Задайте вопрос юристу

321 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Трудовое право, 23 мая 2020, вопрос №20232 100 грн.

Работодатель объявил о сокращении и обязует подписать договор по соглашению сторон. Какие нюансы?

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Работодатель сообщил о сокращении, при этом были озвучены условия ухода- компенсация и выплата отпускных. Все договоренности по выплатам были в устной форме. На данный момент необходимо подписать заявление, в котором указано: "Прошу звільнити мене за угодою сторін" и дата. Предусматриваются ли выплаты компенсации при подписании такого договора? Какие подводные камни?Заранее спасибо за ответ!

Ответы юристов (11)

  Левченко Ксенія Сергіївна
  Левченко Ксенія Сергіївна 13 дней назад

  Юрист, г. Винница, 13 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  На данный момент необходимо подписать заявление, в котором указано: "Прошу звільнити мене за угодою сторін" и дата. Предусматриваются ли выплаты компенсации при подписании такого договора? Какие подводные камни?Заранее спасибо за ответ!

  Доброго дня.При виплаті за угодою сторін компенсації не передбачено, лише відпускні.

  Де Ви працюєте? Це приватна фірма?

  0
  Кирюшин Артем Андреевич
  Кирюшин Артем Андреевич 13 дней назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте.

  Законом каких-либо компенсаций при увольнении по согласию сторон, в отличии от увольнения в связи с сокращением штата, не предусмотрено.

  При увольнении по сокращению работодатель обязан предупредить вас о таком увольнении за два месяца, а также предложить вам иную работу на данном предприятии, соответсвующую вашим навыкам.

  Кроме того, работодатель обязан выплатить вам зарплату по день увольнения, компенсаціи за неиспользованный отпуск, а также виходное пособи в размере не меньше среднего месячного заработка.

  Также при увольнении по согласию сторон срок віплат помощи центром занятости уменьшается на 90 календарных дней в отличии от увольнения по сокращению.

  Посему как по мне выгоднее увольняться по сокращению.

  0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 13 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день, Юлия!

  Законодавством передбачено, що водночас з попередженням про звільнення власник або уповноважений орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж самому підприємстві, установі, організації, якщо така є можливість.

  Ухваливши рішення про вивільнення працівників, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний не пізніше, ніж за два місяці до запланованого звільнення повідомити про це особисто кожного працівника за його підписом.

  За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації, звільнений працівник звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.Тільки після затвердження нового штатного розпису підприємства працівники, посади яких скорочено, згідно зі ст. 492 КЗпП України, персонально попереджаються про вивільнення не пізніше ніж за два місяці.

  Працівники, яких попереджено про наступне звільнення, і посади яких вже вилучені із штатного розпису, продовжують працювати ще не менше двох місяців і отримують заробітну плату. Виплата заробітної плати здійснюється на підставі чинного трудового договору, дія якого не припинена згідно (ст. 94 КЗпП ). Слід наголосити на тому, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу в період його тимчасової непрацездатності, а також під час перебування у відпустці.

  Звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України можливе лише за умови, якщо працівник відмовився від переведення на іншу роботу, тому при скороченні штату роботодавець зобов'язаний одночасно з попередженням про звільнення, пропонувати працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.В разі звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення з роботи і провести з ним повний розрахунок(край, наступного дня) (ст.116). Днем звільнення вважається останній день коли працівник працював.

  Роботодавець повинен виплатити особам, які підлягають скороченню, передбачену вихідну допомогу у розмірі не менше середньомісячного заробітку, заробітну плату за відпрацьований період, і компенсацію про невикористані відпустки(чергової + додаткової). Звертаємо увагу на те, що відповідно до змін, які внесені Законом від 20.12.2005 р. № 3248 до КЗпП України, працівника необхідно письмово (за заявою) повідомити про нараховані суми, належні йому при звільненні, перед виплатою зазначених сум (ст. 116).У разі несвоєчасного розрахунку при звільненні роботодавець зобов'язаний компенсувати працівнику середній заробіток за весь час зволікання. Варто підкреслити, що сума отриманої заробітної плати за новим місцем роботи не зменшує розмір такої компенсації (ст. 117). Інструкцією №12 визначено, що прибутковий податок із сум вихідної допомоги в межах норм, передбачених законодавством, не утримується.

  Надалі виплачується (службою занятості) середня заробітна плата на період працевлаштування, але не більше ніж за три місяці з дня звільнення. Якщо ж такий звільнений працівник влаштувався на роботу раніше, до закінчення терміну трьох місяців, виплата зазначених сум припиняється достроково.Також слід зазначити, що працівник, з яким розірвано трудовий договір за підставами, передбаченими п.1 ст. 40 Кодексу (крім повної ліквідації), впродовж одного року має право на укладення трудового договору в разі повторного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації , проводити оплачувану професійну перепідготовку( п. 2.3 КД, Галузева угода).

  Звільнення згідно ст. 42 КЗпП України, дає право адміністрації при скорочені чисельності штату працівників надавати переважне право залишення на роботі працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.У процесі такого порівняльного аналізу потрібно враховувати такі обставини: наявність відповідної освіти, післядипломну освіту, документи про підвищення кваліфікації, відсутність дисциплінарних стягнень, наявність заохочень за успіхи у роботі, отримання премій за виконання особливо важливих робіт, відсутність прогулів, відпусток без збереження заробітної плати, тривалого перебування на лікарняних листках, відсутність браку, зауважень з боку адміністрації щодо строків і якості виконуваних робіт, відсутність рекламацій на вироблену продукцію, рівень виконання норм виробітку або нормованих завдань, обсяги виконуваних робіт, дотримання строків доручених завдань тощо.

  І лише за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:1) сімейним – за наявності двох і більше утриманців;2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

  7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.Порівняльний аналіз кваліфікації і продуктивності праці здійснюється лише за наявності певної кількості працівників, коли одних можна залишити на роботі, а інших звільнити. Власник або уповноважений ним орган має право в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, з його згоди на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника.Звільнення за скороченням штату можливе тільки після закінчення двомісячного попереджувального строку. Якщо на підприємстві є можливість продовжувати трудові відносини після закінчення цього строку, то за згодою працівника трудові відносини можуть тривати ще певний період без повторного попередження про звільнення.

  Відповідно до ст. 184 КЗпП Українизабороняється звільнення за скороченням штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Таких жінок взагалі не можна звільняти за жодними підставами, окрім повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим подальшим працевлаштуванням. Згідно зі статтею 186-1 КЗпП зазначена гарантія поширюється також на батьків, які виховують дітей без матері (в т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).

  Зауважимо, що виплата допомоги з безробіття працівникам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин ( ч. 1 ст. 38 КЗпП ), починається з 91-го календарного дня.Таким чином, така особа порівняно з працівником, який звільнився за згодою сторін, програє: вона не отримає допомогу за 3 місяці, котра в свою чергу своєчасно ставши на облік до ЦЗ (в 7- ми денний термін) на 8-й день отримує статус безробітного та грошову допомогу по безробіттю (у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75% – протягом 90 к. д. і 50% – протягом наступних 210 к. д., але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

  Таким чином, краще звільнення по скороченню, ніж за згодою сторін, тим більше за власним бажанням.

  На порушення трудового законодавства, Ви маєте право подати скаргу до Державної інспекції праці для проведення перевірки та прийняття мір реагування до роботодавця.

  Успіхів Вам!

  0
  Шишкин Алексей Юрьевич
  Шишкин Алексей Юрьевич 13 дней назад

  Юрист, г. Харьков, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Сокращение работников и увольнение по соглашению сторон это разные основания увольнения и соответственно разные процедуры. При соглашении сторон вы подписываете заявление с просьбой уволить вас по соглашению сторон и все вы свободны. Такое основание увольнения позволяет вам стать на учет центр занятости и все. Увольнение по сокращению эта процедура следующая - работников должны проинформировать за два месяца до сокращения все это время они получают з/п, после этого их увольняют, выплачивают компенсацию в размере двух окладов и вы становитесь на учет в центр занятости. Вот такая разница. Смотрите что выгодно вам, а что работодателю.

  0
  Савченко Олександр Михайлович
  Савченко Олександр Михайлович 13 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня.

  Якщо підпишите заяву, в якій указано: "Прошу звільнити мене за угодою сторін", то Ви отримаєте лише заробітну плату за відпрацьовані дні у травні місяці та компенсацію за невикористані дні щорічної та соціальної відпусток.

  Виплата вихідної допомоги при звільненні за угодою сторін (п.1. ст. 36 КЗпПУ) - законодавством не передбачена (тому її Ви не отримаєте).

  Стаття 44. Вихідна допомога

  При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

  Якщо хочете отримати вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку, краще оформіть всі ваші домовленості у письмовій формі окремою угодою про припинення трудового договору за угодою сторін, в якій і пропишите всі виплати, які роботодавець повинен Вам виплатити.

  Або ж наполягайте на звільненні за п. 1 ст. 40 КЗпПУ.

  Кодекс законів про працю України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08):

  Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

  Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

  1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

  Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників

  Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

  Стаття 44. Вихідна допомога

  При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

  При цьому пам'ятайте, що з ініціативи роботодавця забороняється звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

  Всього доброго.

  0
  Ковальчук Владимир
  Ковальчук Владимир 13 дней назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Сокращение и по согласию сторон это разные статьи КЗОта. Если вас сокращают надо предупредить за 2 месяца и уволить по статье 40 ч1.и выплатить компенсацию и отпускные.Если по согласию сторон это ст 36ч6 и компенсация не предусмотрена только расчет по отпускным но по этой статье вы можете стать на буржу и получать средний зароботок .Решать вам незная где вы работаете точно что лучше сказать трудно.

  0
  Жупинский Николай Андреевич
  Жупинский Николай Андреевич 13 дней назад

  Адвокат, г. Харьков, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  На данный момент необходимо подписать заявление, в котором указано: "Прошу звільнити мене за угодою сторін" и дата. Предусматриваются ли выплаты компенсации при подписании такого договора? Какие подводные камни?

  Есть риск того, что работодатель после написания Вами заявления не выполнит свои обязательства. Поэтому, или увольнение по сокращению, или выплата выходного пособия в виде одной средней зарплаты одновременно с написанием заявления.

  0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 13 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 1 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Законодавством передбачено, що водночас з попередженням про звільнення власник або уповноважений орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж самому підприємстві, установі, організації, якщо така є можливість.

  Ухваливши рішення про вивільнення працівників, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний не пізніше, ніж за два місяці до запланованого звільнення повідомити про це особисто кожного працівника за його підписом.

  За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації, звільнений працівник звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.Тільки після затвердження нового штатного розпису підприємства працівники, посади яких скорочено, згідно зі ст. 492 КЗпП України, персонально попереджаються про вивільнення не пізніше ніж за два місяці.

  Працівники, яких попереджено про наступне звільнення, і посади яких вже вилучені із штатного розпису, продовжують працювати ще не менше двох місяців і отримують заробітну плату. Виплата заробітної плати здійснюється на підставі чинного трудового договору, дія якого не припинена згідно (ст. 94 КЗпП ). Слід наголосити на тому, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу в період його тимчасової непрацездатності, а також під час перебування у відпустці.

  Звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України можливе лише за умови, якщо працівник відмовився від переведення на іншу роботу, тому при скороченні штату роботодавець зобов'язаний одночасно з попередженням про звільнення, пропонувати працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.В разі звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення з роботи і провести з ним повний розрахунок(край, наступного дня) (ст.116). Днем звільнення вважається останній день коли працівник працював.

  Роботодавець повинен виплатити особам, які підлягають скороченню, передбачену вихідну допомогу у розмірі не менше середньомісячного заробітку, заробітну плату за відпрацьований період, і компенсацію про невикористані відпустки(чергової + додаткової). Звертаємо увагу на те, що відповідно до змін, які внесені Законом від 20.12.2005 р. № 3248 до КЗпП України, працівника необхідно письмово (за заявою) повідомити про нараховані суми, належні йому при звільненні, перед виплатою зазначених сум (ст. 116).У разі несвоєчасного розрахунку при звільненні роботодавець зобов'язаний компенсувати працівнику середній заробіток за весь час зволікання. Варто підкреслити, що сума отриманої заробітної плати за новим місцем роботи не зменшує розмір такої компенсації (ст. 117). Інструкцією №12 визначено, що прибутковий податок із сум вихідної допомоги в межах норм, передбачених законодавством, не утримується.

  Надалі виплачується (службою занятості) середня заробітна плата на період працевлаштування, але не більше ніж за три місяці з дня звільнення. Якщо ж такий звільнений працівник влаштувався на роботу раніше, до закінчення терміну трьох місяців, виплата зазначених сум припиняється достроково.Також слід зазначити, що працівник, з яким розірвано трудовий договір за підставами, передбаченими п.1 ст. 40 Кодексу (крім повної ліквідації), впродовж одного року має право на укладення трудового договору в разі повторного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації , проводити оплачувану професійну перепідготовку( п. 2.3 КД, Галузева угода).

  Звільнення згідно ст. 42 КЗпП України, дає право адміністрації при скорочені чисельності штату працівників надавати переважне право залишення на роботі працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.У процесі такого порівняльного аналізу потрібно враховувати такі обставини: наявність відповідної освіти, післядипломну освіту, документи про підвищення кваліфікації, відсутність дисциплінарних стягнень, наявність заохочень за успіхи у роботі, отримання премій за виконання особливо важливих робіт, відсутність прогулів, відпусток без збереження заробітної плати, тривалого перебування на лікарняних листках, відсутність браку, зауважень з боку адміністрації щодо строків і якості виконуваних робіт, відсутність рекламацій на вироблену продукцію, рівень виконання норм виробітку або нормованих завдань, обсяги виконуваних робіт, дотримання строків доручених завдань тощо.

  І лише за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:1) сімейним – за наявності двох і більше утриманців;2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

  7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.Порівняльний аналіз кваліфікації і продуктивності праці здійснюється лише за наявності певної кількості працівників, коли одних можна залишити на роботі, а інших звільнити. Власник або уповноважений ним орган має право в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, з його згоди на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника.Звільнення за скороченням штату можливе тільки після закінчення двомісячного попереджувального строку. Якщо на підприємстві є можливість продовжувати трудові відносини після закінчення цього строку, то за згодою працівника трудові відносини можуть тривати ще певний період без повторного попередження про звільнення.

  Відповідно до ст. 184 КЗпП Українизабороняється звільнення за скороченням штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Таких жінок взагалі не можна звільняти за жодними підставами, окрім повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим подальшим працевлаштуванням. Згідно зі статтею 186-1 КЗпП зазначена гарантія поширюється також на батьків, які виховують дітей без матері (в т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).

  Зауважу, що виплата допомоги з безробіття працівникам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин ( ч. 1 ст. 38 КЗпП ), починається з 91-го календарного дня.Таким чином, така особа порівняно з працівником, який звільнився за згодою сторін, програє: вона не отримає допомогу за 3 місяці, котра в свою чергу своєчасно ставши на облік до ЦЗ (в 7- ми денний термін) на 8-й день отримує статус безробітного та грошову допомогу по безробіттю (у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75% – протягом 90 к. д. і 50% – протягом наступних 210 к. д., але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.(На період карантинних обмежень в Україні - така допомога виплачується з 1-го дня взяття на облік - мінімальна сума 1 тис грн за мінімального страхового стажу

  У Вашому випадку не варто підписувати заяву за угодою сторін, а варто йти за процедурою скорочення штату за п. 1 ст.40 КЗпП і у наказі звільняти Вас саме чітко за цим формулюванням підстави!

  В зв'язку з порушенням трудового законодавства, жінка маєте право подати скаргу до Державної інспекції праці для проведення перевірки та прийняття мір реагування до роботодавця, заяву до поліції про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження за незаконне звільнення, грубі порушення трудового законодавства за статтею 172 КК України та позовну заяву до суду, в порядку Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу законів про працю України.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория 13 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  если вы прописываете выплату компенсации в заяве по согласию сторон - то предусматривается, если нет - то нет, при сокращении вам положена выплата

  пособие в цз с первого дня в обоих случаях , только по согласию - 270 дн выплата , а по сокращению 360 дн

  но человек который хочет найти работу как в принципе и 270 дн не стоит на учете так как он или сам находит работу или цз

  и еще учитывайте что если ваши права нарушат или вы будете не согласны с увольнением - это суды, а это время, деньги и нервы

  так что решать Вам

  0
  Малик Олександр Володимирович
  Малик Олександр Володимирович 11 дней назад

  Адвокат, г. Винница, 5 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора! При звільненні за угодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, будь-яких виплат роботодавцем не передбачено. Разом з тим, за домовленістю роботодавець вам може надати грошову допомогу перед звільненням.

  Крім того, після звільнення за угодою сторін Ви можете стати на облік у центрі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю від держави.

  Згідно зі ст. 44 КЗпП України при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

  0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 11 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 26 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день, Юлія!

  Виплата допомоги з безробіття працівникам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин ( ч. 1 ст. 38 КЗпП ), починається з 91-го календарного дня.Таким чином, така особа порівняно з працівником, який звільнився за згодою сторін, програє: вона не отримає допомогу за 3 місяці, котра в свою чергу своєчасно ставши на облік до ЦЗ (в 7- ми денний термін) на 8-й день отримує статус безробітного та грошову допомогу по безробіттю (у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75% – протягом 90 к. д. і 50% – протягом наступних 210 к. д., але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

  Таким чином, краще звільнення по скороченню, ніж за згодою сторін, тим більше за власним бажанням.

  Успіхів Вам!

  0

Похожие вопросы