Про внесення змін до статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" щодо виплати одноразової грошової допомоги поліцейському

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" щодо виплати одноразової грошової допомоги поліцейському

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 30, ст.330)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до частини першої статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) такі зміни:

у пункті 1 слова "працівника поліції" замінити словом "поліцейського";

у пункті 3 слова "поліції відповідно до цього Закону" замінити словами "міліції або поліції";

у пункті 4 слова "пов’язаного з проходженням ним служби в" замінити словами "поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаних з проходженням ним служби в органах внутрішніх справ або";

у пункті 5 слова "поліції відповідно до цього Закону" замінити словами "міліції або поліції";

у пункті 6 слова "служби в поліції" замінити словами "служби в органах внутрішніх справ або поліції".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності мають поліцейські з числа осіб, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 97 Закону України "Про Національну поліцію", які визнані інвалідами або отримали поранення  до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 червня 2017 року
№ 2097-VIII