Конституція України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова...

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна...

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,...

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і...

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом...

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її...

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права....

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана...

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. {Офіційне...

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її...

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб...

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші...

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під...

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної,...

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на...

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її...

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних...

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно...

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний...

Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй...

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією...

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї...

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та...

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і...

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в...

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто...

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності....

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту...

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до...

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та...

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте...

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території...

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова,...

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання....

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у...

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій,...

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними...

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і...

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові...

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю...

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не...

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість...

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для...

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це...

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає...

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови,...

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для...

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу...

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і...

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка....

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження,...

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня...

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної...

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом....

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави...

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки....

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної...

Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У...

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи...

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної...

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не...

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання...

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не...

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування...

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині,...

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку...

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів...

Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші...

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни...

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого...

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом...

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території...

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків,...

Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент...

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят...

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в...

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній...

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають...

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. {Офіційне тлумачення...

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням...

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада України...

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка...

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання...

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 1) внесення...

Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної...

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або...

Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову...

Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки...

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття...

Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші...

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи...

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить...

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно...

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і...

Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України...

Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до...

Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням...

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової...

Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної...

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод...

Розділ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від...

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального,...

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше...

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання...

Стаття 106. Президент України: 1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку...

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним...

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на...

Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення...

Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом...

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною...

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно...

Розділ VI КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі...

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України,...

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною...

Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 1) забезпечує державний суверенітет і...

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає...

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві...

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 1)...

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих...

Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій...

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та...

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами...

Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя...

Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за...

Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством...

Стаття 129 - 1 . Суд ухвалює рішення іменем України....

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування...

Стаття 130 - 1 . Для захисту професійних інтересів суддів...

Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка: 1)...

Стаття 131 - 1 . В Україні діє прокуратура, яка...

Стаття 131 - 2 . Для надання професійної правничої допомоги...

Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та...

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим,...

Розділ X АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України...

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим,...

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада...

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:...

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить: 1) призначення...

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України,...

Розділ XI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів...

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради...

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме...

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через...

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом,...

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та...

Розділ XII КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції...

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів...

Стаття 148 - 1 . Держава забезпечує фінансування та належні...

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються...

Стаття 149 - 1 . Повноваження судді Конституційного Суду України...

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить: 1) вирішення...

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України, або...

Стаття 151 - 1 . Конституційний Суд України вирішує питання...

Стаття 151 - 2 . Рішення та висновки, ухвалені Конституційним...

Стаття 152. Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду...

Стаття 153. Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус...

Розділ XIII ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може...

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім...

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні...

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни...

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який...

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається...

Розділ XIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття....

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом -...

Розділ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Закони та інші нормативні акти,...

Популярные вопросы пользователей