Застосування інформації у консультації

Шановні колеги-юристи!

Звертаюсь до Вас у такому форматі (буде відомо, принаймні, колегам, що взяли участь у цьому питанні) вдруге з важливого і необхідного приводу. Мене спонукають не власні абміції щодо нав'язування своєї думки, а рівень юридичної дисципліни та кваліфікації, що спостерігається у вищих ешелонах влади і підхоплюється, застосовується, потурається зверху донизу.

Мова йде про застосування Вами (всіма без виключення) впродовж всього воєнного часу у консультаціях з питань виїзду за кордон (зокрема, громадян України, чоловіків віком від 18 до 60 років) інформації Державної прикордонної служби (далі - ДПС) (https://dpsu.gov.ua/ua/news/Do-kogo-z-cholovikiv-g...). Застосування цієї інформації, посилання на неї у своїх відповідях, консультаціях вважаю неналежним, незаконним і недопустимим для гідного фахівця права, який обізнаний з елементами його (права) застосування.

По-перше, зазначена інформація не є нормативним актом, не є джерелом права, не має юридичної сили. Кваліфікований юрист не може, не дозволить собі аргументувати свою позицію інформацією з публічного простору; обов'язком юриста є підтверждення свого доводу конкретною відповідною нормою права, а не "я читав, я чув, мені сказали, мені здається тощо". Жодний суд не прийме до уваги посилання на подібне правове обгрунтування. Застосування цієї інформації ДПС нічим не відрізняється від почутого у розмовах бабусь біля під'їзду. Належним нормативним актом з цього питання є "Правила перетинання державного кордону громадянами України", які мала застосувати ДПС, але в цій інформації жодним чином на ці Правила ДПС не послалась.

По-друге, рішення центральних органів виконавчої влади (якою є ДПС), що передбачають нормативно-правові акти, підлягають до оформлення у вигляді наказів, які до того ж підлягають державній реєстрації як нормативно-правові акти. Щоправда, до "ПОЛОЖЕННЯ про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF) було внесено доповнення до п.13, за яким: “У невідкладних випадках, пов’язаних із введенням в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, що потребують негайного прийняття рішення, суб’єкт нормотворення може видати відповідний нормативно-правовий акт без узгодження із суб’єктами нормотворення та/або з іншими заінтересованими органами.” - але, по-перше, має мати місце невідкладного випадку, по-друге, не скасовується видання органами виконавчої влади своїх виконавчих документів (наказів). Тобто, ДПС мала або видати та опублікувати наказ про виконання, застосування Правил перетинання кордону (якщо в цьому є, була потреба), або викласти на своєму цьому сайті роз'яснення цих Правил, які (роз'яснення) мають інформаційний характер і не мають юридичної сили. Тобто у правому полі до застосування підлягає все одно нормативній акт, що роз'яснюється (Правила), а не самі ці роз'яснення.

По-третє, інформація ДПС містить недостовірні, незаконні відомості. По-перше, як наведено в інформації: "Як неодноразово повідомлялося, на період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється." - з цього приводу, а ні Указом Президента України № 64/2022, а ні Законом України про затвердження цього Указу, а ні іншим законодавчим актом України виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не заборонювся і не заборонений - про цю заборону мені, принаймні, невідомо. Я за дане обмеження та заборону, але має бути дотриманий правовий порядок - видано Указ, в тому числі щодо обмеження громадян України вільно залишати територію України (ст.33 Конституції України) - пунт 2 Указу Президента України №64/2022 передбачає можливість обмеження застосування цієї ст.33 Конституції, але не обмежує. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (ст.6, ч.1, п.5) вимагає в Указі Президента України вичерпнутого переліку конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються, а не переліку статтей Конституції, права за якими навіть не обмежені, а можуть бути обмежені. Також, дана не врегульована, не передбачена чинним законодавством заборона порушує положення ст.19 Конституції України: "Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". По-друге, як зазначено в інформаці: "Згідно з вимогами законодавства обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються до окремих осіб цієї категорії, зокрема: ...- які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку." (такої підстави Правила перетинання кордону не передачають, інформація суперечить чинному законодавству, вводить в оману громадян, створює нову правову норму в незаконний спосіб, супечить інтересам держави в военний час); "- здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі)." (абз.другий ч.третьої ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не розділяє здобувачів освіти вітчизняних чи закордонних закладів; у цій частині, ДПС, взагалі, самочинно, на свій розсуд обмежив здобувачів освіти вітчизняних закладів у праві виїзду з країни). По-третє, Правила перетинання кордону були змінені, зокрема, скасовано право на це перетинання особам, передбачених ч.третьою ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (п.2-6 Правил), але Інформація ДПС не видаляється, не змінюється, залишається в редакції станом на момент її публікації (19.03.2022р.) та продовжує застосовуватись Вами, колеги.

Закликаю, колеги, не застосовувати дану інформацію ДПС як правову підставу, як джерело права, бути правниками, а не ретрастранляторами неналежної, незаконної інформації.

© Крикун С.П., 2022


Рейтинг: 5 - 1 голосов

Автор статьи


Крикун Сергій Павлович

Юрист, г. Днепр

Возраст: 64 года 28 лет опыта На проекте 2 года
Всего консультаций: 1846 Платных консультаций: 724

Гражданское право, Трудовое право, Семейное право, Защита пр...

28 отзывов

Комментарии