Задайте вопрос юристу

837 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Армия и мобилизация, 15 апреля 2024, вопрос №105688 240₴

Чи можуть мобілізувати вчителя зі ставкою, якщо він працює у ГО?

Чоловік працює вчителем, має повну ставку, навантаження, отримує офіційну з/п, але документально це не заклад освіти, а громадська організація, що надає консультативний супровід навчання на екстернаті в початковій школі. Тобто, це приватна школа, з повноцінними уроками та групою продовженого дня, але по документах це громадська організація. Чи можуть мобілізувати такого вчителя, на підставі того що він працює в ГО?

Ответы юристов (6)

  Кирда Вячеслав Володимирович
  20.8%

  Вітаю Вас!

  Бажано детальніге проаналізувати установчі документи ГО, можливо посадову інструкцію, але я все таки більше схиляюся до того, що права на відстрочку чоловік не матиме.

  Чинне законодавство визначає наступне:

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)

  Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

  ...

  Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

  ...

  наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

  ...

  Таким чином, для оформлення відстрочки, юридична особа повинна мати статус "закладу загальної середньої освіти".

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про повну загальну середню освіту

  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226)

  Розділ IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

  1. Для цілей цього Закону наведені терміни вживаються в такому значенні:

  ...

  4) заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти.

  ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про громадські об'єднання

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1)

  Стаття 1. Поняття громадського об'єднання

  1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

  2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

  3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

  ...

  Звісно, що громадська організація не може мати статус закладу освіти, відповідно не є підставою для оформлення чоловіком відстрочки від мобілізації, на жаль. Чоловіку потрібно працювати в закладі загальної середньої освіти.

  З повагою!

  Айвазян Юрий Климентьевич
  41.7%

  Доброго дня, Валентина!

  В абзаці 3 частини другої статті 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

  яка надає вичерпний перелік категорій осіб, які можуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чітко зазначено:

  «Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

  наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

  {Абзац третій частини статті 23 в редакції Законів № 2745-VIII від 06.06.2019, № 2196-IX від 14.04.2022}".

  Оскільки чоловік, хоча і працює вчителем та має повну ставку, але учбовий заклад, де це відбувається створений при громадській організації і не має офіційної акредитації, як такий що має право надавати загальну середнью освіту та по закінченню видавати атестати державного зразку, права на відстрочку від мобілізації за цією підставою чоловік не має.

  З повагою, адвокат Айвазян.

  Дерій Владислав Олегович
  18.8%

  Доброго дня!

  Згідно статті 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

  наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

  Отже, щоб мати право на відстрочку вчитель повинен працювати в закладів загальної середньої освіти.

  Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти.

  Заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

  ВИСНОВОК

  Якщо приватна школа є юридичною особою, має ліцензію та основним видом діяльності якої є освітня діяльність - вчитель має право на відстрочку.

  З повагою, юрист Дерій В.О.

  Богун Сергій Павлович

  Доброго дня.

  Згідно законодавства право на відстрочку мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

  Громадські об’єднання – це об’єднання фізичних та юридичних осіб приватного права з метою захисту прав та свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

  Надання освітніх послуг здійснюється на підставі ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

  Враховуючи викладене, вчитель ГО не має право на відстрочку і може бути мобілізованим.

  Корнійчук Євген Іванович

  Доброго дня, громадська організація не є закладом освіти, тому ви не маєте право на відстрочку.

  Турчин Ярослав Александрович
  18.8%

  ВІТАЮ ВАС, пані ВАЛЕНТИНА!

  Відстрочку дають не просто вчителю / викладачу будь-якого закладу освіти будь-якої форми власності, а закладу ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Умовно кажучи закладу, який видає атестат / свідоцтво про середню освіту.

  Наведений Вами заклад не є закладом загальної середньої освіти у розумінні чинного законодавства. І не тому, що це Громадська організація, а тому, що у такого закладу немає відповідної ліцензії та КВЕДу.

  Громадська організація цілком може бути закладом загальної середньої освіти, якщо оформить відповідну ліцензію, але не у цьому випадку.

  Згідно з новою редакцією статті 23 майбутнього Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (законопроект № 10449).

  https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604

  Право на відстрочку мають: педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

  ВІдповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України "Про повну загальну середню освіту", заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти.

  Згідно з частинами першою, другою статті 45 цього Закону, Заклади освіти можуть провадити освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти виключно на підставі відповідної ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", ліцензійних умов та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

  Органами ліцензування у сфері загальної середньої освіти є органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України.

  Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (стаття 9,10)

  Закон України "Про повну загальну середню освіту" (ст. 45)

  Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 "Про ліцензування видів господарської діяльності" (пункти 76-89)

  ОТЖЕ, заклад, щоб вважатися закладом загальної середньої освіти має мати КВЕД-2010 клас 85.31 "Загальна середня освіта" та ЛІЦЕНЗІЮ на провадження освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти.

  Перелік ліцензованих закладів середньої освіти Ви можете знайти на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)

  https://registry.edbo.gov.ua/zagalna-serednya-osvi...

  Такі заклади є і приватні. Але не у Вашому випадку. Є навіть онлайн-школи, які є закладами загальної середньої освіти.

  Ось наприклад у м. Харкові - https://online-shkola.com.ua/

  У неї є свій профіль в ЄДЕБО. https://registry.edbo.gov.ua/institution/146551/

  Це дійсно школа, заклад загальної середньої освіти, що має ліцензію і з юридичної точки зору до них жодних питань не було б по лінії ТЦК.

  Якщо у закладу немає профілю в ЄДЕБО - то це не заклад, а шахраї, які намагаються скористатися скрутним становищем людей, щоб отримати гроші та не виконати взяті на себе зобов"язання.

  З повагою та розумінням, юрист Ярослав Турчин (м. Гамбург, Німеччина).


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України