Задайте вопрос юристу

448 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Исполнительное производство, 14 ноября 2020, вопрос №32874 150 грн.

Уменьшение аллиментов до прожиточного минимума

Здравствуйте! Если мать ведет разгульный образ жизни не где не работает, живёт с сожителем который не где не работает! Деньги на ребёнка не тратит, является ли это причиной для уменьшения аллиментов до прожиточного минимума?

Ответы юристов (12)

  Сергеев Артем
  26.7%
  Сергеев Артем 2 месяца назад

  Юрист, г. Харьков, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте.

  "Если мать ведет разгульный образ жизни не где не работает, живёт с сожителем который не где не работает! Деньги на ребёнка не тратит, является ли это причиной для уменьшения аллиментов до прожиточного минимума?"

  Нет.

  Это могут быть основанием для пересмотра места жительства ребенка и/или лишения родительских прав.

  +4 / 0
  Антоненко Вячеслав
  33.3%
  Антоненко Вячеслав 2 месяца назад

  Юрист, г. Чернигов, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Юліє!

  Статтею 192 Сімейного кодексу України передбачено, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

  Стаття 192 СК України тільки вказує на можливість зміни раніше встановленого розміру аліментів за наявності доведених в судовому порядку підстав, а саме: зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров`я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

  Наприклад, у справі № 127/12177/17-ц за позовом батька дитини, який був зобов’язаний сплачувати 3500 грн. щомісячно на утримання доньки, про зменшення розміру аліментів суди вирішили змінити спосіб стягнення присуджених аліментів, та стягнули з особи на утримання неповнолітньої доньки аліменти у розмірі 1/4 частини від його заробітку (доходу), але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

  У справі № 486/506/17 апеляційний суд не погодився з рішенням суду першої інстанції, який відмовив особі у задоволенні позовних вимог про зменшення розміру аліментів на утримання доньки з 1/4 частини всіх його видів заробітку (доходу) щомісячно до 1/6 частини. Суд апеляційної інстанції, взявши до уваги те, що матеріальний стан позивача змінився після винесення рішення суду про стягнення з нього аліментів на утримання сина в розмірі 1/6 частки його доходу, а також погіршення стану його здоров'я, прийняв рішення про зменшення розміру аліментів з 1/4 частки до 1/6 частки з всіх видів заробітку позивача, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, що визнав вірним суд касаційної інстанції (постанова від 15.08.2019).

  Поряд з цим, у справі № 465/5399/16-ц суди всіх інстанцій дійшли висновку, що погіршення стану здоров'я відповідача, а саме встановлення йому третьої групи інвалідності, не є перешкодою у працевлаштуванні та не є підставою для зменшення розміру аліментів. А апеляційний суд звернув увагу на те, що у власності позивача перебуває чотирьохкімнатна квартира, два гаражі, дві земельні ділянки і два автомобіля, а тому у позивача є можливість відповідно до статті 190 СК України ініціювання укладення договору про припинення права на аліменти для їхніх дітей у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (постанова ВС від 21.11.2018).

  Також у іншій справі не визнав ВС підставою для зменшення розміру аліментів тимчасове безробіття позивача. Так, суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили частково позов та стягнули з позивача аліменти у твердій грошовій сумі у розмірі 1 000 грн. щомісячно. Суди виходили з того, що у позивача, як платника аліментів, змінився майновий стан, що у силу положень статті 192 СК України є підставою для зміни розміру аліментів, раніше визначеного рішенням суду. Касаційний цивільний суд не погодився з таким вирішенням спору та зазначив, що тимчасове безробіття заявника не є безумовною підставою для зміни розміру аліментів, враховуючи, що платник аліментів є працездатною, здоровою людиною. Суд касаційної інстанції зауважив, що сплата аліментів позивачем, який має вищу освіту та проживає у м. Львові, у розмірі 1 600 грн. щомісячно не є надмірним тягарем для позивача, а його зменшення не відповідає інтересам дитини (постанова від 23.01.2019 у справі № 464/3480/17-ц).

  Таким чином, ті умови, про які Ви згадали, не можуть слугувати підставою для зменшення розміру аліментів!

  Всього найкращого!

  +3 / 0
  Ковальчук Владимир
  13.3%
  Ковальчук Владимир 2 месяца назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Чеки, квитанции, справки и другие документы для подтверждения целевого использования средств получатель алиментов может предоставить исключительно по собственному желанию и при условии их наличия. Также исключительно по собственному желанию получатель алиментов может предоставить письменное пояснение о целевом их использовании, которое приобщается к заключению по результатам проведения инспекционного посещения. В течение 5 рабочих дней после проведения инспекционного посещения составляется заключение по результатам инспекционного посещения относительно целевого расходования алиментов на ребенка. Его заверенные копии направляются заказными письмами с уведомлением о вручении плательщику и получателю алиментов. В случае неполучения копии заключения по почте плательщик и получатель алиментов имеют право обратиться за его получением к службе по делам детей.Контроль за расходами алиментов полученных на ребенка возможно, но только по инициативе плательщика алиментов, поскольку, как правило органы опеки и попечительства по собственной инициативе такие проверки не проводят, но бывают исключения.

  Нередко в судебных заседаниях можно услышать утверждение плательщика алиментов о том, что у него есть сомнения относительно надлежащего расходования алиментов на ребенка. А также то, что он лишен права контролировать такие расходы алиментов. В связи с этим, нами проведен анализ законодательства и установлено, что контроль за расходами алиментов возможен.

  Статьей 179 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что алименты, полученные на ребенка, является собственностью ребенка.

  Алименты должны использоваться по целевому назначению, то есть только на содержание ребенка, обеспечение потребностей ребенка в питании, одежде, получении образования, на создание для ребенка достойных условий жизни. При этом, несовершеннолетний ребенок, то есть ребенок от 14 до 18 лет (ст.6 СК Украины), имеет право участвовать в распоряжении алиментами, которые получены для ее содержания.Семейным кодексом Украины установлено правило, согласно которому плательщик алиментов может проконтролировать целевое расходование средств.

  Так, статьей 186 СК Украины установлено, что контроль за расходами алиментов осуществляет по заявлению плательщика алиментов или по собственной инициативе орган опеки и попечительства. Данное утверждение соответствует положениям ст. 19 СК Украины об участии органа опеки и попечительства в защите семейных прав и интересов.

  В случае нецелевого расходования алиментов плательщик имеет право обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о внесении части алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины.

  +2 / 0
  Гончаренко Константин
  13.3%
  Гончаренко Константин 2 месяца назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  В разі, якщо дитині ще не виповнилося 16 років, то є ще інший варіант вирішення даної проблеми.

  Так, стаття 186 Сімейного кодексу України регламентує контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів. Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів, порядок та періодичність здійснення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. За заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів) інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але НЕ більше одного разу на три місяці.

  У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутись до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України. Тобто, внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України можливо лише за умови, якщо за результатами інспекційних відвідувань буде виявлено ознаки нецільового витрачання аліментів.

  Вам як батьку необхідно вирішити питання визначення місця проживання дитини разом з Вами, якщо мати веде антисоціальний спосіб життя, що загрожує життю та здоров ю дитини. Для цього необхідно звернутися з заявою до органу опіки та піклування та повідомити про вказану ситуацію , вони призначать перевірку фактів та за результатами винесуть рішення про необхідність зміни місця прживання дитини у судовому порядку, або Ви особисто зертаєтесь до суду з позовом , щодо визначення місця проживання дитини додавши висновок органу опіки.

  Якщо дитині є 16 років , аліменти Ви можете перераховувати безпосередньо на особисту картку дитини в установі Ощадбанку України відкривши там рахунок на дитину.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  +2 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  13.3%
  Адвокат Евгений Александрович 2 месяца назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Юлия!

  Это не является основанием для уменьшения размера алиментов.

  Это может быть основанием для лишения родительских прав при наличии доказательств (статья 164 Семейного кодекса Украины).

  СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135):

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

  "Стаття 192. Зміна розміру аліментів

  1. Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом".

  В зависимости от сложившихся взаимоотношений между родителями участие бывшего супруга в содержании детей определяется такими способами:

  • путем достижения устных договоренностей между матерью и отцом ребенка о порядке сумме и виде материального содержания ребенка.
  • посредством заключения письменного договора с женой, в котором оговариваются все условия выполнения мужем алиментных обязательств. Такой договор в обязательном порядке должен быть заверен в нотариуса.
  • если бывшие супруги не пришли к единому мнению относительно условий содержания их чада и решили этот вопрос посредством обращения в суд на что получили законное решение в порядке гражданского судопроизводства.
  Общие основания для уменьшения размера алиментов:
  • Произошли весомые изменения в отношении его семейного положения. Рождение детей во втором браке содержание нетрудоспособных родителей являются причиной дополнительных материальных издержек из бюджета новой семьи.
  • Резко ухудшилось состояние здоровья того кто платит алименты либо же членов его новой семьи. Данное обстоятельство в определенной степени служит фактором, который негативно влияет на способность выплачивать алименты в прежних размерах.
  • Снижение материального обеспечения. Следствием ухудшения денежного содержания плательщика может стать увольнение с работы по независящим от него причинам снижение заработной платы другие расходы.
  • Иные обстоятельства. Сюда можно отнести разные жизненные ситуации, вследствие которых значительно труднее, а то и практически невозможно без ущерба для своей жизни и здоровья сохранять прежний объём выплат.

  Прежде всего, следует помнить о возможности добровольного порядка изменения размера выплат на содержание ребенка путем установления договоренности с получателем этих выплат.

  Для закрепления новых договоренностей об уменьшении алиментов нужно будет обратиться к нотариусу для внесения изменений в предыдущий договор.

  В случае если один из родителей не согласен с тем чтобы уменьшить причитающиеся ребенку алименты, решение вопроса решается в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

  При составлении искового заявления необходимо перечислить и раскрыть все обстоятельства, которые стали основанием для обращения в суд.

  В процессе осуществления выплат на содержание детей могут наступить обстоятельства, которые сильно повлияют на материальное положение новой семьи. Они могут быть самыми разнообразными, но главный критерий один — достаточно серьезное влияние на финансовое состояние плательщика.

  Чтобы уменьшить алименты на ребенка от первого брака, в первую очередь надо обратиться в суд с заявлением об изменении их размера до уровня, который бы соответствовал реальным возможностям родителя систематически и в полном объёме исполнять свои обязательства.

  При составлении искового заявления желательно указывать не на один, а на несколько факторов, которые служат аргументами в пользу принятия решения об изменении размера денежных выплат. В противном случае можно получить отказ суда.

  Всего доброго!

  Удачи Вам!

  +1 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 2 месяца назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Юлія!

  Для початку необхідно розуміти на якій підставі сплачуються аліменти: за угодою сторін або ж на підставі рішення суду.

  • за угодою сторін. Батькам надано право добровільно та самостійно визначити порядок сплати аліментів на дитину шляхом укладення відповідного договору, який підлягає нотаріальному посвідченню. Умови договору про сплату аліментів на дитину (про розмір аліментів, строки їх виплати тощо) не повинні порушувати її права.

  При цьому, розмір аліментів сторони визначають за домовленістю між собою, але за жодних обставин він не може бути меншим від передбаченого у частині другій статті 182 Сімейного кодексу України (далі - СК України) (50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку). Розмір аліментів, визначений домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше (стаття 184 СК України).

  • на підставі рішення суду. У випадку коли взаємної згоди між батьками щодо сплати аліментів на дитину не досягнуто той з батьків, з ким проживає дитина, вправі звернутися до суду.

  Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини (частина друга статті 182 СК України).Відповідно до частини першої статті 71 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

  Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він визначається за умови, що батько чи мати, які проживають окремо, не мають достатньої кількості коштів, аби здійснювати більші виплати.

  Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

  Відповідно розмір аліментів також може бути змінено:

  • в добровільному порядку (аліментів, встановлених за домовленістю між батьками в нотаріально посвідченому договорі).

  Зміни до нотаріально посвідченого договору оформляються письмово шляхом укладення окремого договору, який підписується сторонами та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

  • в судовому порядку (аліментів, встановлених рішенням суду або за домовленістю між батьками в нотаріально посвідченому договорі).

  При цьому, в разі нецільового витрачання аліментів платник аліментів має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

  Контроль за цільовим витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів, порядок та періодичність здійснення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. За заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів) інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці. (стаття 186 Сімейного кодексу України).

  Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.(стаття 56 Цивільного кодексу України)

  Всього доброго!

  0 / 0
  Беликов Олег Александрович
  Беликов Олег Александрович 2 месяца назад

  Юрист, г. Харьков, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день. Образ жизни матери не может послужить основанием для уменьшения суммы алиментов. В этом случае вы можете только потребовать изменить место проживания ребенка или лишить мать родительских прав. Чтобы уменьшить сумму размера алиментов, потребуются другие основания, материального характера.

  0 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович 2 месяца назад

  Адвокат, г. Киев, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. Образ жизни матери не является основанием уменьшения суммы алиментов. Основанием является трата алиментов не на ребенка, а на себя. Алименты принадлежат ребенку, а не матери.

  2. Вы можете поднять вопрос определения места жительства ребенка с Вами (через орган опеки и Суд). При решении Суда учитываются следующие факторы:

  - Мнение детей.

  - Место проживания детей в настоящее время.

  - Наличие жилья.

  - Наличие доходов.

  - Образ жизни отца и матери.

  Вопрос лишения матери родительских прав очень сложный и очень трудно решаемый.

  2. Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

  1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

  2. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

  Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання.

  3. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.

  Существует достаточно случаев, когда родители расходуют полученные алименты совсем не на благо ребенка, а в удовлетворение своих потребностей. Особенно это касается случаев, когда размер алиментов достаточно внушительный (алименты с иностранца, военного, работника правоохранительного органа или суда).

  С целью предотвращения подобных случаев, принята норма, которая предусматривает контроль органа опеки и попечительства за целевым расходованием алиментов.

  Контроль осуществляется путем инспекционных посещений получателя алиментов. Более того, периодичность подобных посещений определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей. Также могут осуществляться внеплановые посещения по заявлению добросовестного плательщика алиментов.

  В случае установления органами опеки нецелевого использования алиментов, плательщик может с этими материалами подать иск в суд. В данной ситуации можно требовать уменьшения суммы алиментов (если она нецелесообразно велика) либо также суд может принять решение о внесении части алиментов на личный счет ребенка в Государственный банк. Последний вариант является наиболее приемлемым, поскольку права ребенка в таком случае не нарушаются. Также, можно быть спокойным, что деньги в дальнейшем получит ребенок и сможет ими распорядиться в своих интересах.

  Стоит отметить, что плательщик имеет право обратиться в суд без предварительного обращения в органы опеки, а также, если органами опеки принято положительное решение в отношении получателя алиментов. В данном случае, плательщику нужно лично собрать необходимые доказательства того, что средства в виде алиментов используются вторым из родителей не по назначению и не в интересах ребенка. Отличным аргументом могут стать показания свидетелей, наличие приобретений, что никак не соотносятся с интересами ребенка, а также не подтверждаются доходом получателя алиментов. Однако следует помнить, что довольно часто суды в своем решении ссылаются на позицию и решения органов опеки и попечительства. Таким образом, заручиться их поддержкой было бы разумно.

  Также принимают во внимание размер алиментов, материальное состояние в целом получателя алиментов и много других фактов. Таким образом, если у Вас возникли сомнения и вопросы относительно назначения использования алиментов, которые Вы выплачиваете, Вы можете обратиться в соответствующие органы для получения ответа на этот вопрос и для защиты прав ребенка.

  Однако будьте готовы к тому, что Вам нужно будет собрать доказательную базу и надлежащим образом все аргументировать.

  0 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория 2 месяца назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте! Если мать ведет разгульный образ жизни не где не работает, живёт с сожителем который не где не работает! Деньги на ребёнка не тратит, является ли это причиной для уменьшения аллиментов до прожиточного минимума?

  нет

  но вы можете обратиться в орган опеки с заявлением что алименты тратятся не по назначению

  основания для уменьшения

  Відповіднодост.192 СК розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками,суд можезмінитизапозовомплатникаабоодержувачааліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану,погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

  нужна детальная консультация или помощь в подготовке документов ( заявы, иски т .п.) - обращайтесь через сайт, с ув Виктория Костромина

  0 / 0
  Джус Оксана Миколаївна
  Джус Оксана Миколаївна 2 месяца назад

  Юрист, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора! В мене виникли питання. Скільки років Вашій дитині і яким чином вирішувалось питання місця проживання Вашої дитини (за домовленістю між Вами і матір'ю дитини, органом опіки та піклування або судом)? Дитина, яка досягла 14 років має право самостійно визначити своє місце проживання ( чи у батька жити, чи у матері). Якщо говорити, виходячи суто із Ваших слів, то, на мою думку, у Вашій ситуації необхідно звернутися до суду з позовом стосовно зміни місця проживання дитини і виховувати та забезпечувати дитину самостійно.Відповідно до ст. 161 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини. Тому є великі шанси забрати до себе дитину, якщо у позовній заяві навести дійсні факти аморального життя матері, відсутності житла і тому подібне. Питання про зменшення аліментів, на мою думку, тут не має стояти. Оскільки, на першому місці має бути тема якості життя Вашої дитини! Зверніться до суду та заберіть до себе свою дитину аби виростити її та виховати достойно.

  0 / 0
  Білогай Ігор Петрович
  Білогай Ігор Петрович 2 месяца назад

  Юрист, г. Конотоп, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  У разі нецільового витрачання аліментів Ви маєте право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України

  Проте, варто зібрати докази нецільового використання, а також, бажано, перед поданням до суду, звернутись в органи опіки й піклування, позитивний висновок якого буде ще одним доказом, а також, у суду не буде претензій, що не було досудового врегулювання спору.Також, Ви зазначили про розгульний спосіб життя матері, це, разом з нецільовим використанням аліментів, може бути підставою для визначення місця проживання дитини з батьком

  0 / 0
  Токмач Галина Николаевна
  Токмач Галина Николаевна 2 месяца назад

  Юрист, г. Мирноград, 9 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Юлия.

  Изменение способа оплаты алиментов (допустим, с части на процент от прожиточного минимума), возможен, если у отца ребенка поменялись материальные или семейные условия (нет постоянного дохода, например).

  В вашем случае, целесообразно писать заявление в орган опеки с просьбой провести проверку о целевой растрате алиментов.

  И если уже будут подтверждения, что деньги тратятся "не туда", возможно писать иск в суд о том, чтобы деньги переводились на депозитный счёт ребенка.

  Если нужна будет помощь в составлении документов в суд, обращайтесь, проконсультирую, помогу

  0 / 0

Похожие вопросы