Сімейний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України 1. Сімейний кодекс України...

Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України...

Стаття 3. Сім'я 1. Сім'я є первинним та основним осередком...

Стаття 4. Право особи на сім'ю 1. Особа, яка досягла...

Стаття 5. Державна охорона сім'ї 1. Держава охороняє сім'ю, дитинство,...

Стаття 6. Дитина 1. Правовий статус дитини має особа до...

Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин 1. Сімейні відносини...

Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України...

Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін 1....

Стаття 10. Застосування аналогії закону та аналогії права 1. Якщо...

Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів 1....

Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі 1. Строки,...

Стаття 13. Міжнародні договори України 1. Частиною національного сімейного законодавства...

Глава 2 ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗАХИСТ...

Стаття 14. Здійснення сімейних прав 1. Сімейні права є такими,...

Стаття 15. Виконання сімейних обов'язків 1. Сімейні обов'язки є такими,...

Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав...

Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у...

Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів 1. Кожен учасник...

Стаття 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних...

Стаття 20. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із...

Розділ II ШЛЮБ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Глава 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Поняття шлюбу 1. Шлюбом є сімейний союз жінки...

Стаття 22. Шлюбний вік 1. Шлюбний вік для чоловіків та...

Стаття 23. Право на шлюб 1. Право на шлюб мають...

Стаття 24. Добровільність шлюбу 1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді...

Стаття 25. Одношлюбність 1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати...

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між...

Глава 4 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ

Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу 1. Державна реєстрація шлюбу...

Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу 1. Заява про реєстрацію...

Стаття 29. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками {Назва...

Стаття 30. Взаємна обізнаність наречених про стан здоров'я 1. Наречені...

Стаття 31. Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в...

Стаття 32. Час реєстрації шлюбу 1. Шлюб реєструється після спливу...

Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу 1. Шлюб реєструється у приміщенні...

Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого 1....

Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу 1....

Стаття 36. Правові наслідки шлюбу 1. Шлюб є підставою для...

Стаття 37. Правозгідність шлюбу 1. Шлюб є правозгідним, крім випадків,...

Глава 5 НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ

Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу 1. Підставою недійсності шлюбу є...

Стаття 39. Шлюб, який є недійсним 1. Недійсним є шлюб,...

Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду 1....

Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням...

Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду...

Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення 1. Розірвання...

Стаття 44. Час, з якого шлюб є недійсним 1. У...

Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу 1. Недійсний шлюб (стаття...

Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу 1. Якщо особа...

Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася...

Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним 1. Шлюб, зареєстрований у відсутності...

Глава 6 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Стаття 49. Право на материнство 1. Дружина має право на...

Стаття 50. Право на батьківство 1. Чоловік має право на...

Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї...

Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний...

Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища 1....

Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та...

Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю 1. Дружина та...

Стаття 56. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту...

Глава 7 ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА

Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка...

Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що...

Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності 1....

Глава 8 ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя 1....

Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності 1. Об'єктом права...

Стаття 62. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно,...

Стаття 63. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності 1. Дружина...

Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою 1....

Стаття 65. Право подружжя на розпоряджання майном, що є об'єктом...

Стаття 66. Право подружжя на визначення порядку користування майном 1....

Стаття 67. Право на розпоряджання часткою у майні, що є...

Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу...

Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом...

Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі...

Стаття 71. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом...

Стаття 72. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна,...

Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права...

Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають...

Глава 9 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ

Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання 1. Дружина,...

Стаття 76. Право на утримання після розірвання шлюбу 1. Розірвання...

Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя 1. Утримання...

Стаття 78. Договір подружжя про надання утримання 1. Подружжя має...

Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя...

Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням...

Стаття 81. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів...

Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання 1....

Стаття 83. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком...

Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та...

Стаття 85. Припинення права дружини на утримання 1. Право дружини...

Стаття 86. Право чоловіка на утримання у разі проживання з...

Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання 1. Право чоловіка...

Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким...

Стаття 89. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя 1....

Стаття 90. Взаємна участь дружини, чоловіка у витратах на лікування...

Стаття 91. Право на утримання жінки та чоловіка, які не...

Глава 10 ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору 1. Шлюбний договір...

Стаття 93. Зміст шлюбного договору 1. Шлюбним договором регулюються майнові...

Стаття 94. Форма шлюбного договору 1. Шлюбний договір укладається у...

Стаття 95. Початок дії шлюбного договору 1. Якщо шлюбний договір...

Стаття 96. Строк дії шлюбного договору 1. У шлюбному договорі...

Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна 1....

Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом 1....

Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання 1....

Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору 1. Одностороння зміна умов...

Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору 1. Одностороння...

Стаття 102. Розірвання шлюбного договору 1. На вимогу одного з...

Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним 1. Шлюбний договір на...

Глава 11 ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ

Стаття 104. Підстави припинення шлюбу 1. Шлюб припиняється внаслідок смерті...

Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання 1. Шлюб припиняється...

Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану...

Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану...

Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним 1. За заявою заінтересованої...

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою...

Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу 1....

Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя 1. Суд вживає...

Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з...

Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу 1....

Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання 1....

Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу 1. Розірвання шлюбу, здійснене...

Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу 1....

Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була...

Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя 1. За заявою...

Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя 1....

Розділ III ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ

Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька...

Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які...

Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних...

Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації...

Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у...

Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки...

Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду 1. За відсутності...

Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та...

Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду 1. У...

Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду 1. Особа, яка...

Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду 1. У...

Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини 1. Якщо дитина народилася...

Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у...

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не...

Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини 1....

Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком...

Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка...

Стаття 139. Спір про материнство 1. Жінка, яка записана матір'ю...

Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за...

Глава 13 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 1....

Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків 1....

Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або...

Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної...

Стаття 145. Визначення прізвища дитини 1. Прізвище дитини визначається за...

Стаття 146. Визначення імені дитини 1. Ім'я дитини визначається за...

Стаття 147. Визначення по батькові дитини 1. По батькові дитини...

Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками 1. У разі...

Стаття 149. Зміна по батькові дитини 1. У разі, якщо...

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини 1....

Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини 1. Батьки мають...

Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання 1....

Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування 1. Мати,...

Стаття 154. Права батьків по захисту дитини 1. Батьки мають...

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків 1....

Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків 1. Неповнолітні батьки...

Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини 1. Питання...

Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі...

Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини...

Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини 1....

Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання...

Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або...

Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших...

Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав 1. Мати, батько можуть...

Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до...

Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав 1. Особа, позбавлена...

Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав 1....

Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських...

Стаття 169. Поновлення батьківських прав 1. Мати, батько, позбавлені батьківських...

Стаття 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських...

Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються...

Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про...

Глава 14 ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО

Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей 1. Батьки і...

Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її...

Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей 1....

Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном 1....

Стаття 177. Управління майном дитини 1. Батьки управляють майном, належним...

Стаття 178. Використання доходу від майна дитини 1. Дохід, одержаний...

Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину 1....

Глава 15 ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину 1. Батьки зобов'язані утримувати...

Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину 1. Способи...

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів...

Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу)...

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі 1....

Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину 1....

Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням...

Стаття 187. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника або...

Стаття 188. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину 1. Батьки...

Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину...

Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку...

Стаття 191. Час, з якого присуджуються аліменти на дитину 1....

Стаття 192. Зміна розміру аліментів 1. Розмір аліментів, визначений за...

Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка...

Стаття 194. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за...

Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від...

Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат...

Стаття 197. Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості...

Глава 16 ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО...

Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина...

Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують...

Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина 1. Суд...

Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку...

Глава 17 ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ ТА ЙОГО...

Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків...

Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах...

Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька...

Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків 1. Суд визначає...

Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування...

Розділ IV ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ {Назва...

Глава 18 УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 207. Поняття усиновлення 1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у...

Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою 1. Усиновленою може...

Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку...

Стаття 210. Усиновлення братів та сестер 1. Якщо на обліку...

Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами 1. Усиновлювачем дитини...

Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами 1. Не...

Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на...

Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які...

Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину 1. Облік...

Стаття 216. Заборона посередницької, комерційної діяльності щодо усиновлення дітей 1....

Стаття 217. Згода батьків на усиновлення дитини 1. Усиновлення дитини...

Стаття 218. Згода дитини на усиновлення 1. Для усиновлення дитини...

Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди батьків 1. Усиновлення дитини...

Стаття 220. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини 1....

Стаття 221. Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини 1. На...

Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на...

Стаття 223. Заява про усиновлення дитини 1. Особа, яка бажає...

Стаття 224. Рішення суду про усиновлення 1. Суд, постановляючи рішення...

Стаття 225. Момент здійснення усиновлення 1. Усиновлення вважається здійсненим у...

Стаття 226. Право на таємницю усиновлення 1. Особа має право...

Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка...

Стаття 228. Забезпечення таємниці усиновлення 1. Особи, яким у зв'язку...

Стаття 229. Право усиновлювача бути записаним матір'ю, батьком дитини 1....

Стаття 230. Право усиновлювача на зміну відомостей про місце народження...

Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка...

Стаття 232. Правові наслідки усиновлення 1. З моменту здійснення усиновлення...

Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини,...

Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення...

Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена 1....

Стаття 236. Недійсність усиновлення 1. Усиновлення визнається недійсним за рішенням...

Стаття 237. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним 1. Усиновлення, визнане...

Стаття 238. Скасування усиновлення 1. Усиновлення може бути скасоване за...

Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення 1. У разі скасування...

Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду...

Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження у разі...

Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав 1. Якщо усиновлювач був...

Глава 19 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування 1. Опіка,...

Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини 1....

Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у...

Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав...

Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування...

Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка...

Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини 1....

Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною 1. Опіка, піклування...

Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків...

Глава 20 ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ

Стаття 252. Патронат над дитиною 1. Патронат над дитиною -...

Стаття 253. Договір про патронат над дитиною 1. За договором...

Стаття 254. Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя...

Стаття 255. Обов’язки патронатного вихователя 1. Патронатний вихователь зобов’язаний: 1)...

Стаття 256. Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною 1....

Глава 20 - 1 ПРИЙОМНА СІМ'Я

Стаття 256 - 1 . Прийомна сім'я 1. Прийомна сім'я...

Стаття 256 - 2 . Прийомні батьки 1. Прийомні батьки...

Стаття 256 - 3 . Прийомні діти 1. Прийомні діти...

Стаття 256 - 4 . Створення прийомної сім'ї 1. Рішення...

Глава 20 - 2 ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ

Стаття 256 - 5 . Дитячий будинок сімейного типу 1....

Стаття 256 - 6 . Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу...

Стаття 256 - 7 . Вихованці дитячого будинку сімейного типу...

Стаття 256 - 8 . Створення дитячого будинку сімейного типу...

Розділ V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ

Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї...

Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на...

Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків 1....

Стаття 259. Права братів та сестер на спілкування 1. Права...

Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка,...

Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою...

Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів...

Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби,...

Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда,...

Глава 22 ОБОВ'ЯЗОК ПО УТРИМАННЮ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ

Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків 1. Баба, дід...

Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда...

Стаття 267. Обов'язок по утриманню братів та сестер 1. Повнолітні...

Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка 1. Мачуха,...

Стаття 269. Обов'язок інших осіб утримувати дитину 1. Особи, у...

Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима 1. Повнолітні...

Стаття 271. Обов'язок особи утримувати тих, з ким вона проживала...

Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї...

Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати...

Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших...

Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА...

Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає...

Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України 1....

Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в...

Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка...

Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем...

Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями...

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає чинності одночасно...

Розділ V "Акти громадянського стану" зберігає свою чинність у частині,...

Популярные вопросы пользователей