Про наукову і науково-технічну діяльність

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення У цьому Законі...

Стаття 2. Мета і завдання 1. Метою цього Закону є...

Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність 1....

Розділ II ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності 1. Суб’єктами наукової...

Стаття 5. Вчений 1. Вчений є основним суб’єктом наукової і...

Стаття 6. Науковий працівник 1. Науковий працівник провадить наукову (науково-технічну,...

Стаття 7. Наукова установа 1. В Україні діють наукові установи...

Стаття 8. Державні наукові установи 1. Державними науковими установами є...

Стаття 9. Керівник наукової установи 1. Керівник наукової установи: 1)...

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи 1....

Стаття 11. Державна атестація наукових установ 1. З метою визначення...

Стаття 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави...

Стаття 13. Центри колективного користування науковим обладнанням 1. Центри колективного...

Стаття 14. Національний науковий центр 1. Науковій установі, університету, об’єднанню...

Стаття 15. Державна ключова лабораторія 1. З метою підтримки та...

Стаття 16. Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне надбання...

Стаття 17. Національна академія наук України 1. Національна академія наук...

Стаття 18. Національні галузеві академії наук 1. Національні галузеві академії...

Стаття 19. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти...

Стаття 20. Національна рада України з питань розвитку науки і...

Стаття 21. Науковий та Адміністративний комітети Національної ради України з...

Стаття 22. Ідентифікаційний комітет з питань науки 1. Ідентифікаційний комітет...

Стаття 23. Громадські наукові організації 1. Громадські наукові організації (громадські...

Стаття 24. Рада молодих вчених 1. Рада молодих вчених є...

Стаття 25. Регіональні наукові центри 1. Регіональні наукові центри створюються...

Стаття 26. Залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності...

Розділ III ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВЧЕНИХ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 27. Підготовка наукових кадрів та підвищення їхньої кваліфікації 1....

Стаття 28. Наукові ступені і вчені звання 1. Вчені мають...

Стаття 29. Атестація наукових працівників 1. Атестація наукових працівників проводиться...

Стаття 30. Правовий режим наукового і науково-технічного (прикладного) результату 1....

Стаття 31. Посади наукових працівників 1. Основними посадами наукових працівників...

Стаття 32. Посади науково-педагогічних працівників 1. Основні посади науково-педагогічних працівників...

Стаття 33. Наукове відрядження 1. За рішенням керівництва науковий (науково-педагогічний)...

Стаття 34. Наукове стажування 1. Наукові (науково-педагогічні) працівники, аспіранти та...

Стаття 35. Стаж наукової роботи 1. До стажу наукової роботи...

Стаття 36. Оплата і стимулювання праці наукового працівника 1. Оплата...

Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників 1. Пенсійне забезпечення...

Стаття 38. Соціальний захист наукового працівника 1. Окремим категоріям наукових...

Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ...

Стаття 39. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і...

Стаття 40. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної...

Стаття 41. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і...

Стаття 42. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...

Стаття 43. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері...

Стаття 44. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад,...

Розділ V ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У...

Стаття 45. Цілі та напрями державної політики у сфері наукової...

Стаття 46. Основні принципи державного управління та регулювання у сфері...

Стаття 47. Фінансово-кредитні та податкові інструменти державного регулювання у сфері...

Стаття 48. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності 1. Фінансове...

Стаття 49. Статус та завдання Національного фонду досліджень України 1....

Стаття 50. Основні принципи та засади діяльності Національного фонду досліджень...

Стаття 51. Види та напрями грантової підтримки Національного фонду досліджень...

Стаття 52. Органи управління Національного фонду досліджень України 1. Національний...

Стаття 53. Наглядова рада Національного фонду досліджень України 1. Наглядова...

Стаття 54. Наукова рада Національного фонду досліджень України 1. Наукова...

Стаття 55. Голова Національного фонду досліджень України 1. Голова Національного...

Стаття 56. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері...

Стаття 57. Державне замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та...

Стаття 58. Конкурсний відбір наукових і науково-технічних робіт 1. Для...

Стаття 59. Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за рахунок...

Стаття 60. Участь державних наукових установ, державних вищих навчальних закладів...

Стаття 61. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу сфери наукової і науково-технічної...

Стаття 62. Наукова і науково-технічна експертиза 1. Наукова і науково-технічна...

Стаття 63. Система науково-технічної інформації 1. Для забезпечення розвитку науки...

Стаття 64. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності 1....

Стаття 65. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і...

Стаття 66. Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва 1....

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей

Новое в блогах Юристи.UA

Советы юристов 914 1 15 окт. 2022
Советы юристов 295 0 12 янв. 2021
Официальный блог Юристы.UA 608 0 13 авг. 2020
Судебные решения 297 0 11 мая 2023