Про ратифікацію Паризької угоди

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Паризької угоди

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 35, ст. 595)

Верховна Рада України постановляє:

Паризьку угоду, вчинену у м. Парижі 12 грудня 2015 року на Двадцять першій Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та підписану від імені України 22 квітня 2016 року у м. Нью-Йорку, яка набирає чинності на тридцятий день з дати, коли не менше 55 Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, на частку яких, за оцінками, припадає в сукупності щонайменше 55 відсотків загальних глобальних викидів парникових газів, здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти, інструменти про прийняття, затвердження або приєднання, ратифікувати (додається).

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 липня 2016 року
№ 1469-VIII