Задайте вопрос юристу

829 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Недвижимость, 02 апреля 2024, вопрос №104762 240₴

Возможно ли по доверенности переоформить главного квартиросъемщика и перезаключить договор найма с райадминистрацией по неприватизированной квартире?

мы втроём с сестрой и моим 4-летним сыном прописаны в неприватизированной отдельной квартире, и хотим ее приватизировать, но временно не находимся в Украине, ордер на квартиру выдан в 1975 году на нашу бабушку, мы с сестрой туда не записаны, последние 30 лет главным квартиросъемщиком была наша мама, сейчас она прописана в другой квартире. Возможно ли сделать доверенности от меня и от сестры за границей, подтвердить их в Украине через апостиль, на нашу родственницу? (жену брата моего мужа, мы на одной фамилии)
Если это возможно какие должны быть формулировки в доверенности чтобы ее приняли в райадминистрации, в бюро приватизации, в ОСМД, в ЦНАПе?

Ответы юристов (3)

    Богун Сергій Павлович

    Доброго дня.

    Згідно законодавства Ви можете надати такі повноваження своєму представнику.

    В довіреності необхідно зазначити повноваження на представництво перед будь-якою юридичною особою, органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

    Довіреність краще оформити в консульстві України за місцем Вашого перебування.

    Якщо Ви плануєте посвідчити довіреність у закордонного нотаріуса - вона повинна відповідати вимогам законодавства України, бути легалізована (шляхом проставлення апостиля), перекладена на українську мову (підпис перекладача необхідно завірити нотаріально).

    Айвазян Юрий Климентьевич

    Доброго дня, Діана!

    Договір найма жилого приміщення може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім’ї та наймодавця. Повнолітній член сім’ї наймача вправі за згодою наймача та інших членів сім’ї, які проживають разом з ним (в тому числі тимчасово відсутніх, за якими згідно чинного законодавства, зберігається право користування житловим приміщенням), вимагати визнання його наймачем за раніше укладеним договором найма жилого приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення належить будь-якому членові сім’ї наймача. До членів сім’ї наймача належать чоловік (дружина), їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача за рішенням суду можуть бути визнані й інші особи, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

    Заява щодо зміни договору найма підписується всіма повнолітніми членами сім’ї наймача, які зареєстровані та проживають у житловому приміщенні, в тому числі за письмовою згодою тимчасово відсутніх, за якими згідно чинного законодавства, зберігається право користування житловим приміщенням.

    Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що посвідчує його особу. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

    Оскільки Ви знаходитесь за кордоном, Вам потрібно звернутись до консульства України у країні Вашого перебування та оформити довіреність, після чого передати останню Вашому представнику на території України.

    Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

    Відповідно до частини 1, 2 статті 245 Цивільного кодексу України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

    Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально.

    Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або юридичної особи, на ім’я однієї або кількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, (подання, підписання та отримання відповідних документів, здійснення тих чи інших дій, тощо).

    Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити: місце і да¬ту складання (підписання), строк дії (прописом), прізвище, ім’я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) пред¬ставника та особи, яку представляють, а за необхідності – займану посаду, коло повноважень.

    Відповідно до статті 247 Цивільного кодексу України строк довіреності встановлюється у довіреності. Строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

    Згідно довіреності уповноважена особа може :

    • підписувати та подавати заяви;
    • подавати та одержувати необхідні документи та довідки;
    • підписувати договори, інші документи;
    • проводити платежі та інші дії,

    Зразки довіренностей зможете знайти за посиланнями:

    https://zrazok.com/catalog/dovirenosti-c8/dovireni...

    https://www.notarial.kiev.ua/dovirenist-na-predsta...

    З повагою, адвокат Айвазян.

    Дерій Владислав Олегович
    100%

    Доброго дня!

    Ви можете уповноважити свого представника представляти Ваші інтереси у всіх підприємствах, установах та організаціях України незалежно від підпорядкування та форми власності для отримання та подання документів.

    З корисною інформацією про зміну договору найму можете ознайомитись за посиланням https://guide.diia.gov.ua/view/nadannia-dozvolu-na...

    Довіреність Ви можете оформити у консульстві України за кордоном або у іноземного нотаріуса. Якщо Ви оформите довіреність в іноземного нотаріуса Вам потрібно проставити апостиль та мати нотаріальний переклад довіреності.

    Слід зазначити, що окремими міжнародними договорами, учасницею яких є Україна, скасоване будь-яке додаткове засвідчення офіційних документів, що подаються до установ держав - учасниць такого Договору, зокрема з розгляду цивільних, сімейних та кримінальних справ. У зв’язку з цим дотримання процедури легалізації чи проставлення апостиля не може вимагатися державами - учасницями такого Договору.

    На сьогодні - це: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Угорщина, Польща, Монголія, В′єтнам та КНР.

    Ви можете включити в текст довіреності якнайбільше повноважень, які може здійснювати Ваш представник

    В інтернеті та на офіційніх сторінках консульств, як правило, вказуються приклади (шаблони) довіреностей та перелік документів, які потрібно надати для їх оформлення. Ось деякі з них.

    https://austria.mfa.gov.ua/storage/app/sites/13/%D...

    https://instaco.com.ua/create-document/dovirenist-...

    Чи більше повноважень для свого представника Ви вкажете тим краще.

    У текст довіреності можете додатково зазначити, що уповноважуєте довірену особу представляти Ваші інтереси у всіх підприємствах, установах та організаціях України незалежно від підпорядкування та форми власності для отримання та подання документів для унесення змін до договору найму жилих приміщень, які перебувають у комунальній власності.

    З повагою, юрист Дерій В.О.!

    .


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України