Про Національну поліцію

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Національна поліція України 1. Національна поліція України (поліція)...

Стаття 2. Завдання поліції 1. Завданнями поліції є надання поліцейських...

Стаття 3. Правова основа діяльності поліції 1. У своїй діяльності...

Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції 1. Взаємовідносини у сферах діяльності...

Стаття 5. Взаємодія поліції з органами державної влади та органами...

Стаття 5 - 1 . Використання найменування та ознак належності...

Розділ II ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Стаття 6. Верховенство права 1. Поліція у своїй діяльності керується...

Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини 1. Під час...

Стаття 8. Законність 1. Поліція діє виключно на підставі, у...

Стаття 9. Відкритість та прозорість 1. Поліція здійснює свою діяльність...

Стаття 10. Політична нейтральність 1. Поліція забезпечує захист прав та...

Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства 1. Діяльність...

Стаття 12. Безперервність 1. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання...

Розділ III СИСТЕМА ПОЛІЦІЇ ТА СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Стаття 13. Загальна система поліції 1. Систему поліції складають: 1)...

Стаття 14. Центральний орган управління поліції 1. Структуру центрального органу...

Стаття 15. Територіальні органи поліції 1. Територіальні органи поліції утворюються...

Стаття 16. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах...

Стаття 17. Поліцейський 1. Поліцейським є громадянин України, який склав...

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського 1. Поліцейський зобов’язаний: 1) неухильно...

Стаття 19. Види відповідальності поліцейських 1. У разі вчинення протиправних...

Стаття 20. Однострій поліцейських 1. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський...

Стаття 20 - 1 . Вітання поліцейських під час перебування...

Стаття 21. Керівник та заступники керівника поліції 1. Безпосереднє керівництво...

Стаття 22. Основні повноваження керівника поліції 1. Керівник поліції: 1)...

Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ

Стаття 23. Основні повноваження поліції 1. Поліція відповідно до покладених...

Стаття 24. Додаткові повноваження поліції 1. Виконання інших (додаткових) повноважень...

Стаття 25. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення 1. Поліція...

Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією 1. Поліція наповнює та...

Стаття 27. Використання поліцією інформаційних ресурсів 1. Поліція має безпосередній...

Стаття 28. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів 1. Поліція...

Розділ V ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ

Стаття 29. Вимоги до поліцейського заходу 1. Поліцейський захід -...

Стаття 30. Види поліцейських заходів 1. Поліція для виконання покладених...

Стаття 31. Превентивні поліцейські заходи 1. Поліція може застосовувати такі...

Стаття 32. Перевірка документів особи 1. Поліцейський має право вимагати...

Стаття 33. Опитування особи 1. Поліцейський може опитати особу, якщо...

Стаття 34. Поверхнева перевірка 1. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський...

Стаття 35. Зупинення транспортного засобу 1. Поліцейський може зупиняти транспортні...

Стаття 36. Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену...

Стаття 37. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного...

Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи 1....

Стаття 39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ...

Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають...

Стаття 41. Поліцейське піклування 1. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо:...

Стаття 42. Поліцейські заходи примусу 1. Поліція під час виконання...

Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу 1. Поліцейський зобов’язаний...

Стаття 44. Застосування фізичної сили 1. Поліцейський може застосовувати фізичну...

Стаття 45. Застосування спеціальних засобів 1. Поліцейський для забезпечення публічної...

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї 1. Застосування вогнепальної зброї є...

Розділ VI ДОБІР НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Стаття 47. Призначення на посади поліцейських 1. Призначення на посади...

Стаття 48. Порядок призначення на посади поліцейських 1. Призначення та...

Стаття 49. Вимоги до кандидатів на службу в поліції 1....

Стаття 50. Перевірка кандидата на службу в поліції 1. Громадяни...

Стаття 51. Поліцейські комісії 1. Для забезпечення прозорого добору (конкурсу)...

Стаття 52. Конкурс на посаду поліцейського 1. З метою добору...

Стаття 53. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу 1. Інформація (оголошення)...

Стаття 54. Документи, які подають для участі в конкурсі 1....

Стаття 55. Порядок проведення конкурсної процедури 1. Служба персоналу (кадрового...

Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського 1. На вакантну посаду...

Стаття 57. Атестування поліцейських 1. Атестування поліцейських проводиться з метою...

Стаття 58. Безстроковість призначення на посаду поліцейського 1. Призначення на...

Розділ VII ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ

Стаття 59. Служба в поліції 1. Служба в поліції є...

Стаття 60. Правове регулювання служби в поліції 1. Проходження служби...

Стаття 61. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції 1. На...

Стаття 62. Гарантії професійної діяльності поліцейського 1. Поліцейський під час...

Стаття 63. Контракт про проходження служби в поліції 1. Контракт...

Стаття 64. Присяга працівника поліції 1. Особа, яка вступає на...

Стаття 65. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції...

Стаття 66. Службове сумісництво поліцейських 1. Поліцейський не може під...

Стаття 67. Перебування поліцейських у розпорядженні 1. Зарахування поліцейських наказами...

Стаття 68. Порядок призначення поліцейських на посади під час здійснення...

Стаття 69. Порядок тимчасового виконання обов’язків поліцейським 1. У зв’язку...

Стаття 70. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) 1....

Стаття 71. Відрядження поліцейських до державних (міждержавних) органів, установ та...

Стаття 72. Професійне навчання поліцейських 1. Професійне навчання поліцейських складається...

Стаття 73. Первинна професійна підготовка 1. Поліцейські, які вперше прийняті...

Стаття 74. Підготовка поліцейських у вищих навчальних закладах із специфічними...

Стаття 75. Післядипломна освіта поліцейських 1. Післядипломна освіта поліцейських здійснюється...

Стаття 76. Граничний вік перебування на службі в поліції 1....

Стаття 77. Звільнення зі служби в поліції 1. Поліцейський звільняється...

Стаття 78. Стаж служби в поліції 1. Стаж служби в...

Стаття 79. Особові справи поліцейських 1. Проходження служби поліцейським відображається...

Стаття 80. Види спеціальних звань поліцейських 1. Установлюються такі спеціальні...

Стаття 81. Присвоєння первинних спеціальних звань 1. Первинні звання молодшого...

Стаття 82. Присвоєння чергових спеціальних звань поліції 1. Чергові спеціальні...

Стаття 83. Строки вислуги в спеціальних званнях поліції 1. Установлюються...

Стаття 84. Присвоєння спеціальних звань достроково та присвоєння спеціального звання...

Стаття 85. Пониження та позбавлення спеціальних звань поліції 1. Поліцейський...

Розділ VIII ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛІЦІЇ

Стаття 86. Звіт про поліцейську діяльність 1. З метою інформування...

Стаття 87. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції 1. Верховна...

Стаття 88. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та представниками...

Стаття 89. Спільні проекти з громадськістю 1. Поліція взаємодіє з...

Стаття 90. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи...

Розділ IX СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Стаття 91. Службовий час і час відпочинку поліцейських 1. Особливий...

Стаття 92. Відпустки поліцейських 1. Поліцейським надаються щорічні чергові оплачувані...

Стаття 93. Обчислення тривалості відпусток поліцейських 1. Тривалість відпусток поліцейського...

Стаття 94. Грошове забезпечення поліцейських 1. Поліцейські отримують грошове забезпечення,...

Стаття 95. Медичне забезпечення поліцейських 1. Поліцейським гарантується безоплатне медичне...

Стаття 96. Житлове забезпечення поліцейських 1. Поліцейські забезпечуються житлом на...

Стаття 97. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) чи...

Стаття 98. Особи, які мають право на призначення та отримання...

Стаття 99. Розміри одноразової грошової допомоги 1. Розміри одноразової грошової...

Стаття 100. Призначення одноразової грошової допомоги 1. Визначення інвалідності та...

Стаття 101. Підстави, за яких призначення і виплата одноразової грошової...

Стаття 102. Пенсійне забезпечення поліцейських 1. Пенсійне забезпечення поліцейських та...

Стаття 103. Навчання дітей поліцейських 1. Особа, у якої один...

Стаття 104. Захист прав та законних інтересів працівників поліції 1....

Розділ X ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

Стаття 105. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції 1. Фінансування і...

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей