Задайте вопрос юристу

413 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Договорное право, 07 сентября 2020, вопрос №28241

формулировка предмета договора

можно ли так сформулировать предмет договора, т.е. сделать единый договор (рамочный) на оказание услуг и поставку товара?
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується виконати, а Замовник прийняти й оплатити роботи по виготовленню металовиробів та послуги з металообробки (надалі Товар), згідно креслень або Технічних завдань (ТЗ) Замовника в кількості зазначених у Додаткових угодах та/або рахунках-фактурах, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Ответы юристов (1)

  Луговой Борис Владленович
  Луговой Борис Владленович месяц назад

  Адвокат, г. Запорожье, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день. Вы сформулировали условия договора подряда, а не оказания услуг или поставки товара.

  Согласно Гражданского кодекса Украины:

  Стаття 837. Договір підряду

  1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

  2. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

  3. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.

  4. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2-4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.

  В Украине действует свобода договора, то есть стороны могут в договоре предусмотреть любые условия которые не противоречат закону и традициям делового оборота:

  Стаття 627. Свобода договору

  1. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

  2. У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів.

  Также стороны могу заключать смешанные договора (то есть такие которые содержат элементы разных договоров):

  Стаття 628. Зміст договору

  1. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

  2. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

  Обращайтесь поможем составить необходимый договор.

  0 / 0

Похожие вопросы