Задайте вопрос юристу

474 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Для бизнеса, 22 февраля 2021, вопрос №38495 100 грн.

Несет ли данная деятельность уголовную или административную ответственность, если да, то какую, и как можно переупаковать, что бы избежать этого?

Здравствуйте, собираемся запускать проект в Telegram/
Продаем номера в РубльБокс
Наши клиенты любой человек из СНГ.
РубльБокс это живой барабан в котором находится 20 шариков с номерами, его мы крутим в Прямом эфире
В нём находится 20 номеров, из которых 4 номера содержат денежные средства.
800 рублей - один номер
400 рублей - один номер
300 рублей - один номер
200 рублей - один номер

После продажи 20 номеров в прямом эфире крутим РубльБокс
Из него выпадет 4 номера
чей номер выпадет первый получает 200 рублей
чей номер выпадет вторым получает 300 рублей
чей номер выпадет третьим получает 400 рублей
чей номер выпадет четвертым получает 800 рублей
Оставшиеся 16 номеров не содержат денежные средства.

Организатор и владелец данного проекта гражданин Украины, проживающий там же.
Спасибо за ответ, консультацию, предложения.

Возможно ли под другим соусом оформить суть проекта что бы избежать подобного вопроса, если таков есть?

Ответы юристов (5)

  Кальницкий Георгий Валериевич
  Кальницкий Георгий Валериевич 7 дней назад

  Юрист, г. Одесса, 29 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Ребята, вы по сути занимаетесь лотерей, а она является государственной монополией.

  Значительно ужесточены требования к операторам лотерей. Так, деятельность по проведению лотерей является исключительной уставной и собственный капитал оператора лотерей не может быть меньше размера, установленного для банков (120 млн. грн.).

  Так что в любом ином случае вы будете вне закона.

  Поэтому не вижу смысла вдаваться в детали организации бизнеса и получения лицензии.

  Ну только, если вы через невскрываемый IP адрес организуете лотерею, то тогда у вас есть шанс какое-то время просуществовать

  0 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория 7 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Чинне законодавство в сфері лотерейної діяльності - це складна система правових актів, яка динамічно розвивається.

  На сьогоднішній день у цій сфері діє низка нормативно-правових актів. Під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менших, ніж 50 відсотків від суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 30 відсотків від доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.

  Діяльність з випуску та проведення лотерей включає в себе замовлення на виготовлення лотерейних білетів, ввезення їх на митну територію України, прийняття сплат участі у лотереї, проведення тиражів лотерей, виплату виграшів та інші господарські операції, що прямо або опосередковано забезпечують безперервне та ефективне проведення лотерей.

  Для здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей суб\’єкт господарювання повинен відповідати критеріям, встановленим для проведення саме цієї діяльності, а також отримати певні документи дозвільного характеру, які дають право займатися цим видом діяльності.

  До 2000 року діяльність з випуску та проведення державних грошових лотерей здійснювалася агентами з провадження державних грошових лотерей на підставі свідоцтв, виданих Міністерством фінансів України.

  Агентом з проведення державної грошової лотереї могла бути будь-яка юридична особа, а саме: підприємство, установа чи організація, в тому числі бюджетна, яка за своїм статутом (положенням) мала право на проведення лотереї та відповідне фінансове становище.

  Так, мінімальний розмір сформованого (сплаченого) статутного фонду агента повинен був становити не менш як один мільйон євро за курсом гривні, встановленим Національним банком на день подачі документів Мінфіну на реєстрацію, в тому числі не менш як двісті тисяч євро - у грошових коштах.

  Зазначені вимоги до агентів з проведення державної грошової лотереї обгрунтовувались тим, що лотереї акумулюють значні кошти населення, велика частина яких через відрахування доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду, спрямовується до державного бюджету, складає єдиний загальнодержавний ресурс і використовується на нагальні потреби суспільства.

  Крім того, для проведення лотерей (крім державних) необхідно отримати торговий патент, що являє собою державне свідоцтво, яке засвідчує право суб\’єкта господарювання чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися проведенням лотерей (крім державних) .

  Отже, законодавством було встановлено, що для випуску і проведення державних грошових лотерей необхідно отримати відповідне свідоцтво, а для проведення лотерей (крім державних) - торговий патент.

  21 вересня 2000 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності", яким передбачено здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання чинності цим законом, на відповідні ліцензії без справляння плати за таке переоформлення.

  До набрання чинності Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" положеннями Закону України "Про підприємництво", постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" та Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням, визначалось, що ліцензії на проведення азартних ігор, зокрема лотерей (крім державних), видають районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах Рад.

  21 жовтня 2000 року набрав чинності Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", який визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб\’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Оскільки цей закон є базовим законодавчим актом у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, то при здійсненні господарської діяльності з випуску та проведення лотерей необхідно керуватися нормами цього закону.

  Для здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей суб\’єкт господарювання має звернутися з відповідними документами до органу ліцензування -Міністерства фінансів України.

  Перелік документів, який додається до заяви про видачу ліцензії, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

  Суб\’єкт господарювання зобов\’язаний провадити діяльність із випуску та проведення лотерей відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

  Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

  Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.

  Будь-яка юридична особа, яка у встановленому порядку отримала ліцензію на випуск та проведення лотерей, може здійснювати зазначений вид господарської діяльності відповідно до ліцензійних умов.

  Розвиток лотерейного ринку України потребує розв\’язання проблем, пов\’язаних з відсутністю ефективної нормативно-правової бази, і як основного її елемента - спеціального закону про лотереї та азартні ігри в Україні.

  З метою забезпечення прозорості функціонування сфери лотерейної діяльності, збільшення надходжень до Державного бюджету, належного захисту інтересів та прав громадян Президентом України 10 вересня 2002 року видано Указ "Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності". Ним визнано за необхідне посилення державного регулювання лотерейної діяльності в Україні шляхом: запровадження державної монополії на випуск та проведення лотерей; припинення проведення недержавних лотерей, у тому числі за рішеннями органів місцевого самоврядування; встановлення прозорих правил проведення лотерей та ефективного контролю за їх додержанням, недопущення проведення лотерей під час азартних ігор; конкурсного відбору операторів лотерей, посилення контролю за їх діяльністю, встановлення вимог щодо мінімального розміру власного капіталу таких операторів, їх ліквідності та платоспроможності.

  Оскільки Конституцією України визначено, що виключно законами встановлюються правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання, а види і межі монополії визначаються виключно законами, указом передбачено підготовку та подання законопроекту про лотереї та азартні ігри в Україні. Міністерством фінансів України підготовлено проект Закону України "Про лотереї та азартні ігри в Україні", який визначає правові засади державного регулювання лотерейної діяльності у сфері організації і проведення лотерей і азартних ігор, встановлює порядок здійснення державного нагляду та відповідальності учасників ринків лотерей та азартних ігор за порушення норм цього закону.

  Умови проведення лотерей в Україні, відповідно до зазначеного вище законопроекту, будуються на принципах державної монополії на випуск та проведення лотерей. Принцип державної монополії на випуск і проведення лотерей полягає у забороні проведення на території України всіх видів лотерей, крім тих, які зареєстровані державою у порядку, визначеному цим законом, та мають статус державних лотерей.

  Передбачається, що така державна монополія на випуск та проведення лотерей здійснюється на таких основних засадах: визначення переліку видів лотерей, які проводяться в Україні; встановлення для операторів лотерей вимог до фінансового стану, зокрема вимог до мінімального розміру власного капіталу, платоспроможності тощо.

  Система нормативних актів, які складають це законодавство, перебуває на етапі постійного розвитку та вдосконалення. Одні правові акти стають застарілими і замінюються новими, інші змінюються і доповнюються, треті перебувають у стадії формування. Але, безперечно, такі динамічні зміни покликані вдосконалити нормативну базу із регулювання лотерейного бізнесу.

  https://minjust.gov.ua/m/str_40

  0 / 0
  Карпенко Андрей Владимирович
  Карпенко Андрей Владимирович 7 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 21 год опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый вечер!

  12 сентября вступает в силу новая редакция статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины согласно положениям Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

  Этой нормой устанавливается ответственность за организацию и проведение азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности или выпуск или проведения лотерей лицом, не имеет статуса оператора лотерей, или организацию или функционирование учреждений с целью предоставления доступа к азартным играм или лотерей, проводимых в сети Интернет. Перечисленные действия предполагается санкция в виде штрафа от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 000 до 680 000 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

  В случае совершения этих действий лицом, ранее судимым за незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр или лотерей или по предварительному сговору группой лиц, предусматривается штраф от 40 000 до 50 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 680 000 до 850 000 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

  Киберполиция Вашего владельца вычислит быстро.

  Легализовать в Украине это невозможно.

  УВЫ!

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович 6 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо оргганізації та проведення азартних ігор" азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравц.

  На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

  1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

  2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

  3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

  4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

  5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

  Вказані види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

  Суб’єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

  Не вважається азартною грою будь-яка гра, в якій відсутня принаймні одна з таких ознак:

  1) наявність ставки;

  2) можливість отримання або неотримання виграшу (призу);

  3) імовірність виграшу (призу) та його розмір повністю або частково залежить від випадковості.

  На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

  До азартних ігор не належать:

  1) організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те, передбачається чи не передбачається умовами проведення грошовий або майновий виграш;

  2) гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, що проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);

  3) гра на автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні автомати), в якій як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);

  4) випуск та проведення лотерей;

  5) організація та проведення спортивного покеру.

  В Україні також забороняється:

  1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;

  2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

  3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

  4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов’язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

  5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

  Відповідно до ст. 203 2Кримінального кодексу України санкція статті передбачає:

  1. Зайняття гральним бізнесом -карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, -караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Всього доброго!

  +1 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 6 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  14 липня 2020 ВРУ прийняла закон «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор» (Закон № 768-IX), що передбачав створення комісії з регулювання.

  Комісія повинна займатися ліцензуванням діяльності у лотерейній сфері, приймати рішення про видачу, переоформлення, призупинення чи анулювання ліцензій.

  11 серпня 2020 року в Україні було легалізовано азартні ігри. Закон дозволив проведення всіх видів азартних ігор за винятком лотерей, не описаних у законі, прийнятому в червні 2009-го

  в ч.2 ст. 54 Закону встановлює, що діяльність у сфері випуску та проведення лотерей в Україні здійснюється одночасно одним оператором лотерей. Який є юридичною особою та має статутний капітал у розмірі 120 млн грн на рівні з установами банківСеред іншого 12 вересня 2021 року набуває чинності нова редакція статті 203-2 Кримінального кодексу України відповідно до положень Закону України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Цією нормою встановлюється відповідальність за організацію і проведення азартних ігор без ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності або випуск або проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організацію або функціонування установ з метою надання доступу до азартних ігор або лотерей, що проводяться в мережі Інтернет. Перераховані дії передбачається санкція у вигляді штрафу від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 000 до 680 000 гривен) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк на один рік.

  Враховуючи зазначене оформити таку діяльнічсть в Україні неможливо для фізичних осіб.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0

Похожие вопросы