Господарський процесуальний кодекс України

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Призначення Господарського процесуального кодексу України 1. Господарський процесуальний...

Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства 1. Завданням...

Стаття 3. Законодавство про господарське судочинство 1. Судочинство в господарських...

Стаття 4. Право на звернення до господарського суду 1. Право...

Стаття 5. Способи судового захисту 1. Здійснюючи правосуддя, господарський суд...

Стаття 6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 1. У господарських судах...

Стаття 7. Рівність перед законом і судом 1. Правосуддя в...

Стаття 8. Гласність судового процесу 1. Розгляд справ у господарських...

Стаття 9. Відкритість інформації щодо справи 1. Ніхто не може...

Стаття 10. Мова господарського судочинства 1. Господарське судочинство в судах...

Стаття 11. Верховенство права та джерела права, що застосовуються судом...

Стаття 12. Форми господарського судочинства 1. Господарське судочинство здійснюється за...

Стаття 13. Змагальність сторін 1. Судочинство у господарських судах здійснюється...

Стаття 14. Диспозитивність господарського судочинства 1. Суд розглядає справи не...

Стаття 15. Пропорційність у господарському судочинстві 1. Суд визначає в...

Стаття 16. Правнича допомога 1. Учасники справи мають право користуватися...

Стаття 17. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення...

Стаття 18. Обов’язковість судових рішень 1. Судові рішення, що набрали...

Стаття 19. Основні положення досудового врегулювання спору 1. Сторони вживають...

Глава 2. Юрисдикція

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів 1....

Стаття 21. Юрисдикція господарських судів щодо кількох пов’язаних між собою...

Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського...

Стаття 23. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного...

Стаття 24. Суд першої інстанції 1. Усі справи, що підлягають...

Стаття 25. Суд апеляційної інстанції 1. Апеляційні господарські суди переглядають...

Стаття 26. Суд касаційної інстанції 1. Верховний Суд переглядає у...

Стаття 27. Пред’явлення позову за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача...

Стаття 28. Підсудність справ, у яких однією із сторін є...

Стаття 29. Підсудність справ за вибором позивача 1. Право вибору...

Стаття 30. Виключна підсудність справ 1. Спори, що виникають з...

Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого суду...

Глава 3. Склад суду. Відводи

Стаття 32. Визначення складу господарського суду 1. Визначення судді, а...

Стаття 33. Одноособовий або колегіальний розгляд 1. Справи у судах...

Стаття 34. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи 1....

Стаття 35. Підстави для відводу (самовідводу) судді 1. Суддя не...

Стаття 36. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи 1....

Стаття 37. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта,...

Стаття 38. Заяви про самовідводи та відводи 1. З підстав,...

Стаття 39. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу 1. Питання...

Стаття 40. Наслідки відводу суду (судді) 1. У разі задоволення...

Глава 4. Учасники судового процесу

Стаття 41. Склад учасників справи 1. У справах позовного провадження...

Стаття 42. Права та обов’язки учасників справи 1. Учасники справи...

Стаття 43. Неприпустимість зловживання процесуальними правами 1. Учасники судового процесу...

Стаття 44. Процесуальна правоздатність та процесуальна дієздатність 1. Усі фізичні...

Стаття 45. Сторони в судовому процесі 1. Сторонами в судовому...

Стаття 46. Процесуальні права та обов’язки сторін 1. Сторони користуються...

Стаття 47. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів 1....

Стаття 48. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного...

Стаття 49. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета...

Стаття 50. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо...

Стаття 51. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не...

Стаття 52. Процесуальне правонаступництво 1. У разі смерті або оголошення...

Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким...

Стаття 54. Особливості участі у судовому процесі осіб, яким законом...

Стаття 55. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано...

Стаття 56. Участь у справі представника 1. Сторона, третя особа,...

Стаття 57. Законні представники 1. Інтереси малолітніх осіб віком до...

Стаття 58. Особи, які можуть бути представниками 1. Представником у...

Стаття 59. Особи, які не можуть бути представниками 1. Не...

Стаття 60. Документи, що підтверджують повноваження представників 1. Повноваження представників...

Стаття 61. Повноваження представника в суді 1. Представник, який має...

Стаття 62. Склад інших учасників судового процесу 1. Учасниками судового...

Стаття 63. Помічник судді 1. Помічник судді забезпечує підготовку та...

Стаття 64. Секретар судового засідання 1. Секретар судового засідання: 1)...

Стаття 65. Судовий розпорядник 1. Судовий розпорядник: 1) забезпечує належний...

Стаття 66. Свідок 1. Свідком може бути будь-яка дієздатна фізична...

Стаття 67. Особи, які не можуть бути допитані як свідки...

Стаття 68. Відмова свідка від давання показань на вимогу суду...

Стаття 69. Експерт 1. Експертом може бути особа, яка володіє...

Стаття 70. Експерт з питань права 1. Як експерт з...

Стаття 71. Спеціаліст 1. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними...

Стаття 72. Перекладач 1. Перекладачем є особа, яка вільно володіє...

Глава 5. Докази та доказування

Стаття 73. Докази 1. Доказами є будь-які дані, на підставі...

Стаття 74. Обов’язок доказування і подання доказів 1. Кожна сторона...

Стаття 75. Підстави звільнення від доказування 1. Обставини, які визнаються...

Стаття 76. Належність доказів 1. Належними є докази, на підставі...

Стаття 77. Допустимість доказів 1. Обставини, які відповідно до законодавства...

Стаття 78. Достовірність доказів 1. Достовірними є докази, на підставі...

Стаття 79. Достатність доказів 1. Достатніми є докази, які у...

Стаття 80. Подання доказів 1. Учасники справи подають докази у...

Стаття 81. Витребування доказів 1. Учасник справи у разі неможливості...

Стаття 82. Огляд доказів за їх місцезнаходженням 1. Письмові, речові...

Стаття 83. Огляд речових доказів, що швидко псуються 1. Речові...

Стаття 84. Судові доручення щодо збирання доказів 1. Суд, який...

Стаття 85. Виконання судових доручень щодо збирання доказів 1. Ухвала...

Стаття 86. Оцінка доказів 1. Суд оцінює докази за своїм...

Стаття 87. Показання свідка 1. Показання свідка - це повідомлення...

Стаття 88. Заява свідка 1. Показання свідка викладаються ним письмово...

Стаття 89. Виклик свідка 1. Свідок викликається судом для допиту...

Стаття 90. Письмове опитування учасників справи як свідків 1. Учасник...

Стаття 91. Письмові докази 1. Письмовими доказами є документи (крім...

Стаття 92. Зберігання та повернення оригіналів письмових доказів 1. Оригінали...

Стаття 93. Речові докази 1. Речовими доказами є предмети матеріального...

Стаття 94. Зберігання речових доказів 1. Речові докази до набрання...

Стаття 95. Повернення речових доказів 1. Після огляду та дослідження...

Стаття 96. Електронні докази 1. Електронними доказами є інформація в...

Стаття 97. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів 1. Оригінали...

Стаття 98. Вимоги до висновку експерта 1. Висновок експерта -...

Стаття 99. Призначення експертизи судом 1. Суд за клопотанням учасника...

Стаття 100. Ухвала про призначення експертизи 1. Про призначення експертизи...

Стаття 101. Проведення експертизи на замовлення учасників справи 1. Учасник...

Стаття 102. Збирання матеріалів для проведення експертизи 1. Матеріали, необхідні...

Стаття 103. Проведення експертизи 1. Експертиза проводиться у судовому засіданні...

Стаття 104. Оцінка висновку експерта судом 1. Висновок експерта для...

Стаття 105. Комісійна експертиза 1. Комісійна експертиза проводиться не менш...

Стаття 106. Комплексна експертиза 1. Комплексна експертиза проводиться не менш...

Стаття 107. Додаткова або повторна експертиза 1. Якщо висновок експерта...

Стаття 108. Зміст висновку експерта у галузі права 1. Учасники...

Стаття 109. Оцінка висновку експерта у галузі права судом 1....

Стаття 110. Підстави та порядок забезпечення доказів 1. Суд за...

Стаття 111. Заява про забезпечення доказів 1. У заяві про...

Стаття 112. Розгляд заяви про забезпечення доказів 1. Заява про...

Глава 6. Процесуальні строки

Стаття 113. Види процесуальних строків 1. Строки, в межах яких...

Стаття 114. Розумність процесуальних строків 1. Суд має встановлювати розумні...

Стаття 115. Обчислення процесуальних строків 1. Строки, встановлені законом або...

Стаття 116. Початок і закінчення процесуальних строків 1. Перебіг процесуального...

Стаття 117. Зупинення процесуальних строків 1. Зупинення провадження у справі...

Стаття 118. Наслідки пропуску процесуальних строків 1. Право на вчинення...

Стаття 119. Поновлення та продовження процесуальних строків 1. Суд за...

Глава 7. Судові виклики і повідомлення

Стаття 120. Повідомлення і виклики, що здійснюються судом 1. Суд...

Стаття 121. Зміст ухвали про повідомлення чи виклик 1. Ухвала,...

Стаття 122. Офіційне оприлюднення оголошень у справах 1. У справах...

Глава 8. Судові витрати

Стаття 123. Види судових витрат 1. Судові витрати складаються з...

Стаття 124. Попереднє визначення суми судових витрат 1. Разом з...

Стаття 125. Забезпечення та попередня оплата судових витрат 1. Суд...

Стаття 126. Витрати на професійну правничу допомогу 1. Витрати, пов’язані...

Стаття 127. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів,...

Стаття 128. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів...

Стаття 129. Розподіл судових витрат 1. Судовий збір покладається: 1)...

Стаття 130. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження...

Глава 9. Заходи процесуального примусу

Стаття 131. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу 1....

Стаття 132. Види заходів процесуального примусу 1. Заходами процесуального примусу...

Стаття 133. Попередження і видалення із залу судового засідання 1....

Стаття 134. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 1. У...

Стаття 135. Штраф 1. Суд може постановити ухвалу про стягнення...

Глава 10. Забезпечення позову

Стаття 136. Підстави для забезпечення позову 1. Господарський суд за...

Стаття 137. Заходи забезпечення позову 1. Позов забезпечується: 1) накладенням...

Стаття 138. Порядок подання заяви про забезпечення позову 1. Заява...

Стаття 139. Зміст і форма заяви 1. Заява про забезпечення...

Стаття 140. Розгляд заяви про забезпечення позову 1. Заява про...

Стаття 141. Зустрічне забезпечення 1. Суд може вимагати від особи,...

Стаття 142. Скасування зустрічного забезпечення 1. Зустрічне забезпечення скасовується у...

Стаття 143. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим 1. За...

Стаття 144. Виконання ухвали про забезпечення позову 1. Ухвала господарського...

Стаття 145. Скасування заходів забезпечення позову 1. Суд може скасувати...

Стаття 146. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову 1. У випадку...

Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 147. Стягнення на підставі судового наказу 1. Судовий наказ...

Стаття 148. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ...

Стаття 149. Підсудність 1. Заява про видачу судового наказу подається...

Стаття 150. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу...

Стаття 151. Судовий збір за подання заяви про видачу судового...

Стаття 152. Підстави для відмови у видачі судового наказу 1....

Стаття 153. Наслідки відмови у видачі судового наказу 1. Відмова...

Стаття 154. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу 1....

Стаття 155. Зміст судового наказу 1. У судовому наказі зазначаються:...

Стаття 156. Надіслання боржникові копії судового наказу 1. Після видачі...

Стаття 157. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу...

Стаття 158. Розгляд заяви про скасування судового наказу 1. Заява...

Стаття 159. Набрання судовим наказом законної сили та видача його...

Стаття 160. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу...

Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Заяви по суті справи...

Глава 1. Письмові заяви учасників справи

Стаття 161. Види та зміст заяв по суті справи 1....

Стаття 162. Позовна заява 1. У позовній заяві позивач викладає...

Стаття 163. Ціна позову 1. Ціна позову визначається: 1) у...

Стаття 164. Документи, що додаються до позовної заяви 1. До...

Стаття 165. Відзив 1. У відзиві відповідач викладає заперечення проти...

Стаття 166. Відповідь на відзив 1. У відповіді на відзив...

Стаття 167. Заперечення 1. У запереченні відповідач викладає свої пояснення,...

Стаття 168. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву 1....

Стаття 169. Заяви, клопотання і заперечення 1. При розгляді справи...

Стаття 170. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви,...

Глава 2. Відкриття провадження у справі

Стаття 171. Пред’явлення позову 1. Позов пред’являється шляхом подання позовної...

Стаття 172. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї...

Стаття 173. Об’єднання і роз’єднання позовів 1. В одній позовній...

Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви...

Стаття 175. Відмова у відкритті провадження у справі 1. Суддя...

Стаття 176. Відкриття провадження у справі 1. За відсутності підстав...

Глава 3. Підготовче провадження

Стаття 177. Завдання та строк підготовчого провадження 1. Завданнями підготовчого...

Стаття 178. Подання відзиву 1. У строк, встановлений судом в...

Стаття 179. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву...

Стаття 180. Пред’явлення зустрічного позову 1. Відповідач має право пред’явити...

Стаття 181. Мета і строк проведення підготовчого засідання 1. Для...

Стаття 182. Підготовче засідання 1. Підготовче засідання проводиться судом з...

Стаття 183. Порядок проведення підготовчого засідання 1. Підготовче засідання проводиться...

Стаття 184. Подання відповіді на відзив та заперечення 1. У...

Стаття 185. Судові рішення у підготовчому засіданні 1. У підготовчому...

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді

Стаття 186. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 187. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 188. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Стаття 189. Припинення врегулювання спору за участю судді 1. Врегулювання...

Стаття 190. Строк проведення врегулювання спору за участю судді 1....

Глава 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода сторін

Стаття 191. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем 1....

Стаття 192. Мирова угода сторін 1. Мирова угода укладається сторонами...

Стаття 193. Виконання мирової угоди 1. Виконання мирової угоди здійснюється...

Глава 6. Розгляд справи по суті

Стаття 194. Завдання розгляду справи по суті 1. Завданням розгляду...

Стаття 195. Строки розгляду справи по суті 1. Суд має...

Стаття 196. Судове засідання 1. Розгляд справи відбувається в судовому...

Стаття 197. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 1....

Стаття 198. Головуючий у судовому засіданні 1. При одноособовому розгляді...

Стаття 199. Звертання до суду у судовому засіданні 1. Учасники...

Стаття 200. Порядок у судовому засіданні 1. Особи, присутні в...

Стаття 201. Відкриття судового засідання 1. У призначений для розгляду...

Стаття 202. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи 1....

Стаття 203. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста,...

Стаття 204. Оголошення складу суду 1. Головуючий оголошує склад суду,...

Стаття 205. Роз’яснення прав та обов’язків 1. За клопотанням учасника...

Стаття 206. Видалення свідків із зали судового засідання 1. Свідки...

Стаття 207. Розгляд заяв та клопотань 1. Головуючий з’ясовує, чи...

Стаття 208. Вступне слово учасників справи 1. Суд заслуховує вступне...

Стаття 209. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів 1....

Стаття 210. Дослідження доказів 1. Суд під час розгляду справи...

Стаття 211. Порядок допиту свідків 1. Допит свідка здійснюється тільки...

Стаття 212. Використання свідком письмових записів 1. Свідок, даючи показання,...

Стаття 213. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків...

Стаття 214. Дослідження письмового висновку експерта 1. Висновок експерта за...

Стаття 215. Консультації та роз’яснення спеціаліста 1. Під час дослідження...

Стаття 216. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні...

Стаття 217. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами 1....

Стаття 218. Судові дебати 1. У судових дебатах виступають з...

Стаття 219. Вихід суду для ухвалення рішення 1. Після судових...

Стаття 220. Таємниця нарадчої кімнати 1. Під час ухвалення судового...

Стаття 221. Ухвалення рішення про судові витрати 1. Якщо сторона...

Глава 7. Фіксування судового процесу

Стаття 222. Фіксування судового засідання технічними засобами 1. Суд під...

Стаття 223. Протокол судового засідання 1. У судовому засіданні секретар...

Стаття 224. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового...

Стаття 225. Порядок складання і оформлення протоколу вчинення окремої процесуальної...

Глава 8. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження...

Стаття 226. Залишення позову без розгляду 1. Суд залишає позов...

Стаття 227. Обов’язок суду зупинити провадження у справі 1. Суд...

Стаття 228. Право суду зупинити провадження у справі 1. Суд...

Стаття 229. Строки, на які зупиняється провадження у справі 1....

Стаття 230. Поновлення провадження у справі 1. Провадження у справі...

Стаття 231. Закриття провадження у справі 1. Господарський суд закриває...

Глава 9. Судові рішення

Стаття 232. Види судових рішень 1. Судовими рішеннями є: 1)...

Стаття 233. Порядок ухвалення судових рішень 1. Суди ухвалюють рішення,...

Стаття 234. Зміст ухвали суду 1. Ухвала, що викладається окремим...

Стаття 235. Набрання ухвалою законної сили 1. Ухвала набирає законної...

Стаття 236. Законність і обґрунтованість судового рішення 1. Судове рішення...

Стаття 237. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення...

Стаття 238. Зміст рішення 1. Рішення суду складається із вступної,...

Стаття 239. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення...

Стаття 240. Проголошення рішення 1. Рішення суду проголошується у судовому...

Стаття 241. Набрання рішенням суду законної сили 1. Рішення господарського...

Стаття 242. Вручення судового рішення 1. Копії повного судового рішення...

Стаття 243. Виправлення описок та арифметичних помилок 1. Суд може...

Стаття 244. Додаткове рішення 1. Суд, що ухвалив рішення, може...

Стаття 245. Роз’яснення судового рішення 1. За заявою учасників справи,...

Стаття 246. Окрема ухвала 1. Суд, виявивши при вирішенні спору...

Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження...

Стаття 248. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження...

Стаття 249. Клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного...

Стаття 250. Вирішення питання про розгляд справи у порядку спрощеного...

Стаття 251. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному...

Стаття 252. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження...

Розділ IV ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ § 1. Апеляційна скарга §...

Глава 1. Апеляційне провадження

Стаття 253. Суди апеляційної інстанції 1. Судом апеляційної інстанції у...

Стаття 254. Право апеляційного оскарження 1. Учасники справи, особи, які...

Стаття 255. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції 1....

Стаття 256. Строк на апеляційне оскарження 1. Апеляційна скарга на...

Стаття 257. Порядок подання апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга подається...

Стаття 258. Форма і зміст апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга...

Стаття 259. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі 1....

Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги...

Стаття 261. Відмова у відкритті апеляційного провадження 1. Суд апеляційної...

Стаття 262. Відкриття апеляційного провадження 1. Про відкриття апеляційного провадження...

Стаття 263. Відзив на апеляційну скаргу 1. Учасники справи мають...

Стаття 264. Закриття апеляційного провадження 1. Суд апеляційної інстанції закриває...

Стаття 265. Приєднання до апеляційної скарги 1. Учасники справи мають...

Стаття 266. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова...

Стаття 267. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції 1. Суддя-доповідач...

Стаття 268. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції...

Стаття 269. Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції 1....

Стаття 270. Порядок розгляду апеляційної скарги 1. У суді апеляційної...

Стаття 271. Порядок розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої...

Стаття 272. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду...

Стаття 273. Строк розгляду апеляційної скарги 1. Апеляційна скарга на...

Стаття 274. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін...

Стаття 275. Повноваження суду апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної інстанції...

Стаття 276. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а...

Стаття 277. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково...

Стаття 278. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково...

Стаття 279. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи...

Стаття 280. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому...

Стаття 281. Порядок ухвалення судових рішень судом апеляційної інстанції 1....

Стаття 282. Постанова суду апеляційної інстанції 1. Постанова суду апеляційної...

Стаття 283. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції 1. Постанова суду...

Стаття 284. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції 1. Постанова...

Стаття 285. Вручення судових рішень суду апеляційної інстанції 1. Судові...

Глава 2. Касаційне провадження

Стаття 286. Суд касаційної інстанції 1. Судом касаційної інстанції у...

Стаття 287. Право касаційного оскарження 1. Учасники справи, а також...

Стаття 288. Строк на касаційне оскарження 1. Касаційна скарга на...

Стаття 289. Порядок подання касаційної скарги 1. Касаційна скарга подається...

Стаття 290. Форма і зміст касаційної скарги 1. Касаційна скарга...

Стаття 291. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі 1....

Стаття 292. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги...

Стаття 293. Відмова у відкритті касаційного провадження 1. Суд касаційної...

Стаття 294. Відкриття касаційного провадження у справі 1. За відсутності...

Стаття 295. Відзив на касаційну скаргу 1. Учасники справи мають...

Стаття 296. Закриття касаційного провадження 1. Суд касаційної інстанції закриває...

Стаття 297. Приєднання до касаційної скарги 1. Учасники справи мають...

Стаття 298. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова...

Стаття 299. Підготовка справи до касаційного розгляду 1. Після отримання...

Стаття 300. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції 1. Переглядаючи...

Стаття 301. Порядок розгляду касаційної скарги 1. У суді касаційної...

Стаття 302. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної...

Стаття 303. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати...

Стаття 304. Касаційні скарги на ухвали господарських судів 1. Ухвали...

Стаття 305. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду...

Стаття 306. Строк розгляду касаційної скарги 1. Касаційна скарга на...

Стаття 307. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін...

Стаття 308. Повноваження суду касаційної інстанції 1. Суд касаційної інстанції...

Стаття 309. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а...

Стаття 310. Підстави для повного або часткового скасування рішень і...

Стаття 311. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково...

Стаття 312. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю...

Стаття 313. Підстави для скасування рішення повністю або частково із...

Стаття 314. Порядок ухвалення судових рішень судом касаційної інстанції 1....

Стаття 315. Постанова суду касаційної інстанції 1. Постанова суду касаційної...

Стаття 316. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові суду касаційної...

Стаття 317. Законна сила постанови суду касаційної інстанції 1. Постанова...

Стаття 318. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції 1. Судові...

Стаття 319. Повернення справ 1. Після закінчення касаційного розгляду матеріали...

Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними...

Стаття 321. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових...

Стаття 322. Форма і зміст заяви 1. Заяви про перегляд...

Стаття 323. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами 1....

Стаття 324. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за...

Стаття 325. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними...

Розділ V ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У...

Стаття 326. Обов’язковість судових рішень 1. Судові рішення, що набрали...

Стаття 327. Звернення судових рішень до виконання 1. Виконання судового...

Стаття 328. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його...

Стаття 329. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до...

Стаття 330. Мирова угода в процесі виконання 1. Мирова угода,...

Стаття 331. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу...

Стаття 332. Зупинення виконання судового рішення 1. Суд касаційної інстанції...

Стаття 333. Поворот виконання рішення, постанови 1. Суд апеляційної чи...

Стаття 334. Заміна сторони виконавчого провадження 1. У разі вибуття...

Стаття 335. Визначення частки майна боржника у майні, яким він...

Стаття 336. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим...

Стаття 337. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України...

Стаття 338. Підсудність справ 1. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням...

Розділ VI СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 339. Право на звернення із скаргою до суду 1....

Стаття 340. Подання скарги 1. Скарга подається до суду, який...

Стаття 341. Строки для звернення із скаргою 1. Скаргу може...

Стаття 342. Розгляд скарги 1. Скарга розглядається у десятиденний строк...

Стаття 343. Судове рішення за скаргою 1. За результатами розгляду...

Стаття 344. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги 1. Судові...

Стаття 345. Виконання ухвали суду 1. Про виконання ухвали, постановленої...

Розділ VII ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ...

Глава 1. Оскарження рішення третейського суду

Стаття 346. Порядок оскарження рішення третейського суду 1. Сторони, треті...

Стаття 347. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського...

Стаття 348. Підготовка справи до розгляду 1. Суд до початку...

Стаття 349. Судовий розгляд справи 1. Справа про оскарження рішення...

Стаття 350. Підстави для скасування рішення третейського суду 1. Рішення...

Стаття 351. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського...

Глава 2. Видача наказу на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 352. Порядок видачі наказу на примусове виконання рішення третейського...

Стаття 353. Форма і зміст заяви про видачу наказу на...

Стаття 354. Порядок розгляду заяви про видачу наказу на примусове...

Стаття 355. Підстави для відмови у видачі наказу на примусове...

Стаття 356. Ухвала господарського суду про видачу наказу на примусове...

Розділ VIII ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 357. Порядок відновлення втраченого судового провадження в господарській справі...

Стаття 358. Особи, які мають право звертатися до суду із...

Стаття 359. Подання заяви про відновлення втраченого судового провадження 1....

Стаття 360. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового...

Стаття 361. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, залишення заяви...

Стаття 362. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження 1....

Стаття 363. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення...

Стаття 364. Звільнення заявника від судових витрат 1. У справі...

Розділ IX ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 365. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб 1. Іноземні...

Стаття 366. Підсудність судам справ за участю іноземних осіб 1....

Стаття 367. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного...

Стаття 368. Зміст і форма судового доручення про надання правової...

Стаття 369. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 1....

Стаття 370. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до...

Стаття 371. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 1....

Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Частина четверта статті 3, частини...

Розділ XI ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Установити, що зміни до цього...

Популярные вопросы пользователей