Задайте вопрос юристу

719 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Военное право, 20 января 2023, вопрос №78936 300 грн.

Відстрочка у зв'язку з постійним доглядом за особою

Хочу з'ясувати деталі щодо надання відстрочки від призову згідно параграфу статті 23 “зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду”.
Суть наступна: у мене проживає батько 84 р., ВПО. Його стан зафіксовано у висновку ЛКК лікувального закладу (висновок отриманий у кінці 2022 р.):
===
Форма первинної облікової документації № 080-4/о
ВИСНОВОК № ****
про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі
Група рухової активності IV, ступінь 7 (сума балів 37)
4. Рекомендовано соціальні послуги: отримання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від фізичної особи
Висновок надається для одержання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги на непрофесійній основі.
===
Мені вже відомо, що право на відстрочку надають 2 документи: (1) довідка про призначення соціальної допомоги (компенсації) за постійний догляд, або (2) АКТ встановлення факту здійснення догляду.

Прошу пояснити наступне:
1. Порядок дій/пакет документів для отримання довідки про призначення соціальної допомоги. Звертаю увагу, що визначення "постійний догляд" у Формі № 080-4/о відсутнє.
2. З'ясувати питання відносно “акту встановлення факту". Проблема в тому, що у відповідній комісії мені пояснили, що АКТ надається виключно для перетинання державного кордону, хоча багато юристів АКТ називають документом, що надає право на відстрочку. Як розумію, тут є деякий юридичний нюанс, не до кінця мені зрозумілий.

Ответы юристов (29)

  Айвазян Юрий Климентьевич
  Айвазян Юрий Климентьевич 19 дней назад

  Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Константине!

  Прошу пояснити наступне:1. Порядок дій/пакет документів для отримання довідки про призначення соціальної допомоги. Звертаю увагу, що визначення "постійний догляд" у Формі № 080-4/о відсутнє.

  Перш за все, мушу попередити Вас, що наявність відмітки про необхідність постійного догляду у довідці форми 080 обов'язкова!

  Що стосується порядку отримання компенсації по догляду, то він такий:

  На сьогодні законодавство України передбачає оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за такими категоріями осіб, що потребують догляду: за дітьми з інвалідністю; за особами з інвалідністю; за іншими громадянам похилого віку та хворими,які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

  Кабінет Міністрів України 23 вересня 2020 року схвалив постанову № 859, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

  Компенсація за догляд призначається особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язкита є:

  особами з інвалідністю I групи;

  дітьми з інвалідністю;

  громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

  невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

  дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність.

  Оформлення допомоги на догляд

  Для призначення компенсації фізична особа, яка надає соціальні послуги, подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення сільської, селищної, міської ради такі документи:

  заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  заява про надання компенсації;

  заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

  копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства – копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

  копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

  декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

  копія акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

  висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень;

  висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

  копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

  довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

  копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

  Особою, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

  Період, на який призначається допомога

  Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.

  Якщо у довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, медичному висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді зазначено строк, компенсація призначається на такий строк, але не більше ніж на 12 місяців.

  Розмір допомоги

  Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (станом на 1 січня 2021 року – 2 189 гривень), та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

  Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

  Виплата компенсації припиняється у тому числі якщо:

  змінено місце проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію;

  особа, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, перебуває на повному державному утриманні або отримує соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.

  Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі:

  перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 10 календарних днів;

  перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця.

  Доречи, маю грунтовний досвід у оформленні на клієнтів соціальної допомоги у випадку наявності постійного догляду. Також надам зразки необхідних документів для оформлення догляду.

  2. З'ясувати питання відносно “акту встановлення факту". Проблема в тому, що у відповідній комісії мені пояснили, що АКТ надається виключно для перетинання державного кордону, хоча багато юристів АКТ називають документом, що надає право на відстрочку. Як розумію, тут є деякий юридичний нюанс, не до кінця мені зрозумілий.

  Наскільки мені відомо акт встановлення факту постійного догляду не згадується в жодному законі чи нормативнову акт і, де йдеться про відстрочку. Втім, я сам використовував зі своїми клієнтами неодоразово в тих випадках, коли треба було підсилити тезу про наявність права на відстрочку. Проте, в надаці такого акту можуть відмовити через зазначену мною вище причину - відсутніть згадувань в нормах закону, регулюючих порядок отримання відстрочки, і натомість згадування акту в Правилах перетину кордону.

  Виникнуть додаткові питання, тисніть кнопку "звернутись" біля мого фото. Охоче на них відповім!

  0 / 0
  • Костянтин Клиент 18 дней назад

   Дякую за відповідь. Майже все ясно. Однак, у Наказі МОЗ від 09.03.2021 № 407 (затвердження форми первинної облікової документації № 080-4/о, наприклад https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-moz-naka...) визначення "постійного догляду" не передбачено і це є предметом дискусії. Iнколи вважають, що "постійний доглід" повинен бути явно вказаний, інколи -- що вказані порушення вже передбачають постійний доглід.

   • Айвазян Юрий Климентьевич
    Айвазян Юрий Климентьевич 18 дней назад

    Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Це правда. Але поступово якось так сталося, що на цей самий допис про постійний догляд з'явилися посилання практично в усіх підставах з позначкою "за сімейними обставинами", які визначені в законодавстві, регулюючому не тільки порядок отримання відстрочки, а і виїзд за кордон, як також звільнення з військової служби і переміщення військовослужбовця. Йдеться перш за все про Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу", Постанову КМУ "Про правила перетину кордону громадянами України" та ряд деяких інших законів та підзаконних актів. Основними органами, які були компетентні вирішувати такі питання стали по закону МСЕК і ЛКК.

    0 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 19 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 8 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Костянтине!

  Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

  зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

  {Абзац десятий частини першої статті 23 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022}

  Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому - дванадцятому частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

  {Статтю 23 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022}

  ПОРЯДОК подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги здогляду на непрофесійній основі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%B...):

  1. Цей Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі - соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

  особами з інвалідністю I групи;

  дітьми з інвалідністю;

  громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

  невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

  3. Компенсація призначається і виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі - уповноважені органи) за місцем проживання / перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

  4. Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

  7. Призначення і виплата компенсації здійснюються уповноваженим органом з місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

  1) у паперовій формі:

  заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

  копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);

  декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

  копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

  копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

  довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

  копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

  Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги;

  ОТЖЕ, ПІСЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ ЗА БАТЬКОМ ВИ БУДЕТЕ МАТИ ПРАВО НА ВІДСТРОЧКУ ЗГІДНО АБЗ.10 Ч.1 СТ. 23 ЗАКОНУ.

  Зобов'язати до проходження військової служби Вас не можуть. Мобілізація можлива лише за вашою згодою, а проходження служби тільки за місцем вашого проживання.

  Це пряма норма Закону, а за приписами частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Тому для отримання відстрочки Вам достатньо мати наступні документи (оригінали або нотаріально завірені копії): вашІ паспорт та свідоцтво про народження, паспорт батька, висновок № 080-4/о та довідку про отримання надбавки на догляд.

  ТАКОЖ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ПИСЬМОВУ ЗАЯВУ НА ВІДСТРОЧКУ.

  У даному випадку є 2 способи подачі:

  1) віднести особисто (тоді роздрукуйте в 2-х примірниках, щоб на вашому проставили дату отримання та реєстраційний індекс). Так, згідно абзацу 15 пункту 2 ІНСТРУКЦІЇ з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text):

  "2. На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.";

  2) надіслати поштою рекомендованим листом із описом вкладення/повідомленням про вручення.

  Можу надіслати Вам зразок заяви, по якому всі мої клієнти без проблем отримували відстрочку за даною підставою.
  Обов'язкова явка до військкомату - лише повістці, в якій мають бути вказані причини виклики та строки явки. Ви не зобов'язані йти туди самостійно.

  Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text):

  3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов’язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов’язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - за викликом керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту).

  Взагалі окремого нормативно-правового акту, який би регулював вручення повісток під час воєнного стану в Україні немає, але діє Положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 21 березня 2002 р. № 352 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 100) (далі – Постанова №352 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%B...).

  Відповідно до Постанови №352 оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями військових комісарів обласних та районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (надалі – ТЦК та СП).

  У цій постанові та Законі України «Про військовий обов’язок та військову службу» немає пункту, де б перелічувалися види повісток. Однак на підставі документів, які зараз видають і які можна об’єднати загальним терміном «повістка» (приписів з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), можна визначити чотири їх види:

  • повістка для уточнення облікових даних. Призовник повинен з’явитися до ТЦК та СП, щоб актуалізувати персональні дані, зокрема щодо місцеперебування, стану здоров’я, складу сім’ї, місця роботи чи навчання тощо;
  • повістка для медкомісії. Особа має зробити медичне обстеження ВЛК (військово-лікарською комісією), після якої отримати висновок щодо придатності до військової служби;
  • повістка про призов на військову службу в ЗСУ. Мова про проходження строкової служби;
  • повістка про прибуття на призовний пункт. Вручають після проходження медичної комісії придатному до служби призовнику. Її ще називають «мобілізаційним розпорядженням», «бойовою повісткою», «повісткою на відправку».

  Законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Тому дати її можуть будь-де: на блокпостах, на робочому місці, у громадських закладах, у будинках тощо.

  Повістки уповноважені вручати:

  • співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • представники органів місцевого самоврядування;
  • керівники закладів освіти;
  • керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;
  • управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.

  До вручення повістки уповноважений має встановити особу на підставі документів (при цьому не всі особи мають право вимагати у вас документи – якщо стисло, це можуть зробити представники поліції та особи, визначені комендантом, зокрема працівники ТЦК та СП).

  На час воєнного стану громадяни зобов’язані мати при собі український паспорт. Його потрібно пред’явити представникам ТЦК та СП на вимогу, щоб підтвердити особу отримувача повістки. Якщо при собі документів не буде, громадянина(-ку), ймовірно, доправлять до відділку поліції.

  Після отримання повістки важливо не панікувати, а уважно, перед тим як ставити свій підпис про її одержання, ознайомитись із текстом повістки, щоб пересвідчитись у правильності її складення.

  У повістці мають бути вказані:

  • ПІБ та адреса місця проживання призовника;
  • вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, призов на військову службу);
  • перелік документів, які треба мати із собою;
  • обов’язки призваного на строкову службу (для громадян, призваних на строкову військову службу);
  • до якого виду (роду) військ (сил) та до якої військової команди зараховано (для громадян, призваних на строкову військову службу);
  • дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;
  • назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП;

  Переглянути шаблон повістки можна в додатку №5, додатку 18, додатку 21 Постанови №352. На практиці документи можуть дещо різнитися за формою та змістом, залежно від того, який територіальний центр їх видає. Навіть у межах області формулювання в повістках від міського та районного ТЦК та СП будуть різнитися.

  Якщо повістка невірно заповнена, не варто її підписувати. Перед підписом варто зазначити, що вона складена з порушеннями. Зауваження можна робити усно. Окремого поля для цього у повістці немає, проте можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату і підпис. Тільки після вказання на всі недоліки можна ставити підпис.

  Варто зауважити, вписувати інформацію в повістку при особі – протиправно. Усе має бути заповнено та підписано у військкоматі до вручення.

  Якщо уповноважена особа заповнює порожній бланк з підписом і печаткою керівника територіального центру, можна фіксувати такі дії (на відео, викликати юриста), а потім оскаржити їх через складання відмови від повістки.

  Якщо повістка заповнена правильно та не містить помилок, людина її зобов’язана прийняти, підписатися, а у вказаний у документі термін з’явитися у територіальний центр. У загальному через два-три дні після вручення. При цьому необхідно мати з собою документи, що вказано у повістці.

  Виклик повісткою до ТЦК та СП не свідчить, що громадянина (-ку) автоматично мобілізують до війська. Найчастіше мова про уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії, щоб з’ясувати придатність до служби. Тільки після цього ухвалюють рішення, куди особу скерувати.

  Варто також знати, що вас не мають право доставляти до ТЦК та СП силоміць. Якщо вас намагаються затримати або доправити кудись примусово, варто викликати поліцію, навіть якщо представників ТЦК та СП уже супроводжують правоохоронці.

  ПЕРЕЛІК поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного чи резервіста для призову на збори (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2010-%D0%B...):

  Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного чи резервіста для призову на збори в пункт і в строк, установлені керівником відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), які підтверджені відповідними документами (довідками), визнаються:

  смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

  хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

  здійснення стосовно військовозобов’язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

  потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

  складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

  Що буде, якщо відмовитись від одержання повістки?

  Якщо документ заповнено з помилками (неправильно вказали ПІБ або прізвище керівника територіального центру тощо), громадянин (-ка) може відмовитися від повістки, краще – у присутності кількох свідків.

  У такому разі варто ввічливо про це зауважити, тоді уповноважені складають акт про відмову від одержання повістки з підписом особи, свідків та уповноваженого і передають його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, також можуть скерувати до правоохоронних органів, де встановлюватимуть усі обставини та підстави відмови. Свідки потрібні для того, щоб за потреби підтвердити обставини стосовно відмови призовника від одержання повістки.

  Якщо є акт відмови – з’ясовуватимуть всі обставини. Визначатимуть чи справді були порушення у порядку вручення чи у самій повістці (помилки, заповнювали "на ходу"), чи є докази, що підтверджують це (свідки, відео). Серед ризиків – фактично це підвищена увага до такої особи, прискіпливе ставлення, обов’язок з’явитися до ТЦК та СП і надати пояснення щодо ситуації. Нікому не подобається, коли вказують на помилки чи порушення.

  Чи йти до ТЦК та СП, якщо призовник не ставив підпис у повістці?

  Непоодинокі випадки, коли повістку вручили, проте призовник за неї не розписувався. Або прийшли за адресою проживання потенційного мобілізованого, а його не було вдома, і повістку отримала дружина, батьки або взагалі сусідка по під’їзду.

  У цьому випадку важливим є факт обов’язкового особистого вручення повістки і із підписом того, хто її одержує. Тобто у разі відсутності повідомлення (повістки), обов’язку з`явитися до ТЦК та СП не виникає.

  Телефонна розмова також не є належним способом повідомлення військовозобов’язаного і такий порядок не передбачений законодавством. Відповідно ви не зобов’язані робити те, що не передбачено законом, навіть не зважаючи на дію режиму воєнного стану в країні.

  Що робити, якщо одержав повістку, а у наявності «білий квиток»?

  «Білим» називають військовий квиток, у якому особу визначають непридатною або обмежено придатною до служби. Навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до ТЦК та СП. Там вони повинні надати відповідне посвідчення про те, що вони виключені з військового обліку, або надати документи, що підтверджують виключення з обліку, задля уникнення додаткових запитань.

  Буває так, що інколи за станом здоров’я особа є непридатною до служби взагалі, але є особи, котрі непридатні до служби у мирний час і, водночас, обмежено придатні у воєнний час. Це означає, що військовослужбовець може виконувати штабну чи тилову роботу, служити у штабах, комісаріатах, однак не може бути в зоні активних бойових дій. Чим такий громадянин (-ка) може займатися, вже буде вирішуватися за місцем розташування, але з урахуванням військової спеціальності (посади) та індивідуальних протипоказань згідно з заключенням лікарської комісії.

  Що робити, якщо близькі родичі потребують вашого постійного догляду?

  Якщо ж у потенційно мобілізованого є пристаркуваті батьки або близькі родичі, які за станом здоров’я потребують постійного догляду, то вас можуть звільнити від проходження військової служби.

  Проте на підтвердження таких обставин необхідно пред’явити у ТЦК та СП документи, зокрема медичні висновки закладу охорони здоров’я.

  Відповідальність за неявку за повісткою

  Якщо особа у зазначений у повістці час не з’явилася до ТЦК та СП, це вважається порушенням правил мобілізації. За це передбачено такі санкції:

  • адміністративна відповідальність настає за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в розмірі від 1700 до 3400 грн (3400-5100 грн для посадовців), якщо йдеться про повістку для уточнення даних або проходження медкомісії.
  • кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років може настати за статтею 336 Кримінального кодексу України, якщо особі вручено "бойову" повістку (тобто для відправлення у підрозділ, після проходження медкомісії та із зазначенням військової частини, куди вона відбуває) і вона не з’явилася до місця збору.

  Чи йти до ТЦК та СП, якщо призовник не ставив підпис у повістці?

  Непоодинокі випадки, коли повістку вручили, проте призовник за неї не розписувався. Або прийшли за адресою проживання потенційного мобілізованого, а його не було вдома, і повістку отримала дружина, батьки або взагалі сусідка по під’їзду.

  У цьому випадку важливим є факт обов’язкового особистого вручення повістки і із підписом того, хто її одержує. Тобто у разі відсутності повідомлення (повістки), обов’язку з`явитися до ТЦК та СП не виникає.

  Телефонна розмова також не є належним способом повідомлення військовозобов’язаного і такий порядок не передбачений законодавством. Відповідно ви не зобов’язані робити те, що не передбачено законом, навіть не зважаючи на дію режиму воєнного стану в країні.

  Що робити, якщо одержав повістку, а у наявності «білий квиток»?

  «Білим» називають військовий квиток, у якому особу визначають непридатною або обмежено придатною до служби. Навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до ТЦК та СП. Там вони повинні надати відповідне посвідчення про те, що вони виключені з військового обліку, або надати документи, що підтверджують виключення з обліку, задля уникнення додаткових запитань.

  Буває так, що інколи за станом здоров’я особа є непридатною до служби взагалі, але є особи, котрі непридатні до служби у мирний час і, водночас, обмежено придатні у воєнний час. Це означає, що військовослужбовець може виконувати штабну чи тилову роботу, служити у штабах, комісаріатах, однак не може бути в зоні активних бойових дій. Чим такий громадянин (-ка) може займатися, вже буде вирішуватися за місцем розташування, але з урахуванням військової спеціальності (посади) та індивідуальних протипоказань згідно з заключенням лікарської комісії.

  Що робити, якщо близькі родичі потребують вашого постійного догляду?

  Якщо ж у потенційно мобілізованого є пристаркуваті батьки або близькі родичі, які за станом здоров’я потребують постійного догляду, то вас можуть звільнити від проходження військової служби.

  Проте на підтвердження таких обставин необхідно пред’явити у ТЦК та СП документи, зокрема медичні висновки закладу охорони здоров’я.

  Відповідальність за неявку за повісткою

  Якщо особа у зазначений у повістці час не з’явилася до ТЦК та СП, це вважається порушенням правил мобілізації. За це передбачено такі санкції:

  • адміністративна відповідальність настає за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в розмірі від 1700 до 3400 грн (3400-5100 грн для посадовців), якщо йдеться про повістку для уточнення даних або проходження медкомісії.
  • кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років може настати за статтею 336 Кримінального кодексу України, якщо особі вручено "бойову" повістку (тобто для відправлення у підрозділ, після проходження медкомісії та із зазначенням військової частини, куди вона відбуває) і вона не з’явилася до місця збору.

  Чи мають громадянина (-ку) супроводжувати до ТЦК та СП?

  Згідно із Законом України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», військовозобов’язаний самостійно має прибути до ТЦК та СП у визначений час.

  Працівники поліція зобов’язані доправити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян, котрі вчинили адміністративні правопорушення або порушили законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

  Тобто, якщо громадянин (-ка) нічого не порушив (-ла), до ТЦК та СП її ніхто не супроводжуватиме.

  Якщо буде потрібна моя допомога, в тому числі зразок заяви на відстрочку, звертайтеся через кнопку зеленого кольору "Звернутися".

  При зверненні вказуйте свою е-пошту, по якій з Вами можна зв'язатися.

  ВСЬОГО НАЙКРАЩОГО!

  0 / 0
  Промський Євгеній Сергійович
  Промський Євгеній Сергійович 19 дней назад

  Юрист, г. Киев, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день!

  1. Порядок дій/пакет документів для отримання довідки про призначення соціальної допомоги. Звертаю увагу, що визначення "постійний догляд" у Формі № 080-4/о відсутнє.

  Перелік документів закріплений постановою КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%B...

  7. Призначення і виплата компенсації здійснюються уповноваженим органом з місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

  1) у паперовій формі:

  заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

  копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);

  декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

  копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

  копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

  довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

  копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

  Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги

  2. З'ясувати питання відносно “акту встановлення факту". Проблема в тому, що у відповідній комісії мені пояснили, що АКТ надається виключно для перетинання державного кордону, хоча багато юристів АКТ називають документом, що надає право на відстрочку. Як розумію, тут є деякий юридичний нюанс, не до кінця мені зрозумілий.

  Формально, вони праві, оскільки цей акт передбачений Правилами перетину державного кордону громадянами України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#T...

  Однак, там не вказано, що він не може бути використаний для підтвердження права на відстрочку. У цьому акті має бути вказано, що певна особа здійснює постійний сторонній догляд за іншою особою. Тому, якщо є можливість отримати такий акт - отримуйте.

  При виникненні додаткових питань натискайте кнопку "Звернутися". Буду радий допомогти.

  0 / 0
  Айвазян Юрий Климентьевич
  Айвазян Юрий Климентьевич 19 дней назад

  Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Константин!

  На доповнення до своєї відповіді не можу Вас не поінформувати також, що для отримання права на відстрочку Вам зовсім не обов'язково оформлювати соціальну допомогу у вигляді компенсації!

  Стаття 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

  надає вичерпний перелік категорій осіб, які можуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації:

  Зокрема в ній зазначено:

  «Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

  зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;"

  Як бачите, закон у Вашому випадку жодним чином не згадує оформлення компенсації. Достатньо мати довідку ЛКК з висновком про необхідність постійного догляду за батьком.

  0 / 0
  • Костянтин Клиент 18 дней назад

   Важливе доповнення! Це спрощує процедуру. А який у даному разі і як оформлюється документ, аналогічний "довідці про призначення соціальної допомоги"??

   • Айвазян Юрий Климентьевич
    Айвазян Юрий Климентьевич 18 дней назад

    Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Такий документ - це довідка ЛКК про необхідність отримання постійного догляду! В багатьох випадках вона бере на себе роль "палочкі-виручалочкі" в тих випадках, коли обійти бюрократичні перепони в оформленні компенсації по догляду за особою на непрофесійній основі не можливо! Насправді остання стала для багатьох, хто хоче її отримати, практично недосяжною мрією. Все вбивають різні вимоги, які її супроводжуюсь. Наприклад, обов'язкова умова доходу на члена сім'ї не більше 2700 грн.

    +1 / 0
    • Костянтин Клиент 17 дней назад

     Чи правильно я розумію, що по закону, коли дохід на члена сім'ї більше 2700 грн, отримати довідку про призначення соціальної допомоги (компенсації) неможливо? Як же тоді скоритатися "палочкою-виручалочкою", яка у мене є?

     • Айвазян Юрий Климентьевич
      Айвазян Юрий Климентьевич 17 дней назад

      Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

      Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

      Ви щось тут плутаєте. )) Це я, як раз, намагаюсь переконати Вас, що отримання компенсації - далеко не найкращій спосіб досягти Вашої мети. Є інші, не такі складні.

      0 / 0
      • Костянтин Клиент 17 дней назад

       Дійсно, заплутався. Моє питання починалося з того, що мені відомо 2 способи отримання відстрочки. З "Актом встановлення факту ..." ми розібрались, він не є надійною підставою для відстрочки. Інший способ -- довідка про призначення соціальної допомоги. Які інші способи, не такі складні?

     • Айвазян Юрий Климентьевич
      Айвазян Юрий Климентьевич 17 дней назад

      Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

      Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

      Добре, Констянтине!

      Спробую ще раз. Дивіться, для того, аби отримати відстрочку, зовсім не обов'язково оформляти державну компенсацію за надання постійного догляду на непрофесійній основі. Тим більше, що для багатьох це нездійснено.

      Все, звичайно, залежить від підстави, яка дає Вам право на відстрочку, але у Вашому випадку цілком достатньо Вашому батьку пройти лікарсько-консультативну комісію, в результаті чого отримати висновок ЛКК про необхідність постійного догляду за батьком.

      На підставі цього висновку ЛКК надасть Вам довідку за формою 080, а остання у своє чергу - право на відстрочку.

      До тої довідки достатньо додатково надати військомату Ваше свідоцтво про народження, що підтверджує родинні зв'язки. Це все - відстрочка Ваша!

      +1 / 0
      • Костянтин Клиент 17 дней назад

       Тепер я вас зрозумів. Форма 080 у наявності (Група IV), але за підставу за відстрочку у ТЦК її не визнали. Тому і звернувся до спеціалістів, щоб грунтовніше розібратися. В будь-якому випадку дуже вам дякую.

     • Айвазян Юрий Климентьевич
      Айвазян Юрий Климентьевич 17 дней назад

      Адвокат, г. Николаев, 31 год опыта

      Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

      Констянтин!

      Категорично не раджу вам дослухатись до того, що говорять в ТЦК. В подібних установах працюють різні люди, але що мене завжди дивувало, що кожен з них тлумачить закони так, як йому вигідно чи навіть здається! Якщо Ви уважно ще раз просто перечитаєте той абзац статті 23 Закону України про мобілізацію, який Ви самі і наводите в своєму питанні і який, власне, дає Вам підставу на відстрочку, Ви ясно побачите, що таке право у Вас вже є, щоби Вам не казали некомпетентні чиновники з ТЦК.

      Своїм клієнтам, коли вони потрапляють у схожі ситуації, я раджу в подібних випадках вимогати від працівника ТЦК письмового запиту з вимогою надати йому ті чи інші "надумані" їм же документи. Дуже часто це допомагає, і вимоги відпадають самі собою!

      А якщо це не допомогає і вимоги все ж таки народжуються на світ, то є таке поняття як оскарження, яке в цьому конкретному випадку дуже ефективно спрацьовує.

      0 / 0
  Антоненко Вячеслав Володимирович
  Антоненко Вячеслав Володимирович 19 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Вітаю, Костянтине!

  Прошу пояснити наступне:1. Порядок дій/пакет документів для отримання довідки про призначення соціальної допомоги. Звертаю увагу, що визначення "постійний догляд" у Формі № 080-4/о відсутнє.

  Вам потрібно звертатись до органу соціального захисту за місцем проживання Вашого батька та подати пакет документів. Група рухової активності для оформлення догляду ПІДХОДИТЬ.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

  від 23 вересня 2020 р. № 859 Київ

  Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%B...

  7. Призначення і виплата компенсації здійснюються уповноваженим органом з місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

  1) у паперовій формі:

  заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

  копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);

  декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

  копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

  копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

  довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

  копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

  Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги;

  2) в електронній формі:

  заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

  декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та відомості про членів її сім’ї (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України;

  відомостей про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) дитини, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) батьків);

  сканованих копій документів, зазначених в абзацах шостому - дванадцятому підпункту 1 цього пункту, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг.

  Якщо в державних електронних інформаційних ресурсах наявні необхідні відомості, відповідні документи/копії не подаються. Зазначені відомості, необхідні для призначення компенсації, отримуються органом, що приймає рішення про призначення компенсації:

  через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

  через інформаційні системи або бази даних;

  шляхом надіслання запитів до власників (розпорядників) зазначених відомостей.

  На заяви та відомості, що подаються в електронній формі, накладаються електронні підписи, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та особи/законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг.

  Уповноважений орган перевіряє подані/надіслані фізичною особою, яка надає соціальні послуги, документи/відомості, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої такі документи повинно бути подано.

  Повідомлення про прийняття заяви з пакетом документів видається особисто фізичній особі, яка надає соціальні послуги, під час їх подання або надсилається протягом одного робочого дня з дати подання заяви на поштову адресу або адресу електронної пошти такої особи.

  Якщо заява з пакетом документів надсилається поштою, днем подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на календарному штемпелі.

  Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, уповноважений орган протягом трьох робочих днів із дати отримання заяви надсилає на поштову адресу або адресу електронної пошти фізичної особи, яка надає соціальні послуги, повідомлення про те, що документи потрібно подати. Якщо документи подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважається день її прийняття уповноваженим органом або відправлення поштою.

  Уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, за показниками згідно з додатком.

  {Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 591 від 07.05.2022}

  Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, здійснюється фахівцями уповноваженого органу разом із представниками закладу охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та/або її законного представника.

  {Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 591 від 07.05.2022}

  За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, уповноваженим органом готується висновок за формою згідно з додатком.

  {Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 591 від 07.05.2022}

  Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, їй установлено IV чи V групу рухової активності.

  2. З'ясувати питання відносно “акту встановлення факту". Проблема в тому, що у відповідній комісії мені пояснили, що АКТ надається виключно для перетинання державного кордону, хоча багато юристів АКТ називають документом, що надає право на відстрочку. Як розумію, тут є деякий юридичний нюанс, не до кінця мені зрозумілий.

  Все дуже просто: Акт встановлення факту здійснення догляду на практиці не завжди надає право на отримання відстрочки по одній простій причині - він не передбачений в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" як документ, на підставі якого можна отримати відстрочку.

  З логічних міркувань ТЦК інколи все ж надають відстрочку чоловікам на підставі Акту встановлення факту здійснення догляду, але далеко не завжди, на відміну від соціальної послуги з догляду.

  Надійним інструментом для і відстрочки, і виїзду буде оформлення постійного догляду на непрофесійній основі.

  Всього доброго! Якщо Ви хочете поспілкуватись індивідуально і випрацювати алгоритм дій, натискайте зелену кнопку Звернутися/Обратиться нижче фото! Буду радий допомогти.

  +2 / 0
  • Костянтин Клиент 18 дней назад

   Дуже просте і зрозуміле пояснення відносно "Акту встановлення факту здійснення догляду"

   • Антоненко Вячеслав Володимирович
    Антоненко Вячеслав Володимирович 18 дней назад

    Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Костянтине!

    Уточніть, що саме Вам було незрозумілим, та я спробую доповнити свою відповідь в цій частині.

    Пропоную продовжити спілкування приватно. Натискайту кнопку Звернутися.

    +2 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 19 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 8 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Костянтине!

  Механізм складання акта визначено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами):

  "2-1. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:

  особи, які потребують постійного догляду, - у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду.

  14.1.263. членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

  ОТЖЕ, ВАМ МОЖУТЬ ВИДАДУТЬ ТАКИЙ АКТ, ТОМУ ЩО ВИ Є ЧЛЕНОМ СІМ'Ї ПЕРШОГО СТУПЕНЯ СПОРІДНЕННЯ. За посиланням зразок такого Акта - https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors...

  Однак, такий акт буде чинним лише для перетину кордону, а не відстрочки від мобілізації.

  Всього найкращого!

  0 / 0
  Корнійчук Євген Іванович
  Корнійчук Євген Іванович 19 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 7 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, якщо ви маєте теж довідку ВПО за одним місцем реєстрації з батьком цього буде достатньо. Головна підстава надання відстрочки це довідка ЛКК про необхідність постійного догляду за батьком. Одне місце проживання та Акт про встановлення факту догляду підтверджує, що ви дійсно доглядаєте за батьком. Тому це буде підставою для надання відстрочки.

  Акт про встановлення факту догляду - теж має юридичну силу томущо його підписують посадові особи місцевого самоврядування.

  Для оформлення компенсації за догляд, особі необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. У разі якщо структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відсутній, то варто звернутися до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг.

  Варто звернути увагу! У разі коли фізична особа, яка надає соціальні послуги за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги, зареєстрована у іншому місці, структурні підрозділи здійснюють перевірку відомостей щодо неодержання надавачем догляду на непрофесійній основі, компенсації за зареєстрованим місцем її проживання.

  Для отримання компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги, необхідно подати до уповноваженого органу:

  • заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
  • заяву про згоду отримувати соціальні послуги;
  • паспорт громадянина України (пред’являється під час подачі заяви);
  • копію свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);
  • декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців) за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики;
  • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;

  Подання заяви може бути як в паперовій так і в електронній формі. При цьому, варто зазначити, що перелік необхідних документів при цьому не змінюється.

  Що стосується розміру компенсації, то він вираховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, що передує місяцю подання заяви (прожитковий мінімум на одну особу з 01.01.2022 становить 2393,00 грн.)

  Окрім того, потрібно взяти до уваги, що надавач соціальної послуги, отримує лише одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими він здійснює догляд.

  Виплата компенсації за догляд на непрофесійній основі за особами які його потребують припиняється в разі:

  1) зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

  2) смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  3) смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги;

  4) отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні;

  5) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів (до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, разом з особою, яка потребує надання соціальних послуг, на лікуванні за кордоном, що підтверджується відповідними документами).

  6) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів.

  Щомісячно шляхом перерахування уповноваженим органом коштів на рахунок в установі банку, який зазначено фізичною особою у заяві, або через АТ “Укрпошта” буде здійснювати виплата компенсації.

  Постановою Кабінету міністрів України від 7 травня 2022 року № 591 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 і від 6 жовтня 2021 р. № 1040» пункт 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, доповнено абзацом в якому зазначено, що якщо у зв’язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.

  Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі, незалежно від кількості осіб, за якими здійснюється догляд, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, встановленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

  Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, визначається із застосуванням автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї цієї особи на кількість осіб, які входять до складу сім’ї, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 17 травня 2022 року № 150.

  Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на місяць. Компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, виплачується фізичним особам - надавачам соціальних послуг, які не перебувають у трудових відносинах, не є фізичними особами - підприємцями, не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської, нотаріальної діяльності тощо), не перебувають на обліку як безробітні та відповідно до тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду, що укладається у письмовій формі між фізичною особою - надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем соціальних послуг з догляду або його законним представником та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міської ради міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад (далі - орган соціального захисту населення).

  Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.

  У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях компенсація за догляд особам із числа внутрішньо переміщених осіб за новим місцем їх проживання/перебування разом із особами, за якими вони здійснюють догляд, призначається і виплачується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Якщо я допоміг вирішити ваше питання ставте ✅ біля фото підтримайте лайком залиште відгук.

  Для детальної консультації натискайте кнопку звернутися.

  +1 / 0
  • Костянтин Клиент 17 дней назад

   Довідка ВПО батька видана за моїм місцем реєстрації -- це якраз мій випадок.Мова йде виключно про непрофесійний догляд.Питання наступне: як отримати довідку, якщо прожитковим мінімумом на одну особу менше мого середньомісячного сукупного доходу?

   • Корнійчук Євген Іванович
    Корнійчук Євген Іванович 17 дней назад

    Юрист, г. Днепр, 7 лет опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Обчислення середньомісячного сукупного доходу особи, яка надає соціальні послуги, здійснюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім'ї на кількість членів сім'ї, які включаються до її складу (особи, які спільно з нею проживають, поєднані з нею спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу/ кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства

    +1 / 0
    • Костянтин Клиент 17 дней назад

     Питання не в обчисленні, а у тому, чи можна отримати довідку, якщо мій середньомісячний сукупний дохід (як особи, яка надає соціальні послуги), більше прожиткового мінімуму?

     • Корнійчук Євген Іванович
      Корнійчук Євген Іванович 17 дней назад

      Юрист, г. Днепр, 7 лет опыта

      Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

      Так можно отримати, постановою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%B... Передбачено що Компенсація не призначається

      1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, якщо такі особи отримують:

      соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;

      виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи.

      2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

      3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

      Тобто інших підстав для відмови не передбачено.

      +1 / 0
  Мєньков Андрій Васильович
  Мєньков Андрій Васильович 19 дней назад

  Юрист, г. Херсон, 17 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня Костянтине.

  Відповідаю на ваші запитання.

  1. Порядок дій/пакет документів для отримання довідки про призначення соціальної допомоги. Звертаю увагу, що визначення "постійний догляд" у Формі № 080-4/о відсутнє.

  Порядок призначення компенсації визначений постановою КМУ № 859 https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200859?a...

  Ваша Форма висновку про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі (форма первинної облікової документації № 080-4/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2021 р. № 407) є в переліку документів, які подаються для призначення компенсації.

  В постанові передбачено, що компенсація призначається і виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі - уповноважені органи) за місцем проживання/перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

  До складу сім'ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім'ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. До складу сім'ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за призначенням компенсації, не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, та непрацездатні особи.

  6. Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються до уповноваженого органу заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені в пункті 7 цього Порядку.

  Особою / законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги.

  Якщо заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі подає законний представник особи, яка потребує надання таких послуг, заява про згоду отримувати соціальні послуги не подається.

  Під час подання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги пред'являється паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання / посвідчення біженця / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - для іноземця та особи без громадянства).

  Форми заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги затверджуються Мінсоцполітики.

  Також заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги можуть прийматися центром надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

  Заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги в електронній формі можуть подаватися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

  Якщо заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги подаються в електронній формі, відомості про прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надає соціальні послуги, особи / законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, а також дані паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання / посвідчення біженця / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - для іноземця та особи без громадянства), отримуються із кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного підпису.

  Центр надання адміністративних послуг, який приймає заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги з необхідними документами, реєструє такі заяви і не пізніше ніж наступного робочого дня засобами телекомунікаційного, зокрема електронного, зв'язку надсилає сформовану особову справу фізичної особи, яка надає соціальні послуги (у тому числі електронну), відповідному уповноваженому органу для прийняття рішення.

  (пункт 6 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 р. N 1074)

  7. Призначення і виплата компенсації здійснюються уповноваженим органом з місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

  1) у паперовій формі:

  заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

  копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);

  декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім'ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

  копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

  висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

  копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

  довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

  копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

  Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги;

  2) в електронній формі:

  заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

  декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім'ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та відомості про членів її сім'ї (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України;

  відомостей про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) дитини, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) батьків);

  сканованих копій документів, зазначених в абзацах шостому - дванадцятому підпункту 1 цього пункту, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг.

  Якщо в державних електронних інформаційних ресурсах наявні необхідні відомості, відповідні документи/копії не подаються. Зазначені відомості, необхідні для призначення компенсації, отримуються органом, що приймає рішення про призначення компенсації:

  через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

  через інформаційні системи або бази даних;

  шляхом надіслання запитів до власників (розпорядників) зазначених відомостей.

  На заяви та відомості, що подаються в електронній формі, накладаються електронні підписи, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та особи / законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг.

  Уповноважений орган перевіряє подані/надіслані фізичною особою, яка надає соціальні послуги, документи/відомості, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої такі документи повинно бути подано.

  Повідомлення про прийняття заяви з пакетом документів видається особисто фізичній особі, яка надає соціальні послуги, під час їх подання або надсилається протягом одного робочого дня з дати подання заяви на поштову адресу або адресу електронної пошти такої особи.

  Якщо заява з пакетом документів надсилається поштою, днем подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на календарному штемпелі.

  Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, уповноважений орган протягом трьох робочих днів із дати отримання заяви надсилає на поштову адресу або адресу електронної пошти фізичної особи, яка надає соціальні послуги, повідомлення про те, що документи потрібно подати. Якщо документи подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважається день її прийняття уповноваженим органом або відправлення поштою.

  (пункт 7 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 р. N 1074)

  Уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, за показниками згідно з додатком.

  (пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. N 591)

  Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, здійснюється фахівцями уповноваженого органу разом із представниками закладу охорони здоров'я, надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та/або її законного представника.

  (пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. N 591)

  За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, уповноваженим органом готується висновок за формою згідно з додатком.

  (пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 р. N 591)

  Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, їй установлено IV чи V групу рухової активності.

  2. З'ясувати питання відносно “акту встановлення факту". Проблема в тому, що у відповідній комісії мені пояснили, що АКТ надається виключно для перетинання державного кордону, хоча багато юристів АКТ називають документом, що надає право на відстрочку. Як розумію, тут є деякий юридичний нюанс, не до кінця мені зрозумілий.

  Для отримання відстрочки Вам не треба мати акт догляду, бо у Вас буде довідка з органу соціального захисту про призначення компенсації. Ця довідка і підтверджує здійснення догляду, бо компенсація призначається тільки в цьому разі.

  Що стосується перетину кордону Вам разом з батьком як супроводжуючої особи, то Вам не треба звертатися до військкомату щоб отримати відстрочку, для перетину кордону достатньо мати довідку з соціального захисту про отримання компенсації та свідоцтво про народження, щоб підтвердити перший ступінь родинного зв"язку.

  0 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович 19 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 23 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Вітаю!

  ВИ МАЄТЕ ПРАВО НАДАВАТИ СОЦІАЛЬНУ ПОСЛУГУ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ ТА ОТРИММУВАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ДОГЛЯД (ЇЇ РОЗМІР ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ).

  ОТРИМУЮЧИ КОМПЕНСАЦІЮ, ВИ БУДЕТЕ МАТИ ПРАВО НА ВІДСТРОЧКУ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ.

  Нормативна база

  Законодавство України передбачає виплату компенсації за догляд для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам з числа членів своєї сім'ї, які спільно з нею проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки та є:

  Для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею складається акт про проведення обстеження сім’ї фахівцями уповноваженого органу. Форма акта про проведення обстеження сім’ї затверджується Мінсоцполітики.

  Якщо фізична особа надає соціальні послуги за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, але має інше зареєстроване місце проживання, обстеження сім’ї для встановлення факту догляду є обов’язковим.

  Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця за рахунок коштів місцевого бюджету з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи. Якщо в у довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, медичному висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді зазначено інший строк, то компенсація призначається на такий строк, але не більше 12 місяців.

  Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

  Обчислення середньомісячного сукупного доходу особи, яка надає соціальні послуги, здійснюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім'ї на кількість членів сім'ї, які включаються до її складу (особи, які спільно з нею проживають, поєднані з нею спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу/ кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства).

  Для того, щоб отримати компенсацію за догляд, фізичній особі потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Якщо структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відсутній, то потрібно звернутися до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг.

  УВАГА! Якщо фізична особа надає соціальні послуги за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, але має інше зареєстроване місце проживання, структурні підрозділи перевіряють (із використанням інформаційних систем) відомості щодо неотримання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, компенсації за зареєстрованим місцем проживання.

  Фізична особа, яка надає догляд, має звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (уповноваженої особи або центру надання адміністративних послуг) з заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у паперовій. Файл:Заява про згоду надавати соціальні послугм.doc Законний представник або особа, яка потребує догляду, подає заяву про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги. Файл:Заява про згоду отримувати соціальні послуги (1).doc Такі заяви можна подати і в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

  Разом з вищевказаними заявами для призначення компенсації фізична особа, яка здійснює догляд, подає:

  1) у паперовій формі:

  1. заява про надання компенсації;
  2. заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
  3. копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства - копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);
  4. копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);
  5. копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);
  6. декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;
  7. копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
  8. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
  9. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;
  10. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;
  11. довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;
  12. копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
  13. копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

  2) в електронній формі:

  • заява про надання компенсації;
  • декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника та відомості про членів його сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) батьків;
  • скановані копії документів, зазначених в абзацах 8-13 переліку документів для подання в паперовій формі, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг.

  Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської міста обласного значення, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади про відмову у призначенні компенсації може бути оскаржено в органі виконавчої влади вищого рівня або в суді.

  На кожну фізичну особу, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, відповідним структурним підрозділом формується особова справа, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення компенсації.

  В особовому рахунку, що заповнюється на підставі документів особової справи, фіксуються відомості про виплату компенсації.

  Суми компенсації, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, через подання документів із завідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім’ї, приховування обставин, які впливають на призначення і виплату компенсації тощо, стягуються відповідно до законодавства.

  Відрахування надміру виплаченої суми компенсації на підставі рішень відповідних структурних підрозділів проводиться у щомісячному розмірі не більш як 20 відсотків суми виплачуваної компенсації.

  Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, не повернула добровільно надміру виплачені їй суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви структурного підрозділу, що призначив компенсацію.

  Структурні підрозділи, що призначають та виплачують компенсацію, здійснюють контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають соціальні послуги.

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 19 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  урядом було прийнято постанову від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

  Відповідно до неї вона встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

  особами з інвалідністю I групи;

  дітьми з інвалідністю;

  громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; (саме ця підстава має бути прописана у ЛКК)

  невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

  дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг.

  Таким чином, тільки для таких категорій людей може встановлюватися соціальний догляд, на жаль, як раніше осіб старше 80 років, в цьому списку немає.

  Ба більше, навіть якщо особа входить до вищезазначеного переліку, для отримання таких виплати потрібно:

  Призначення і виплата компенсації здійснюються структурним підрозділом із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

  1) у паперовій формі:

  заява про надання компенсації;

  заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

  копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства - копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

  копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

  декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

  копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

  висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

  висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

  копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

  довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

  копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

  2) в електронній формі:

  заява про надання компенсації;

  декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника та відомості про членів його сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) батьків;

  скановані копії документів, зазначених в абзацах восьмому - чотирнадцятому підпункту 1 пункту 7 цього Порядку, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг.

  На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний цифровий підпис (або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) фізичної особи, яка надає соціальні послуги та звертається за отриманням компенсації.

  Структурний підрозділ перевіряє подані/надіслані фізичною особою, яка надає соціальні послуги, документи/відомості, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої ці документи мають бути подані.

  Повідомлення про прийняття заяви із пакетом документів видається особисто фізичній особі, яка надає соціальні послуги, під час подання заяви або надсилається їй протягом одного робочого дня із дати подання заяви на поштову або електронну адресу заявника.

  Якщо заява із пакетом документів надсилається поштою, днем подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.

  Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, структурний підрозділ протягом трьох днів з дати отримання заяви надсилає на поштову або електронну адресу заявника повідомлення про те, які документи потрібно подати. Якщо їх буде подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважатиметься день її прийняття структурним підрозділом або відправлення поштою.

  ---

  отримання відповідної компенсації, що призначається і виплачується у грошовій формі непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

  Для призначення компенсації непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, подають в місцеві органи з питань соціального захисту населення заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг”. Крім того, до заяви додаються: паспорт або документ, що посвідчує особу одержувача державної соціальної допомоги; довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення — для особи, за якою здійснюється догляд; паспорт або документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд; документ, який підтверджує, що особа не працює: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа — підприємець;за відсутності трудової книжки — заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки; витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (для осіб, визнаних інвалідами І групи) — для особи, за якою здійснюється догляд.

  буде відстрочка та право виїзду з особою, яку доглядаєте

  Допомога призначається та виплачується з місяця звернення в розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 837, 20 гривень).

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  +1 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович 19 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  "ПОРЯДОК організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%...):

  "...Додаток 2 до Порядку

  ПРАВИЛА військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

  1. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:...

  8) особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;..".

  ---

  Доброго дня, Констянтине! По-перше, оформлення Вами коменсації по догляду за батьком вважаю належним і необхідним, оскільки висновок форми № 080-4/о ЛКК, по-перше, не містить висновку про потребу у постійному догляді за батьком - натомість рекомендує отримання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі; по-друге, не визначає Вас особисто як особу, що здійснює цей постійний догляд. По-друге, дійсно, акт встановлення факту догляду без виїзду за межі України непортібний - цей атк передбачений Правилами перетинання кордону громадянами України, тобто в даному випадку до застосування не підлягає. По-третє, наведений підп.8 п.1 Правил військового обліку набрав чинності нещодавно (05 січня) з прийняттям Порядку військового обліку у новій редакції і тепер вимагає подання військовозобов'язаним до РТЦК та СП документів, що підтверджують право на відсточку від призову нам військовоу службу під час мобілізації. Тому вважаю за необхідне після оформлення коменсації по догляду зробити нотаріально посвідчені копії висновку ЛКК, рішення органу СЗН про призначення компенсації по догляду, Вашого свідоцтва про народження та подати їх уповноваженй особі РТЦК та СП з питань ведення Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів для внесення відомостей до Ваших персональних даних про стан догляду за батьком, а також до службових даних про відстрочку від призову. У випадку відмови уповноваженої особи у внесенні відомостей до Реєстру, подати на ім'я керівника РТЦК та СП заяву (під реєстрацію її вручення на своєму примірнику у канцелярії РТЦК) про внесення відомостей до Реєстру з прикладенням зазначених документів. У заяві викласти пояснення, що документи подаються на виконання підп.8 п.1 Правил військового обліку. В РТЦК та СП можливе направлення на ВЛК, але це право РТЦК та СП, відмовлятись від медкомісії не вважаю за доцільне; при цьому, визнання Вас придатним до військової служби не скасовує права на відстрочку і не є підставою для призову.

  +1 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 19 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора, Костянтин!

  ЦЕ ЦІЛКОМ МОЖЛИВО, АЛЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЙОГО МІСЦЯ РОБОТИ, РІВНЯ ДОХОДУ ТОЩО.

  ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НЕПРОФЕСІЙНОГО ДОГЛЯДУ ЙОМУ СЛІД ЗВЕРНУТИСЯ ДО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ.

  Так, законодавство України передбачає оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за такими категоріями осіб, що потребують догляду: за дітьми-інвалідами віком до 18 років; за інвалідами І групи або особами, які досягли 80-річного віку; за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду; та за іншими громадянам похилого віку, інвалідами, дітьми-інвалідами та хворими, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

  • Оформлення догляду за за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку:

  Догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, передбачає отримання відповідної компенсації, що призначається і виплачується у грошовій формі непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

  • Оформлення догляду за громадянам похилого віку, інвалідами, дітьми-інвалідам, хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги:

  Непрацюючим особам, які постійно надають соціальні послуги (зокрема з догляду) громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата.

  Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммолодьспорттуризму, Держкомстату.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

  від 6 жовтня 2021 р. № 1040 Київ

  Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі:

  Деякі питання призначення і вип... | від 06.10.2021 № 1040 (rada.gov.ua)

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040

  ПОРЯДОК

  подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі:

  "1. Цей Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі) особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (далі - соціальні послуги з догляду на професійній основі) та є:

  громадянами похилого віку;

  особами з інвалідністю;

  невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;

  дітьми з інвалідністю;

  дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 306; 2020 р., № 12, ст. 481).

  2. Компенсація призначається і виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, які:

  не перебувають у трудових відносинах;

  не є фізичними особами - підприємцями;

  не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

  не перебувають на обліку як безробітні.

  3. Компенсація не призначається:

  1) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, особам, зазначеним у абзацах другому - шостому пункту 1 цього Порядку, якщо такі особи:

  отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору;

  отримують виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

  2) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

  3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.

  4. Особи, які отримують соціальні послуги або виплати, визначені в підпункті 1 пункту 3, або особи, за яких фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, отримують виплати, зазначені в підпунктах 2 і 3 пункту 3 цього Порядку, за їх бажанням замість соціальних послуг чи виплат можуть отримувати соціальні послуги з догляду від фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до цього Порядку.

  5. Особи або законні представники осіб, які потребують надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, можуть обрати фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, із переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі - перелік), який ведуть структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, районних у містах (у разі утворення), міських рад (далі - уповноважений орган).

  Особа або законний представник особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, подають уповноваженому органу заяву про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі (далі - заява про потребу в наданні соціальних послуг).

  Під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, пред’являються:

  паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;

  документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

  До заяви про потребу в наданні соціальних послуг додаються:

  висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду (далі - висновок про стан здоров’я), за формою, затвердженою МОЗ;

  копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

  копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби);

  копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ (за потреби);

  довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (за потреби);

  копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників).

  Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу, який прийняв заяву про потребу в наданні соціальних послуг.

  Під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особа або законний представник особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, використовуючи інформацію про фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, яка міститься у переліку, можуть зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.

  Якщо у заяві про потребу в наданні соціальних послуг не зазначено прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі, уповноважений орган самостійно приймає рішення про вибір такої фізичної особи, використовуючи відомості з переліку.

  6. Уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання поданої заяви про потребу в наданні соціальних послуг особи або законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, надсилає письмове повідомлення фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, про вибір такої особи до надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

  Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення подає до уповноваженого органу заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі - заява про згоду надавати соціальні послуги).

  7. Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається уповноваженим органом згідно з поданою нею заявою про згоду надавати соціальні послуги.

  Під час подання заяви про згоду надавати соціальні послуги пред’являються паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання та документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

  8. Заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги також можуть прийматися центром надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі, за формами, затвердженими Мінсоцполітики.

  Центр надання адміністративних послуг, який приймає заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги з необхідними документами, реєструє такі заяви і не пізніше наступного робочого дня надсилає справу (у тому числі електронну) відповідному уповноваженому органу засобами електронного зв’язку для прийняття рішення про призначення компенсації.

  Заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги в електронній формі можуть подаватися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

  У такому разі до заяви про потребу в наданні соціальних послуг також додаються скановані копії документів, зазначених у абзацах сьомому - тринадцятому пункту 5 цього Порядку.

  На заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис (або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі та звертається за отриманням компенсації, особи/ законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, відповідно.

  Якщо заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги подаються в електронній формі, відомості про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особи/законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), а також реквізити паспорта громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідки про звернення за захистом в Україні/ посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання отримуються із кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого електронного підпису.

  9. Уповноважений орган протягом двох робочих днів із дати надходження заяв про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги перевіряє їх та документи/відомості, зазначає в таких заявах кількість та перелік прийнятих документів/відомостей, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість та перелік неподаних документів/відомостей, які необхідно подати, і дату, до якої ці документи/відомості мають бути подані.

  Повідомлення про прийняття зазначених заяв разом з документами/відомостями видається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особі або законному представнику особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, під час подання заяв або надсилається їм протягом одного робочого дня із дати подання заяв на поштову або електронну адресу заявника.

  Якщо такі заяви разом із документами надсилаються засобами поштового зв’язку, днем подання таких заяв вважається дата відправлення, зазначена на календарному штемпелі.

  Якщо до даних заяв не додано всіх необхідних документів, уповноважений орган протягом трьох днів з дати отримання таких заяв надсилає на поштову або електронну адресу фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особи або законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, повідомлення про те, які документи потрібно подати.

  У разі подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, та/або особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, недостовірних документів/відомостей уповноважений орган може відмовити в призначенні компенсації шляхом надсилання на поштову або електронну адресу фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особи або законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, повідомлення.

  10. Відповідно до поданих заяв про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги і документів уповноважений орган протягом десяти календарних днів готує договір про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі (далі - договір), що укладається у письмовій формі між фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, та уповноваженим органом.

  Форма договору затверджується Мінсоцполітики.

  У договорі зазначаються обсяг соціальних послуг з догляду на професійній основі з визначенням конкретних заходів, інформація про фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, інформація про особу, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, строки надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, кількість годин надання соціальних послуг з догляду на професійній основі на місяць, права, обов’язки та відповідальність сторін.

  Договір укладається на період, на який особа потребуватиме надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, але не більше ніж на строк, визначений у висновку про стан здоров’я.

  Продовження строку дії договору здійснюється на підставі поданого висновку про стан здоров’я.

  11. Рішення про призначення і виплату компенсації приймається уповноваженим органом за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі.

  12. Розмір компенсації відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць.

  Кількість осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується, але загальна кількість годин, за які нараховується компенсація, має становити не більше ніж 360 годин на місяць.

  Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається і виплачується згідно з договором.

  13. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається на строк надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, визначений у договорі, і виплачується із дати укладення договору.

  У разі продовження строку дії договору виплата компенсації продовжується за заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, з дати укладення договору.

  Виплата компенсації здійснюється на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі - акт) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

  Акт складається фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі у двох примірниках і підписується фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, та особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі. Один примірник акта залишається у особи або законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, другий - зберігається у фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі.

  ...

  19. Уповноважений орган на підставі даних, отриманих шляхом автоматизованого доступу/обміну в електронній формі, перевіряє щомісяця укладені фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, договори та загальну кількість годин надання соціальних послуг з догляду на професійній основі на місяць.

  20. Суми компенсації, не отримані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, виплачуються за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців, що передують місяцю звернення за їх отриманням.

  Суми компенсації, не отримані фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, з вини уповноваженого органу, що їх призначає та виплачує, виплачуються за минулий період без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий період проводиться з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент виплати.

  Суми компенсації, що нараховані фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, та залишилися недоотриманими у зв’язку з її смертю, виплачуються за весь період по день смерті (включно) членам її сім’ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

  21. Рішення уповноваженого органу про припинення виплати або відмову у призначенні компенсації може бути оскаржено у визначеному законодавством порядку.

  22. На кожну фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі та отримує компенсацію, відповідним уповноваженим органом формується особова справа, в якій зберігаються документи, необхідні для призначення компенсації.

  23. Уповноважені органи, що призначають та виплачують компенсацію, здійснюють контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі.

  При наявності запитань звертайтеся через кнопку "Звернутися".

  Всього доброго!

  +2 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 19 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Костянтин!

  ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДСТРОЧКИ ВІД ПРИЗОВУ ПО МОБІЛІЗАЦІЇ:

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416):

  Про мобілізаційну підготовк... | від 21.10.1993 № 3543-XII (rada.gov.ua)

  "Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

  Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:...

  зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;...".

  У разі наявності запитань звертайтеся через кнопку "Звернутися".

  Всього доброго!

  +1 / 0

Похожие вопросы