Задайте вопрос юристу

494 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Семейное право, 04 мая 2021, вопрос №41940 100 грн.

Заявление в органы опеки, вывоз ребенка за границу

От первого брака у меня ребенок. Бывшая супруга
и её родственники препятствует общению с ним.
Хочу подать заявление в органы опеки о проверке условий проживания сына, а так же установления моего участия в его воспитании и установления графика свиданий с ним.
Но я не знаю где прописан ребенок и где его точное место проживания( знаю только город)., так как мать скрывает его. А для опеки нужна обязательно ины.о месте проживании ребенка. Как быть в этой ситуации?
Мать так же хочет вывести на ПМЖ сына, но я против, так как в таком случае я его уже не увижу. Как можно препятствовать вывоза ребенкс на ПМЖ??

Ответы юристов (7)

  Винограденко Антон Анатольевич
  Винограденко Антон Анатольевич 5 дней назад

  Юрист, г. Харьков, 10 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Законодавством України передбачено, що дитина яка не досягла 16-річного віку, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників, та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними. Окрім того, згода на виїзд дитини повинна бути нотаріально посвідченою.

  Якщо дитина виїжджає з країни в супроводі одного з батьків, потрібен нотаріально посвідчений дозвіл іншого з батьків; якщо ж дитина виїжджає з країни в супроводі інших осіб -нотаріально посвідчений дозвіл повинен надаватися і батьком, і матір’ю.

  При складанні нотаріально посвідченої згоди на виїзд малолітньої (неповнолітньої) дитини з України обов’язково вказується інформація про особу, що супроводжує дитину, країни подорожі (включаючи транзитні), а також цілі і терміни поїздки.

  Коли така згода іншого з батьків не потрібна:

  1. У випадках, коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску.

  2. Якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, що не досягла 16-річного віку, або її проїзному документі є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

  3. У разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

  — свідоцтва про смерть другого з батьків;

  — рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

  — рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

  — рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

  — рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

  — довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав невнесення відомостей про батька (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

  — довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виданої органом державної виконавчої служби.

  Тобто, якщо зазначені вище обставини існують, мати може мати право на вивезення дитини без згоди батька. У всіх інших випадках без вашої згоди мати не матиме можливості виїзду за кордон з дитиною

  +1 / 0
  Тарасюк Віктор Анатолійович
  Тарасюк Віктор Анатолійович 5 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 23 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня! На Ваші запитання:

  1. Для отримання відомостей про місце проживання вашого сина потрібно звернутись до матері дитини (адресу встановити легко) з вимогою повідомити про умови проживання дитини, про місце проживання, а також про надання можливості бачитись з дитиною. Відповідно до Сімейного кодексу України це ваше право (ст.153). Контакт з дитиною - реалізація батьком, іншими членами сім’ї та родичами, у тому числі тими, з якими дитина не проживає, права на спілкування з дитиною, побачення зазначених осіб з дитиною, а також надання їм інформації про дитину або дитині про таких осіб, якщо це не суперечить інтересам дитини.

  2. В випадку спору батьків відносно виховання дитини і т.і. потрібно звернутись з заявою до органів опіки. Відповідно до статті 159 Сімейного кодексу України якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутись до суду з позовом, якщо рішення органів опіки не досягло мети.

  3. Відносно заборони на виїзд дитини за кордон, повідомляю, що судова практика не на вашій стороні. Згідно Рішення ВП Верховного Суду від 04.07.2018 року у справі №712/10623/17 про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди батька, відмова батька в дозволі на виїзд дитини за кордон є не неприпустимою, оскільки сама наявність у одного з батьків права відмовити в наданні згоди на тимчасовий виїзд дитини за кордон з іншим з батьків є суттєвим інструментом впливу, особливо у відносинах колишнього подружжя.

  Будуть питання звертайтесь, допоможу. Щасти Вам!

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 5 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Роман!

  В соответствии со ст. 2 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» несовершеннолетние граждане Украины выезжают из Украины при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта, служебного паспорта, проездного документа ребенка, который выдается детям в возрасте до 18 лет, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей, и в его сопровождении.

  Согласно п. 4 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.95 № 57 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 25.08.2010р. № 724), выезд из Украины граждан, не достигших 16 -летнего возраста в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, осуществляется:

  1. По нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в нем государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска;

  2. Без нотариально заверенного согласия второго родителя:

  • если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска;

  • если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу гражданин, не достигший 16-летнего возраста, или проездном документе ребенка есть запись о выезд на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;

  • временного выезда из Украины на срок до одного месяца при предъявлении решения суда или органа опеки и попечительства (районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования), сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины) или их копий, заверенных нотариально или органом, который их выдал, в котором определено (подтверждено) место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен совершить выезд с ребенком или какой уполномочил на это по нотариально заверенному согласию других лиц;

  • в случае временного выезда из Украины на срок до одного месяца и более ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет на заболевания, предусмотренные частью пятой статьи 157 Семейного кодекса Украины и при наличии документа, выданного лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактическим учреждением, в порядке и по форме, установленными Минздравом;

  • в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий:

  - свидетельства о смерти второго из родителей;

  - решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;

  - решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим;

  - решение суда о признании второго из родителей недееспособным;

  - решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

  - справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с ч.1 ст. 135 Семейного кодекса Украины (при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, в случаях, когда нет совместного заявления родителей, заявления отца или решения суда, запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений производится по фамилии и гражданству матери, а имя отчество отца ребенка записываются по ее указанию) во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери);

  - справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца, выданной органом государственной исполнительной службы;

  - свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, которое не содержит сведений об отце ребенка, легализованного или засвидетельствованного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

  Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении лиц, уполномоченных обоими родителями, осуществляется по нотариально заверенному согласию обоих родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

  Выезд ребенка из Украины на постоянное место жительства в другую страну без согласия отца (матери) проводится по решению суда. Таким образом, если папа или мама не дают разрешение на отъезд детей на ПМЖ, решить этот вопрос можно путем подачи искового заявления в суд.

  Основанием для выезда на ПМЖ с ребенком без согласия и разрешения отца (матери) являются следующие документы: копия свидетельства о смерти отца (матери); решение суда о лишении родительских прав; признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным; о признании второго из родителей безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.

  В свою очередь, Вы имеете право подать иск в суд об устранении препятствий в принятии участия в воспитании ребёнка, установлении графика встреч с ребёнком.

  Всего доброго!

  Удачи Вам!

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 5 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Сімейний Кодекс України врегульовує Ваше питання наступним чином:

  Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини

  1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті.

  {Частина перша статті 157 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017}

  2. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.

  3. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

  Решение данного вопроса возможно такими путями :

  1. Идти к нотариусу с матерью ребенка , нотариально согласовывать -периодичность встреч с ребенком, так же место,а так же отдых со вторым родителем и т.д.

  2. Если с матерью ребенка конфликтная ситуация , то стоит обратиться в органы опеки письменно , чтобы данный орган урегулировал данный вопрос и вынес решение ,а именно установил четкий график встреч.

  3. В случае если одна сторона игнорирует решение органов опеки ,а именно график встреч , данная проблема решается через суд.( подаете иск о установлении графика встреч и определении порядка участия отцом в жизни ребенка и устранение препятствий во встречах с ребенком.)

  Так же стоит отметить, что решение суда обязательно к выполнению. Если же сторона нарушает решение суда это тянет за собой ответственность предусмотренную законодательством.

  Если же у вас просто плохие отношения с матерью ребенком, а сама мать ребенка вменяемый , адекватный и любящий - Вы никак не повлияете . В случае, если мать ребенка негативно влияет на вашего ребенка, состоит где то на учете , то органы опеки это примут во внимание при вынесение и определение графика встреч с ребенком, исходя из доказательств что вы предоставите.

  Если ребенок не достиг 16 -ти лет согласие на віезд есть обязательным условием. Вы можете не дать нотариальное согласие , но мать ребенка может пытаться решить этот вопрос через суд , если у нее будут основания они такие:

  копия свидетельства о смерти отца (матери); решение суда о лишении родительских прав; признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным; о признании второго из родителей безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.

  Если мать ребенка найдет хоть один из указанных документов , суд даст ей разрешение на выезд без согласия вынесет решение.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович 5 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день!

  1. Обратитесь в органы опеки того города, где проживает Ваш ребенок, с Заявлением об установлении графика общения с Вашим сыном. Адрес укажите - место регистрации Вашей бывшей жены.

  Семейным кодексом Украины установлено, что вопрос воспитания ребенка решается родителями совместно.

  В Семейном кодексе Украины указано, что тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка обязан принимать участие в его воспитании и имеет право на личное общение с ним, а тот из родителей, с кем проживает ребенка не имеет права препятствовать другому общаться с ребенком и участвовать в его воспитании.

  В случае, когда, например, ребенок проживает с матерью, а отец не имеет возможности участвовать в его воспитании, и мирным путем договориться о графике встреч отца с ребенком является практически невозможным, то он может обратиться с заявлением в орган опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства, на основании положений Семейного кодекса Украины, руководствуясь своей собственной инструкцией, определяет способы участия в воспитании ребенка и общения с ним отца.Орган опеки и попечительства изучает условия жизни родителей, их отношение к ребенку, а также отношение ребенка к ним, другие существенные обстоятельства, и на заседании комиссии принимает решение, которым рекомендует определенные часы для встреч отца с ребенком. Данное решение, по мнению органа опеки, является обоснованным, поскольку учитываются условия жизни ребенка, посещение ими школьных и дошкольных учреждений, участие в кружках, спортивные секции, состояние здоровья родителей и ребенка, график работы родителей, и другое. Однако, при вынесении данного решения орган опеки и попечительства не учитывает интересы отца, и его желание принимать большее участие в воспитании ребенка.Хочу обратить Ваше внимание, что хотя в Семейном кодексе Украины и закреплено положение об обязательности исполнения решений органов опеки и попечительства, однако ни органы Государственной исполнительной службы Украины, ни правоохранительные органы, не имеют права заставить выполнять это решение того из родителей, с кем проживает ребенок. Данное решение не имеет такой же юридической силы как решение суда, а потому не подлежит исполнению. Соответственно, следующим шагом, после обращения в органы опеки, будет обращение в суд. Кстати, суды тоже далеко не всегда принимают во внимание график встреч с ребенком, установленный решением органа опеки, и в большинстве случаев отступают от него.

  Хочу обратить Ваше внимание, что обращение или в органы опеки, или в суд – альтернатива, но не на последовательность действий. Это означает, что нет необходимости обращаться в органы опеки и попечительства прежде, чем обращаться в суд, так как к участию в рассмотрении данной категории дел, в качестве третьего лица, приобщаются органы опеки и попечительства того района, где на время рассмотрения дела зарегистрирован или фактически проживает ребенок (доказательства о подтверждении фактического проживания ребенка по указанному адресу необходимо предоставить – обычно это адрес Ответчика). Участие органов опеки и попечительства в данном деле обусловлена в первую очередь интересами ребенка, и необходимостью проведения обследования условий проживания того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, и желает встречаться с ребенком по своему месту жительства.Кроме того, органы опеки предоставляют свои рекомендации по поддержанию исковых требований Истца, или признания данных требований необоснованными, и при этом определения другого графика встреч. Суд, при вынесении решения, учитывает позицию органа опеки и попечительства, однако не принимает ее как должное, и не руководствуется ею.Обращение в суд происходит путем подачи искового заявления с необходимыми документами Истцом (лицо, обращающееся в суд с исковым заявлением, то есть тот из родителей, кто проживает отдельно и желает принимать участие в воспитании ребенка) к Ответчику (тот из родителей, кто проживает с ребенком).В Семейном кодексе Украины установлено, что при решении спора относительно участия одного из родителей в воспитании ребенка принимаются во внимание отношение родителей к выполнению своих родительских обязанностей, личная привязанность ребенка к каждому из них, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

  2. Процедура получения разрешения на выезд на постоянное место жительства в другую страну предусматривает обращение в территориальный орган Государственной миграционной службы (ГМС) по месту регистрации. Оформление документов для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства осуществляется в соответствии с Приказом МВД № 816 от 16.08.2016.

  Для получения разрешения на выезд на постоянное место жительства необходимо подать следующие документы:

  • личное заявление (для лиц, достигших 16 лет) и заявление родителей (для детей до 16 лет)
  • оригинал и копия паспорта гражданина Украины (для детей старше 14 лет)
  • свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) - оригинал + копия
  • оригинал и копия справки о регистрации места проживания
  • три фотографии размером 3,5 х 4,5 см
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя (оригинал + копия)
  • оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия лица в качестве законного представителя (не нужно родителям и усыновителям)
  • нотариально заверенное согласие второго родителя, который остается в Украине, на выезд ребенка за границу на постоянное жительство
  • нотариальное согласие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет на выезд за границу на ПМЖ
  • копия решения суда - при отсутствии согласия одного из законных представителей ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, на ее отъезд на ПМЖ за границу
  • квитанция о внесении установленной законодательством платы.

  Заявление принимается при условии представления заявителем всех необходимых документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства, и рассматривается в течение трех месяцев со дня ее подачи. О принятом решении ДМС информирует заявителя письменно. Разрешение на ПМЖ действует 6 месяцев. Если заявитель в указанный срок не обратился в миграционную службу для оформления документов для выбытии на постоянное место жительства, решение теряет силу.

  Выезд детей, не достигших 16 лет, в другое государство на постоянное место жительства производится с согласия того родителя, который остается в Украине. Разрешение на изменение места жительства ребенка оформляется в виде заявления, которое излагается на специальном нотариальном бланке с защитной голограммой и QR-кодом. Подлинность подписи и согласие заявителя на выезд ребенка за границу (ПМЖ) с последующим приобретением гражданства другого государства удостоверяется нотариусом.

  Вывоз ребенка из Украины на постоянное место жительства в другую страну без согласия отца (матери) проводится по решению суда. Таким образом, если папа или мама не дают разрешение на отъезд детей на ПМЖ, решить этот вопрос можно путем подачи искового заявления в суд. Кроме того, в ряде случаев, выезд ребенка в другую страну возможен и без необходимости получения нотариальной согласия другого родителя. Основанием для этого являются следующие документы:

  • копия свидетельства о смерти отца (матери)
  • решение суда о лишении родительских прав
  • признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным
  • признании второго из родителей безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

  Выводы:

  1. По поводу установления графика встреч - обращайтесь в орган опеки по месту регистрации Вашей бывшей жены.

  2. Вывезти ребенка на ПМЖ за границу без Вашего разрешения невозможно, если Вы не лишены родительских прав.

  0 / 0
  Токмач Галина Николаевна
  Токмач Галина Николаевна 5 дней назад

  Юрист, г. Мирноград, 9 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Роман.

  Без вашего согласия на ПМЖ не выедет.

  Разве только лишит вас родительских прав. Вы платите алименты?

  Обратитесь в службу по делам детей или в орган опеки того города, где проживает мать. Установите график встреч с ребенком.

  Подайте в розыск в конце концов.

  И мониторьте время от времени сайт Судебная власть Украины, чтобы не получилось так, что вас лишат прав, а вы и не знали.

  Если нужна будет помощь, обращайтесь

  0 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 8 часов назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора, Романе!

  ПОРЯДОК провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1241-16#Text):

  4. Разом із заявою заявник подає:

  7) нотаріально засвідчену згоду законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копію свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є;

  Відповідно до статті 153 Сімейного кодексу України мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом. Той із батьків, який проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право спілкуватися з нею, а інший з батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати цьому, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

  Створення будь яких перешкод, заборони на зустрічі з дітьми являються порушенням прав другого з батьків.

  Встановити графік зустрічей з дитиною можливо:

  • мирним шляхом, уклавши договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;
  • в примусовому порядку, звернувшись до органів опіки та піклування чи суду.

  Врегулювання спору між батьками щодо участі у вихованні дитини органом опіки та піклування

  Якщо батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок такої участі визначається органами опіки та піклування за участю батьків виходячи з інтересів дитини.

  За заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї. Рішення про це орган опіки та піклування постановляє на підставі вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають істотне значення.

  Увага! Рішення органу опіки та піклування є обов’язковим до виконання. Особа, яка ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.

  Судовий порядок вирішення спору

  Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод (стаття 159 Сімейний кодекс України).

  У своєму рішенні суд визначить, яким чином братиме участь кожен з батьків у вихованні дитини, зокрема:

  • шляхом періодичних або систематичних зустрічей;
  • наданням можливості спільного відпочинку;
  • перебуванням дитини в того з батьків, який мешкає окремо тощо.

  Довідково! В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.

  При вирішенні суперечки про участь одного з батьків у вихованні дитини, суд обов’язково враховує різноманітні чинники:

  1. відповідальність ставлення батьків до виконання своїх обов’язків;
  2. особиста прихильність дитини до кожного з них з батьків;
  3. вік дитини;
  4. стан здоров’я дитини;
  5. стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами;
  6. інші обставини, що мають істотне значення.

  Увага! У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто проживає окремо, може передати дитину для проживання з ним.

  Слід зазначити, за умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню настає кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років (стаття 382 Кримінального кодексу України).

  Всього доброго!

  Щасти Вам!

  0 / 0

Похожие вопросы