Задайте вопрос юристу

361 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Трудовое право, 04 июля 2020, вопрос №23550

Как поступить когда укрпочта не признает утерю посылки, истёк срок 2 месяца и не хотят выплачивать страховку ссылаясь на то что ждут ответа с страны получателя?!

Добрый день у меня возникла проблема по поводу получения страховки от укрпочты, отправила посылку давно ещё три месяца назад 11 апреля в другую страну, она вылетела 14 апреля как показывает отслеживание, далее нахождение неизвестно, 4 мая подала на розыск, по истечения 2 мес. обещала почта вернуть страховку, но отвечают сейчас на данный момент что ждут они ответа со страны получателя и такой ответ они мне пишут как стандарт 2 мес. подряд. В итоге поисков ноль, страховку не выдают. Что делать? Есть ли возможность подать иск в суд и потребовать выплату страховки?! Благодарю за ответ.

Ответы юристов (1)

  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович месяц назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  "ПРАВИЛА надання послуг поштового зв'язку" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-п):

  "121...Відправник також має право:...

  подати заяву про розшук відправленого ним реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу.

  Заяви про внутрішні реєстровані поштові відправлення, поштові перекази приймаються протягом шести місяців з дня прийняття їх для пересилання, про міжнародні реєстровані поштові відправлення - у строки, передбачені актами Всесвітнього поштового союзу, про міжнародні поштові перекази - у строки, передбачені міжнародними угодами про обмін поштовими переказами...

  123. ...Адресат також має право:...

  подати заяву на розшук відправленого йому реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу...

  125. У випадках, передбачених в абзаці восьмому пункту 121 та абзаці четвертому пункту 123 цих Правил, у разі встановлення перевіркою факту невиконання чи неналежного виконання оператором поштового зв'язку обов'язків з надання послуг поштового зв'язку щодо пересилання реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу відправникові/адресату не пізніше десяти днів з дня встановлення перевіркою такого факту в об'єкті поштового зв'язку за місцем приймання або вручення поштового відправлення, прийняття поштового переказу або виплати коштів за ним виплачується відшкодування у розмірі, визначеному законом...

  127. Користувач послуг поштового зв'язку має право:

  на одержання інформації про порядок і строк надання послуг поштового зв'язку;

  звернутися для захисту своїх прав як споживача до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, а також до суду;

  оскаржити неправомірні дії працівників поштового зв'язку в порядку, встановленому законом.

  129. Оператор поштового зв'язку за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв'язку несе відповідальність перед користувачами послуг поштового зв'язку згідно із законом.";

  "113. Міжнародні поштові відправлення, на вкладення яких нараховані податки і збори (обов'язкові платежі), вручаються одержувачу лише після сплати ним таких платежів і плати за їх пересилання (у разі пересилання таких платежів поштовим переказом).

  Одержувач може звернутися до митного органу із заявою про коригування сум нарахованих податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законодавства. У такому разі міжнародне поштове відправлення зберігається об'єктом поштового зв'язку протягом строку, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.";

  "3... Правила надання послуг поштового зв'язку, інформація з документа щодо приймання міжнародних поштових відправлень (Керівництво з приймання міжнародних поштових відправлень) видаються користувачеві послуг поштового зв'язку на його прохання для ознайомлення.".

  "Всесвітня поштова конвенція" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/055_001-12):

  "Стаття 23Відповідальність призначених операторів. Відшкодування...

  2. Рекомендовані відправлення:

  2.1 у випадку втрати, повної крадіжки чи повного пошкодження рекомендованого відправлення відправник має право на відшкодування, встановлене у Регламенті письмової кореспонденції. Якщо відправник вимагає суму, меншу за ту, яка встановлена у Регламенті письмової кореспонденції, то призначені оператори мають право сплатити цю меншу суму й на цій підставі одержати відшкодування від інших призначених операторів, яких це може стосуватися;...

  4. Відправлення з оголошеною цінністю:

  4.1 у випадку втрати, повної крадіжки чи повного пошкодження відправлення з оголошеною цінністю відправник має право на відшкодування, що відповідає, в принципі, сумі оголошеної цінності в СПЗ;".

  Закон Украины "Про захист прав споживачів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1023-12):

  "Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

  1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

  2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

  3. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.".

  Дополнительное с моей стороны участие в вопросе - платное.

  0

Похожие вопросы