Про електронну комерцію

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття 1. Сфера застосування цього Закону 1. Цей Закон регулює...

Стаття 2. Законодавство України у сфері електронної комерції 1. Законодавство...

Стаття 3. Визначення термінів 1. У цьому Законі нижченаведені терміни...

Стаття 4. Інформаційні електронні послуги 1. Інформаційними електронними послугами вважаються...

Стаття 5. Основні принципи правового регулювання у сфері електронної комерції...

Розділ II УЧАСНИКИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Стаття 6. Учасники відносин у сфері електронної комерції 1. Учасниками...

Стаття 7. Правовий статус продавця (виконавця, постачальника) товарів, робіт, послуг...

Стаття 8. Правовий статус покупця (замовника, споживача) товарів, робіт, послуг...

Стаття 9. Правовий статус постачальника послуг проміжного характеру у сфері...

Розділ III ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ

Стаття 10. Поширення комерційних електронних повідомлень у сфері електронної комерції...

Стаття 11. Порядок укладення електронного договору 1. Пропозиція укласти електронний...

Стаття 12. Підпис у сфері електронної комерції 1. Якщо відповідно...

Стаття 13. Розрахунки у сфері електронної комерції 1. Розрахунки у...

Стаття 14. Захист персональних даних у сфері електронної комерції 1....

Стаття 15. Зберігання електронних документів 1. Якщо законом або договором...

Стаття 16. Час відправлення та отримання електронного документа (повідомлення) 1....

Розділ IV ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Стаття 17. Відповідальність учасників відносин у сфері електронної комерції 1....

Стаття 18. Вирішення спорів між учасниками відносин у сфері електронної...

Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства у сфері електронної комерції...

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з...

Популярные вопросы пользователей