Задайте вопрос юристу

474 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Гражданское право, 18 января 2021, вопрос №36521 150 грн.

Жестокое отношение в частном детском саду

Здравствуйте.В частном детском саду на ребёнка сильно накричала няня и довела до истерики.Я потребовала убрать ее,ей якобы сделали выговор и перевели на испытательный срок в другую группу, «испытательный срок» продлился ровно три дня,сегодня узнала что она снова в нашей группе,ребёнок ее боится.Как мне поступить в данной ситуации,написать претензию?

Ответы юристов (7)

  Адвокат Евгений Александрович
  16.7%
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Анна!

  Вы имеете право подать жалобы для проведения проверки и принятия мер реагирования на имя/в:

  -заведующей детским садом;

  -управление образования местной государственной администрации ;

  -управление образования областной государственной администрации;

  -Министерство образования и науки Украины:

  https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstv...

  Всего доброго!

  Удачи Вам!

  +1 / 0
  Антоненко Вячеслав
  20%
  Антоненко Вячеслав месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора, Анно!

  На жаль, в такій ситуації претензія жодним чином не допоможе.

  Можу сказати, що в діях виховательки явно присутні ознаки булінгу.

  Стаття 1 Закону України "Про освіту":

  3-1) булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

  Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  систематичність (повторюваність) діяння;

  наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

  дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування.

  Фактично в Україні вже навіть є випадки притягнення до адміністративної відповідальності за булінг (цькування), однак це зовсім радикальні речі, і спочатку все таки раджу "припугнути" керівника приватного дошкільного закладу про або відсторонення такого вихователя від Вашої групи або взагалі звільнення.

  Якщо буде відсутня реакція, раджу Вам звертатись одразу письмово до Державної служби якості освіти України із відповідним зверненням. Такою службою може бути ініційовано проведення позапланової виїзної перевірки та з'ясування ситуації. У випадку відсутності виїзної перевірки, Ваше звернення все одно детально вивчатиметься.

  У випадку наявності запитань, звертайтеся!

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  13.3%
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Повідомляю наступне:

  1. Вам необхідно зафіксувати факти такоіі поведінки(фото,відео ,письмові докази ,свідки)

  2. Подати заяву охфіційно поштою до директора.

  3. З доказами аналогічно звернутись в управління освіти всіх рівнів(місто облахсть) для вжиття заходів впливу.

  4. До обласного Управління Державноіі служби ,якості освіти ,призначать перевірку закладу.

  5. До поліціі заяву про жорстоке ( булінг)

  поводження з дітьми у порядку ст.214КПК зареєструйте заяву.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Савченко Олександр
  26.7%
  Савченко Олександр месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго вечора, Анно!

  Ви укладали з приватним садочкомм договір про надання платних послуг дошкільної освіти? Якщо договір відсутній, то підстав для претензії немає, необхідно подавати скаргу, зміст якої має відповідати вимогам ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%...).

  Закон України "Про дошкільну освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14/conv#n...):

  Стаття 21. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

  1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту".

  Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

  1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

  2. Дитина має гарантоване державою право на:

  безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

  безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

  захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

  безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

  здоровий спосіб життя;

  діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

  Стаття 29. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

  Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

  Закон України "Про освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv#n...):

  Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

  1. Здобувачі освіти мають право на:

  безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

  повагу людської гідності;

  захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

  Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

  сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

  дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

  дотримуватися педагогічної етики;

  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

  захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

  ПОЛОЖЕННЯ про дошкільний навчальний заклад (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%B...):

  41. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідувач).

  55. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів здійснюють ДІНЗ та місцеві органи управління освітою.

  Отже, скаргу необхідно подавати:

  - керівнику приватного садочку;

  - ДІНЗ (наразі - Державна служба якості освіти);

  - місцеві органи управління освітою.

  Звертайтесь, якщо буде потрібна допомога у підготовці документів.

  Всього Вам доброго!

  +1 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый вечер!

  1. Деятельность детских садов, вне зависимости от формы собственности, определяется Законом України "Про дошкільну освіту". В этом Законе очень подробно изложены все права детей и обязанности детских садов. Но это теория.

  2. Практически поступите следующим образом:

  Если говорить о привлечении к ответственности, то в первую очередь можно обратиться в органы, которым садик непосредственно подчиняется. Например, в орган, выдающий лицензию данному садику в сфере дошкольного образования. В любом случае нарушение нужно задокументировать — составить акт, можно даже в произвольной форме.

  Любая жалоба на действие администрации детского сада в вышестоящий орган может заставить ее пойти «на мировую». Все опасаются возможных проверок, во время которых может оказаться, что у детского садика нет лицензии на оказание таких услуг. Письменно предупредите администрацию детского сада, что Вы будете жаловаться в местные органы власти и требовать проверки, если эта няня не будет отстранена от работы с детьми.

  УДАЧИ!

  0 / 0
  Ряба Світлана Миколаївна
  Ряба Світлана Миколаївна месяц назад

  Юрист, г. Киев, 7 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день!

  Якщо не вдалося вирішити конфлікт через адміністрацію дитячого садочка за поданням відповідної заяви (лише письмове не усне звернення) Ви вправі звернутися до відповідного відділу освіти. Якщо фахівці цього відомства встановлять, що у конфліктній ситуації з боку педагогічного працівника, мало місце застосування до учнів будь-яких форми фізичного або психічного насильства, його буде притягнуто до відповідальності. згідно закону України " Про освіту". У випадку спричинення дитині в результаті конфлікту шкоди здоров’ю або моральної шкоди, батьки мають право звернутися до правоохоронних органів з клопотанням. Право дитини на захист від усіх форм насильства в Україні гарантовано ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства»,

  0 / 0
  Крикун Сергій Павлович
  23.3%
  Крикун Сергій Павлович 26 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Закон Украины "Про дошкільну освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14):

  "Стаття 29. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

  Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.".

  Закон Украины "Про освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19):

  "Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу...

  2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:...

  дотримуватися педагогічної етики;

  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;...

  захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;...

  повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)....".

  КЗоТ Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08):

  "Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

  Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:...

  2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи,...".

  Семейный кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14):

  "Стаття 154. Права батьків по захисту дитини

  1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина.

  2. Батьки мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини,...".

  Гражданский кодекс Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15):

  "Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди

  1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

  2. Моральна шкода полягає:...

  2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;...

  4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, ...".

  Подайте на имя руководителя собственника данного частного детского сада заявление (под регистрацию его вручения на Вашем экземпляре, заказным письмом с уведомлении о вручении) об совершенном воспитателем поступке, требовании немедленного увольнения воспитателя под страхом обращения в государственные органы о состоянии воспитательной работы в детском саду, а также обращения в суд о возмещении морального вреда.

  +1 / 0

Похожие вопросы