Задайте вопрос юристу

413 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Недвижимость, 18 сентября 2020, вопрос №29118 100 грн.

Розрахунок по договору купувлі продажу нерухомості

Доброго дня. Планую купувати нерухомість і провести розрахунок готівкою. Які можливі ризики ? Чи перевірятиме угоду фін. мон., еквівалент 40 000 у. о. ? Чи виникне необхідність пояснювати походження коштів ?

Ответы юристов (6)

  Карпенко Андрей Владимирович
  15%
  Карпенко Андрей Владимирович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. По законодательству Украины все платежи свыше 50 000 гривен должны проводиться по безналичному расчёту через банк.

  2. 28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге №361-IXзакон обязал банкиров, нотариусов, риелторов и других субъектов первичного финансового мониторинга ужесточить контроль крупных покупок и трат украинцев, а также сообщать о них в Госслужбу финансового мониторинга. Нововведение напрямую касается сделок по покупке и продаже квартир.

  3. Письмо-разъяснение к закону №361-IX от Нотариальной палаты Украины: нотариус обязан отказаться от проведения операции в том случае, если клиент не может предоставить требуемые документы или если есть подозрения, что операция является результатом преступной деятельности, касается финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения.

  Рекомендации:

  -- выясните какова оценочная стоимость квартиры;

  -- эту сумму несколькими траншами внесите на свой счет в том банке, через который Вы будете рассчитываться с продавцом квартиры (предварительно согласуйте с продавцом и он тоже там пусть откроет счет);

  -- разницу отдайте продавцу в момент подписания договора;

  -- При оформлении договора купли-продажи квартиры можно предложить нотариусу указать в договоре такой пункт:

  “Сторони розрахувалися повністю до підписання та укладення цього договору і підписами підтверджують факт повного розрахунку за відчужувану квартиру“.

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  20%
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий вечір, Олег!

  Готівкою лише шляхом перерахування через касу банку.

  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджено постановою Національного банку України від 29.12.2017 № 148:

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#n1...

  "7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

  ...

  2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

  Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

  10. Розрахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських установ для подальшого її переказу на рахунки інших суб'єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими".

  Дія Положення поширюється на всі договори купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.

  Згідно статті 657 ЦК України укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню договір купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна.

  Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна провадиться за місцезнаходженням цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору.

  Не має значення також предмет договору купівлі-продажу, а отже, дія Постанови № 148 поширюється як на всі договори купівлі-продажу нерухомого майна.

  Так, договір купівлі-продажу є підставою для проведення розрахунків між сторонами.

  Згідно з частиною третьою статті 640 ЦК України, договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення.

  Питання розрахунку до чи після підписання договору купівлі-продажу нерухомості, вирішується сторонами між собою.

  Для покупця, краще домовитися покупцю з продавцем так, щоб розрахунок був проведений в безготівковій формі, після підписання договору купівлі-продажу нерухомості.

  При цьому, у договорі купівлі-продажу нерухомості можна зазначити процедуру проведення розрахунку у безготівковій формі, з застереженням підстав у разі невиконання умов договору та непроведення розрахунку покупця з продавцем.

  Краще щоб договір купівлі-продажу нерухомості, містив реквізити рахунку продавця, повинен бути його особистий рахунок.

  Щоб перевірити, що вказаний рахунок належить саме продавцеві, треба щоб продавець надав довідку з банку про те, що такий рахунок належить йому.

  Якщо оплата буде проводитися після підписання договору купівлі-продажу нерухомості, треба так і зазначити у договорі купівлі-продажу нерухомості, а якщо до підписання договору купівлі-продажу нерухомості, то зазначити у договорі купівлі-продажу нерухомості про те, що розрахунок вже проведено, згідно до такої квитанції на такий рахунок.

  З приводу перевірки банком, то на даний час діє:

  Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення":

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20

  "Стаття 11. Належна перевірка

  ...

  2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати кожен із заходів належної перевірки.

  Обсяг дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки визначається суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.

  3. Належна перевірка здійснюється в разі:

  встановлення ділових відносин (крім ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування, що не передбачають здійснення страхової виплати в разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та/або досягнення застрахованою особою певного віку, визначеного в такому договорі, за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 27 тисяч гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; а також крім встановлення ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї, за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5 тисяч гривень);

  наявності підозри;

  здійснення переказів (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 20 цього Закону;

  проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень;

  виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;

  проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.

  Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.

  ...

  "6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії".

  Стаття 20. Порогові фінансові операції

  1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:

  зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);

  фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;

  фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);

  фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)".

  Тому Вам треба буде підтвердити походження вказаних коштів.

  При цьому, копії договору для банку повинно бути достатньо, головне щоб договір був оформлений належним чином та мав всі визначені реквізити (сторони; предмет, суть договору; реквізити; розмір плати, яка повинна відповідати той суммі, яка перерахована; порядок та строки розрахунків між сторонами).

  Всього доброго!

  Успіхів Вам!

  +1 / 0
  Савченко Олександр
  15%
  Савченко Олександр месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Олег!

  Банк не повинен запитувати про походження грошей, якщо сума є незначною. Походження коштів банки мають право запитувати лише у випадку значних операцій – на суму понад 400 тисяч гривень. До речі, раніше цей поріг складав 150 тисяч гривень — тобто, відбулося значне спрощення.

  Але треба враховувати важливий момент. Внутрішні правила банку можуть бути більш жорсткими, аніж вимоги закону. Деякі банки і раніше могли питати про походження сум 50-100 тис. гривень, а зараз і поготів. Закон не забороняє банкам бути більш прискіпливими до клієнтів.

  Зверніться до свого банку, щоб дізнатися, які правила застосовують там.

  Зазвичай, якщо немає підтвердження походження великої суми грошей (понад 400 тисяч гривень), банк не лише блокує ваш рахунок, але й звертається до Держфінмоніторингу, який передає справу до відповідних органів — СБУ, прокуратури, поліції, НАБУ чи іншого.

  Крім того, згідно зі ст. 657 Цивільного кодексу України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

  Відповідно до підпункту «г» пункту 8 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі - Закон) спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу є, зокрема, нотаріуси, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону.

  Частиною першою статті 8 Закону встановлено, що нотаріуси виконують обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

  Відповідно до пункту 6 частини другої статті 6 Закону спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу - нотаріуси зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг України, зокрема про:

  фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, - у день виникнення підозр, а не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;

  виявлені фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, - в день їх виявлення або спроби їх проведення, а також інформувати про це визначені законом правоохоронні органи.

  В той же час, відповідно до частини шостої статті 8 Закону нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють Держфінмоніторинг України про свої підозри щодо фінансових операцій, у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 тис. гривень.

  Таким чином, нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції з посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті еквівалентну 400 тис. гривень, лише у випадку, якщо у нього виникають підозри, що такі операції пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або якщо вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.

  Всього доброго!

  Успіхів Вам!

  +1 / 0
  Гончаренко Константин
  15%
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю:

  Національний банк України анонсує зниження з 04 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн до 50 тис. грн.

  Відповідні норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року №210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" (далі – постанова).

  Так постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн.

  Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

  Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

  Вам необхідно ці кошти в касі банку перевести на рахунок продавця отримати виписку та подати іі нотаріусу для підтверження, банк сам перевіряє правильність рахунку та особу на яку його відкрито.

  У договорі вкажіть назву банку та реквізити рахунку,а також дату до якоіі необхідно провести платіж.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  +1 / 0
  Токмач Галина Николаевна
  15%
  Токмач Галина Николаевна месяц назад

  Юрист, г. Мирноград, 9 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Олег.

  Могут мониторить от 400 тысяч гривен.

  Могут проверить, откуда деньги.

  Это правда бывает ну настолько редко, что действительно проверяют. Обычно нотариусы подают информацию, так она там в финмониторинге и хранится.

  Но, конечно, обезопасить себя как-то надо.

  Если нужны "идеи", как легализовать средства на случай чего, обращайтесь ко мне через форму "Обратиться к юристу"

  0 / 0
  Малиновский Влад
  20%
  Малиновский Влад месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 20 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрї ночі, Олеже.

  Планую купувати нерухомість і провести розрахунок готівкою.

  Нажаль, не вдасться. Кошти необхідно перераховувати безготівковим платежом з рахунку обо вносити в касу банку.

  Які можливі ризики ?

  Якщо ви не є клієнтом банку, в якому проводили операції зарахування на зазначену суму - банк скоріш за все запросить документи про походження коштів (податкові декларації ФОП або фізособи, довідки про доходи вас та (або) членів сім"ї, депозитні дорговори, договори щодо продажу нерухомого майна або тарнспортних засобів тощо)

  Чи перевірятиме угоду фін. мон., еквівалент 40 000 у. о. ?

  Перевірятиме, проте не Держфінмоніторинг, а банк та нотаріус, як суб"єкти первинного фінансового моніторингу, по результату перевірки дані будуть направлені до Держфінмоніторингу, де дані увійдуть до складу консолідованої аналітичної системи. У випадку здійснення кількох операцій та (або) ризикових операцій, та (або) операцій за участю ризикових клієнтів - Держфінмоніторинг за власними програмними пошуковими алгоритмати може здійснити додаткову перевірку.

  Чи виникне необхідність пояснювати походження коштів ?

  Так.

  Всього вам доброго

  0 / 0

Похожие вопросы