Задайте вопрос юристу

840 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Военное право, 20 мая 2024, вопрос №109636 240₴

отсрочка от мобилизации

Добрий день.Я инвалид 2 груп-мама.Может сын получить отсрочку от мобилизации и что для этого надо,спасибо.

Ответы юристов (6)

  Богун Сергій Павлович
  25%

  Доброго дня.

  Ваш син має право на відстрочку від мобілізації.

  Підстави виглядає наступним чином:

  які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

  Якщо інших військовозобов'язаних вашій сім'ї немає вашому синові необхідно подати до ТЦК СП заяви щодо надання йому відстрочки разом з документами що підтверджують ваш статус особи з інвалідністю та родинні зв'язки.

  • Галина Клиент месяц назад

   догляд за особой надо оформить каким образом ?

   • Богун Сергій Павлович

    для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними: інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;

    для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

  Кирда Вячеслав Володимирович
  25%

  Вітаю Вас!

  Згідно з нормами Закону, він має гарантоване право на відстрочку за умов, якщо інші особи у Вас відсутні.

  АЛЕ!!! 16 травня 2024 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову за № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", який передбачає, зокрема, перелік підтверджуючих документів для оформлення права на відстрочку по кожній підставі. Зокрема озвучена Вами вже передбачатиме, що один із батьків повинен мати висновок ЛКК про поотребу в постійному догляді. До того ж, вводиться такий документ, як Акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), який складатимуть органи влади. Нічого з цього на даний момент не готове, а тому Вам доведеться певний час чекати.

  Постанова № 560 передбачає, що:

  "...61. Військовозобов’язані, які здійснюють догляд (постійний догляд) за особами, зазначеними у пунктах 9, 13, 14 частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, та які не мають права на призначення компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за ними, для розгляду питання надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації звертаються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем свого перебування на військовому обліку із заявою у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду чи постійного догляду, довільної форми із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків, про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані її утримувати (чоловік/дружина, працездатні діти), чи інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд..."

  Знову ж таки, постанова КМУ № 560 передбачає, що:

  "...61.

  Для встановлення факту здійснення догляду (постійного догляду) військовозобов’язаний, який здійснює догляд (постійний догляд), звертається із заявою на ім’я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

  Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, який звернувся із відповідною заявою.

  До складу комісії із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше п’яти осіб.

  За результатами роботи комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) з урахуванням наданих районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8). Зазначений акт є одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період..."

  По даній підставі Вам потрібно буде подати:

  для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними: інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;

  для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

  Доволі неоднозначна постанова, яка повністю не відповідає в даній частині нормативно-правовому документу вищої сили - Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Можна було б сказати, що норми постанови, коли вони суперечать Закону, не мають бути застосовані, але ми проживаємо в моменті, коли права та свободи людини та громадянина відходять на інший план. Поки нічого не залишається іншого, ніж просто чекати певної практики. На жаль, але на даний момент так.

  З повагою!

  Айвазян Юрий Климентьевич
  25%

  Доброго дня, Галина!

  Перше, що потрібно з'ясувати - це наявность в Вас інших родичів окрім сина, як також - чи маєте Ви потребу у постіному догляді? Потрібно більше інформації.

  Підстава для відстрочки Вашого сина та перелік документів, який необхідний для підтвердження права на відстрочку виглядає наступним чином:

  13) які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

  Відповідно до Постанови КМУ від 16.05.2024 року №560 «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»:

  Перелік документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу:

  для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки,

  та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними:

  інвалідність такої особи,

  її потребу у постійному догляді,

  перебування під арештом (крім домашнього арешту),

  відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі,

  документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;

  для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду:

  довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ,

  або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

  або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності,

  або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики,

  та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

  З повагою, адвокат Айвазян.

  Дерій Владислав Олегович
  25%

  Доброго дня!

  Щоб отримати відстрочку сину потрібно, щоб Ви мали довідку ЛКК про потребу у догляді. Звучить абсурдно, але КМУ у своїй постанові № 560 визначив перелік документів, які необхідно надати військовозобов'язаному для оформлення відстрочки. Так от, одним із головних документів є довідка лікарсько-консультативної комісії про Вашу потребу у сторонньому догляді. На жаль, але без даної довідки сину можуть відмовити у оформлнні відстрочки. Ще немає судової практики по цьому питанню, але ТЦК буде орієнтуватись саме по цьому переліку документів.

  Згідно додатку 5 до Постанови КМУ № 560 від 16.05.2024 року «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» для оформлення відстрочки за пунктом 13 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Вам потрібно подати такі документи:

  для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними:

  • інвалідність такої особи,
  • її потребу у постійному догляді,
  • перебування під арештом (крім домашнього арешту),
  • відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі,
  • документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;

  для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду:

  • довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або
  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або
  • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або
  • довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики,

  та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи)

  Якщо коротко, синупотрібно подати до ТЦК такі документи:

  1. Заяву про відстрочку (додаток 4 до Порядку)

  2. Свідоцтво про народження сина

  3. Паспорт мами (Тобто Ваш)

  4. Акт про встановлення факту здійснення догляду (додаток 8)

  5. Довідка МСЕК

  6. Висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про Вашу потребу в постійному догляді

  7. Ваша письмова заява довільної форми із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків, про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані його утримувати (чоловік/дружина, працездатні діти)

  З повагою, юрист Дерій В.О.!


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України