Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 22, ст.83)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 64 слова "від трьох до семи" замінити словами "від шести до чотирнадцяти", а слова "від п’яти до восьми" - словами "від десяти до шістнадцяти";

2) у статті 65:

в абзаці другому частини першої слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "від тридцяти до шістдесяти", а слова "від сімдесяти п’яти до ста п’ятдесяти" - словами "від ста п’ятдесяти до трьохсот";

в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до шістдесяти" замінити словами "від шістдесяти до дев’яноста", а слова "від трьохсот до шестисот" - словами "від шестисот до дев’ятисот";

3) в абзаці другому статті 65-1 слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "від тридцяти до сорока п’яти", а слова "від тридцяти п’яти до шістдесяти" - словами "від шістдесяти до дев’яноста";

4) в абзаці другому статті 66 слова "від одного до трьох" замінити словами "від трьох до шести", а слова "від трьох до семи" - словами "від семи до десяти".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) примітку до статті 201-1 викласти в такій редакції:

"Примітка. 1. Під цінними та рідкісними породами дерев у цій статті слід розуміти роди дерев, передбачені статтею 1 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".

2. Під переміщенням у великому розмірі у цій статті слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених, вартість яких у вісімнадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під переміщенням в особливо великому розмірі - вартість яких у тридцять шість і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

2) примітку до статті 246 викласти в такій редакції:

"Примітка. 1. У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

2. У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 квітня 2019 року
№ 2708-VIII