Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 14, ст.66)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 50, ст. 400) такі зміни:

1) абзаци другий і третій статті 1 викласти в такій редакції:

"доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.122.251,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 928.498.357,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.112.120.440,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.005.757.991,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 106.362.449 тис. гривень";

2) внести зміни до додатків № 1, № 3, № 6 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону, виклавши додаток № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується з 1 січня 2019 року.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 лютого 2019 року
№ 2696-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-4 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2019 РІК"}