Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 16 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні...

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні...

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про...

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів Адміністративні комісії мають право...

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні...

Глава 17 ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 218. Адміністративні комісії Адміністративні комісії при виконавчих органах міських...

Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад...

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди...

Стаття 221 - 1 . Місцеві господарські та адміністративні суди,...

Стаття 222. Органи Національної поліції Органи Національної поліції розглядають справи...

Стаття 222 - 1 . Органи Державної прикордонної служби України...

Стаття 222 - 2 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...

Стаття 224. Органи залізничного транспорту Органи залізничного транспорту розглядають справи...

Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту Органи морського і...

Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації...

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту Органи автомобільного транспорту...

Стаття 230 - 1 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...

Стаття 234 - 1 . Органи державного фінансового контролю Органи...

Стаття 234 - 2 . Органи доходів і зборів Органи...

Стаття 234 - 3 . Національний банк України Національний банк...

Стаття 234 - 4 . Фонд гарантування вкладів фізичних осіб...

Стаття 235. Військові комісаріати Військові комісаріати розглядають справи про такі...

Стаття 235 - 1 . Військова інспекція безпеки дорожнього руху...

Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби Органи державної санітарно-епідеміологічної служби...

Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...

Стаття 238 - 2 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 238 - 4 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...

Стаття 240. Органи рибоохорони Органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні...

Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...

Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...

Стаття 242 - 1 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері...

Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику...

Стаття 244 - 1 . Органи, які здійснюють державний пробірний...

Стаття 244 - 2 . Органи Пенсійного фонду України Органи...

Стаття 244 - 3 . Органи державної статистики Органи державної...

Стаття 244 - 4 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 244 - 5 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 244 - 6 . Органи державного архітектурно-будівельного контролю та...

Стаття 244 - 7 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 244 - 8 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 244 - 9 . Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального...

Стаття 244 - 10 . Органи Фонду соціального страхування України...

Стаття 244 - 12 . Органи державного регулювання ядерної та...

Стаття 244 - 13 . Органи центрального органу виконавчої влади...

Стаття 244 - 16 . Національна комісія, що здійснює державне...

Стаття 244 - 17 . Національна комісія з цінних паперів...

Стаття 244 - 18 . Національна комісія, що здійснює державне...

Стаття 244 - 19 . Органи ринкового нагляду Органи ринкового...

Стаття 244 - 20 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Стаття 244 - 21 . Органи державної виконавчої служби Органи...

Стаття 244 - 22 . Орган суспільного нагляду за аудиторською...

Стаття 244 - 23 . Центральний орган виконавчої влади, що...

Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 18 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення Завданнями...

Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення Порядок...

Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне...

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності...

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення Справа про...

Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в...

Стаття 251. Докази Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є...

Стаття 252. Оцінка доказів Орган (посадова особа) оцінює докази за...

Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового розслідування Якщо при...

Глава 19 ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення Про вчинення адміністративного...

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні...

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення У протоколі про...

Стаття 257. Надіслання протоколу Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому...

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається...

Стаття 259. Доставлення порушника З метою складення протоколу про адміністративне...

Глава 20 ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення...

Стаття 261. Адміністративне затримання Про адміністративне затримання складається протокол, в...

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання Адміністративне...

Стаття 263. Строки адміністративного затримання Адміністративне затримання особи, яка вчинила...

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей Особистий огляд може...

Стаття 265. Вилучення речей і документів Речі і документи, що...

Стаття 265 - 1 . Тимчасове вилучення посвідчення водія У...

Стаття 265 - 2 . Тимчасове затримання транспортних засобів працівниками...

Стаття 265 - 4 . Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами...

Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і...

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні...

Глава 21 ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ...

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності {Положення...

Стаття 269. Потерпілий Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно...

Стаття 270. Законні представники та представники Інтереси особи, яка притягається...

Стаття 271. Захисник У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть...

Стаття 272. Свідок Як свідок у справі про адміністративне правопорушення...

Стаття 273. Експерт Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні...

Стаття 274. Перекладач Перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні...

Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам Потерпілим,...

Глава 22 РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення Справа про...

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення Справа про...

Стаття 277 - 2 . Повідомлення про розгляд справи Повістка...

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення Орган...

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення Розгляд справи...

Стаття 279 - 1 . Розгляд справ про адміністративне правопорушення...

Стаття 279 - 2 . Особливості розгляду справи про адміністративне...

Стаття 279 - 3 . Звільнення відповідальної особи, зазначеної у...

Стаття 279 - 4 . Інформування відповідальної особи, зазначеної у...

Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про...

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне...

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли...

Глава 23 ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення Розглянувши...

Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення По...

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і...

Глава 24 ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення...

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення...

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення...

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі...

Стаття 292. Строк розгляду скарги на постанову по справі про...

Стаття 293. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне...

Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення...

Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі на постанову Копія...

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне...

Глава 24 - 1 . Перегляд постанови по справі про...

Стаття 297 - 1 . Право на перегляд постанови по...

Стаття 297 - 2 . Строк подання заяви про перегляд...

Стаття 297 - 3 . Вимоги до заяви про перегляд...

Стаття 297 - 4 . Порядок подання заяви про перегляд...

Стаття 297 - 5 . Перевірка відповідності заяви про перегляд...

Стаття 297 - 6 . Допуск справи до провадження Питання...

Стаття 297 - 7 . Підготовка справи до розгляду у...

Стаття 297 - 8 . Порядок розгляду справи Верховним Судом...

Стаття 297 - 9 . Повноваження Верховного Суду За наслідками...

Стаття 297 - 10 . Постанова Верховного Суду Верховний Суд...

Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Глава 25 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення Постанова про...

Стаття 299. Звернення постанови до виконання Постанова про накладення адміністративного...

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення Постанова...

Стаття 300 - 1 . Порядок виконання постанови про накладення...

Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення За...

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення За...

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень Не...

Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови Питання, зв’язані...

Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення...

Глава 26 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження Постанова про...

Глава 27 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу...

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу У разі...

Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на...

Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу...

Глава 28 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета...

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета Предмет, вилучений...

Глава 29 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей...

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей Виконання...

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей Реалізація конфіскованих предметів,...

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета,...

Глава 30 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права...

Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування річковим...

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання Виконання...

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права Судноводії і особи,...

Глава 30-А ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

Стаття 321 - 1 . Виконання постанови про накладення адміністративного...

Стаття 321 - 2 . Обчислення строку відбування громадських робіт...

Стаття 321 - 3 . Обов’язки власника підприємства, установи, організації...

Стаття 321 - 4 . Наслідки ухилення особи від відбування...

Глава 31 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ

Стаття 322. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді...

Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт Відбування виправних робіт...

Стаття 324. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним...

Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт У...

Глава 31-А ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ...

Стаття 325 - 1 . Виконання постанови про накладення адміністративного...

Стаття 325 - 2 . Обчислення строку виконання суспільно корисних...

Стаття 325 - 3 . Обов’язки власника підприємства, установи, організації...

Стаття 325 - 4 . Наслідки ухилення особи від відбування...

Глава 32 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ...

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту та арешту...

Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту Осіб, підданих адміністративному арешту,...

Стаття 327 - 1 . Порядок відбування арешту з утриманням...

Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту Особи, піддані...

Глава 33 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ...

Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування...

Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди...

Популярные вопросы пользователей