Водний кодекс України

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів У цьому Кодексі вживаються такі...

Стаття 2. Водне законодавство України Завданням водного законодавства є регулювання...

Стаття 3. Водний фонд України Усі води (водні об'єкти) на...

Стаття 4. Землі водного фонду До земель водного фонду належать...

Стаття 5. Водні об'єкти загальнодержавного і місцевого значення До водних...

Стаття 6. Власність на води (водні об'єкти) Води (водні об'єкти)...

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних...

Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі...

Стаття 8 - 1 . Компетенція обласних, Київської та Севастопольської...

Стаття 9. Компетенція районних рад у галузі регулювання водних відносин...

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах...

Стаття 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських формувань...

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І...

Глава 2. ДЕРЖАВНІ, ЦІЛЬОВІ, МІЖДЕРЖАВНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ...

Стаття 12. Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми використання і...

Глава 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД...

Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі використання...

Стаття 13 - 1 . Гідрографічне і водогосподарське районування території...

Стаття 13 - 2 . Плани управління річковими басейнами Плани...

Стаття 13 - 3 . Басейнові ради Басейнова рада -...

Стаття 13 - 4 . Водогосподарські баланси Водогосподарські баланси розробляються...

Глава 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ...

Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і...

Стаття 15. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...

Стаття 15 - 1 . Компетенція центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 15 - 2 . Компетенція центрального органу виконавчої влади,...

Стаття 16. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...

Стаття 17. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну...

Стаття 17 - 1 . Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки...

Стаття 17 - 2 . Компетенція обласних, Київської, Севастопольської міських...

Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯМ...

Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод та...

Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною вод та...

Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною вод та...

Стаття 21. Державний моніторинг вод З метою забезпечення збирання, обробки,...

Стаття 21 - 1 . Екологічний та хімічний стани масиву...

Стаття 21 - 2 . Кількісний та хімічний стани масиву...

Стаття 22. Оцінка впливу на довкілля Для забезпечення екологічної безпеки...

Стаття 23. Правовий захист та стимулювання працівників, які здійснюють охорону...

Глава 6. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ВОД. ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР

Стаття 24. Завдання державного обліку вод Завданням державного обліку вод...

Стаття 25. Державний облік водокористування Державний облік водокористування ведеться з...

Стаття 26. Державний облік поверхневих вод Державний облік поверхневих вод...

Стаття 27. Державний облік підземних вод Державний облік підземних вод...

Стаття 28. Державний водний кадастр Державний водний кадастр складається з...

Глава 7. ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА...

Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони...

Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування Збори за спеціальне водокористування...

Глава 8. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ...

Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі використання і...

Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та...

Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та...

Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування Для оцінки можливостей використання...

Стаття 37. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних...

Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин Нормативи гранично...

Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у...

Стаття 40. Технологічні нормативи використання води Для оцінки та забезпечення...

Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для яких...

Розділ III. ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Глава 9. ВОДОКОРИСТУВАЧІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

Стаття 42. Водокористувачі Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи,...

Стаття 43. Основні права водокористувачів Водокористувачі мають право: 1) здійснювати...

Стаття 44. Обов'язки водокористувачів Водокористувачі зобов'язані: 1) економно використовувати водні...

Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів У разі маловоддя, загрози виникнення...

Глава 10. ВИДИ І ПОРЯДОК ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Стаття 46. Види водокористування Водокористування може бути двох видів -...

Стаття 47. Право загального водокористування Загальне водокористування здійснюється громадянами для...

Стаття 48. Спеціальне водокористування Спеціальне водокористування - це забір води...

Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування Спеціальне водокористування є...

Стаття 50. Строки спеціального водокористування Строки спеціального водокористування встановлюються органами,...

Стаття 51. Користування водними об'єктами на умовах оренди У користування...

Стаття 53. Користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту Користування...

Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними об'єктами Користування...

Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування Припинення права...

Стаття 57. Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною...

Глава 11. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПИТНИХ І ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ...

Стаття 58. Вимоги до якості вод, що використовуються для задоволення...

Стаття 59. Централізоване водопостачання населення Під час здійснення спеціального водокористування...

Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення Під час використання води для...

Стаття 61. Використання підземних вод питної якості Підземні води питної...

Глава 12. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНИХ,...

Стаття 62. Віднесення водних об'єктів до категорії лікувальних Водні об'єкти,...

Стаття 63. Користування водними об'єктами, що віднесені до категорії лікувальних...

Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних...

Глава 13. ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ДЛЯ...

Стаття 65. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для...

Стаття 66. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для...

Стаття 67. Особливості користування водними об'єктами для потреб водного транспорту...

Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для...

Стаття 69. Особливості користування водними об'єктами для протипожежних потреб Забір...

Глава 14. УМОВИ СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти Скидання...

Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання стічних...

Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у...

Стаття 73. Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти Підприємства,...

Стаття 74. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми...

Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод...

Глава 15. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Стаття 76. Порядок експлуатації водогосподарських систем Робота водогосподарських систем (водосховищ,...

Стаття 77. Порядок експлуатації водосховищ Порядок експлуатації водосховищ визначається правилами,...

Стаття 78. Обов'язки водокористувачів, які експлуатують споруди водогосподарських систем Підприємства,...

Глава 16. КОРИСТУВАННЯ РІЧКАМИ

Стаття 79. Класифікація річок України Залежно від водозбірної площі басейну...

Стаття 80. Особливості користування малими річками З метою охорони водності...

Стаття 81. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони...

Стаття 82. Регулювання стоку річок, створення штучних водойм З метою...

Глава 17. ПРИКОРДОННІ ВОДИ. ВОДНІ ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Стаття 83. Користування прикордонними водами Користування прикордонними водами здійснюється в...

Стаття 84. Користування водами, що зазнали радіоактивного забруднення Користування водами,...

Розділ IV. ОХОРОНА ВОД

Глава 18. КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ. ВОДООХОРОННІ ЗОНИ ТА ЗОНИ...

Стаття 85. Користування землями водного фонду Порядок надання земель водного...

Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду На землях...

Стаття 87. Водоохоронні зони Для створення сприятливого режиму водних об'єктів,...

Стаття 88. Прибережні захисні смуги З метою охорони поверхневих водних...

Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж...

Стаття 90. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж...

Стаття 91. Смуги відведення Для потреб експлуатації та захисту від...

Стаття 92. Берегові смуги водних шляхів На судноплавних водних шляхах...

Стаття 93. Зони санітарної охорони З метою охорони водних об'єктів...

Глава 19. ВОДНІ ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 94. Охорона та користування водними об'єктами, віднесеними до природно-заповідного...

Глава 20. ОХОРОНА ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ, ЗАСМІЧЕННЯ І ВИЧЕРПАННЯ

Стаття 95. Охорона вод (водних об'єктів) Усі води (водні об'єкти)...

Стаття 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в...

Стаття 97. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в...

Стаття 98. Заборона введення в дію підприємств, споруд та інших...

Стаття 99. Заборона скидання у водні об'єкти відходів і сміття...

Стаття 100. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водотоків,...

Стаття 101. Охорона вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат...

Стаття 102. Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря У...

Стаття 103. Запобігання забрудненню вод добривами і хімічними засобами захисту...

Стаття 104. Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних Охорона...

Стаття 105. Охорона підземних вод Підприємства, установи і організації, діяльність...

Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на...

Глава 21. ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВИМ ДІЯМ ВОД ТА АВАРІЯМ НА ВОДНИХ...

Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй...

Стаття 107 - 1 . Плани управління ризиками затоплення Плани...

Стаття 108. Невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою...

Розділ V. СПОРИ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА...

Глава 22. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД...

Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань використання і охорони...

Глава 23. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства Порушення водного законодавства...

Стаття 111. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства Підприємства,...

Розділ VI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Глава 24. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 112. Застосування міжнародних договорів Якщо міжнародним договором, в якому...

Популярные вопросы пользователей