Задайте вопрос юристу

489 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Семейное право, 01 марта 2021, вопрос №38854 100 грн.

Получила письмо из суда нужна расшифровка

Подала заявление на развод
Положила копии своих документов,паспорт,код,оригинал свидетельства,копия о рождении ребёнка,чек на оплату,пришло письмо но не могу понять что им надо ещё

Ответы юристов (18)

  Городечна Маряна Іванівна
  25%
  Городечна Маряна Іванівна месяц назад

  Юрист, г. Львов, 7 месяцев опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрий день, Ви повинні подати квитанцію про сплату судового збору (оригінал) а не копію. Та додати до позовної заяви копію позовної заяви та копії всіх документів відповідно до кількості учасників справи. У тексті позовної заяви Ви повинні зазначити що вами не подано іншого позову до цієї особи та чи вживались заходи досудового врегулювання спору

  0 / 0
  Кирюшин Артем Андреевич
  Кирюшин Артем Андреевич месяц назад

  Адвокат, г. Киев

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Все на самом деле все очень просто.

  При подготовке искового заявления вами не были учтены требования, которые Гражданский процессуальный кодекс предъявляет к оформлению исковых заявлений.

  Посему мой вам совет - не пользуйтесь шаблонами исков из Интерната, а обращайтесь к адвокату, который знает закон.

  Если вам нужна помощь в решении данной проблемы - обращайтесь, буду рад помочь.

  0 / 0
  Беликов Олег Александрович
  Беликов Олег Александрович месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 28 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день. Как понятно из содержания определения суда, ваш иск оставлен без движения до устранения недостатков, а именно: не заверены копии документов, которые вы приобщили к заявлению. Напишите "копі згідно з орігіналом" и снова подавайте в суд. У вас срок - 10 дней.

  0 / 0
  • Ирина Клиент месяц назад

   Я на всех копиях написала копия верна и подпис

   • Адвокат Евгений Александрович
    25%
    Адвокат Евгений Александрович месяц назад

    Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Здравствуйте, Ирина!

    Имеют место нарушения ст.ст.95, 175, 177 Гражданского процессуального кодекса Украины, поэтому нужно обратить на каждый пункт нарушений, на которые ссылается суд в своем определении.

    Копии должны быть заверены согласно:

    п.5.27 ДСТУ 4163-2003, де зазначено про те, що: «5.27 Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23. Приклад Згідно з оригіналом Секретар Підпис Ініціал(и), прізвище 26.06.2001».

    ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

    (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 :

    Цивільний процесуальний коде... | від 18.03.2004 № 1618-IV (rada.gov.ua)

    "Стаття 95. Письмові докази

    1. Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

    2. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

    3. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

    4. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

    5. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

    Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

    6. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

    7. Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються судом до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором.

    8. Іноземний офіційний документ, що підлягає дипломатичній або консульській легалізації, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку. Іноземні офіційні документи визнаються письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".

    "Стаття 175. Позовна заява

    1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

    2. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

    3. Позовна заява повинна містити:

    1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

    2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

    3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

    4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

    5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

    6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

    7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

    8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

    9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

    10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

    4. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

    5. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

    6. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору".

    "Стаття 177. Документи, що додаються до позовної заяви

    1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

    2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

    3. У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

    4. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

    5. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

    6. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребовування.

    7. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача".

    Всего доброго!

    Удачи Вам!

    0 / 0
  Фараон Катерина Леонідівна
  25%
  Фараон Катерина Леонідівна месяц назад

  Юрист, г. Каменец-Подольский, 5 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня, Ірино.

  У Вашій позовній заяві були неповністю вказані відомості про Відповідача (потрібно було вказати ідентифікаційний код, дані паспорта, якщо Вам вони не були відомі, то так і зазначаєте - "невідомі", так само із електронною адресою)

  Далі, вкінці позовної заяви Вам потрібно вказати наступний текст.

  Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

  Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.

  Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю що оригінали доказів (документів), копії яких додано до заяви, будуть пред’явлені на судовому засіданні.

  Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивачки перебувають оригінали письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви.

  Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати, а саме сплата судового збору, становить 908,00 грн., що підтверджується квитанцією.

  У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі п.1.3. ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір».

  Успіхів Вам!

  0 / 0
  Савоста  Ірина  Михайлівна
  Савоста Ірина Михайлівна месяц назад

  Адвокат, г. Сновск, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня. Судячи зі змісту ухвали копії документів, які Ви додали до позовної заяви не завірені належним чином. а також повідомлені не повні відомості щодо відповідача. Вам потрібно усунути недоліки та подати до суду, тоді зава буде вважатися поданою, інакше - повернуть.

  Стаття 175. Позовна заява

  1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

  2. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

  3. Позовна заява повинна містити:

  1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

  2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

  3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

  4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

  5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

  6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

  7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

  8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

  9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

  10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  4. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

  5. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

  6. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

  Якщо є питання натисніть на кнопку " звернутися"

  0 / 0
  Мєньков Андрій Васильович
  Мєньков Андрій Васильович месяц назад

  Юрист, г. Херсон, 15 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день Ирина!

  Суд оставил Ваше заявление без движения для устранения недостатков поданого Вами заявления. Какие именно недостатки судья указала в шестом абзаце после слов "встановив". Также Вы подали копию, а не оригинал чека об оплате судебного сбора и неправильно заверили копии документов. Вам нужно подать исковое заявление в новой редакции с учетом замечаний судьи. Иначе она вернет Вам документы без рассмотрения. Для устранений недостатков Вам следует подать заявление в котором указаит, что на выполнение определения судьи вы подаете исковое заявление с учетом ее замечаний. Приложите само исковое заявление, оригинал чека об уплате судебного сбора, правильно заверьте все копии, а именно в верхнем правом углу напишите "копія", а в нижнем "згідно з оригіналом", подпишите каждую копию, укажите Ваши ПІБ и поставьте дату.

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин месяц назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  По Вашому питанню повідомляю наступне:

  Суд залишив Вашу заяву без руху, так як не дотримано процесуальних правил з оформлення, а саме:

  На всіх копіях напишіть: копії згідно з оригіналом , дата, підпис, прізвище Ім я.

  Всі дані які Вам невідомі з боку відповідача напишіть: невідомо.

  У кінці зазначте текст такого змісту:

  Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

  Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.

  Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю що оригінали доказів (документів), копії яких додано до заяви, будуть пред’явлені на судовому засіданні.

  Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивачки перебувають оригінали письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви.

  Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати, а саме сплата судового збору, становить 908,00 грн., що підтверджується квитанцією.

  У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі п.1.3. ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір»

  Дата підпис ПІБ

  і Заново подавайте на реєстрацію до суду - Ви маєте 10 -ть днів робочих

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Винограденко Антон Анатольевич
  25%
  Винограденко Антон Анатольевич месяц назад

  Юрист, г. Харьков, 10 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день!

  Вы подали два экземпляра искового заявления в суд (для суда и ответчика)? Если два, то вам необходимо подать в канцелярию суда "заяву про усунення недоліків".

  В тексте заявления необходимо указать: "На виконання ухвали судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від

  «12» лютого 2021 року про залишення без руху позовної заяви про розірвання

  шлюбу, за позовом Полозюк І.А до Полозюк Д.О., (справа № 362/779/21) надаю наступну інформацію

  1. Павпортні дані Полозюк Д.О. ___ (указываете паспортные данные ответчика),реєстраційний номер облікової картки платника податків Полозюк Д.О..:___ (указываете идентификационный номер Ответчика), (если есть копия паспорта и кода ответчика - приложите к этому заявлению).

  Если у вас нет паспортных данных и идент. номера. пишите: Паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків Полозюк Д.О. - невідомі.

  2. Офіційна електронна адреса Полозюк І.А. - невідома.

  3. Адреса електронної пошти Полозюк Д.О. - невідома.

  4. Додаю оригінал квитанції про сплату судового збору (оригинал квитанции прикладываете к заявлению).

  5. Згідно із п.9 ч.3 ст.175 Цивільного Процесуального Кодексу України повідомляю, що понесені мною витрати становлять 908,00 грн. (оплата судового збору).

  6. Для вирішення даного спору мною вживалися неодноразові спроби домовитися з Відповідачем про предмет даної позовної заяви, які не дали результатів, що на мою думку і є заходом досудового врегулювання спору та у відповідності із п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного Процесуального Кодексу України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  Додатки:

  - копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків Полозюк Д.О.

  - оригінал квитанції про сплату судового збору"

  ___.___.20___ підпис Полозюк І.А.

  +1 / 0
  Жупинский Николай Андреевич
  Жупинский Николай Андреевич месяц назад

  Адвокат, г. Харьков, 22 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  На виконання вимог ухвали про залишення позову без руху Вам необхідно подати уточнений позов з врахуваннямм зауважень, викладених суддею в ухвалі. Так, Вам потрібно в позові зазначити наступні відомості (в самому кінці позову) :

  У відповідності з п.6 ч.3 ст.175 Цивільного процесуального кодексу України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

  Згідно п.8 ч.3 ст.175 Цивільного процесуального кодексу України повідомляю, що у мене є в наявності оригінали письмових доказів, копії яких додано до позовної заяви.

  У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 Цивільного процесуального кодексу України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  Згідно із п.9 ч.3 ст.175 Цивільного процесуального кодексу України повідомляю, що понесені мною витрати становлять 908 (оплата судового збору), що підтверджується квитанцією.

  Керуючись ч.2 ст. 27, ст.ст.175, 177 Цивільного процесуального кодексу України,

  ПРОШУ:

  1. ===

  Крім того, Вам потрібно заново завірити копії доказів, що додали до позовної заяви написом: З Оригіналом згідно. Підпис. П.І.Б. Дата.

  Всі завірені докази заново прикласти до позовної заяви, вказавши їх у додатках до позову.

  Стосовно відомостей про Відпповідача, то вказуєте його прізвище, імя та по батькові, адресу реєстрації чи останнє відоме місце проживання (якщо місце реєстрації не відоме), Дані про ідентифікаційний номер, засоби звязку та електронну адресу. Якщо не маєте цих відомостей - зазаначєте відомості не відомі.

  Наприклад:

  Реєстраційний номер облікової картки платника

  податків невідомий

  Засоби зв’язку та електронна адреса невідомі

  Прикладаєте оригінал квитанції про сплату судового збору та подаєте позов з додатками до суду в кількості, необхідній для суду та учасників справи. Якщо тільки відповідач, то подаєте два примірники позову з додатками. Документи подаєте до суду супровідним листом "На виконання вимог ухвалу суду від 12.02.2021 року по справі "___ надаються матеріали про усунення недоліків, вказаних в ухвалі про залишення позову без руху. І вказуєте додаток. Буде щось не зрозуміло, звертайтесь.

  0 / 0
  Антоненко Вячеслав
  Антоненко Вячеслав месяц назад

  Юрист, г. Чернигов, 3 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Ірино, у Вас є не більше десяти днів з дня отримання такої ухвали на виправлення недоліків.

  Що потрібно виправити?

  1. Потрібно зазначити всю відому інформацію про відповідача. Зокрема, потрібно вказати його ПІБ, місце проживання (ці дані повинні бути Вам відомі), реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта (якщо такі дані Вам відомі, якщо не відомі, так і прямо пишіть у позовній заяві), а також відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти Відповідача.

  2. Необхідно написати в позовну заяву цитату: "заходи досудового врегулювання спору не вживалися" (якщо вони дійсно не вживалися).

  3. Необхідно зазначити у позовній заяві інформацію про оригінали тих доказів, які ви додаєте до позовної заяви. Тобто у кого вони знаходяться. І прямо зазначити про це у позовній заяві.

  4. необхідно зазначит попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи. Якщо не можете визначит, пишете попередній розрахунок визначити не можете.

  5. також напишіть у позовній заяві, що Вами не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  У випадку наявності запитань, звертайтеся!

  0 / 0
  Костромина Виктория
  Костромина Виктория месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  По большому счету было сделано много ошибок - все что нужно указать и сделать указано в определении суда

  а вот как правильно все это указать т разместить на пальцах не покажешь

  я Вам рекомендую обратиться к адвокату за составлением\ исправлением

  так как если Вы не правильно все устраните - иск Вам вернут и нужно будет подавать снова

  нужна детальная консультация или помощь в подготовке документов ( заявы, иски т .п.) - обращайтесь через сайт, с ув Виктория Костромина

  0 / 0
  Токмач Галина Николаевна
  Токмач Галина Николаевна месяц назад

  Юрист, г. Мирноград, 9 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Ирина. Исковое заявление составлено не по форме. Не хватает кое-какие документов. Лучше обратиться ко мне в платном формате, я вам быстро всё подправлю и объясню.

  Помните, что там срок установлен, а который надо вложиться. Жду

  0 / 0
  Адвокат Евгений Александрович
  Адвокат Евгений Александрович месяц назад

  Адвокат, г. Киев, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Здравствуйте, Ирина!

  Имеют место нарушения ст.ст.95, 175, 177 Гражданского процессуального кодекса Украины, поэтому нужно обратить на каждый пункт нарушений, на которые ссылается суд в своем определении.

  Копии должны быть заверены согласно:

  п.5.27 ДСТУ 4163-2003, де зазначено про те, що: «5.27 Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23. Приклад Згідно з оригіналом Секретар Підпис Ініціал(и), прізвище 26.06.2001».

  ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 :

  Цивільний процесуальний коде... | від 18.03.2004 № 1618-IV (rada.gov.ua)

  "Стаття 95. Письмові докази

  1. Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

  2. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

  3. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

  4. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

  5. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

  Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

  6. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

  7. Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються судом до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором.

  8. Іноземний офіційний документ, що підлягає дипломатичній або консульській легалізації, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку. Іноземні офіційні документи визнаються письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".

  "Стаття 175. Позовна заява

  1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

  2. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

  3. Позовна заява повинна містити:

  1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

  2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

  3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

  4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

  5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

  6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

  7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

  8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

  9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

  10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  4. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

  5. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

  6. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору".

  "Стаття 177. Документи, що додаються до позовної заяви

  1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

  2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

  3. У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

  4. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

  5. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

  6. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребовування.

  7. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача".

  Всего доброго!

  Удачи Вам!

  0 / 0
  Малик Олександр Володимирович
  Малик Олександр Володимирович месяц назад

  Адвокат, г. Винница, 6 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Вам необхідно сплатити судовий збір в розмірі 908 грн. та подати суду оригінал квитанції, потрібно у позові зазначити про те, що ви не зверталися до відповідача з аналогічним позовом, зазначити свій та відповідача ідентифікаційний номер, або написати, що він вам невідомий, а також адреси електронної пошти.

  Також слід зазначити, з чого складаються судові витрати (судовий збір, витрати на професійну правничу допомогу адвоката) і зазначити їх розмір.

  Також слід зазначити, що заходи досудового врегулювання спору вживалися або не вживалися і чому.

  Усі копії документів, що додані до позову мають містити напис: Згідно з оригіналом, ваше ПІБ, підпис та дату засвідчення.

  Враховуючи зазначене вище, рекомендую звернутися до адвоката задля складення документів у формі, що встановлена ЦПК України.

  0 / 0
  Крижановська Єлізавета Сергіївна
  Крижановська Єлізавета Сергіївна месяц назад

  Юрист, г. Херсон, 16 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня! Вашу позов було залишено без руху та надано 5 днів для усунення недоліків, оскільки ваша заява не відповідала вимогам встановлених Цивільно процесуальним кодексом україни, а саме: до заяви додається оригінал квтанції про сплату судового збору, не зазначено всі відомості про учасників судового процесу не вірно завірені копії документів не зазначено, що ви не звертались в інший ссуд з вказаною заявою до тогож відповідача. Вам необхідно в пяти денний термін усунути недоліки, або коли суд поверне документи вже з виправленими недліками звернутись повторно до суду.

  Бажаю Вам вдалого вирішення питання!

  0 / 0
  Букалов Сергій Сергійович
  Букалов Сергій Сергійович месяц назад

  Юрист, г. Херсон, 7 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Вам необхідно зробити наступне:

  На всіх копіях напишіть: з оригіналом згідно , дата, підпис, прізвище Ім я.

  Всі дані які Вам невідомі з боку відповідача напишіть: невідомо.

  Також у позові зазначте наступне:

  Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

  Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.

  Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю що оригінали доказів (документів), копії яких додано до заяви, будуть пред’явлені на судовому засіданні.

  Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивачки перебувають оригінали письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви.

  Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати, а саме сплата судового збору, становить 908,00 грн., що підтверджується квитанцією.

  У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  Також, обовязково надайте оригінал квитанції про сплату судовго збору

  0 / 0

Похожие вопросы