Про житлово-комунальні послуги

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі наведені нижче...

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом 1. Предметом регулювання...

Стаття 3. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг 1. Державна...

Стаття 4. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування...

Стаття 5. Перелік житлово-комунальних послуг 1. До житлово-комунальних послуг належать:...

Розділ II СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЇХ...

Стаття 6. Суб’єкти правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг 1....

Стаття 7. Права і обов’язки споживачів 1. Споживач має право:...

Стаття 8. Права і обов’язки виконавців комунальних послуг та управителів...

Розділ III ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг 1. Споживач здійснює оплату...

Стаття 10. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги 1. Ціни (тарифи)...

Стаття 11. Застосування соціальних нормативів 1. При наданні житлово-комунальних послуг...

Розділ IV ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 12. Договори про надання житлово-комунальних послуг 1. Надання житлово-комунальних...

Стаття 13. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання...

Стаття 14. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання...

Стаття 15. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання...

Розділ V ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 16. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг 1. Надання...

Стаття 17. Комерційний облік комунальних послуг 1. Комерційний облік комунальних...

Стаття 18. Послуги з управління багатоквартирним будинком 1. Управління багатоквартирним...

Стаття 19. Послуга з постачання та розподілу природного газу 1....

Стаття 20. Послуга з постачання та розподілу електричної енергії 1....

Стаття 21. Послуга з постачання теплової енергії 1. Одиниця виміру...

Стаття 22. Послуга з постачання гарячої води 1. Одиниця виміру...

Стаття 23. Послуга з централізованого водопостачання 1. Одиниця виміру обсягу...

Стаття 24. Послуга з централізованого водовідведення 1. Одиниця виміру обсягу...

Стаття 25. Послуга з поводження з побутовими відходами 1. Споживачі...

Стаття 26. Відповідальність за неналежне виконання договору 1. У разі...

Стаття 27. Порядок оформлення претензій споживачів 1. У разі ненадання,...

Стаття 28. Особливості оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку 1....

Стаття 29. Порядок доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна...

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей