Про Конституційний Суд України

Розділ I КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Конституційного Суду України 1. Конституційний Суд України...

Стаття 2. Засади діяльності Суду 1. Конституційний Суд здійснює свою...

Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду 1. Суд діє відповідно...

Стаття 4. Місцезнаходження Конституційного Суду 1. Конституційний Суд знаходиться у...

Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду 1. Невід’ємними атрибутами Зали...

Стаття 6. Відкритість діяльності Суду 1. Розгляд справ на пленарних...

Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 7. Повноваження Суду 1. До повноважень Суду належить: 1)...

Стаття 8. Межі повноважень Суду 1. Суд розглядає питання щодо...

Стаття 9. Склад Суду 1. Склад Суду становить 18 суддів...

Стаття 10. Повноважність Суду 1. Суд є повноважним здійснювати конституційне...

Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду 1. Суддею Конституційного...

Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного...

Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України 1....

Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України...

Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з’їздом суддів України...

Стаття 16. Призначення і строк перебування на посаді судді Конституційного...

Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституційного Суду 1. Суддя Конституційного...

Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду 1. Статус судді Конституційного...

Стаття 19. Мантія та нагрудний знак судді Конституційного Суду 1....

Стаття 20. Припинення повноважень судді Конституційного Суду 1. Повноваження судді...

Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду 1. Підставами...

Стаття 22. Збори суддів Конституційного Суду 1. Збори суддів Конституційного...

Стаття 23. Позасудова діяльність судді Конституційного Суду 1. Суддя Конституційного...

Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду 1. Суддя...

Стаття 25. Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та членів його...

Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду 1. Винагорода судді Конституційного...

Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у...

Стаття 28. Відпустка судді Конституційного Суду 1. Судді Конституційного Суду...

Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді 1. Суддя Конституційного Суду...

Стаття 30. Наукові консультанти і помічники судді Конституційного Суду 1....

Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду 1. За суддею...

Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 32. Організаційна структура Суду 1. У складі Суду діють...

Стаття 33. Голова Суду 1. Голова Суду очолює Суд та...

Стаття 34. Заступник Голови Суду 1. Заступник Голови Суду виконує...

Стаття 35. Велика палата 1. Велика палата діє у складі...

Стаття 36. Сенат 1. Сенат діє у складі дев’яти суддів...

Стаття 37. Колегія 1. Колегія діє у складі трьох суддів...

Стаття 38. Секретар Колегії 1. Секретаря Колегії обирають у порядку,...

Стаття 39. Засідання Суду, пов’язані з організаційною діяльністю 1. Для...

Стаття 40. Постійні комісії Суду 1. Допоміжними органами Суду з...

Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду 1. Науково-консультативна рада утворюється при...

Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді 1. Акти...

Стаття 43. Щорічна інформаційна доповідь Суду 1. Упродовж першого кварталу...

Стаття 44. Секретаріат Суду 1. Секретаріат Суду (далі - Секретаріат)...

Стаття 45. Архів Суду 1. Матеріали діяльності Суду зберігаються в...

Стаття 46. Бібліотека Суду 1. Для забезпечення Суду науковою та...

Стаття 47. Офіційне видання Суду 1. Офіційним виданням Суду є...

Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 48. Гарантії фінансової незалежності Суду 1. Видатки на фінансове...

Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи 1....

Розділ II КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 50. Форми звернення до Суду 1. Формами звернення до...

Стаття 51. Конституційне подання 1. Конституційним поданням є подане до...

Стаття 52. Суб’єкт права на конституційне подання 1. Відповідно до...

Стаття 53. Конституційне звернення 1. Конституційним зверненням є подане до...

Стаття 54. Суб’єкт права на конституційне звернення 1. Суб’єктами права...

Стаття 55. Конституційна скарга 1. Конституційною скаргою є подане до...

Стаття 56. Суб’єкт права на конституційну скаргу 1. Суб’єктом права...

Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду 1. Звернення до...

Стаття 58. Розгляд звернень до Суду у колегіях 1. Розгляд...

Стаття 59. Суддя-доповідач у справі 1. Суддя-доповідач у справі визначається...

Стаття 60. Конфлікт інтересів та відвід (самовідвід) Судді 1. Суддя...

Глава 9. ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі 1. Питання щодо...

Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у...

Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду 1. Звернення до...

Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ

Стаття 64. Форми конституційного провадження 1. Справи, конституційне провадження щодо...

Стаття 65. Засідання та пленарні засідання 1. Розгляд справ, конституційне...

Стаття 66. Засідання та пленарні засідання Великої палати 1. Велика...

Стаття 67. Засідання та пленарні засідання Сенату 1. Сенат на...

Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на розсуд Великої...

Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи 1. Колегія, Сенат, Велика...

Стаття 70. Учасники конституційного провадження 1. Учасниками конституційного провадження є...

Стаття 71. Права та обов’язки учасника конституційного провадження 1. Учасник...

Стаття 72. Права та обов’язки залученого учасника конституційного провадження 1....

Стаття 73. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у...

Стаття 74. Мова конституційного провадження 1. Конституційне подання, конституційне звернення,...

Стаття 75. Строки конституційного провадження 1. Обчислення строків конституційного провадження...

Стаття 76. Об’єднання і роз’єднання конституційних проваджень 1. Якщо до...

Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ...

Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги 1. Конституційна скарга вважається прийнятною...

Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги 1. При розгляді конституційної скарги...

Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ...

Стаття 79. Спрямування конституційного звернення 1. Конституційне звернення щодо відповідності...

Стаття 80. Предмет розгляду 1. Предметом розгляду справи є питання,...

Стаття 81. Участь у конституційному провадженні 1. У разі розгляду...

Стаття 82. Резолютивна частина висновку 1. У резолютивній частині висновку...

Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 83. Види актів 1. Суд ухвалює рішення, надає висновки,...

Стаття 84. Рішення Суду 1. Рішення Суду ухвалює: 1) Велика...

Стаття 85. Висновок Суду 1. Висновок Суду надає Велика палата...

Стаття 86. Ухвала Суду 1. Для вирішення питань, пов’язаних із...

Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду 1. У конституційних провадженнях згідно...

Стаття 88. Ухвалення рішення і надання висновку Судом 1. Суд...

Стаття 89. Вимоги до рішення Суду 1. Рішення Суду містить:...

Стаття 90. Вимоги до висновку Суду 1. Висновок Суду містить:...

Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими...

Стаття 92. Юридична позиція Конституційного Суду 1. Юридичну позицію Конституційний...

Стаття 93. Окрема думка Судді 1. Суддя, який підписав рішення,...

Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду 1. Оприлюднення...

Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз’яснення...

Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи...

Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду 1. Суд...

Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду 1. За невиконання...

Розділ III ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з...

Розділ IV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Конституційний Суд закриває відкриті до...

Популярные вопросы пользователей