Про військовий обов'язок і військову службу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 1073-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.418
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1255-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.512
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1834-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 12, ст.117
№ 1835-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 12, ст.118
№ 2926-VI від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.303
№ 3353-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.487
№ 3409-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.539
№ 3919-VI від 18.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.217
№ 4296-VI від 10.01.2012, ВВР, 2012, № 31, ст.395
№ 4352-VI від 07.02.2012, ВВР, 2012, № 39, ст.472
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5040-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.246
№ 5088-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.343
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№  224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№  406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№  589-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.742
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.595
№ 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 1242-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.908
№ 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942
№ 1589-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 35, ст.1179
№ 1604-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1191
№ 1614-VII від 25.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1194
№ 1634-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2010
№ 116-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.85
№ 259-VIII від 18.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.148
№ 265-VIII від 19.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.150
№ 267-VIII від 19.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.151
№ 277-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.166
№ 433-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.273
№ 567-VIII від 01.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.339
№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379
№ 711-VIII від 06.10.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.428
№ 716-VIII від 06.10.2015, ВВР, 2015, № 47, ст.436
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1008-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 12, ст.138
№ 1680-VIII від 18.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.811
№ 1769-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.39
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1951-VIII від 16.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.217
№ 1975-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 14, ст.159
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380
№ 2225-VIII від 05.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.39
№ 2226-VIII від 06.12.2017, ВВР, 2018, № 11, ст.55
№ 2409-VIII від 19.04.2018, ВВР, 2018, № 21, ст.195
№ 2397-VIII від 05.04.2018, ВВР, 2018, № 27, ст.221
№ 2449-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, № 26, ст.219
№ 2522-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 43, ст.344
№ 2523-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 44, ст.353
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371}

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Військовий обов'язок

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

Стаття 3. Правова основа військового обов'язку, військової служби, служби у військовому резерві

Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань

Стаття 5. Склад військовослужбовців, резервістів і військовозобов'язаних. Військові звання

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

Сержантський і старшинський склад

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

Старший офіцерський склад

Вищий офіцерський склад

Стаття 6. Військові посади

Стаття 7. Військова форма одягу, знаки розрізнення і відзнаки військовослужбовців

Глава II
ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Стаття 8. Підготовка до військової служби

Стаття 9. Допризовна підготовка

Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей

Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів

Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

Глава III
ПРИПИСКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ, ПРИЗОВ І ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

Стаття 16. Призовні комісії

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

Стаття 19. Загальні умови укладення контракту на проходження військової служби

Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом

Стаття 20-1. Врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

Глава III-1.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Стаття 21-1. Прийняття на військову службу до Збройних Сил України іноземців та осіб без громадянства

Стаття 21-2. Особливості проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства

Стаття 21-3. Грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

Стаття 21-4. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

Глава IV
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі

Стаття 23. Строки військової служби

Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби. Час та місце виконання обов'язків військової служби

Стаття 25. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу

Стаття 26. Звільнення з військової служби

Глава V
ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ. ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАПАСІ

Стаття 26-1. Проходження служби у військовому резерві

Стаття 26-2. Проходження служби у військовому резерві в особливий період

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів

Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі

Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку

Глава VI
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Стаття 33. Загальні правила військового обліку

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних

Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та облік резервістів

Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

Глава VII
ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація

Глава VIII
ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

Стаття 40. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни

Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві

Глава IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

Глава X
ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку

Глава XI
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК ТА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Стаття 44. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу

Стаття 45. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу

Глава XII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Президент України

Л.КРАВЧУК

м. Київ
25 березня 1992 року
№ 2232-XII