ПОРАДА 4. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НЮАНСИ ПРОХОДЖЕННЯ ОГЛЯДУ НА СТАН СП’ЯНІННЯ.

Скористайтеся положеннями Інструкції затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 09.11.2015 № 1452/735 (посилання тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text).

Ключові правила:

Огляд на стан сп’яніння проводиться поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом.

Огляд на стан сп’яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров’яу разі, якщо водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу або він незгодний з результатами огляду, проведеного поліцейським.

Проведення огляду на стан сп’яніння поліцейським і оформлення його результатів:

1. Поліцейський, який здійснює огляд повинен мати спеціальне звання.

2. Поліцейськими використовуються спеціальні технічні засоби, які мають, зокрема, сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

3. Перед проведенням огляду на стан сп’яніння поліцейський інформує особу, яка підлягає огляду на стан сп’яніння, про порядок застосування спеціального технічного засобу та на її вимогу надає сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

4. Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу проводиться в присутності двох свідків. Не можуть бути залучені як свідки поліцейські або особи, щодо неупередженості яких є сумніви.

5. Результати огляду на стан сп’яніння водія транспортного засобу, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів.

Проведення огляду на стан сп’яніння в закладах охорони здоров’я і оформлення його результатів:

1. Заклад охорони здоров’я повинен бути внесений до спеціального переліку.

2. Лікар (фельдшер) повинен ознайомитися з документами особи, яку оглядає (паспорт, особисте посвідчення, посвідчення водія тощо) (за наявності). Відсутність документів не може бути причиною для відмови у проведенні огляду на стан сп’яніння.

3. За результатами огляду на стан сп’яніння та лабораторними дослідженнями встановлюється діагноз, який вноситься до акта медичного огляду. Акт медичного огляду особи складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров’я.

4. На підставі акта медичного огляду складається висновок щодо результатів медичного огляду. Зміст висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського, який її доставив, про що робиться запис у вищезазначеному висновку. Висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння складається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у трьох примірниках: перший примірник видається під підпис поліцейському, який доставив дану особу на огляд, другий видається оглянутій особі, а третій залишається в закладі охорони здоров’я.

5. Усі записи в акті медичного огляду та висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння повинні бути розбірливими, не допускається формулювання «Норма».

6. Кожний випадок огляду на стан сп’яніння у закладі охорони здоров’я реєструється в журналі реєстрації медичних оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

ПОРАДА 5. НЕ НЕХТУЙТЕ МОЖЛИВІСТЮ СКОРИСТАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНОЮ ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ.

Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Отож, у будь-який час Ви можете скористатися цим правом та залучити до справи свого адвоката.

Адвокат у справі допоможе відновити об’єктивну картину події; зібрати докази невинуватості водія; розробити тактику захисту; скласти необхідні документи по справі (заяви, скарги, заперечення); перевірити правильність і законність дій співробітників поліції; здійснити захист у судовому засіданні; оскаржити судове рішення (за необхідності).

Отож, будьте пильними!Переконайтеся, що у працівників поліції є законні підстави для притягнення Вас до відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення! Сподіваємося, що наші поради допоможуть Вам відстояти власні права та законні інтереси!


Рейтинг: 5 - 1 голосов

Автор статьи


РОГОЗІН Сергій Леонідович

Адвокат, г. Полтава

Возраст: 53 года 29 лет опыта На проекте 2 года
Всего консультаций: 11 Платных консультаций: 3

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

нет отзывов

Комментарии