Задайте вопрос юристу

361 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Трудовое право, 01 августа 2020, вопрос №25685

Должна ли я отдавать деньги университету, если у меня не было распределения, а только договор с больницей?

В 2018 году окончила медицинский университет на бюджетной основе (поступила в 2012). В 2017 были внесены поправки в закон «О высшем образовании», который освободил медиков от распределения, но по мнению МОЗ, этот закон действует только на тех выпускников, поступающих в вузы в 2017 году, в моем договоре с ВУЗом написано что я должна отработать 3 года, но также там написано, что ВУЗ должен предоставить мне место работы, хотя я самостоятельно искала место работы и составляла договор с больницей (направления не было). Также написано что договор теряет силу при согласии обеих сторон в форме протокола, но если мне не дали место для отработки, не значит ли что ВУЗ нарушил договор? Имеет ли право главный врач и управления подать заявление на университет о взыскание средств потраченных на меня во время обучения университетом? Должна ли я отдавать эти деньги? Должна ли обязательно работать в гос.больнице, если планирую работать в частной?

Ответы юристов (1)

  Власенко Тетяна Валеріївна
  Власенко Тетяна Валеріївна 7 дней назад

  Адвокат, г. Днепр, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день!

  Разъяснения по данному вопросу была даны Министерством образования Украины в своем письме № 1/9-309 від 26 червня 2015 року Роз’яснення щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ

  ... Міністерство освіти і науки висловлює позицію з зазначеного питання, що ґрунтується на правових засадах і гарантіях, встановлених Конституцією України і законами України.

  Згідно із статтею 26 Закону України "Про вищу освіту" основним завданням вищих навчальних закладів є провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.

  Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, то у статті 64 цього ж закону зазначається, що держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб. Зазначений закон не містить умов про обов'язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.

  Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується (стаття 43 Конституції України) та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України), суперечить зобов'язанню держави скасувати обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку (стаття 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" № 105, що ратифікована Законом України від 05.10.2000 № 2021-ІІІ).

  Таким чином, базуючись на основних положеннях Конституції України та галузевого Закону України "Про вишу освіту", Міністерство освіти і науки наголошує, що будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.

  Крім того, відсутній і механізм, який би зобов'язав випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, відшкодувати до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі понесені витрати за угодою.

  На реалізацію положень Закону України "Про вищу освіту" прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 216 від 15 квітня 2015 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992", якою відміняється норма щодо обов’язковості відпрацювання та відшкодування. Прийняття зазначеної постанови забезпечує реалізацію основних положень цього закону та конституційне право випускників на вільний вибір місця подальшої роботи.

  Водночас, закон чи законодавчий акт не має зворотної дії і, за умови, підписання студентом угоди з керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем (організацією, підприємством, установою), студент повинен відпрацювати за направленням, в іншому випадку він нестиме відповідальність відповідно до умов угоди.

  Таким образом, необходимо изучить Ваш контракт (договор) на обучение в ВУЗе:

  - по дате его подписания (если после 15.04.2015г. - положения договора об "отработке" могут быть признаны в судебном порядке такими, что не соответствуют закону),

  по тому как прописаны положения об "отработке" и т.д.

  Было бы более правильным, если бы Вы приложили копии своего договора об обучении чтобы можно было из изучить и более детально оценить ситуацию.

  В случае необходимости - обращайтесь.Мои контакты в моем профиле на данном сайте или в Єдиному державному реєстрі адвокатів України. С уважением, адвокат Власенко Татьяна Валериевна

  0

Похожие вопросы