Задайте вопрос юристу

489 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Гражданское право, 06 апреля 2021, вопрос №40794 100 грн.

пенсия - инвалид 2 гр., связанная с работой на ЛПА на ЧАЭС

Добрый вечер!
Скажите пжл., какая у меня должна быть пенсия - инвалид 2 гр., связанная с работой на ЛПА на ЧАЭС, категория I, удостоверение серия А n ...086, выдано 30.10.2019 КМДА ?
Положена ли мне ежегодные выплаты на оздоровление ( в размере 5 – для ЛПА на ЧАЭС 2 категории) ?
Спасибо. Сергей

Ответы юристов (9)

  Фисун Богдана Владимировна
  Фисун Богдана Владимировна 16 дней назад

  Адвокат, г. Запорожье, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый день Вам! Размер пенсии зависит от размера заработной платы, которую Вы получали до выхода на пенсию. Обычно берутся справки о заработной плате за любые 5 лет до 2000 года и любые 5 лет после 2000 года, где зарплата была наиболее высокой. Вы можете сами зайти в свой пенсионный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины и сделать расчет предполагаемой пенсии в пенсионном калькуляторе.

  0 / -1
  Крикун Сергій Павлович
  Крикун Сергій Павлович 16 дней назад

  Юрист, г. Днепр, 27 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Закон Украины "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12):

  "Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

  Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

  1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

  2) безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я);

  3) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

  4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

  право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

  Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

  5) користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

  6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

  7) переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

  У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

  При переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року;

  8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;

  9) виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців у календарному році;

  10) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов (включаючи сім'ї загиблих або померлих громадян). Особи, зазначені в цьому пункті, забезпечуються жилою площею протягом року з дня подання заяви, для чого місцеві ради щорічно виділяють 15 відсотків усього збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності). Кабінет Міністрів України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості сімей, що потребують поліпшення житлових умов. Фінансування будівництва здійснюється з Державного бюджету України.

  Крім загальних підстав, передбачених законодавством України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості громадян у даному населеному пункті або які проживають у комунальних квартирах.

  Особам, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують поліпшення житлових умов, надається додаткова жила площа у вигляді окремої кімнати.

  Сім'я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

  Передбаченими цим пунктом пільгами щодо забезпечення житлом громадяни мають право скористатися лише один раз;

  11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за управління багатоквартирними будинками), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

  Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.

  У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати

  12) передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом сім'ї наймача. Зазначена пільга може бути використана один раз;

  13) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю I групи незалежно від наявності медичних показань та осіб з інвалідністю II групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, відсутності у них протипоказань до керування автомобілем; позачергове пільгове забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю II групи за наявності медичних показань та протипоказань до керування з правом передачі керування автомобілем члену сім'ї. Особи з інвалідністю II групи за відсутності відповідних медичних показань мають право на безоплатне або на пільгових умовах забезпечення автомобілем, а також особи з інвалідністю III групи за наявності медичних показань - на забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним - на пільгових умовах у порядку загальної черги. Порядок та умови забезпечення автомобілем визначаються Кабінетом Міністрів України;

  14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

  15) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

  16) одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку;

  17) позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;

  18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

  19) безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків;

  20) обов'язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач;

  22) використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік;

  23) позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, до кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх будівництва, для індивідуальної забудови. У випадку одержання житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо житлові умови поліпшились настільки, що відпали підстави для надання іншого жилого приміщення.

  Передбаченими цим пунктом пільгами по забезпеченню житлом громадяни мають право скористатися один раз;

  24) першочергове обслуговування на підприємствах, в установах, організаціях зв'язку, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, служби побуту, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

  25) першочергове придбання промислових товарів підвищеного попиту, в тому числі легкового автомобіля, мотоцикла, моторного човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

  26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;

  27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

  У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за хворим;

  28) позачергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;

  31) оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, нараховується за їх бажанням з середнього фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження двома тарифними ставками або посадовими окладами.

  У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок загального захворювання.

  Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 частини першої цієї статті, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України...

  Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровлення...

  Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1,...

  Компенсація та допомога, передбачені цією статтею, виплачуються в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

  Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4

  Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

  а) державної пенсії;

  б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

  Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється.

  Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1

  Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України...

  Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника

  Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність." (данный вид прожиточного минимума на данный момент составляет 1769 грн. - прим. авт.)

  "ПОРЯДОКвиплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12):

  "...10. Щорічна допомога виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, брали участь в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1,...інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,... - в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 562 “Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1636).

  У разі виникнення права на щорічну допомогу з різних підстав допомога надається за однією з таких підстав за вибором особи.";

  "...2. Одноразова компенсація та щорічна допомога виплачуються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних і районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - уповноважені органи) за місцем фактичного проживання (перебування) громадян.".

  Пост. КМУ "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-2005-%D0%B...):

  "1. Установити громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, такий розмір щорічної допомоги на оздоровлення:

  особам з інвалідністю I і II групи - 120 гривень; ...".

  Касательно выплаты ежегодной помощи на оздоровление обратитесь в местный (районный ) отдел СЗН; касательно выплаты дополнительной пенсии - в управление ПФУ.

  0 / 0
  Белоусов Николай Евгениевич
  Белоусов Николай Евгениевич 16 дней назад

  Адвокат, г. Запорожье, 12 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Добрый вечер!

  Скажите пжл., какая у меня должна быть пенсия - инвалид 2 гр., связанная с работой на ЛПА на ЧАЭС, категория I, удостоверение серия А n ...086, выдано 30.10.2019 КМДА ?Положена ли мне ежегодные выплаты на оздоровление ( в размере 5 – для ЛПА на ЧАЭС 2 категории) ?Сергей к сожалению выплаты на оздоровление у Вас выплаты в размере 120 грн. Согласно закона. Это по предыдущему варианту были выплаты которые предусматривали размер от 5 минимальных заработных плат. Сейчас он отменен и изменен порядок выплат. Даже в судебном порядке этот вариант невозможно оспорить.

  Вам как ликвидатору можно обратиться в суд для поднятия пенсии на основании с. 3 ст. 59 закона, чтобы изменить в формуле начисления заработную плату 2019 года, а не 2017 как идет по Вашей формуле. Только так есть шансы на увеличение.

  +1 / 0
  • Сергей Клиент 12 дней назад

   Уважаемый Николай Евгеньевич ! Спасибо. Пжл., напишите более подробно, что делать "...чтобы изменить формулу начисления заработной платы 2019, а не 2017..." С уважением, Сергей Аснес

   • Белоусов Николай Евгениевич
    Белоусов Николай Евгениевич 12 дней назад

    Адвокат, г. Запорожье, 12 лет опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Здравствуйте! Можете обратиться через консультацию и я Вам подробно объясню что и Как! Потому что так очень тяжело это все расписать в таком режиме! Проблематично немного это тонкий вопрос чеоечсур! И номер телефона оставьте я с Вами свяжусь!

    0 / 0
    • Сергей Клиент 12 дней назад

     Мой тел. +380-500-178-779

  Костромина Виктория
  Костромина Виктория 16 дней назад

  Адвокат, г. Киев, 19 лет опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Скажите пжл., какая у меня должна быть пенсия - инвалид 2 гр., связанная с работой на ЛПА на ЧАЭС, категория I, удостоверение серия А n ...086, выдано 30.10.2019 КМДА ? это можно сказать только после расчета - так как зависит от размера з\п

  Положена ли мне ежегодные выплаты на оздоровление ( в размере 5 – для ЛПА на ЧАЭС 2 категории) ?

  В п. 3 Порядка использования средств государственного бюджета для выполнения программ, связанных с социальной защитой граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, утвержденного постановлением КМУ от 20.09.05 г. № 936, предусмотрено назначение гражданам компенсаций, помощи определенных видов и предоставления льгот, которая осуществляется по единому заявлению в соответствии с постановлением КМУ от 17.08.02 г. № 1146 «О совершенствовании механизма предоставления социальной помощи». Органы соцзащиты населения, которые проводят начисления и выплаты, предусмотренные Законом № 796, сверяют в случае необходимости полученную от граждан информацию относительно правомерности начисления компенсационных выплат с отделами персонифицированного учета согласно Единому автоматизированному реестру лиц, которые имеют право на льготы в соответствии с постановлением КМУ от 29.01.03 г. № 117.https://uteka.ua/publication/budget-13-byudzhet-op... Подробнее по ссылке:

  0 / 0
  Гончаренко Константин
  Гончаренко Константин 16 дней назад

  Юрист, г. Сумы, 2 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Повідомляю наступне:

  Умови призначення пенсії для такої категорії осіб, як учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, і потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи на сьогодні врегульовано Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Цим Законом визначено порядок призначення пенсій, умови дострокового виходу та призначення пенсії, а також умови визначення середньої заробітної плати для такої категорії, як учасники ліквідації, але цим Законом не обмежено, що тільки цей законодавчий акт визначає порядок призначення пенсії тій чи іншій категорії осіб. Також це може бути законодавство про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зокрема в частині визначення розміру пенсій особам, які мають статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІ категорії.

  Особи, які мають статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії можуть скористатися правом вибору при досягненні пенсійного віку: отримувати пенсію або за так званим Чорнобильським законом (з урахуванням тієї заробітної плати, яку такі особи отримували безпосередньо у зоні відчуження), або за нормами Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, якщо розмір пенсії буде більшим.

  Тобто особи, які мають статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії, яким встановлено інвалідність, пов’язану саме з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або отримали каліцтво, ушкодження здоров’я саме з цих причин, мають право вибору: або отримувати розмір пенсії за «Чорнобильським» законом (про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), або за Законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Залежно від змін у законодавстві, а також більш вигідних умов щодо розміру пенсії вони можуть реалізувати своє право на пенсію.

  Закон про статус та соціальний захист громадян говорить про те, що середньомісячний заробіток для обчислення розміру пенсії здійснюється в Порядку, визначеному Кабміном і затвердженому постановою Уряду (№ 1210). За цим Порядком визначається середньомісячний заробіток і, відповідно, розмір пенсії для тих осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок причин, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою, а також розмір пенсії особам, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника також з причин Чорнобильської катастрофи.

  Суттєві зміни в плані пенсійного забезпечення та збільшення розміру пенсій відбулись ще в минулому році. Йдеться про військовозобов’язаних осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

  Починаючи з липня минулого року, були внесені зміни до статті 59 «Чорнобильського» закону, в якій було передбачено, що військовозобов’язаним, призваним на військові збори, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або інших ядерних аварій та випробувань, навчаннях із застосуванням ядерної зброї (якщо вони внаслідок цього стали особами з інвалідністю), пенсії за Законом про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обчислюються в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

  Тобто особи, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях і були призвані через військкомати на військові збори для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, починаючи з липня минулого року, отримують розмір пенсії, виходячи з п’ятикратного розміру заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

  Безумовно, розмір пенсії таких осіб залежить не тільки від п’ятикратного розміру заробітної плати, а й від відсотка втрати працездатності, який сьогодні обов’язково зазначається в довідках медико-соціальної експертної комісії при визнанні особи з інвалідністю тієї чи іншої групи. До липня минулого року пенсії в такому розмірі отримували лише особи, які були призвані на військові збори, але виконували обов’язки тільки під час проходження дійсної строкової служби. Починаючи з липня минулого року – й інші військовозобов’язані, які брали участь у військових зборах.

  Щодо решти учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які виконували роботи безпосередньо в зоні відчуження, тобто направлялися з місця роботи підприємствами, установами чи організаціями, то на сьогодні розмір їхніх пенсій залежить від тієї заробітної плати, яку вони отримали, безпосередньо виконуючи роботи в зоні відчуження. Тобто беруться до уваги період, в який вони виконували роботи (1986-1987 рр.), заробітна плата, безумовно, зона відчуження, і з якою кратністю проводилась така оплата праці. Такі особи, які не були призвані під час військових зборів, отримують пенсії, виходячи з тієї заробітної плати, яку отримали в зоні відчуження, і середньомісячного заробітку, який зберігався за ними на підприємствах, в установах та організаціях.

  Детальніше пільги можна визначити після детального розрахунку пенсііі органами соц захисту та ПФУ.

  З повагою,

  Костянтин Гончаренко

  0 / 0
  Савченко Олександр
  Савченко Олександр 9 дней назад

  Юрист, г. Чернигов, 4 года опыта

  Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

  Доброго дня!

  Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210.

  Цей Порядок визначає механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54, 57 і 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон)

  Пенсії за бажанням зазначених вище осіб можуть призначатися, виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків.

  Заробітна плата для обчислення пенсії враховується за будь-які 12 місяців такої роботи поспіль.

  У випадку, коли людина працювала у зоні відчуження не менше, як 12 місяців поспіль, за її бажанням пенсія може обчислюватися з урахуванням заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні.

  Якщо особа відпрацювала в зоні відчуження менше 12 місяців поспіль, при обчисленні пенсії буде врахована заробітна плата за роботу в зоні за повні календарні місяці такої роботи.

  У разі, коли особа відпрацювала в зоні відчуження менше календарного місяця, пенсія може обчислюватися із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження за весь фактично відпрацьований час в одному із неповних календарних місяців роботи без додавання суми заробітної плати за період роботи поза межами зони відчуження.

  Законодавство гарантує учасникам ліквідації наслідків аварії Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю, щодо якої встановлено причинний зв’язок із Чорнобильською катастрофою, мінімальну пенсійну виплату. Так, коли розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій та інших доплат, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю І групи – 285 % , ІІ групи – 255 %, ІІІ групи – 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

  При цьому, згідно із пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії» при призначенні та перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», збільшений на 79 грн. (1452,00 грн. (1373 грн. + 79 грн.)).

  Станом на 01.04.2018 року мінімальний розмір пенсії в ліквідаторів І категорії встановлено на рівні: в осіб з інвалідністю І групи – 4138,20 грн. (1452 грн. х 285%), в осіб з інвалідністю ІІ групи – 3702,60 грн. (1452 грн. х 255%), в осіб з інвалідністю ІІІ групи – 3267,00 грн. (1452,00 грн. х 225%).

  Все вищезгадане стосується пенсійного забезпечення ліквідаторів Чорнобильської катастрофи віднесених до І категорії.

  Згідно зі статтею 48 Закону щорічна допомога на оздоровлення виплачується:

  • громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1;
  • учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3;
  • дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році.

  Щорічна допомога на оздоровлення виплачуються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних і районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем фактичного проживання (перебування) громадян.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 562 "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджені такі розміри щорічної допомоги на оздоровлення:

  • особам з інвалідністю I і II групи - 120 гривень;
  • учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - 100 гривень;
  • особам з інвалідністю III групи та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою - 90 гривень;
  • учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, - 75 гривень.

  Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 06 травня 2020 року № 339 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2020 році» .

  Встановлено, що розміри грошової допомоги для компенсації у 2020 р. вартості путівок шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення чи відпочинку особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять:

  ☑️ Для осіб, які віднесені до категорії 1, – 7 700 гривень;

  ☑️ категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 23 420 гривень;

  ☑️ дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одному з батьків або особі, яка їх замінює, – 15 300 гривень.

  Для отримання щорічної допомоги на оздоровлення, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до заяви додають копії:

  • паспорта;
  • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або особи, яка постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • висновок медико-соціальної експертної комісії (для осіб з інвалідністю).

  Всього доброго!

  Щасти Вам!

  0 / 0

Похожие вопросы