Кодекс торговельного мореплавства України

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України Кодекс торговельного мореплавства...

Стаття 2. Право на торговельне мореплавство Діяльність, що входить у...

Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства Держава здійснює регулювання торговельного...

Стаття 4. Застосування загальних засад законодавства України До цивільних, адміністративних,...

Стаття 5. Застосування права у зв'язку з заподіянням судном шкоди...

Стаття 6. Застосування іноземного законодавства Включення в договори, передбачені цим...

Стаття 7. Міжнародні договори України з питань торговельного мореплавства Міжнародні...

Стаття 8. Вибір суду або арбітражу Майнові спори, що виникають...

Стаття 9. Розрахункова одиниця Розрахунковою одиницею, зазначеною у статтях 181,...

Стаття 10. Державний нагляд за торговельним мореплавством Державний нагляд за...

Стаття 11. Тарифи Тарифи на морське перевезення пасажирів і багажу...

Стаття 12. Відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства...

ГЛАВА 2. СФЕРА ДІЇ КОДЕКСУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ

Стаття 13. Застосування норм Кодексу торговельного мореплавства України Правила цього...

Стаття 14. Колізійні норми Правила цього Кодексу, що містяться у...

РОЗДІЛ II. СУДНО

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 15. Поняття судна Торговельне судно в цьому Кодексі означає...

Стаття 16. Форми власності на судно Судна України можуть перебувати...

Стаття 17. Відчуження державних суден Відчуження іноземній державі, іноземній юридичній...

Стаття 18. Судновий імунітет державних суден На судна, що перебувають...

Стаття 19. Майнові права на судна, що будуються, і судна,...

Стаття 20. Поняття судновласника і власника судна Судновласником у цьому...

Стаття 21. Ідентифікація судна Судно повинно мати свою назву. Назву...

Стаття 22. Технічний нагляд за морськими суднами Технічний нагляд за...

Стаття 23. Допуск судна до плавання Судно може бути допущене...

Стаття 24. Допуск суден внутрішнього плавання до виходу в море...

Стаття 25. Заходження ядерного судна у води України Ядерне судно...

ГЛАВА 2. РЕЄСТРАЦІЯ СУДЕН І ПРАВО НА ПРАПОР УКРАЇНИ

Стаття 26. Державна реєстрація суден Українські судна, технічний нагляд за...

Стаття 27. Умови реєстрації Судно може бути зареєстровано у Державному...

Стаття 28. Судновий патент, судновий білет Реєстрація судна у Державному...

Стаття 29. Умови і наслідки реєстрації З моменту реєстрації судна...

Стаття 30. Інформування про зміни відомостей, що вносяться в реєстри...

Стаття 31. Відповідальність за порушення правил реєстрації судна Особи, які...

Стаття 32. Національна належність судна. Право плавання під Державним прапором...

Стаття 33. Одержання права плавання під Державним прапором України Судно...

Стаття 34. Тимчасова втрата українським судном права плавання під Державним...

ГЛАВА 3. СУДНОВІ ДОКУМЕНТИ

Стаття 35. Суднові документи Судно повинно мати такі основні суднові...

Стаття 36. Винятки щодо наявності суднових документів Судно, що несе...

Стаття 37. Документи риболовних суден Риболовне судно, що підлягає нагляду...

Стаття 38. Органи, що видають суднові документи Свідоцтво про право...

Стаття 39. Дійсність суднових документів Документи, зазначені у статті 35...

Стаття 40. Визнання суднових документів іноземних суден Визнання обмірного свідоцтва,...

ГЛАВА 4. АРЕШТ СУДЕН

Стаття 41. Повноваження на арешт судна Судно може бути арештоване...

Стаття 42. Морські вимоги Судно може бути арештоване тільки на...

Стаття 43. Умови, за яких судно може бути арештовано Судно,...

Стаття 44. Звільнення судна з-під арешту Арештоване судно звільняється з-під...

Стаття 45. Подальший арешт Судно, що було вже арештовано і...

Стаття 46. Захист інтересів власника арештованого судна або фрахтувальника його...

Стаття 47. Арешт державних суден Правила цієї глави застосовуються також...

РОЗДІЛ III. ЕКІПАЖ СУДНА

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 48. Правове становище екіпажу судна Правове становище екіпажу судна,...

Стаття 49. Склад екіпажу До екіпажу судна входять капітан, інші...

Стаття 50. Мінімальний склад екіпажу Мінімальний склад екіпажу, при якому...

Стаття 51. Вимоги до кваліфікації членів екіпажу До зайняття посад...

Стаття 52. Вимоги до стану здоров'я членів екіпажу До роботи...

Стаття 53. Громадянство членів екіпажу Члени екіпажу судна, зареєстрованого у...

Стаття 54. Трудові відносини на судні Порядок прийняття на роботу...

Стаття 55. Репатріація членів екіпажу Репатріація за рахунок судновласника здійснюється...

Стаття 56. Особисте майно членів суднового екіпажу Член суднового екіпажу...

Стаття 57. Обов'язки судновласника Судновласник судна відповідно до правил, що...

ГЛАВА 2. КАПІТАН СУДНА

Стаття 58. Управління судном На капітана судна покладається управління судном,...

Стаття 59. Обов'язки надання допомоги людям, які зазнали лиха в...

Стаття 60. Обов'язки надання допомоги після зіткнення суден Капітан кожного...

Стаття 61. Обов'язок подання невідкладної медичної допомоги Якщо особа, що...

Стаття 62. Обов'язки капітана судна у разі воєнної небезпеки, піратських...

Стаття 63. Право капітана судна на володіння вогнепальною зброєю Капітан...

Стаття 64. Дії капітана судна у разі небезпеки загибелі судна...

Стаття 65. Підтримання порядку на судні Розпорядження капітана судна в...

Стаття 66. Згода капітана судна на прийняття на роботу членів...

Стаття 67. Капітан судна як службова особа, уповноважена на вчинення...

Стаття 68. Права капітана судна у разі нестачі продовольства Якщо...

Стаття 69. Права капітана судна у разі невідкладної потреби в...

Стаття 70. Засвідчення факту народження дитини і укладення шлюбу Про...

Стаття 71. Засвідчення заповіту і факту смерті Капітан судна зобов'язаний...

Стаття 72. Взаємовідносини з консулами України Взаємовідносини капітана судна та...

РОЗДІЛ IV. МОРЕПЛАВСТВО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МОРІ, ВНУТРІШНІХ ВОДАХ, АКВАТОРІЯХ МОРСЬКИХ...

ГЛАВА 1. МОРСЬКИЙ ПОРТ ТА БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА У МОРСЬКИХ ПОРТАХ

Стаття 73. Регулювання діяльності у морських портах Правові, економічні, соціальні...

Стаття 74. Забезпечення безпеки мореплавства Організація та забезпечення безпеки мореплавства...

Стаття 75. Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту...

Стаття 76. Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства у внутрішніх...

Стаття 77. Призначення капітана морського порту Капітан морського порту призначається...

Стаття 78. Функції капітана морського порту До функцій капітана морського...

Стаття 79. Повноваження капітана морського порту Розпорядження капітана морського порту...

Стаття 80. Затримання суден і вантажів Судно або вантаж можуть...

Стаття 81. Термін затримання суден і вантажів Розпорядження капітана морського...

Стаття 82. Судновий імунітет іноземних державних суден На вимогу майнового...

Стаття 85. Обов'язки судна щодо дотримання режиму порту Під час...

Стаття 90. Контрольний огляд судна Кожне судно перед виходом у...

Стаття 91. Заборона на вихід судна з морського порту Кожне...

ГЛАВА 3. МОРСЬКІ ЛОЦМАНИ

Стаття 92. Лоцманське проведення суден З метою забезпечення безпеки мореплавства...

Стаття 93. Громадянство морських лоцманів Морськими лоцманами є громадяни України,...

Стаття 94. Обов'язкове і необов'язкове лоцманське проведення суден Центральний орган...

Стаття 95. Визначення часу лоцманського проведення Час лоцманського проведення суден...

Стаття 96. Обов'язки морського лоцмана Під час проведення суден морський...

Стаття 97. Правовий статус морського лоцмана на судні Присутність на...

Стаття 98. Відповідальність за аварійні морські події Відповідальність за аварійні...

Стаття 99. Направлення морського лоцмана на судно У разі виклику...

Стаття 100. Умови перебування морського лоцмана на судні Капітан судна...

Стаття 101. Лоцманська квитанція Прибулий на судно морський лоцман зобов'язаний...

Стаття 102. Штраф за неправильну інформацію про судно та прохід...

Стаття 103. Залишення морським лоцманом судна Морський лоцман не має...

Стаття 104. Відмова морського лоцмана від проведення судна Якщо капітан,...

Стаття 105. Відмова капітана судна від послуг морського лоцмана Якщо...

Стаття 106. Лоцманський збір Із суден, що користуються послугами морських...

Стаття 107. Окрема винагорода за затримку морського лоцмана Якщо морський...

Стаття 108. Окрема винагорода на повернення морського лоцмана Якщо лоцман...

Стаття 109. Справляння зборів і стягнення штрафів Лоцманський збір, окрема...

ГЛАВА 4. СЛУЖБА РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН

Стаття 110. Поняття служби регулювання руху суден У районах інтенсивного...

Стаття 111. Правовий статус служби регулювання руху суден Служба регулювання...

Стаття 112. Лоцман-оператор служби регулювання руху суден Лоцманами-операторами служби регулювання...

Стаття 113. Відмова служби регулювання руху суден від надання послуг...

Стаття 114. Відповідальність служби регулювання руху суден за аварії Відповідальність...

Стаття 115. Оплата послуг служби регулювання руху суден Із суден,...

ГЛАВА 5. МОРСЬКЕ АГЕНТУВАННЯ

Стаття 116. Агентування суден У морському порту або поза його...

Стаття 117. Права та обов'язки морського агента Морський агент виконує...

Стаття 118. Обов'язки судновласника або іншого довірителя Судновласник або інший...

Стаття 119. Припинення договору морського агентування Договір морського агентування, укладений...

ГЛАВА 6. МАЙНО, ЩО ЗАТОНУЛО В МОРІ

Стаття 120. Поняття майна, що затонуло в морі і сфера...

Стаття 121. Право на майно, що затонуло Право на майно,...

Стаття 122. Підняття майна його власником Власник майна, що затонуло,...

Стаття 123. Порядок підняття небезпечного майна, що затонуло У тих...

Стаття 124. Право на вибір суднопіднімального підприємства У разі наявності...

Стаття 125. Втрата права на майно, що затонуло Власник майна,...

Стаття 126. Витребування майна, піднятого адміністрацією морського порту Майно, підняте...

Стаття 127. Випадково підняте майно Випадково підняте майно, що затонуло,...

РОЗДІЛ V. МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 128. Організація морських перевезень вантажів Умови морського перевезення вантажів...

Стаття 129. Морські перевезення транспортом загального користування Морська транспортна організація...

Стаття 130. Заборона приймання вантажу до перевезення Приймання вантажів до...

Стаття 131. Каботажні перевезення Перевезення між портами України здійснюються суднами,...

Стаття 132. Міжнародні перевезення Перевезення між портами України й іноземними...

ГЛАВА 2. ДОГОВІР МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Стаття 133. Поняття договору морського перевезення вантажу За договором морського...

Стаття 134. Доказ існування та зміст договору морського перевезення вантажу...

Стаття 135. Правовідносини перевізника і одержувача вантажу Правовідносини між перевізником...

Стаття 136. Реквізити рейсового чартеру Рейсовий чартер повинен містити основні...

Стаття 137. Докази приймання вантажу до перевезення Після приймання вантажу...

Стаття 138. Реквізити коносамента У коносаменті зазначаються: 1) найменування судна,...

Стаття 139. Кількість примірників коносамента Перевізник зобов'язаний видати відправнику на...

Стаття 140. Передача коносамента Коносамент передається з дотриманням таких правил:...

Стаття 141. Повернення вантажу відправнику Відправник має право вимагати повернення...

Стаття 142. Тарування і пакування вантажу Вантажі, що потребують тари...

Стаття 143. Морехідний стан судна Перевізник зобов'язаний завчасно, до початку...

Стаття 144. Документи на вантаж Відправник повинен своєчасно передати перевізнику...

Стаття 145. Заміна судна Якщо вантаж повинен перевозитися на визначеному...

Стаття 146. Розміщення вантажу на судні Вантаж розміщується на судні...

Стаття 147. Перевезення вантажів в опломбованих приміщеннях Вантажі можуть перевозитися...

Стаття 148. Сталійний час Термін, протягом якого вантаж повинен бути...

Стаття 149. Контрсталійний час Угодою сторін можуть бути встановлені додатковий...

Стаття 150. Надконтрсталійний час Під час завантаження судна у разі...

Стаття 151. Приймання вантажу в разі затримки судна під навантаженням...

Стаття 152. Вивантаження стороннього вантажу У разі надання для перевезення...

Стаття 153. Неправильно зазначений вантаж Небезпечний вантаж, щодо якого відправник...

Стаття 154. Вивантаження небезпечного вантажу Якщо навантажений з відома і...

Стаття 155. Відправлення судна з неповним вантажем У разі, якщо...

Стаття 156. Відмова сторін від договору до відходу судна Кожна...

Стаття 157. Відмова сторін від договору під час рейсу Кожна...

Стаття 158. Припинення договору без відмови сторін Договір морського перевезення...

Стаття 159. Перешкоди щодо заходу в порт Якщо внаслідок заборони...

Стаття 160. Термін доставки вантажу Перевізник зобов'язаний доставляти вантажі у...

Стаття 161. Девіація судна Не вважається порушенням договору морського перевезення...

Стаття 162. Видача вантажу Вантаж видається в порту призначення: 1)...

Стаття 163. Платежі при одержанні вантажу. Право притримання вантажу Під...

Стаття 164. Право застави на вантаж Для забезпечення вимог, зазначених...

Стаття 165. Огляд і перевірка кількості вантажу Одержувач і перевізник...

Стаття 166. Заява про нестачу або пошкодження вантажу Якщо під...

Стаття 167. Здача незапитаного вантажу на зберігання Якщо для перевезення...

Стаття 168. Оплата зберігання несвоєчасно вивезеного вантажу У разі скупчення...

Стаття 169. Продаж незапитаного і зданого на зберігання вантажу Суми,...

Стаття 170. Оплата фрахту Всі належні перевізнику платежі сплачуються відправником...

Стаття 171. Забезпечення оплати фрахту Якщо вартість навантаженого вантажу не...

Стаття 172. Оплата фрахту в разі відмови відправника від договору,...

Стаття 173. Оплата фрахту у разі відмови відправника від договору,...

Стаття 174. Дистанційний фрахт У разі втрати, нестачі або пошкодження...

Стаття 175. Прострочення оплати фрахту Фрахт та інші платежі, належні...

Стаття 176. Підстави звільнення перевізника від відповідальності за втрату, нестачу...

Стаття 177. Навігаційна помилка Перевізник не відповідає за втрату, нестачу...

Стаття 178. Звільнення перевізника від відповідальності за нестачу вантажу Перевізник...

Стаття 179. Розмір відповідальності перевізника за втрату, недостачу і пошкодження...

Стаття 180. Визначення вартості вантажу Дійсна вартість втраченого вантажу і...

Стаття 181. Обмеження відповідальності перевізника при незазначеній вартості вантажу Якщо...

Стаття 182. Відповідальність перевізника за втрату або пошкодження контейнера За...

Стаття 183. Відповідальність за простій судна з вини відправника або...

ГЛАВА 3. ДОГОВІР МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА

Стаття 184. Поняття договору морського перевезення пасажира За договором морського...

Стаття 185. Сфера застосування договору морського перевезення пасажира Правила цієї...

Стаття 186. Недійсність умов договору Будь-яка умова договору, укладеного до...

Стаття 187. Доказ укладення договору Доказом укладення договору морського перевезення...

Стаття 187 - 1 . Особливості виконання договору міжнародного морського...

Стаття 188. Відмова пасажира від договору Пасажир має право в...

Стаття 189. Відмова перевізника від договору Перевізник має право відмовитися...

Стаття 190. Права пасажира Пасажир має право: 1) провозити з...

Стаття 191. Страхування пасажира Пасажир за договором морського перевезення підлягає...

Стаття 192. Морехідний стан судна Перевізник зобов'язаний до початку перевезення...

Стаття 193. Відповідальність перевізника Перевізник відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок...

Стаття 194. Межі відповідальності перевізника У випадку смерті пасажира або...

ГЛАВА 4. ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ

Стаття 195. Поняття договору морського круїзу За договором морського круїзу...

Стаття 196. Докази укладення договору морського круїзу Документом, що підтверджує...

Стаття 197. Сфера застосування договору морського круїзу Наступні правила цієї...

Стаття 198. Морехідний стан судна Організатор круїзу зобов'язаний до початку...

Стаття 199. Відмова від договору учасника круїзу Учасник круїзу має...

Стаття 200. Відмова від договору організатора круїзу Організатор круїзу має...

Стаття 201. Витрати у разі збільшення продовження терміну круїзу У...

Стаття 202. Відповідальність організатора круїзу Організатор круїзу несе відповідальність за...

РОЗДІЛ VI. ФРАХТУВАННЯ СУДЕН

ГЛАВА 1. ДОГОВІР ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) СУДЕН НА ПЕВНИЙ ЧАС

Стаття 203. Поняття договору чартеру (фрахтування) суден За договором чартеру...

Стаття 204. Докази укладення договору чартеру (фрахтування) суден Договір чартеру...

Стаття 205. Реквізити договору чартеру (фрахтування) суден У договорі чартеру...

Стаття 206. Суборенда Фрахтувальник може в межах прав, що надаються...

Стаття 207. Морехідний стан судна Судновласник зобов'язаний передати судно фрахтувальнику...

Стаття 208. Обмеження щодо користування судном Фрахтувальник зобов'язаний здійснювати експлуатацію...

Стаття 209. Право фрахтувальника на укладання договорів перевезення Якщо судно...

Стаття 210. Підпорядкування екіпажу судна фрахтувальнику У разі фрахтування судна...

Стаття 211. Відповідальність фрахтувальника Фрахтувальник відповідає за збитки, викликані рятуванням,...

Стаття 212. Сплата фрахту Фрахтувальник сплачує судновласнику фрахт в порядку...

Стаття 213. Сплата фрахту у разі загибелі судна У разі...

Стаття 214. Винагорода за рятування на морі Винагорода, належна зафрахтованому...

ГЛАВА 2. ДОГОВІР ЛІЗИНГУ СУДНА

Стаття 215. Поняття договору лізингу судна За договором лізингу судна...

Стаття 216. Докази укладення договору лізингу Договір лізингу повинен бути...

Стаття 217. Реквізити договору лізингу судна У договорі лізингу судна...

Стаття 218. Морехідний стан судна Лізингодавець зобов'язаний передати судно лізингоодержувачу...

Стаття 219. Експлуатація судна лізингоодержувачем Лізингоодержувач зобов'язаний підтримувати судно у...

Стаття 220. Відмова від договору лізингу судна Лізингоодержувач вправі відмовитися...

Стаття 221. Повернення судна лізингодавцю У разі повернення судна лізингодавець...

РОЗДІЛ VII. МОРСЬКЕ БУКСИРУВАННЯ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 222. Поняття договору морського буксирування За договором морського буксирування...

Стаття 223. Морехідний стан суден Кожна із сторін договору морського...

Стаття 224. Буксирування у кригових умовах Власник буксируючого судна не...

Стаття 225. Відповідальність буксируючого судна Відповідальність за шкоду, заподіяну при...

Стаття 226. Відповідальність судна, що буксирується Відповідальність за шкоду, завдану...

Стаття 227. Період відповідальності при буксируванні Початком відповідальності власника буксируючого...

Стаття 228. Допомога аварійному судну У разі аварійної морської події...

ГЛАВА 2. ПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ

Стаття 229. Поняття договору портового буксирування За договором портового буксирування...

Стаття 230. Управління портовим буксируванням Управління портовим буксируванням здійснює капітан...

Стаття 231. Обов'язкове користування буксирами З метою забезпечення безпеки плавання...

ГЛАВА 3. МІЖПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ

Стаття 232. Поняття договору міжпортового буксирування За договором міжпортового буксирування...

Стаття 233. Форма і зміст договору міжпортового буксирування Договір міжпортового...

Стаття 234. Буксирування між портами України Буксирування між портами України...

Стаття 235. Управління буксирувальною операцією Управління міжпортовим буксируванням здійснюється капітаном...

Стаття 236. Начальник буксирувальної операції У разі призначення власником буксируючого...

Стаття 237. Розірвання договору буксировласником У разі неготовності об'єкта до...

Стаття 238. Розірвання договору власником об'єкта, що підлягає буксируванню У...

РОЗДІЛ VIII. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

ГЛАВА 1. ДОГОВІР МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 239. Поняття договору морського страхування За договором морського страхування...

Стаття 240. Докази укладення договору морського страхування Наявність і зміст...

Стаття 241. Сфера застосування договору морського страхування Правила цієї глави...

Стаття 242. Об'єкти страхування Об'єктом морського страхування може бути будь-який...

Стаття 243. Інформація про ступінь ризику У разі укладення договору...

Стаття 244. Страховий поліс Страховик зобов'язаний на вимогу страхувальника видати...

Стаття 245. Страхова премія Страхувальник зобов'язаний виплатити страховику страхову премію...

Стаття 246. Договір морського страхування на користь третьої особи Договір...

Стаття 247. Пред'явлення поліса страховику У разі виплати страхової компенсації...

Стаття 248. Відчуження застрахованого вантажу У випадку відчуження застрахованого вантажу...

Стаття 249. Відчуження застрахованого судна У разі відчуження застрахованого судна...

Стаття 250. Страхова сума У разі укладення договору морського страхування...

Стаття 251. Перевищення страхової суми над страховою вартістю Якщо інтерес...

Стаття 252. Збереження сили договору в разі виключення можливості настання...

Стаття 253. Генеральний поліс За окремою угодою (генеральним полісом) можуть...

Стаття 254. Обов'язки страхувальника за генеральним полісом Страхувальник зобов'язаний по...

Стаття 255. Пріоритет поліса перед генеральним полісом На вимогу страхувальника...

Стаття 256. Збитки, що сталися внаслідок наміру страхувальника Страховик не...

Стаття 257. Збитки внаслідок неморехідного стану судна У разі страхування...

Стаття 258. Збитки від природних властивостей вантажу У разі страхування...

Стаття 259. Звільнення страховика від відповідальності при страхуванні фрахту При...

Стаття 260. Ядерна шкода Страховик не відповідає за збитки, що...

Стаття 261. Воєнні ризики, піратські дії, арешт Страховик не відповідає...

Стаття 262. Повідомлення страхувальника про зміну страхового інтересу Страхувальник зобов'язаний...

Стаття 263. Запобігання або зменшення збитків У разі настання страхового...

Стаття 264. Забезпечення внесків, пов'язаних із загальною аварією Страховик зобов'язаний...

Стаття 265. Охорона страхувальником інтересів страховика під час загальної аварії...

Стаття 266. Звільнення страховика від зобов'язань за договором У разі...

Стаття 267. Відшкодування страховиком витрат страхувальника Страховик зобов'язаний відшкодувати страхувальнику...

Стаття 268. Обмеження відповідальності страховою сумою Страховик відповідає за збитки...

Стаття 269. Суброгація У разі сплати страхової суми, за винятком...

Стаття 270. Пропажа судна безвісти У випадку пропажі судна безвісти...

Стаття 271. Абандон Страхувальник може заявити страховику про відмову від...

Стаття 272. Заява про абандон Заява про абандон повинна бути...

Стаття 273. Відміна абандона Якщо після отримання від страховика відшкодування...

Стаття 274. Право страховика щодо третіх осіб До страховика, який...

Стаття 275. Передача страховику доказів У випадках, передбачених статтями 269,...

Стаття 276. Отримання відшкодування від третіх осіб Якщо страхувальник отримав...

РОЗДІЛ IX. НАДЗВИЧАЙНІ МОРСЬКІ ПОДІЇ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА АВАРІЯ

Стаття 277. Поняття загальної аварії Загальною аварією визнаються збитки, яких...

Стаття 278. Застосування права у разі загальної аварії Відносини, пов'язані...

Стаття 279. Збитки, що належать до загальної аварії До загальної...

Стаття 280. Витрати, прирівняні до загальної аварії До загальної аварії...

Стаття 281. Розподіл загальної аварії Загальна аварія розподіляється у порядку,...

Стаття 282. Вантаж незазначений або зазначений неправильно Збитки від пошкодження...

Стаття 283. Збитки від пошкодження судна Збитки, що підлягають відшкодуванню...

Стаття 284. Визначення вартості пожертвуваного вантажу Збитки від пошкодження або...

Стаття 285. Відшкодування збитків На суму витрат, що відшкодовуються за...

Стаття 286. Обчислення розміру відшкодування На суму витрат та інші...

Стаття 287. Визначення загальної вартості майна Контрибуційні внески, пов'язані із...

Стаття 288. Диспашери Наявність загальної аварії встановлюється і розрахунок по...

Стаття 289. Тягар доведення Сторона, яка вимагає розподілу загальної аварії,...

Стаття 290. Збір за складення диспаші За складення диспаші справляється...

Стаття 291. Оспорювання диспаші Заінтересовані особи можуть оспорити диспашу в...

Стаття 292. Виконання диспаші Якщо диспаша не оскаржена в терміни,...

Стаття 293. Застосування звичаїв У процесі визначення виду аварії, обчислення...

ГЛАВА 2. ОКРЕМА (НЕЗАГАЛЬНА) АВАРІЯ

Стаття 294. Поняття окремої (незагальної) аварії Збитки, що не підпадають...

Стаття 295. Збитки, що не визнаються загальною аварією Не визнаються...

ГЛАВА 3. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗІТКНЕННЯ СУДЕН

Стаття 296. Застосування права у разі зіткнення суден Відносини, пов'язані...

Стаття 297. Сфера застосування відшкодування збитків від зіткнення суден Правила...

Стаття 298. Наслідки зіткнення у разі відсутності вини Якщо зіткнення...

Стаття 299. Зіткнення з вини одного судна Якщо зіткнення спричинено...

Стаття 300. Зіткнення з вини всіх суден, що зіткнулися Якщо...

Стаття 301. Вина судна в зіткненні Жодне із суден, що...

Стаття 302. Солідарна відповідальність У випадках, зазначених у статті 300...

Стаття 303. Зіткнення з вини лоцмана Відповідальність, встановлена статтями 299,...

ГЛАВА 4. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

Стаття 304. Відповідальність власника судна за забруднення Власник судна відповідає...

Стаття 305. Звільнення від відповідальності Власник судна не відповідає за...

Стаття 306. Забруднення внаслідок наміру або недбалості потерпілого Якщо власник...

Стаття 307. Забруднення кількома суднами Коли шкода від забруднення спричинена...

Стаття 308. Обмеження відповідальності Відповідальність власника судна місткістю не більше...

Стаття 309. Забезпечення відповідальності власника судна Власник судна, що перевозить...

Стаття 310. Свідоцтво про забезпечення відповідальності Судно, що перевозить наливом...

Стаття 311. Виключення обмеження відповідальності До відповідальності за заподіяну шкоду...

Стаття 312. Поняття нафти Під нафтою у статтях 309 і...

ГЛАВА 5. ВІДШКОДУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ШКОДИ

Стаття 313. Поняття ядерної шкоди Оператор ядерного судна відповідає за...

Стаття 314. Застосування права у разі ядерної шкоди Правила цієї...

Стаття 315. Відповідальність оператора ядерного судна Крім випадків, передбачених у...

Стаття 316. Звільнення від відповідальності Оператор ядерного судна зобов'язаний відшкодувати...

Стаття 317. Регресна вимога Оператор ядерного судна, який відшкодував ядерну...

Стаття 318. Обмеження відповідальності Відповідальність оператора ядерного судна за ядерну...

Стаття 319. Солідарна відповідальність Декілька операторів ядерних суден, що спільно...

Стаття 320. Відповідальність власника ядерного судна При заподіянні ядерної шкоди...

Стаття 321. Соціальні гарантії Якщо внаслідок ядерного інциденту заподіяно шкоду...

Стаття 322. Свідоцтво про забезпечення відповідальності оператора Ядерне судно повинно...

Стаття 323. Позов про відшкодування ядерної шкоди Позов про відшкодування...

Стаття 324. Фонд забезпечення обмеженої відповідальності У тих випадках, коли...

Стаття 325. Межі відповідальності судновласника До відповідальності оператора ядерного судна...

ГЛАВА 6. ВИНАГОРОДА ЗА РЯТУВАННЯ НА МОРІ

Стаття 326. Сфера застосування правил щодо винагороди за рятування на...

Стаття 327. Застосування права у разі рятування Якщо судно, яке...

Стаття 328. Право на винагороду Будь-яка з корисним результатом дія...

Стаття 329. Заборона рятування Послуги, надані незважаючи на ясну і...

Стаття 330. Рятування людей Від врятованих людей не вимагається ніякої...

Стаття 331. Рятування судна того ж судновласника Винагорода сплачується і...

Стаття 332. Розмір винагороди Розмір винагороди визначається угодою сторін, а...

Стаття 333. Критерії встановлення винагороди Винагорода встановлюється з метою заохочення...

Стаття 334. Максимальний розмір винагороди Винагорода, за винятком будь-яких відсотків...

Стаття 335. Розподіл винагороди між рятівниками Розподіл винагороди між рятівниками...

Стаття 336. Розподіл винагороди між судновласником, членами екіпажу та іншими...

Стаття 337. Валюта винагороди Виплата винагороди за рятування провадиться у...

Стаття 338. Спеціальна компенсація Якщо рятівник здійснив рятувальні операції стосовно...

Стаття 339. Вантажі, що належать державі Без згоди держави-власника жодне...

Стаття 340. Обов'язок надати забезпечення На прохання рятівника особа, відповідальна...

ГЛАВА 7. МОРСЬКІ ПРОТЕСТИ

Стаття 341. Заява про морський протест Якщо в період плавання...

Стаття 342. Органи, яким робиться заява Морський протест заявляється: у...

Стаття 343. Термін для заяви У порту України заява про...

Стаття 344. Заява протесту із запізненням Якщо виявиться неможливим заявити...

Стаття 345. Докази На підтвердження обставин, викладених у заяві про...

Стаття 346. Акт про морський протест Нотаріус або інша посадова...

Стаття 347. Складання акта про морський протест іноземними консулами Прийняття...

РОЗДІЛ X. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДНОВЛАСНИКА

ГЛАВА 1. МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДНОВЛАСНИКА

Стаття 348. Відповідальність судновласника Судновласник відповідає за своїми зобов'язаннями майном,...

Стаття 349. Обмеження відповідальності Відповідальність судновласника обмежується межами, передбаченими у...

Стаття 350. Умисна шкода Відповідальність судновласника не може бути обмежена,...

Стаття 351. Виняток з правил про обмеження відповідальності Обмеження відповідальності...

Стаття 352. Межі відповідальності Межі, якими може обмежуватися відповідальність осіб,...

Стаття 353. Застосування меж відповідальності Межі відповідальності, передбачені у статтею...

Стаття 354. Зустрічна вимога Якщо судновласник, відповідальність якого обмежується на...

Стаття 355. Перехід права обмеження відповідальності Якщо будь-яка з вимог,...

Стаття 356. Визнання відповідальності Дія, спрямована на забезпечення обмеженої відповідальності,...

Стаття 357. Недійсність угод про обмеження відповідальності Угода про зменшення...

ГЛАВА 2. ПРИВІЛЕЙОВАНІ ВИМОГИ

Стаття 358. Черговість вимог Підлягають переважному задоволенню перед іншими вимогами,...

Стаття 359. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок судна Вимоги, зазначені...

Стаття 360. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок вантажу Вимоги, зазначені...

Стаття 361. Відшкодування за пропорційністю вимог однієї черги Вимоги, зазначені...

Стаття 362. Відшкодування за останнім рейсом Вимоги, що відносяться до...

Стаття 363. Строк дії привілеїв Право переважного відшкодування припиняється після...

ГЛАВА 3. МОРСЬКА ІПОТЕКА

Стаття 364. Поняття договору морської іпотеки Будь-яке судно, зареєстроване у...

Стаття 365. Договір морської іпотеки Договір про іпотеку повинен бути...

Стаття 366. Реєстрація іпотеки Договір про іпотеку повинен бути нотаріально...

Стаття 367. Привілеї іпотечних заставодержателів Якщо предметом іпотеки стає закладене...

Стаття 368. Право стягнення з закладеного судна Іпотечний заставодержатель набуває...

Стаття 369. Межі стягнення За рахунок закладеного судна іпотечний заставодержатель...

Стаття 370. Підстави звернення стягнення Звернення стягнення на закладене судно...

Стаття 371. Публікація судового рішення про продаж арештованого судна Рішення...

Стаття 372. Повідомлення про примусовий продаж На доповнення до публікації,...

Стаття 373. Наслідки примусового продажу У разі примусового продажу судна...

Стаття 374. Розподіл виручки від примусового продажу Витрати, зумовлені арештом...

Стаття 375. Докази виконання зобов'язання Іпотечний заставодержатель на вимогу іпотечного...

Стаття 376. Банкрутство заставодавця Якщо після реєстрації у Книзі запису...

Стаття 377. Поступка вимог У разі, коли у встановленому законом...

Стаття 378. Перехід прав на іпотеку У разі, коли права...

РОЗДІЛ XI. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 379. Право на заявлення претензій і позовів Право на...

Стаття 380. Передача права заявлення претензій і позовів Передача іншим...

Стаття 381. Комерційний та інші акти Обставини, що можуть бути...

Стаття 382. Відсотки за користування чужими коштами У разі відшкодування...

ГЛАВА 2. ПРЕТЕНЗІЇ

Стаття 383. Заявлення претензії До вчинення перевізнику вантажу позову, що...

Стаття 384. Заявлення претензій при змішаних перевезеннях Претензії, що виникають...

Стаття 385. Форма і докази претензії Претензія повинна бути заявлена...

Стаття 386. Термін для заявлення претензій, що випливають з перевезення...

Стаття 387. Термін розгляду претензій, що випливають з перевезення вантажу,...

ГЛАВА 3. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Стаття 388. Термін позовної давності на вимоги, що виникають з...

Стаття 389. Позовна давність за іншими вимогами До вимог, що...

Стаття 390. Позовна давність за вимогами про відшкодування шкоди від...

Стаття 391. Застосування загальних строків До вимог, для яких строки...

Стаття 392. Зупинення строку позовної давності за наявності загальної аварії...

Стаття 393. Продовження строку давності Строки позовної давності, встановлені для...

Популярные вопросы пользователей

Новое в блогах Юристи.UA