Задайте вопрос юристу

843 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Военное право, 10 июля 2024, вопрос №114890 340₴

Відстрочка через навчання

Доброго дня!
Я планую отримати відстрочку через навчання (ступiнь вище).

Маю питання щодо акредитації навчальної програми (!).

Побачив в ЄДЕБО під час подання заяви до приватного НЗ, що вони мають неакредитовану навчальну програму.

Чи це буде проблемою при отриманні відстрочки?
Чи в законі є пункт про обов'язкову акредитацію навчальних програм? (НЗ: коледж при КУК; Київський університет культури має IV ступінь акредитації).

Дякую!

Ответы юристов (4)

  Айвазян Юрий Климентьевич

  Доброго дня, Артуре!

  В Законі немає пункту про обов'язкову акредитацію навчальних програм, є лише вимога про те, що Ви повинні здобувати послідовний рівень освіти, тобто, вищий за раніше здобутий та навчатись на деній формі.

  Відповідно до статті 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

  3. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

  1) здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;».

  Згідно із частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту»:

  Рівнями освіти є:

  • дошкільна освіта;
  • початкова освіта;
  • базова середня освіта;
  • профільна середня освіта;
  • перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
  • другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
  • третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
  • фахова передвища освіта;
  • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти;
  • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

  Відповідно до Постанови КМУ від 16.05.2024 року №560 «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»:

  Перелік документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу:

  довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, або довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідка закладу охорони здоров’я про місце роботи на посаді лікаря-інтерна.

  Згідно із вищезгаданою Постановою КМУ порядок оформлення відстрочки наступний:

  58. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

  59. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

  60. Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

  На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

  Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

  У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

  У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

  До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

  Строк дії відстрочки:

  Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

  Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

  У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

  Проходження ВЛК при оформленні відстрочки:

  63. Військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

  У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

  Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

  З повагою, адвокат Айвазян.

  Корнійчук Євген Іванович
  14.7%

  Доброго дня, акредитація не має значення. Ви маєте право на відстрочку.

  У Зв'язку зі змінами підстава виглядає так:

  здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

  Послідовність вищої освіти у вашому випадку зберігається.

  початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр (коледж ЧНУ);

  перший (бакалаврський) – бакалавр;

  другий (магістерський) – магістр;

  третій (освітньо-науковий) – доктор філософії;

  науковий рівень – доктор наук.

  Для отримання відстрочки вам потрібно подати заяву на ім'я комісара тцк про надання відстрочки від мобілізації додавши до неї нотаріально завірені копії таких документів

  Студентський квиток

  Наказ про зарахування до навчального закладу

  Довідка з навчального закладу Форми 20.

  довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти ( https://info.edbo.gov.ua/check-person/ )

  Цих документів цілком достатньо для отримання відстрочки, додатково можно додати ще договір з навчальним закладом, чек про оплату навчання

  Заяву пишіть у двох екземплярах щоб на одному поставили штамп про її прийняття, і вона залишилась доказом її подачі.

  Відповідно до пункту 63 постанови 560 у разі подачі заяви на відстрочку вас не мають право направляти на ВЛК.

  Зразок заяви додаю

  Дерій Владислав Олегович
  25%

  Доброго дня!

  Якщо ВНЗ зможе сформувати довідку з ЄДБО, де вказано, що Ви не порушуєте послідовність освіти - Ви матимете право на відстрочку.

  Відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію":

  ".. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також: 1) здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за РАНІШЕ ЗДОБУТИЙ рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури..."

  Згідно частини 2 статті 10 ЗУ "Про освіту"

  Рівнями освіти є:

  • дошкільна освіта;
  • початкова освіта;
  • базова середня освіта;
  • профільна середня освіта;
  • перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
  • другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
  • третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
  • фахова передвища освіта;
  • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти;
  • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.
  Згідно постанови КМУ 560 для оформлення відстрочки Вам необхідно надати ТЦК :

  1. Заяву про відстрочку (Додаток 4 до Постанови КМУ № 560 від 16.05.2024 року «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»)

  2. Довідку про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. (Додаток 9 до Постанови КМУ № 560 від 16.05.2024 року «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»)

  3. Військово-обліковий документ. Для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

  Як бачите, головним документом для оформлення відстрочки є саме довідка з ЄДБО, яка формується відповідальними особами ВНЗ. Тому Вам потрібно звернутися до ВНЗ та отримати дану довідку.

  Якщо в довідці буде зазначено, що послідовність освіти зберігається - тоді Ви можете сміливо йти до ТЦК та оформлювати відстрочку.

  До того часу, поки довідку не сформують до ТЦК зайвий раз не звертайтесь.

  Відстрочку можна буде оформити через електронний кабінет військовозобов'язаного, але поки що такого функціоналу немає.

  Коли до ТЦК будете звертатись особисто - обов'язково зареєструйте заяву про відстрочку - для цього її необхідно подати в 2-х екземлярах. На другому екземлярі ТЦК має проставити відмітку про те, що вони отримали від вас заяву: печатку/підпис та дату прийому. Ви цей екземляр маєте залишити в себе, як доказ подачі документів про відстрочку.

  Якщо з самого початку заяву не реєструють - тоді відправляйте документи поштою цінним листом з описом вкладеного. Зберігайте квитанцію та опис вкладеного. Щоб у разі неправомірних дій зі сторони ТЦК у Вас були докази подачі документів про відстрочку.

  Відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період

  58. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

  59. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

  60. Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

  Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

  На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

  Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

  У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

  У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

  До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

  Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

  Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

  У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

  62. Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9, та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури згідно з додатком 5.

  63. Військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

  У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

  Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

  Отже, заява про відстрочку підлягає обов'язковій реєстрації та під час розгляду заяви про відстрочку Вас не мають права направляти на ВЛК

  З повагою, юрист Дерій В.О.!

  Кирда Вячеслав Володимирович
  10%

  Вітаю Вас.

  Підстави для оформлення відстрочки визначені статтею 23 Закону України "Про МПтаМ". Щодо навчання, то у травні 2024 року відбулися зміни.

  Зокрема, постанова КМУ від 16.05.2024 № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" передбачає новий формат довідки - ДОВІДКА про здобувача освіти за даними єдиної державної електронної бази з питань освіти. Наразі заклади освіти не мають технічної можливості генерації даної довідки, а тому я б радив зачекати. Міністерство освіти і науки у роз'ясненнях від 21.05.2024 року повідомляє, що:

  "...Порядком проведення призову громадян на службу під час мобілізації, на особливий період передбачено отримання Довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), визначеної в Додатку 9. Така довідка буде формуватися в ЄДЕБО.

  Для отримання довідки здобувач освіти має звернутися до закладу освіти, в якому навчається. А вже заклад формуватиме довідки в ЄДЕБО та видаватиме їх студентам денної (дуальної) форми навчання.

  Про це йдеться в листі МОН від 20 травня 2024 року, що був розісланий у всі заклади професійної, вищої, фахової передвищої освіти.

  Безпечний алгоритм оформлення відстрочки по студентству виглядає наступним чином:

  1. Отримуєте довідку з ЄБЕДО із зазначенням "ТАК, не порушує" щодо послідовності здобуття освіти.

  2. Готуєте заяву про оформлення відстрочки, до якої додаєте ПРОСТІ копії паспорту, РНОКПП, військово-облікового документу, довідку ЄДЕБО та направляєте це все до ТЦК поштовим зв'язком (рекомендований лист з повідомлення про вручення з описом вкладення).

  3. Реєструєтеся в електронній черзі до ТЦК та СП.

  https://q.mod.gov.ua/registration-place

  4. Готуєте повторно той же пакет документів, що і надісланий поштою, лише вже з нотаріальними копіями.

  5. Йдете до ТЦК та в першу чергу намагаєтеся зареєструвати заяву про відстрочку. Якщо реєструєте - чудово, якщо направляють на ВЛК - йдете та проходите ВЛК.

  6. Якщо після ВЛК направляють для реєстрації заяви про відстрочку - чудово, якщо вручають "бойову" - відмовляєте від отримання через незаконність дій працівників ТЦК та СП. Жодної юридичної відповідальності за це Ви не понесете.

  7. В кінцевому результатів реєструєте заяву про відстрочку, чекаєте +- 2-3 тижні, забираєте довідку.

  Але для початку, Ви повинні вступити на рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

  Не думаю, що неакредитація програми буде перепоною у отриманні відстрочки.

  З повагою!


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Новое в блогах Юристи.UA