Лісовий кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про ліс Ліс - тип природних комплексів...

Стаття 2. Лісові відносини Лісові відносини - суспільні відносини, які...

Стаття 3. Лісове законодавство України Лісові відносини в Україні регулюються...

Стаття 4. Склад лісового фонду України До лісового фонду України...

Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення До земель лісогосподарського призначення належать...

Стаття 6. Лісові ресурси Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські...

Розділ II ПРАВА НА ЛІСИ

Глава 1 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ

Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності Ліси, які знаходяться...

Стаття 8. Право державної власності на ліси У державній власності...

Стаття 9. Право комунальної власності на ліси У комунальній власності...

Стаття 10. Право приватної власності на ліси Ліси в Україні...

Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси Право комунальної...

Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси Громадяни та...

Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси Право приватної...

Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які...

Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси Право приватної...

Глава 2 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ

Стаття 16. Право користування лісами Право користування лісами здійснюється в...

Стаття 17. Постійне користування лісами У постійне користування ліси на...

Стаття 18. Тимчасове користування лісами Об'єктом тимчасового користування можуть бути...

Стаття 19. Права та обов'язки постійних лісокористувачів Постійні лісокористувачі мають:...

Стаття 20. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового...

Стаття 21. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового...

Стаття 22. Припинення права користування лісами Підставами припинення права постійного...

Стаття 23. Лісові сервітути Лісовий сервітут - право на обмежене...

Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян Права...

Розділ III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Глава 3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері...

Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин...

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин...

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...

Стаття 28 - 1 . Повноваження центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...

Стаття 29 - 1 . Повноваження центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 29 - 2 . Повноваження центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської...

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської...

Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин...

Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових...

Розділ IV ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава 4 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 34. Завдання організації лісового господарства Організація лісового господарства має...

Стаття 35. Зміст організації лісового господарства Організація лісового господарства передбачає:...

Глава 5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового господарства Нормативно-правові...

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового...

Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з ведення лісового...

Глава 6 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЛІСІВ

Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням Ліси...

Стаття 39 - 1 . Охорона та збереження пралісів, квазіпралісів,...

Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до відповідних категорій...

Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок У лісах можуть...

Глава 7 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ СТИГЛОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ, НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів Вік стиглості деревостанів визначається,...

Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження Розрахункова лісосіка...

Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки У разі зміни...

Глава 8 ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

Стаття 45. Поняття лісовпорядкування Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на...

Стаття 46. Зміст лісовпорядкування Лісовпорядкування передбачає: 1) відновлення у встановленому...

Стаття 47. Ведення лісовпорядкування Лісовпорядкування є обов'язковим на всій території...

Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і...

Глава 9 ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР ТА ОБЛІК ЛІСІВ

Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру Державний лісовий кадастр на...

Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру Державний лісовий кадастр призначений...

Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру Державний лісовий кадастр...

Стаття 52. Документація державного лісового кадастру Документація державного лісового кадастру...

Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру Державний лісовий кадастр...

Стаття 54. Облік лісів Облік лісів включає збір та узагальнення...

Глава 10 МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Стаття 55. Моніторинг лісів Моніторинг лісів - система регулярного спостереження,...

Стаття 56. Лісова сертифікація Лісова сертифікація - оцінка відповідності системи...

Глава 11 ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ...

Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою...

Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і...

Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов'язаних...

Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств,...

Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд...

Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин,...

Розділ V ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава 12 ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства Ведення лісового господарства полягає...

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства Підприємства, установи,...

Глава 13 ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 65. Види використання лісових ресурсів Використання лісових ресурсів може...

Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів Громадяни мають право в...

Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів У порядку спеціального використання...

Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального використання лісових ресурсів...

Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів Спеціальне використання...

Стаття 70. Заготівля деревини Заготівля деревини здійснюється при використанні лісових...

Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного користування...

Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів У лісах без заподіяння...

Стаття 73. Побічні лісові користування До побічних лісових користувань належать:...

Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних,...

Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства...

Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин Використання...

Стаття 77. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів {Назва...

Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів Право використання лісових...

Глава 14 ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 79. Мета відтворення лісів Відтворення лісів здійснюється з метою:...

Стаття 80. Відновлення лісів Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках,...

Стаття 81. Лісорозведення Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів...

Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення Обсяги...

Глава 15 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ...

Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів З метою підвищення...

Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів З метою...

Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах Збереження біорізноманіття в лісах...

Глава 16 ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів Організація охорони і...

Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами Органи виконавчої влади...

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів Охорону і захист...

Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони Основними завданнями державної...

Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони Посадові особи...

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони Держава...

Глава 17 КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ

Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням...

Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням...

Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням...

Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин...

Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів Інформування про...

Глава 18 ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ...

Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу...

Глава 19 ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів Держава...

Глава 20 ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА...

Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на...

Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на...

Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на...

Розділ VI ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА...

Глава 21 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА...

Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту,...

Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового...

Глава 22 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства Порушення лісового законодавства...

Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших...

Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства...

Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів...

Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та...

Розділ VII МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Глава 23 МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів У разі якщо міжнародним...

Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає чинності з...

Популярные вопросы пользователей