Відновлення податкових перевірок. Бути чи не бути?

Ні для кого не секрет, що Кабінет міністрів України своєю Постановою № 89 "Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок" "відновив" проведення низки податкових перевірок.

Однак, чи дійсно дана постанова має право на життя? В цьому пості ми спробуємо з'ясувати життєздатність даного підзаконного акту.

Згідно п.1.1 ст.1 Податкового кодексу України (далі - ПК України), відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів. їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Нормою п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» встановлено мораторій на проведення податкових перевірок, крім "акцизних" перевірок, і за зверненням платника податків.

Слід звернути увагу, що дані положення щодо мораторію містяться в нормативно-правовому акті, що має юридичну силу закону (!).

У відповідності до п.2.1 ст. 2 Податкового кодексу України зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.

Водночас, положення п.52-2 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідних положень" залишися без змін.

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 26.12.2008 року №758-0-2-08-19 "Щодо практики застосування норм права у випадку колізії" у разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами - вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має більшу юридичну силу.

Згідно Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року N 17- рп (Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84. 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України) Верховна Рада України визначена в статті 75 Конституції України парламентом - єдиним органом законодавчої влади в Україні. Як орган державної влади Верховна Рада України є колегіальним органом, який складають чотириста п`ятдесят народних депутатів України. Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони. Верховна Рада України здійснює законодавчу владу самостійно, без участі інших органів.

Вища юридична сила закону полягає також у тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплена у положеннях Конституції України (ст. 8).

Згідно з частиною третьою статті 113 Конституції України Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

У контексті саме судового розгляду слід звернути увагу, що у разі невідповідності правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення відповідного міжнародного договору України (ч.3 ст.7 КАС України).

Практика щодо застосування Постанови № 89 наявна наразі, в судах першої інстанції.

До аналогічних висновків дійшли суди у наступних справах:

Рішення ХОАС у справі № 520/3776/21 від 18 травня 2021 року.

Рішення ВОАС у справі № 140/1846/21 від 07 травня 2021 року.

Рішення ВОАС у справі № 140/2017/21 від 11 травня 2021 року.

Висновок: КМУ, як орган виконавчої влади, фактично здійснив перебирання на себе повноважень Верховної Ради України, єдиного органу законодавчої влади, що є неприпустимим і суперечить нормам закону. Тому, і відновлення податкових перевірок є незаконним.


Автор статьи


Шумар Евгений Александрович

Юрист, г. Харьков

Возраст: 23 года На проекте 4 месяца
Всего консультаций: 34 Платных консультаций: 5

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Недвижимо...

2 отзывов

Комментарии