Про антидопінговий контроль у спорті

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі терміни вживаються...

Стаття 2. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті 1....

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АНТИДОПІНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 3. Організація антидопінгового контролю в Україні 1. Організація антидопінгового...

Стаття 4. Національна антидопінгова лабораторія {Стаття 4 набирає чинності з...

Стаття 5. Наглядова рада антидопінгового контролю 1. Нагляд за діяльністю...

Стаття 6. Склад Наглядової ради антидопінгового контролю 1. Наглядова рада...

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБ ДОПІНГ-КОНТРОЛЮ

Стаття 7. Суб’єкти тестування 1. Тестуванню підлягають спортсмени, які беруть...

Стаття 8. Умови та порядок організації допінг-контролю 1. Умови та...

Розділ IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО...

Стаття 9. Порушення антидопінгових правил, санкції та порядок їх застосування...

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з...

Популярные вопросы пользователей