Про Рахункову палату

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Рахункової палати 1. Рахункова палата від імені...

Стаття 2. Правові основи діяльності Рахункової палати 1. Організація, повноваження...

Стаття 3. Принципи діяльності Рахункової палати та гарантії її незалежності...

Стаття 4. Заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) 1. Повноваження,...

Стаття 5. Фінансове забезпечення діяльності Рахункової палати 1. Фінансове забезпечення...

Стаття 6. Міжнародне співробітництво 1. Рахункова палата у порядку, визначеному...

Розділ ІІ ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Стаття 7. Повноваження Рахункової палати 1. Рахункова палата: 1) здійснює...

Стаття 8. Права членів Рахункової палати 1. Члени Рахункової палати...

Стаття 9. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у...

Стаття 10. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за...

Стаття 11. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо...

Стаття 12. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо...

Стаття 13. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо...

Стаття 14. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) суб’єктів...

Стаття 15. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо...

Стаття 16. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо...

Розділ ІІІ СКЛАД ТА СТРУКТУРА РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ, ПРАВОВИЙ СТАТУС ЇЇ...

Стаття 17. Склад та структура Рахункової палати 1. Рахункова палата...

Стаття 18. Статус членів Рахункової палати та посадових осіб апарату...

Стаття 19. Вимоги до члена Рахункової палати 1. Членом Рахункової...

Стаття 20. Порядок призначення на посади та звільнення з посад...

Стаття 21. Повноваження Голови Рахункової палати 1. Голова Рахункової палати:...

Стаття 22. Повноваження Секретаря Рахункової палати 1. Секретар Рахункової палати...

Стаття 23. Повноваження члена Рахункової палати 1. Член Рахункової палати...

Стаття 24. Умови оплати праці членів Рахункової палати і посадових...

Розділ ІV ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Стаття 25. Засідання Рахункової палати 1. Основною організаційною формою діяльності...

Стаття 26. Рішення Рахункової палати 1. Рішення Рахункової палати приймаються...

Стаття 27. Планування роботи Рахункової палати 1. Рахункова палата здійснює...

Стаття 28. Регламент Рахункової палати 1. Процедура організації роботи Рахункової...

Стаття 29. Допоміжні органи Рахункової палати 1. Рахункова палата для...

Стаття 30. Інформація про діяльність Рахункової палати 1. Рахункова палата...

Розділ V ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Стаття 31. Підстава для здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю...

Стаття 32. Права і обов’язки осіб, які входять до складу...

Стаття 33. Права та обов’язки посадових осіб об’єкта контролю 1....

Стаття 34. Акт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту...

Стаття 35. Звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового...

Стаття 36. Реагування на рішення Рахункової палати, прийняте за результатами...

Розділ VІ ВІДНОСИНИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Стаття 37. Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та...

Стаття 38. Відносини Рахункової палати з Президентом України 1. Рахункова...

Стаття 39. Відносини Рахункової палати з Кабінетом Міністрів України 1....

Стаття 40. Відносини Рахункової палати з органом державного фінансового контролю...

Стаття 41. Відносини Рахункової палати з правоохоронними органами 1. Рахункова...

Розділ VІІ АУДИТ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Стаття 42. Внутрішній аудит Рахункової палати 1. Рахункова палата перевіряє...

Стаття 43. Зовнішній аудит Рахункової палати та зовнішнє оцінювання її...

Розділ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей