Задайте вопрос юристу

426 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Недвижимость, 27 марта 2020, вопрос №14671

Как оспорить что я тоже являюсь наследником

Ситуация такая , отец умер в 2011 году,туда вбехал брат моего мужа,ни денег ни делить квартиру не собирается.Докуметоы не отдает ни свидетельство о смерти ни документы Ина квартиру .я так понимаю он вступил в наследство,как это могло обойти моего мужа

Ответы юристов (3)

  Десятник Володимир Олексійович
  Десятник Володимир Олексійович 7 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев, 47 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Адвокат Десятник Володимир Олексійович, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права,

  засновник-директор, адвокатське бюро «Експерт Володимир Десятник»

  Можете звертатися до суду з позовом та доказувати поважність причин пропуску 6-ти місячного строку для прийняття спадщини. Якщо інший спадкоємець прийняв спадщину, просити його згоди на подання заяви нотаріусу про прийняття спадщини (ЦК України, ст. 1272). Для обгрунтування ваших вимог, зважаючи на описані Вами виняткові фактичні обставини, потрібно вивчати практику застосування цієї статті Верховним Судом.

  Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

  1. Якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

  2. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

  {Частина друга статті 1272 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2435-VI від 06.07.2010, № 1709-VII від 20.10.2014}

  3. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

  0 / 0
  Десятник Володимир Олексійович
  Десятник Володимир Олексійович 7 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев, 47 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Згідно ч.5 ст. 1274 ЦК України, відмова від прийняття спадщини може бути визнана судом недійсною з підстав, встановлених статтями 225, 229-231 і 233 цього Кодексу.

  Практику тлумачення та застосування цих норм судами з врахуванням фактичних обставин необхідно досліджувати в ЄДРСР, який налічує на сьогодні понад 86 млн. справ http://www.reyestr.court.gov.ua/

  Спробуйте самостійно, якщо не зможете, звертайтеся, адже вирішити ваші проблеми неможливо у форматі "Питання-Відповідь".

  Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними

  1. Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

  2. У разі наступного визнання фізичної особи, яка вчинила правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може пред'явити її опікун.

  3. Сторона, яка знала про стан фізичної особи у момент вчинення правочину, зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.

  Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки

  1. Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.

  Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом.

  2. У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилилася в результаті її власного недбальства, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.

  Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.

  Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману

  1. Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним.

  Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування.

  2. Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.

  Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства

  1. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.

  2. Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони, зобов'язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.

  Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини

  1. Правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.

  2. При визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, встановлені статтею 216 цього Кодексу. Сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки і моральну шкоду, що завдані їй у зв'язку з вчиненням цього правочину

  0 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория 7 месяцев назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  где был прописан ваш муж на момент смерти отца? писал ли он заявление на принятие наследства? было ли завещание?

  0 / 0

Похожие вопросы