Митний тариф України (Групи 73-97)

МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ
(групи 73-97)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 822-VIII від 25.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.8}

{Групи 01-72}

{Розділ XV (продовження)}

Група 73
Вироби з чорних металів

Примітки:

1. У цій групі термін "чавунне литво" означає вироби, одержані литтям, у яких залізо домінує за масою над кожним з інших елементів у сплаві та які не відповідають хімічному складу сталей, про які йшлося у примітці 1 (d) до групи 72.

2. У цій групі термін "дріт" означає гаряче- або холоднодеформовані вироби будь-якої форми поперечного перерізу, розмір якого не більш як 16 мм.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

7301

Палі шпунтовi з чорних металів, просвердленi або непросвердленi, перфоровані або неперфоровані, монолiтнi або зробленi із збiрних елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металів:

7301 10 00 00

- палі шпунтовi


0

0

-

7301 20 00 00

- кутики фасоннi та спецiальнi профiлi


0

0

-

7302

Вироби з чорних металів для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпірнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з’єднання або закрiплення рейок:

7302 10

- рейки:

7302 10 10 00

- - струмопровiднi з деталями з кольорового металу


0

0

-


- - iншi:


- - - новi:


- - - - рейки широкопідошвові:

7302 10 22 00

- - - - - з масою погонного метра 36 кг або бiльше


0

0

-

7302 10 28 00

- - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг


0

0

-

7302 10 40 00

- - - - рейки з жолобом


0

0

-

7302 10 50

- - - - інші:

7302 10 50 10

- - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг


0

0

-

7302 10 50 90

- - - - - інші


0

0

-

7302 10 90 00

- - - що використовувалися


0

0

-

7302 30 00 00

- рейки перекладні, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та розведення рейок


5

5

-

7302 40 00 00

- накладки стиковi та пiдкладки опорнi


0

0

-

7302 90 00 00

- iншi


0

0

-

7303 00

Труби, трубки i профiлi порожнистi, з ливарного чавуну:

7303 00 10 00

- труби і трубки, якi використовуються у системах, що працюють пiд тиском


0

0

-

7303 00 90 00

- iншi


0

0

-

7304

Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм чавунного литва):


- труби для нафто- та газопроводiв:

7304 11 00

- - з корозійностійкої (нержавiючої сталi):

7304 11 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 11 00 90

- - - інші


0

0

-

7304 19

- - інші:

7304 19 10

- - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:

7304 19 10 10

- - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 19 10 90

- - - - інші


0

0

-

7304 19 30

- - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

7304 19 30 10

- - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 19 30 90

- - - - інші


0

0

-

7304 19 90

- - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:

7304 19 90 10

- - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 19 90 90

- - - - інші


0

0

-


- труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння нафтових та газових свердловин:

7304 22 00 00

- - труби бурильні з корозійностійкої (нержавiючої сталi)


0

0

-

7304 23 00 00

- - інші труби бурильні


0

0

-

7304 24 00 00

- - інші, з корозійностійкої (нержавiючої сталi)


0

0

-

7304 29

- - iншi:

7304 29 10 00

- - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм


0

0

-

7304 29 30 00

- - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм


0

0

-

7304 29 90 00

- - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм


0

0

-


- iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:

7304 31

- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):

7304 31 20 00

- - - прецизiйнi труби


0

0

-

7304 31 80

- - - інші:

7304 31 80 10

- - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 31 80 90

- - - - інші


0

0

-

7304 39

- - iншi:

7304 39 10 00

- - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки


0

0

-


- - - iншi:


- - - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):

7304 39 52

- - - - - оцинкованi:

7304 39 52 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 39 52 90

- - - - - - інші


0

0

-

7304 39 58

- - - - - інші:

7304 39 58 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 39 58 90

- - - - - - інші


0

0

-


- - - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:

7304 39 92

- - - - - не бiльш як 168,3 мм:

7304 39 92 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 39 92 90

- - - - - - інші


0

0

-

7304 39 93

- - - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

7304 39 93 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 39 93 90

- - - - - - інші


0

0

7304 39 98

- - - - - понад 406,4 мм:

7304 39 98 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 39 98 90

- - - - - - інші


0

0


- iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):

7304 41 00

- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):

7304 41 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 41 00 90

- - - інші


0

0

-

7304 49

- - iншi:

7304 49 10 00

- - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки


0

0

-


- - - iншi:

7304 49 93 00

- - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм


0

0

-

7304 49 95 00

- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм


0

0

-

7304 49 99

- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:

7304 49 99 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 49 99 90

- - - - - інші


0

0

-


- iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталі:

7304 51

- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):


- - - прямi та з рівномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, з масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:

7304 51 12 00

- - - - не бiльш як 0,5 м


0

0

-

7304 51 18 00

- - - - понад 0,5 м


0

0

-


- - - iншi:

7304 51 81 00

- - - - прецизiйнi труби


0

0

-

7304 51 89 00

- - - - інші


0

0

-

7304 59

- - iншi:

7304 59 10 00

- - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки


0

0

-


- - - iншi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:

7304 59 32 00

- - - - не бiльш як 0,5 м


0

0

-

7304 59 38 00

- - - - понад 0,5 м


0

0

-


- - - iншi:

7304 59 92

- - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:

7304 59 92 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 59 92 90

- - - - - інші


0

0

-

7304 59 93

- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

7304 59 93 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 59 93 90

- - - - - інші


0

0

-

7304 59 99

- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:

7304 59 99 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7304 59 99 90

- - - - - інші


0

0

-

7304 90 00 00

- інші


0

0

-

7305

Інші труби і трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів:


- труби для нафто- та газопроводiв:

7305 11 00

- - прямошовні, зваренi дуговим зварюванням пiд флюсом:

7305 11 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7305 11 00 90

- - - інші


0

0

-

7305 12 00

- - iншi, зварнi, прямошовні:

7305 12 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7305 12 00 90

- - - інші


0

0

-

7305 19 00 00

- - iншi


0

0

-

7305 20 00 00

- труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин


0

0

-


- інші, зварнi:

7305 31 00

- - зварнi, прямошовні:

7305 31 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7305 31 00 90

- - - інші


0

0

-

7305 39 00

- - інші:

7305 39 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7305 39 00 90

- - - інші


0

0

-

7305 90 00 00

- iншi


0

0

-

7306

Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) з чорних металів:


- труби для нафто- та газопроводiв:

7306 11

- - зварнi, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):

7306 11 10

- - - зварнi прямошовні:

7306 11 10 10

- - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 11 10 90

- - - - інші


0

0

-

7306 11 90

- - - зварнi спіральношовні:

7306 11 90 10

- - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 11 90 90

- - - - інші


0

0

-

7306 19

- - інші:

7306 19 10 00

- - - зварнi прямошовні


0

0

-

7306 19 90

- - - зварнi спіральношовні:

7306 19 90 10

- - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 19 90 90

- - - - інші


0

0

-


- труби обсаднi і труби, що використовуються для бурiння нафтових та газових свердловин:

7306 21 00 00

- - зварні, з корозійностійкої (нержавiючої сталi)


0

0

-

7306 29 00 00

- - інші


0

0

-

7306 30

- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:


- - прецизiйнi труби з товщиною стiнки:

7306 30 11 00

- - - не бiльш як 2 мм


0

0

-

7306 30 19 00

- - - понад 2 мм


0

0

-


- - iншi:


- - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):

7306 30 41

- - - - оцинкованi:

7306 30 41 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 30 41 90

- - - - - інші


0

0

-

7306 30 49

- - - - інші:

7306 30 49 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 30 49 90

- - - - - інші


0

0

-


- - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:


- - - - не бiльш як 168,3 мм:

7306 30 72

- - - - - оцинкованi:

7306 30 72 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 30 72 90

- - - - - - інші


0

0

-

7306 30 77

- - - - - інші:

7306 30 77 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 30 77 90

- - - - - - інші


0

0

-

7306 30 80

- - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:

7306 30 80 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 30 80 90

- - - - - інші


0

0

-

7306 40

- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

7306 40 20

- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):

7306 40 20 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 40 20 90

- - - інші


0

0

-

7306 40 80

- - інші:

7306 40 80 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 40 80 90

- - - інші


0

0

-

7306 50

- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з iншої легованої сталi:

7306 50 20 00

- - прецизiйнi труби


0

0

-

7306 50 80

- - інші:

7306 50 80 10

- - - з тепловою ізоляцією


0

0

-

7306 50 80 90

- - - інші


0

0

-


- iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:

7306 61

- - квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:

7306 61 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


0

0

-


- - - інші:

7306 61 92 00

- - - - з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм


0

0

-

7306 61 99 00

- - - - з товщиною стiнки понад 2 мм


0

0

-

7306 69

- - іншого некруглого поперечного перерізу:

7306 69 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


0

0

-

7306 69 90 00

- - - інші


0

0

-

7306 90 00 00

- iншi


0

0

-

7307

Фiтинги для труб і трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних металів:


- фiтинги литi:

7307 11

- - з нековкого чавуну:

7307 11 10 00

- - - використовувані у системах, що працюють пiд тиском


5

5

-

7307 11 90 00

- - - iншi


5

5

-

7307 19

- - iншi:

7307 19 10 00

- - - з ковкого чавуну


5

5

-

7307 19 90 00

- - - iншi


5

5

-


- iншi, з корозійностійкої (нержавіючої) сталi:

7307 21 00 00

- - фланцi


5

5

-

7307 22

- - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:

7307 22 10 00

- - - втулки


0

0

-

7307 22 90 00

- - - колiна та патрубки


0

0

-

7307 23

- - фiтинги для зварювання встик:

7307 23 10 00

- - - колiна та патрубки


5

5

-

7307 23 90 00

- - - iншi


5

5

-

7307 29

- - iншi:

7307 29 10 00

- - - з нанесеною рiзьбою


5

5

-

7307 29 80 00

- - - iншi


5

5

-


- iншi:

7307 91 00 00

- - фланцi


5

5

-

7307 92

- - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:

7307 92 10 00

- - - втулки


0

0

-

7307 92 90 00

- - - колiна та патрубки


0

0

-

7307 93

- - фiтинги для зварювання встик:


- - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 609,6 мм:

7307 93 11 00

- - - - колiна та патрубки


5

5

-

7307 93 19 00

- - - - iншi


5

5

-


- - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром понад 609,6 мм:

7307 93 91 00

- - - - колiна та патрубки


5

5

-

7307 93 99 00

- - - - iншi


5

5

-

7307 99

- - iншi:

7307 99 10

- - - з нанесеною рiзьбою:

7307 99 10 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7307 99 10 90

- - - - інші


5

5

-

7307 99 80 00

- - - iншi


5

5

-

7308

Металоконструкцiї (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до покрівлі, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металів, призначенi для використання у металоконструкцiях:

7308 10 00 00

- мости та секцiї мостiв


0

0

-

7308 20 00 00

- башти та решітчасті щогли


0

0

-

7308 30 00 00

- дверi, вiкна та їх рами і пороги для дверей


0

0

шт

7308 40 00 00

- устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок або крiплень для шахт


0

0

-

7308 90

- iншi:


- - головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу:

7308 90 51 00

- - - панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем


0

0

-

7308 90 59 00

- - - iншi


0

0

-

7308 90 98 00

- - іншi


0

0

-

7309 00

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткістю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:

7309 00 10 00

- для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв)


7

7

-


- для рiдин:

7309 00 30 00

- - з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям


7

7

-


- - iншi, мiсткiстю:

7309 00 51 00

- - - понад 100000 л


7

7

-

7309 00 59 00

- - - не бiльш як 100000 л


7

7

-

7309 00 90 00

- для твердих речовин


7

7

-

7310

Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газiв), мiсткістю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:

7310 10 00 00

- мiсткiстю 50 л або бiльше


5

5

-


- мiсткiстю менш як 50 л:

7310 21

- - банки, що закриваються пайкою або відбортовкою:

7310 21 11 00

- - - що використовуються для консервування харчових продуктiв


5

5

-

7310 21 19 00

- - - що використовуються для консервування напоїв


5

5

-


- - - iншi, з товщиною стiнки:

7310 21 91 00

- - - - менш як 0,5 мм


5

5

-

7310 21 99 00

- - - - 0,5 мм або бiльше


5

5

-

7310 29

- - iншi:

7310 29 10 00

- - - з товщиною стiнки менш як 0,5 мм


5

5

-

7310 29 90 00

- - - з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше


5

5

-

7311 00

Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металів:


- безшовні:


- - на тиск 165 бар або більше, місткістю:

7311 00 11 00

- - - менше 20 л


5

5

шт

7311 00 13 00

- - - 20 л або більше, але не більш як 50 л


5

5

шт

7311 00 19 00

- - - понад 50 л


5

5

шт

7311 00 30 00

- - інші


5

5

шт


- iншi, мiсткiстю:

7311 00 91 00

- - менш як 1 000 л


5

5

-

7311 00 99 00

- - 1000 л або бiльше


5

5

-

7312

Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної iзоляцiї:

7312 10

- кручений дріт, троси, канати:

7312 10 20 00

- - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


0

0

-


- - iншi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:


- - - не бiльш як 3 мм:

7312 10 41 00

- - - - з гальванiчним або іншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь)


0

0

-

7312 10 49 00

- - - - iншi


0

0

-


- - - понад 3 мм:


- - - - кручений дріт:

7312 10 61 00

- - - - - без покриття


0

0

-


- - - - - з покриттям:

7312 10 65 00

- - - - - - оцинкований


0

0

-

7312 10 69 00

- - - - - - iнший


0

0

-


- - - - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах):


- - - - - без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:

7312 10 81 00

- - - - - - понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм


0

0

-

7312 10 83 00

- - - - - - понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм


0

0

-

7312 10 85 00

- - - - - - понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм


0

0

-

7312 10 89 00

- - - - - - понад 48 мм


0

0

-

7312 10 98 00

- - - - - iншi


0

0

-

7312 90 00 00

- інші


0

0

-

7313 00 00 00

Дрiт колючий з чорних металів; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож з чорних металів


0

0

-

7314

Тканина металева (включаючи безперервні стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів:


- тканина плетена:

7314 12 00 00

- - безперервні стрічки для машин з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


0

0

-

7314 14 00 00

- - інша тканина плетена з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


0

0

-

7314 19 00 00

- - iнша


0

0

-

7314 20

- ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у точках перетину, з дроту, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 3 мм або бiльше i розмiром вiчка 100 см-2 або бiльше:

7314 20 10 00

- - з ребристого дроту


0

0

-

7314 20 90 00

- - iншi


0

0

-


- інші ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у мiсцях перетину:

7314 31 00 00

- - оцинкованi


0

0

-

7314 39 00 00

- - iншi


0

0

-


- інші тканини металевi, ґрати, сітки та огорожi:

7314 41 00 00

- - оцинкованi


0

0

-

7314 42 00 00

- - покритi пластмасами


0

0

-

7314 49 00 00

- - iншi


0

0

-

7314 50 00 00

- просічно-витяжний лист


0

0

-

7315

Ланцюги та їх частини з чорних металів:


- ланцюги шарнiрнi та їх частини:

7315 11

- - ланцюги роликовi:

7315 11 10 00

- - - для велосипедiв та мотоциклiв


5

5

-

7315 11 90 00

- - - iншi


5

5

-

7315 12 00 00

- - інші ланцюги


5

5

-

7315 19 00 00

- - частини


5

5

-

7315 20 00 00

- ланцюги проти ковзання


5

5

-


- інші ланцюги:

7315 81 00 00

- - ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою


5

5

-

7315 82 00 00

- - iншi, із зварними кільцями


5

5

-

7315 89 00 00

- - iншi


5

5

-

7315 90 00 00

- iншi частини


5

5

-

7316 00 00 00

Якорі, гачки та їх частини з чорних металів


5

5

-

7317 00

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярськi, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать до товарної позиції 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матерiалу, крім виробів, що мають мiднi головки:


- холодноштампованi з дроту:

7317 00 20 00

- - цвяхи, у стрiчках або рулонах


0

0

-

7317 00 60 00

- - iншi


0

0

-

7317 00 80 00

- iншi


0

0

-

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металів:


- вироби з рiзьбою:

7318 11 00 00

- - глухарi


5

5

-

7318 12

- - iншi шурупи для дерева:

7318 12 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


5

5

-

7318 12 90

- - - інші:

7318 12 90 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 12 90 90

- - - - інші


5

5

-

7318 13 00 00

- - гачки та кільця вкручувані


5

5

-

7318 14

- - гвинти самонарiзнi:

7318 14 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


2

2

-


- - - iншi:

7318 14 91

- - - - гвинти з рiзьбою, нанесеною на визначених ділянках:

7318 14 91 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 14 91 90

- - - - - інші


5

5

-

7318 14 99

- - - - інші:

7318 14 99 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 14 99 90

- - - - - інші


5

5

-

7318 15

- - iншi гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них:

7318 15 10

- - - гвинти, виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту, суцільного перерізу, із стрижнем завтовшки не бiльш як 6 мм:

7318 15 10 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 10 90

- - - - інші


5

5

-


- - - iншi:

7318 15 20 00

- - - - для фiксацiї конструкцiйних елементiв залізничних рейок


5

5

-


- - - - iншi:


- - - - - без головок:

7318 15 30 00

- - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


5

5

-


- - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:

7318 15 41

- - - - - - - менш як 800 МПа:

7318 15 41 10

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 41 90

- - - - - - - - інші


5

5

-

7318 15 49 00

- - - - - - - 800 МПа або бiльше


5

5

-


- - - - - з головками:


- - - - - - гвинти з хрестоподiбним шлiцом:

7318 15 51 00

- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


5

5

-

7318 15 59

- - - - - - - інші:

7318 15 59 10

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 59 90

- - - - - - - - інші


5

5

-


- - - - - - гвинти з внутрiшнiм шестигранником:

7318 15 61

- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

7318 15 61 10

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 61 90

- - - - - - - - інші


5

5

-

7318 15 69

- - - - - - - інші:

7318 15 69 10

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 69 90

- - - - - - - - інші


5

5

-


- - - - - - болти з шестигранною головкою:

7318 15 70 00

- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi


5

5

-


- - - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:

7318 15 81

- - - - - - - - менш як 800 МПа:

7318 15 81 10

- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 81 90

- - - - - - - - - інші


5

5

-

7318 15 89

- - - - - - - - 800 МПа або більше:

7318 15 89 10

- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 89 90

- - - - - - - - - інші


5

5

-

7318 15 90

- - - - - - інші:

7318 15 90 10

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 15 90 90

- - - - - - - інші


5

5

-

7318 16

- - гайки:

7318 16 10

- - - виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту суцільного перерізу, з дiаметром отвору не бiльш як 6 мм:

7318 16 10 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 16 10 90

- - - - інші


5

5

-


- - - iншi:

7318 16 30

- - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

7318 16 30 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 16 30 90

- - - - - інші


5

5

-


- - - - iншi:

7318 16 50

- - - - - самостопорнi гайки:

7318 16 50 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 16 50 90

- - - - - - інші


5

5

-


- - - - - iншi, з внутрiшнiм дiаметром:

7318 16 91

- - - - - - не бiльш як 12 мм:

7318 16 91 10

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 16 91 90

- - - - - - - інші


5

5

-

7318 16 99

- - - - - - понад 12 мм:

7318 16 99 10

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 16 99 90

- - - - - - - інші


5

5

-

7318 19 00

- - інші:

7318 19 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 19 00 90

- - - інші


5

5

-


- вироби без рiзьби:

7318 21 00

- - пружинисті шайби та iншi стопорнi шайби:

7318 21 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 21 00 90

- - - інші


5

5

-

7318 22 00

- - інші шайби:

7318 22 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 22 00 90

- - - інші


5

5

-

7318 23 00

- - заклепки:

7318 23 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 23 00 90

- - - інші


5

5

-

7318 24 00

- - шпонки та шплінти:

7318 24 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 24 00 90

- - - інші


5

5

-

7318 29 00

- - інші:

7318 29 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7318 29 00 90

- - - інші


1

1

-

7319

Голки швейнi, спицi в’язальнi, шила, гачки в’язальнi, голки декернi та аналогiчнi вироби для ручної роботи з чорних металів; англiйськi шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені:

7319 40 00 00

- англiйськi шпильки та iншi шпильки


5

5

-

7319 90

- інші:

7319 90 10 00

- - голки швейні, штопальні або декерні


5

5

-

7319 90 90 00

- - інші


5

5

-

7320

Пружини та листи для них з чорних металів:

7320 10

- ресори листовi та листи для них:


- - вироблені в гарячому стані:

7320 10 11 00

- - - ресори пластинчастi та листи для них


5

5

-

7320 10 19 00

- - - iншi


5

5

-

7320 10 90 00

- - iншi


5

5

-

7320 20

- пружини спiральнi:

7320 20 20 00

- - вироблені в гарячому стані


5

5

-


- - iншi:

7320 20 81

- - - пружини стискання:

7320 20 81 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7320 20 81 90

- - - - інші


5

5

-

7320 20 85

- - - пружини розтягання:

7320 20 85 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7320 20 85 90

- - - - інші


5

5

-

7320 20 89

- - - інші:

7320 20 89 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7320 20 89 90

- - - - інші


5

5

-

7320 90

- iншi:

7320 90 10

- - пружини спiральнi плоскі:

7320 90 10 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7320 90 10 90

- - - інші


5

5

-

7320 90 30

- - дискові пружини:

7320 90 30 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7320 90 30 90

- - - інші


5

5

-

7320 90 90

- - інші:

7320 90 90 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7320 90 90 90

- - - інші


5

5

-

7321

Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів:


- прилади для приготування та пiдiгрiвання їжi:

7321 11

- - на газовому паливi або на газу та iнших видах палива:

7321 11 10 00

- - - з духовкою, включаючи окремi духовки


10

10

шт

7321 11 90 00

- - - iншi


10

10

шт

7321 12 00 00

- - на рiдкому паливi


5

5

шт

7321 19 00 00

- - інші, включаючи прилади на твердому паливi


5

5

шт


- iншi прилади:

7321 81 00 00

- - на газовому паливi або на газовому та iнших видах палива


5

5

шт

7321 82 00 00

- - на рiдкому паливi


5

5

шт

7321 89 00 00

- - інші, включаючи прилади на твердому паливi


5

5

шт

7321 90 00 00

- частини


5

5

-

7322

Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх частини з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрівом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металів:


- радiатори та їх частини:

7322 11 00 00

- - з ливарного чавуну


10

10

-

7322 19 00 00

- - iншi


5

5

-

7322 90 00

- iншi:

7322 90 00 10

- - нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (за винятком їх частин), для цивільної авіації


0

2

-


- - інші:

7322 90 00 91

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7322 90 00 98

- - - інші


5

5

-

7323

Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металів; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогiчні вироби з чорних металів:

7323 10 00 00

- металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогiчні вироби


5

5

-


- iншi:

7323 91 00 00

- - з ливарного чавуну, неемальованi


5

5

-

7323 92 00 00

- - з ливарного чавуну, емальованi


5

5

-

7323 93 00 00

- - з нержавiючої сталi


5

5

-

7323 94 00 00

- - з чорних металів (крiм ливарного чавуну), емальованi


5

5

-

7323 99 00 00

- - iншi


5

5

-

7324

Обладнання санiтарно-технiчне та його частини з чорних металів:

7324 10 00

- раковини та умивальники з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:

7324 10 00 10

- - для цивільної авіації


0

1

-

7324 10 00 90

- - інші


5

5

-


- ванни:

7324 21 00 00

- - з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi


10

10

шт

7324 29 00 00

- - iншi


10

10

шт

7324 90 00

- iншi, включаючи частини:

7324 90 00 10

- - устаткування санітарно-технічне (за винятком його частин), для цивільної авіації


0

1

-

7324 90 00 90

- - інші


5

5

-

7325

Інші вироби литі з чорних металів:

7325 10

- з нековкого чавуну:

7325 10 50 00

- - поверхневі та клапанні коробки


5

5

шт


- - iншi:

7325 10 92 00

- - - для каналiзацiйних, водостiчних та аналогічних систем


5

5

-

7325 10 99 00

- - - iншi


5

5

-


- iншi:

7325 91 00 00

- - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв


5

5

-

7325 99

- - iншi:

7325 99 10 00

- - - з ковкого чавуну


5

5

-

7325 99 90 00

- - - iншi


5

5

-

7326

Інші вироби з чорних металів:


- кованi або штампованi, але без подальшого оброблення:

7326 11 00 00

- - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв


5

5

-

7326 19

- - iншi:

7326 19 10 00

- - - кованi


5

5

-

7326 19 90

- - - інші:

7326 19 90 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7326 19 90 90

- - - - інші


5

5

-

7326 20 00

- вироби з дроту, з чорних металів:

7326 20 00 10

- - для цивільної авіації


0

1

-

7326 20 00 90

- - інші


5

5

-

7326 90

- iншi:

7326 90 30 00

- - драбини та стрем’янки


5

5

-

7326 90 40 00

- - пiддони та аналогiчнi платформи для переміщення товарiв


5

5

-

7326 90 50 00

- - барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробів


5

5

-

7326 90 60 00

- - немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогічні вироби, якi використовуються у будiвельнiй iндустрiї


5

5

-


- - iншi вироби з чорних металів:

7326 90 92 00

- - - кованi


5

5

-

7326 90 94

- - - штамповані:

7326 90 94 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7326 90 94 90

- - - - інші


5

5

-

7326 90 96 00

- - - спеченi


5

5

-

7326 90 98

- - - інші:

7326 90 98 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

7326 90 98 90

- - - - інші


5

5

-

Група 74
Мідь і вироби з неї

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "мідь рафінована" - метал з масовою часткою міді не менш як 99,85 % або метал з масовою часткою міді не менш як 97,5 % за умови, що вміст будь-якого з інших елементів не перевищує граничного вмісту, визначеного у таблиці:

Інші елементи

Елементи

Граничний вміст за масою, %

Ag

срібло

0,25

As

миш’як

0,5

Cd

кадмій

1,3

Cr

хром

1,4

Mg

магній

0,8

Pb

свинець

1,5

S

сірка

0,7

Sn

олово

0,8

Те

телур

0,8

Zn

цинк

1,0

Zr

цирконій

0,3

Інші елементи (для кожного з них)

0,3

До інших елементів належать, наприклад, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si;

(b) "мідні сплави" - металеві сплави, крім нерафінованої міді, в яких мідь домінує за масою над кожним з інших елементів за умови, що:

1) масова частка хоча б одного з інших елементів перевищує граничний вміст, зазначений у таблиці, або

2) загальна масова частка інших елементів становить понад 2,5 %;

(c) "лігатури" - сплави з масовою часткою міді серед інших елементів понад 10 %, які не піддаються деформуванню у холодному стані і використовуються переважно як домішки у виробництві інших сплавів або як дезоксиданти чи десульфуранти або для інших аналогічних цілей у кольоровій металургії. Однак фосфід міді (фосфориста мідь) з масовою часткою фосфору понад 15 % включається до товарної позиції 2848;

(d) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною поперечний суцільний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним перерізом (включаючи вироби із "зміненим прямокутним перерізом") перевищує одну десяту частину  ширини. Цей термін стосується також литих або спечених виробів, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

Литі заготовки (ваєрбарси), що були загострені або оброблені на кінцях для полегшення їх введення в машини для подальшого оброблення, наприклад, для волочіння дроту або труб, слід відносити до необробленої міді товарної позиції 7403;

(e) "профілі" - вироби катані, пресовані, тягнуті, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті в бунти, з однаковим за всією довжиною поперечним перерізом, і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів, литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(f) "дріт" - вироби катані, тягнуті, пресовані або волочені, згорнуті у бухти, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу;

(g) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7403), згорнуті або не згорнуті у рулони, що мають суцільний поперечний переріз прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), з однаковою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини, у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7409 та 7410 включаються, серед інших (intеr alia), плити, листи, стрічки та фольга, що мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також вироби перфоровані, гофровані, поліровані та вироби з покриттям, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(h) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті в бунти, мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають незмінну товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівнобічного трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені поперечні перерізи, можуть бути полірованими, покритими, гнутими, з різьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус або з фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цій групі терміни означають:

(a) "сплави на основі міді та цинку (латуні)" - сплави міді та цинку з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, то:

цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементів;

за наявності нікелю його масова частка не повинна перевищувати 5% (див. сплави на основі міді, нікелю, цинку (нейзильберу) та

за наявності олова його масова частка не повинна перевищувати 3 % (див. сплави на основі міді та олова (бронзи);

(b) "сплави на основі міді та олова (бронзи)" - сплави міді та олова з іншими елементами або без них. Якщо присутні інші елементи, а олово перевищує за масою кожен з цих елементів, за винятком випадку, коли масова частка олова становить не менш як 3 %, масова частка цинку може бути більша, ніж масова частка олова, але не перевищувати 10 %;

(с) "сплави на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)" - сплави міді, нікелю та цинку з іншими елементами або без них.

Масова частка нікелю дорівнює 5 % або більше (див. сплави на основі міді та цинку (латуні);

(d) "сплави на основі міді та нікелю" - сплави міді та нікелю з іншими елементами або без них, але у будь-якому разі з масовою часткою цинку не більш як 1 %. Якщо присутні інші елементи, нікель перевищує за масою кожен з цих елементів.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

7401 00 00 00

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)


0

0

-

7402 00 00 00

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування


0

0

-

7403

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:


- мідь рафінована:

7403 11 00 00

- - катоди та секції катодів


0

0

-

7403 12 00 00

- - ваєрбарси (литі заготовки з металу для виробництва дроту)


0

0

-

7403 13 00 00

- - білети (заготівки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів)


0

0

-

7403 19 00 00

- - інші


0

0

-


- сплави мідні:

7403 21 00 00

- - сплави на основі міді та цинку (латуні)


0

0

-

7403 22 00 00

- - сплави на основі міді та олова (бронзи)


0

0

-

7403 29 00 00

- - інші мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405)


0

0

-

7404 00

Відходи і брухт мідні:

7404 00 10 00

- з міді рафінованої


0

0

-


- з мідних сплавів:

7404 00 91 00

- - на основі міді та цинку (латуні)


0

0

-

7404 00 99 00

- - інші


0

0

-

7405 00 00 00

Лігатури на основі міді


0

0

-

7406

Порошки та луска мідні:

7406 10 00 00

- порошки з нешаруватою структурою


0

0

-

7406 20 00 00

- порошки з шаруватою структурою; луска


0

0

-

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

7407 10 00 00

- з міді рафінованої


0

0

-


- з мідних сплавів:

7407 21

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7407 21 10 00

- - - прутки та бруски


0

0

-

7407 21 90 00

- - - профілі


0

0

-

7407 29 00 00

- - інші


0

0

-

7408

Дріт мідний:


- з міді рафінованої:

7408 11 00 00

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм


0

0

-

7408 19

- - інший:

7408 19 10 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 0,5 мм


0

0

-

7408 19 90 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не більш як 0,5 мм


0

0

-


- з мідних сплавів:

7408 21 00 00

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні)


0

0

-

7408 22 00 00

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)


0

0

-

7408 29 00 00

- - інший


0

0

-

7409

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм:


- з міді рафінованої:

7409 11 00 00

- - у рулонах


0

0

-

7409 19 00 00

- - інші


0

0

-


- із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7409 21 00 00

- - у рулонах


0

0

-

7409 29 00 00

- - інші


0

0

-


- із сплавів на основі міді та олова (бронзи):

7409 31 00 00

- - у рулонах


0

0

-

7409 39 00 00

- - інші


0

0

-

7409 40 00 00

- із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)


0

0

-

7409 90 00 00

- з інших мідних сплавів


0

0

-

7410

Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування основи):


- без основи:

7410 11 00 00

- - з міді рафінованої


0

0

-

7410 12 00 00

- - з мідних сплавів


0

0

-


- на основі:

7410 21 00 00

- - з міді рафінованої


0

0

-

7410 22 00 00

- - з мідних сплавів


0

0

-

7411

Труби та трубки мідні:

7411 10

- з міді рафінованої:

7411 10 10 00

- - прямі


0

0

-

7411 10 90 00

- - інші


0

0

-


- з мідних сплавів:

7411 21

- - із сплавів на основі міді та цинку (латуні):

7411 21 10 00

- - - прямі


0

0

-

7411 21 90 00

- - - інші


0

0

-

7411 22 00 00

- - із сплавів на основі міді та нікелю (купронікелю) або із сплавів на основі міді, нікелю та цинку (нейзильберу)


0

0

-

7411 29 00 00

- - інші


0

0

-

7412

Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки):

7412 10 00 00

- з рафінованої міді


0

0

-

7412 20 00 00

- з мідних сплавів


0

0

-

7413 00 00 00

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані


0

0,4

-

[7414]


7415

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні:

7415 10 00 00

- цвяхи та цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби та аналогічні вироби


0

0

-


- інші вироби без різьби:

7415 21 00 00

- - шайби (включаючи шайби пружинисті)


0

0

-

7415 29 00 00

- - інші


0

0

-


- інші вироби з різьбою:

7415 33 00 00

- - гвинти; болти та гайки


0

0

-

7415 39 00 00

- - інші


0

0

-

[7416]


[7417]


7418

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби мідні; обладнання санітарно-технічне та його частини мідні:

7418 10

- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби:

7418 10 10 00

- - вироби столові, кухонні для приготування або підігрівання їжі, неелектричні; частини цих виробів


0

0

-

7418 10 90 00

- - інші


0

0

-

7418 20 00 00

- обладнання санітарно-технічне та його частини


0

0

-

7419

Інші вироби мідні:

7419 10 00 00

- ланцюги та їх частини


0

0

-


- інші:

7419 91 00 00

- - литі, формовані, штамповані або ковані, але без подальшого оброблення


0

0

-

7419 99

- - інші:

7419 99 10 00

- - - тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту з найбільшим розміром поперечного перерізу дроту не більш як 6 мм; мідний просічно-витяжний лист


0

0

-

7419 99 30 00

- - - пружини мідні


0

0

-

7419 99 90 00

- - - інші


0

0

-

Група 75
Нікель і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрат), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7502), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінений прямокутний", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7506 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби з поперечним перерізом у вигляді прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "нікель нелегований" - метал, який містить сумарно за масою принаймні не менш як 99 % нікелю з кобальтом за умови, що:

1) вміст кобальту за масою не перевищує 1,5 % та

2) вміст будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи


Елемент

Граничний вміст за масою, %

Fe

Залізо

0,5

0

Кисень

0,4

Інші елементи (для кожного з них)

0,3

(b) "нікелеві сплави" - металеві сплави, в яких вміст нікелю за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(1) вміст кобальту за масою перевищує 1,5 %;

(2) вміст за масою принаймні одного з інших елементів перевищує граничний вміст, наведений у таблиці; або

(3) загальний вміст інших елементів, крім нікелю і кобальту, за масою перевищує 1%.

2. Незважаючи на положення до примітки 1 (с) до цієї групи, у підпозиції 7508 10 термін "дріт" відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають діаметр не більш як 6 мм.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

7501

Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю:

7501 10 00 00

- штейни нікелеві


0

0

-

7501 20 00 00

- агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю


0

0

-

7502

Нікель необроблений:

7502 10 00 00

- нікель нелегований


0

0

-

7502 20 00 00

- сплави нікелеві


0

0

-

7503 00

Відходи та брухт нікелеві:

7503 00 10 00

- з нікелю нелегованого


0

0

-

7503 00 90 00

- з нікелевих сплавів


0

0

-

7504 00 00 00

Порошки та луска нікелеві


0

0

-

7505

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:


- прутки, бруски та профілі:

7505 11 00 00

- - з нікелю нелегованого


0

0

-

7505 12 00 00

- - з нікелевих сплавів


0

0

-


- дріт:

7505 21 00 00

- - з нікелю нелегованого


0

0

-

7505 22 00 00

- - з нікелевих сплавів


0

0

-

7506

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві:

7506 10 00 00

- з нікелю нелегованого


0

0

-

7506 20 00 00

- з нікелевих сплавів


0

0

-

7507

Труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки) нікелеві:


- труби і трубки:

7507 11 00 00

- - з нікелю нелегованого


0

0

-

7507 12 00 00

- - з нікелевих сплавів


0

0

-

7507 20 00 00

- фітинги для труб або трубок


0

0

-

7508

Інші вироби нікелеві:

7508 10 00 00

- тканини, сітки та грати з нікелевого дроту


0

0

-

7508 90 00 00

- інші


0

0

-

Група 76
Алюміній і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, стрічки, листи та фольга" - плоскі вироби з однаковою товщиною (крім необроблених виробів товарної позиції 7601), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні):

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарних позицій 7606 та 7607 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітки до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "алюміній нелегований" - метал, який містить за масою не менш як 99% алюмінію, за умови, що вміст за масою будь-якого іншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

Елемент

Граничний вміст за масою, %

Fе+Sі (залізо плюс кремній)

1

Інші елементи(1) (для кожного з них)

0,1(2)


(1) До інших елементів, зокрема, належать хром, мідь, магній, марганець, нікель, цинк (Cг, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn).


(2) Масова частка міді понад 0,1%, але не більш як 0,2 %, припустима за умови, що масова частка хрому чи марганцю не перевищує 0,05 %;

(b) "алюмінієві сплави" - металеві сплави, в яких вміст алюмінію за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

(1) вміст за масою принаймні одного з інших елементів або вміст заліза з кремнієм, узятих разом, перевищує граничні розміри, наведені у таблиці; або

(2) загальний вміст інших елементів перевищує за масою 1 %.

2. Незважаючи на примітку 1 (с) до цієї групи, у товарній підпозиції 7616 91 термін "дріт" відноситься лише до виробів, які незалежно від того, згорнуті вони чи не згорнуті у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерізу, мають діаметр не більш як 6 мм.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

7601

Алюміній необроблений:

7601 10 00 00

- алюміній нелегований


0

0

-

7601 20

- сплави алюмінієві:

7601 20 10 00

- - первинні


0

0

-


- - вторинні:

7601 20 91 00

- - - у зливках або у рідкому стані


0

0

-

7601 20 99 00

- - - інші


0

0

-

7602 00

Відходи та брухт алюмінієві:


- відходи:

7602 00 11 00

- - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки; відходи листів та фольги пофарбовані, з різним покриттям або скріплені, завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм


0

0

-

7602 00 19 00

- - інші (включаючи браковані вироби)


0

0

-

7602 00 90 00

- брухт


0

0

-

7603

Порошки та луска алюмінієві:

7603 10 00 00

- порошки з нешаруватою cтруктурою


0

0

-

7603 20 00 00

- порошки з шаруватою cтруктурою; луска


0

0

-

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

7604 10

- з алюмінію нелегованого:

7604 10 10 00

- - прутки та бруски


0

0

-

7604 10 90 00

- - профілі


0

0

-


- з алюмінієвих сплавів:

7604 21 00 00

- - профілі порожнисті


0

0

-

7604 29

- - інші:

7604 29 10 00

- - - прутки та бруски


0

0

-

7604 29 90 00

- - - профілі


0

0

-

7605

Дріт алюмінієвий:


- з алюмінію нелегованого:

7605 11 00 00

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм


0

0

-

7605 19 00 00

- - інший


0

0

-


- з алюмінієвих сплавів:

7605 21 00 00

- - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм


0

0

-

7605 29 00 00

- - інший


0

0

-

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:


- прямокутної (включаючи квадратну) форми:

7606 11

- - з алюмінію нелегованого:

7606 11 10 00

- - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком


0

0

-


- - - інші, завтовшки:

7606 11 91 00

- - - - менш як 3 мм


0

0

-

7606 11 93 00

- - - - 3 мм або більше, але менш як 6 мм


0

0

-

7606 11 99 00

- - - - 6 мм або більше


0

0

-

7606 12

- - з алюмінієвих сплавів:

7606 12 20 00

- - - пофарбовані, лаковані або покриті пластиком


0

0

-


- - - інші, завтовшки:

7606 12 92 00

- - - - менш як 3 мм


0

0

-

7606 12 93 00

- - - - 3 мм або більше, але менш як 6 мм


0

0

-

7606 12 99 00

- - - - 6 мм або більше


0

0

-


- інші:

7606 91 00 00

- - з алюмінію нелегованого


0

0

-

7606 92 00 00

- - з алюмінієвих сплавів


0

0

-

7607

Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм:


- без основи:

7607 11

- - катана, без подальшого оброблення:


- - - завтовшки менш як 0,021 мм:

7607 11 11 00

- - - - у рулонах масою не більш як 10 кг


0

0

-

7607 11 19 00

- - - - інша


0

0

-

7607 11 90 00

- - - завтовшки не менш як 0,021 мм, але не більш як 0,2 мм


0

0

-

7607 19

- - інша:

7607 19 10 00

- - - завтовшки менш як 0,021 мм


0

0

-

7607 19 90 00

- - - завтовшки 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм


0

0

-

7607 20

- на основі:

7607 20 10 00

- - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм


0

0

-

7607 20 90 00

- - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм


0

0

-

7608

Труби та трубки алюмінієві:

7608 10 00 00

- з алюмінію нелегованого


0

0,4

-

7608 20

- з алюмінієвих сплавів:

7608 20 20 00

- - зварні


0

0

-


- - інші:

7608 20 81 00

- - - тягнуті, без подальшого оброблення


0

0

-

7608 20 89 00

- - - інші


0

0,4

-

7609 00 00 00

Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) алюмінієві


0

0

-

7610

Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені для використання в металоконструкціях:

7610 10 00 00

- двері, вікна та їх рами, пороги для дверей


0

0

шт

7610 90

- інші:

7610 90 10 00

- - мости та секції мостів, башти та решітчасті щогли


0

0

-

7610 90 90 00

- - інші


0

0

-

7611 00 00 00

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві ємності для різних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю понад 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання


0

0

-

7612

Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання:

7612 10 00 00

- ємності трубчасті, що деформуються


0

0

-

7612 90

- інші:

7612 90 20 00

- - тара, що використовується для аерозолів


0

0

шт

7612 90 90 00

- - інші


0

0

-

7613 00 00 00

Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві


0

0

-

7614

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не ізольовані:

7614 10 00 00

- із сталевим осердям


0

0

-

7614 90 00 00

- інші


0

0

-

7615

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини алюмінієві; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; обладнання санітарно-технічне та його частини алюмінієві:

7615 10

- вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби:

7615 10 10 00

- - литі


0

0

-

7615 10 90 00

- - інші


0

0

-

7615 20 00 00

- обладнання санітарно-технічне та його частини


0

0

-

7616

Інші вироби алюмінієві:

7616 10 00 00

- цвяхи, кнопки, скоби (крім товарної позиції 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби та аналогічні вироби


0

0

-


- інші:

7616 91 00 00

- - тканини, решітки, сітки та огорожі з алюмінієвого дроту


0

0

-

7616 99

- - інші:

7616 99 10 00

- - - литі


0

0

-

7616 99 90 00

- - - інші


0

0

-

Група 77
(Зарезервована для використання в майбутньому)

Група 78
Свинець і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) "прутки та бруски" - вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплющені круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним (включаючи "видозмінений прямокутний") поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) "профілі" - вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(с) "дріт" - вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 7801), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

До товарної позиції 7804 включаються, серед інших (inter alia), плити, листи, стрічки та фольга, які мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клітини, ромби), а також перфоровані, гофровані, поліровані або покриті вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(е) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути поліровани