Про Вищу раду правосуддя

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Статус Вищої ради правосуддя 1. Вища рада правосуддя...

Стаття 2. Нормативно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя 1. Статус,...

Стаття 3. Повноваження Вищої ради правосуддя 1. Вища рада правосуддя:...

Стаття 4. Символи та місцезнаходження Вищої ради правосуддя 1. Вища...

Глава 2. Склад Вищої ради правосуддя

Стаття 5. Склад Вищої ради правосуддя 1. Вища рада правосуддя...

Стаття 6. Вимоги та обмеження щодо членів Вищої ради правосуддя...

Глава 3. Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради...

Стаття 7. Принципи обрання (призначення) на посади членів Вищої ради...

Стаття 8. Подання кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя...

Стаття 9. Прийом документів від кандидатів та інші підготовчі дії...

Стаття 10. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом суддів...

Стаття 11. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом адвокатів...

Стаття 12. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя всеукраїнською конференцією...

Стаття 13. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом представників...

Стаття 14. Строки скликання з’їздів, конференції для обрання членів Вищої...

Стаття 15. Порядок голосування на з’їздах та конференції 1. Кожен...

Стаття 16. Порядок призначення членів Вищої ради правосуддя Президентом України...

Стаття 17. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя Верховною Радою...

Стаття 18. Повноважність Вищої ради правосуддя 1. Вища рада правосуддя...

Глава 4. Статус члена Вищої ради правосуддя

Стаття 19. Присяга члена Вищої ради правосуддя 1. Особа, обрана...

Стаття 20. Права та обов’язки члена Вищої ради правосуддя 1....

Стаття 21. Гарантії діяльності членів Вищої ради правосуддя 1. На...

Стаття 22. Голова Вищої ради правосуддя 1. Голова Вищої ради...

Стаття 23. Заступник Голови Вищої ради правосуддя 1. Вища рада...

Стаття 24. Звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади 1....

Стаття 25. Припинення повноважень члена Вищої ради правосуддя 1. Повноваження...

Глава 5. Структура Вищої ради правосуддя

Стаття 26. Структура та організація діяльності Вищої ради правосуддя 1....

Стаття 27. Секретаріат Вищої ради правосуддя 1. Організаційне, інформаційно-довідкове та...

Стаття 28. Служба інспекторів Вищої ради правосуддя 1. Служба інспекторів...

Стаття 29. Комісія з питань вищого корпусу державної служби в...

Розділ II ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 1. Здійснення повноважень Вищою радою правосуддя, її органами

Стаття 30. Засідання Вищої ради правосуддя, її органів 1. Засідання...

Стаття 31. Запити Вищої ради правосуддя, її органів та членів...

Стаття 32. Розподіл справ у Вищій раді правосуддя, її органах...

Стаття 33. Відвід члена Вищої ради правосуддя 1. Член Вищої...

Стаття 34. Рішення Вищої ради правосуддя, її органів 1. Рішення...

Стаття 35. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, її органів 1....

Глава 2. Участь у формуванні суддівського корпусу

Стаття 36. Розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії...

Стаття 37. Рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду...

Стаття 38. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на...

Глава 3. Розгляд справ щодо порушення вимог щодо несумісності

Стаття 39. Відкриття справ щодо несумісності 1. Вища рада правосуддя...

Стаття 40. Порядок розгляду справ щодо несумісності 1. Справа щодо...

Стаття 41. Рішення Вищої ради правосуддя у справі щодо несумісності...

Глава 4. Дисциплінарне провадження щодо суддів

Стаття 42. Дисциплінарне провадження 1. Дисциплінарне провадження розпочинається за скаргою...

Стаття 43. Попередня перевірка дисциплінарної скарги 1. Член Дисциплінарної палати,...

Стаття 44. Підстави для повернення дисциплінарної скарги 1. Дисциплінарна скарга...

Стаття 45. Підстави для відмови у відкритті дисциплінарної справи 1....

Стаття 46. Відкриття дисциплінарної справи 1. Дисциплінарна палата розглядає висновок...

Стаття 47. Учасники дисциплінарної справи 1. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється...

Стаття 48. Підготовка дисциплінарної справи до розгляду 1. Після відкриття...

Стаття 49. Розгляд дисциплінарної справи 1. Розгляд дисциплінарної справи відбувається...

Стаття 50. Рішення у дисциплінарній справі 1. Дисциплінарна палата обговорює...

Глава 5. Розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної...

Стаття 51. Розгляд скарги на рішення Дисциплінарної палати про притягнення...

Стаття 52. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами...

Стаття 53. Розгляд скарги на рішення відповідного органу про притягнення...

Стаття 54. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами...

Глава 6. Звільнення судді з посади

Стаття 55. Звільнення судді з посади за загальними обставинами 1....

Стаття 56. Звільнення судді з посади за особливими обставинами 1....

Стаття 57. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді...

Глава 7. Надання згоди на затримання судді, утримання його під...

Стаття 58. Подання про надання згоди на затримання судді, утримання...

Стаття 59. Порядок розгляду подання про надання згоди на затримання...

Стаття 60. Рішення Вищої ради правосуддя про надання згоди на...

Стаття 61. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя про надання згоди...

Глава 8. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

Стаття 62. Підстави тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя 1....

Стаття 63. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку...

Стаття 64. Продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя...

Стаття 65. Оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення...

Стаття 66. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні...

Стаття 67. Оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення...

Стаття 68. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку...

Стаття 69. Оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення...

Глава 9. Переведення суддів

Стаття 70. Переведення судді з одного суду до іншого 1....

Стаття 71. Порядок розгляду питання про переведення судді з одного...

Стаття 72. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя про переведення судді...

Глава 10. Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету...

Стаття 73. Заходи щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя...

Стаття 74. Подання Вищої ради правосуддя 1. Подання Вищої ради...

Розділ III ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає...

Популярные вопросы пользователей